BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Kalite

Belgeler ve Formlar 

 

Fakülte Tanıtımı

Fakülte tanıtımı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

Fakülte Misyonu, Vizyonu ve Öz Değerleri

Fakülte misyonu, vizyonu ve değerleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Fen Edebiyat Fakültesinin Logosu

Kalite Güvence Sistemi Esasları

Görev Tanımları 

Faaliyet Raporları (Son 2 Yıla Ait)

  Birim Performans Raporları 

2021

2022

Başkent Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu 

2020 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu

Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) Çevrimleri 

Formlar

Kullanım Yönergeleri

Öğrenci Toplulukları

 

Öğrenci Konseyi

Akademik Yayınlar, Projeler ve Aktiviteler

Koordinatörlükler ve Komisyonlar

2023 Fakülte Koordinatörlük Bilgileri

Dış Paydaş Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Değerlendirme ve İzleme

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Sınavlarda Dikkat Edilecek Konular ve İlgili  Belgeler

Program ve Sınav Oluşturma Takvimi 

Öğretim Kayıtları ve Sınav Uygulama Yönergesi ve Formları

Sınav Kuralları ve Uygulama Esasları

Gözetimli Çevrimiçi Sınav Uygulama Esasları

Güvenli Sınav Web Tarayıcısı: Safe Exam Browser ile ilgili belge

Güvenli Sınav Web Tarayıcısı ile ilgili BÖGEM tarafından verilen eğitim videosu

 

Akreditasyon


YÖKAK

Üniversitemizin 5 yıllık YÖKAK Akreditasyonu bulunmaktadır.

FEDEK Akreditasyonu Alan Bölümlerimiz:

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Türk Psikologlar Derneği Akreditasyonu

Kriz Yönetimi

Kriz yönetimi ve müdahele koordinasyon ekibi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.