BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Fakülte Tanıtım

1. Amaç ve Özgörev

Fen Edebiyat Fakültesinin amacı; araştıran, düşünen, sorgulayan, fikir üreten, bilgi alışverişinde bulunan, çevresiyle ilişki kuran, takım çalışmasına yatkın, bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış; bu sayede de kendine güvenen bireyler yetiştirmektir.

Fakültemizin özgörevi; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme etkinlikleri aracılığıyla ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükselmesine, eğitim kalitesinin iyileştirilmesine, toplumda gözlemlenen sorunlara gereksinimler doğrultusunda çözümler üretilmesine ve toplumsal hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda Fen Edebiyat Fakültesi Özgörevleri:

1) Eleştirel düşünebilen, sorgulayan, bilgiye erişim konusunda yüksek becerilere sahip, yaratıcı fikir üretebilen ve problem çözümünde etkin görev alabilen,

2) sosyal ve fiziksel çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilen, hem bireysel hem de takım çalışmasına yatkın,

3) teknoloji okuryazarlığına sahip,

4) mesleki etik kuralları gözeten ve uygulayan,

5) belirsizliğe karşı toleransı yüksek, farklı görüş, inanç ya da inançsızlık, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimler konusunda eşitlikçi, özgür ve kendine güvenen bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

 

2. Tarihçe

Fen Edebiyat Fakültesi, 1994-1995 akademik yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile öğretime başlamış olup, 1998-1999 akademik yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2008-2009 akademik yılında Psikoloji Bölümü, 2013-2014 akademik yılında Sosyoloji Bölümü, 2016-2017 akademik yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kurulmuştur. 2017-2018 akademik yılı itibarıyla Mütercim Tercümanlık Bölümü kurulmuş olup İngilizce ana bilim dalında öğretime başlanmıştır.

Ayrıca 2017-2018 akademik yılında Sosyoloji Bölümü bünyesinde İngilizce Program hayata geçmiştir. 2018-2019 akademik yılından itibaren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İngilizce Programı da öğrenci alımına başlamıştır.

Fakültemizdeki bölümlerin eğitim öğretim dili, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim Tercümanlık Bölümü ile Psikoloji Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün İngilizce Programlarında tamamen İngilizcedir. Buna ek olarak Psikoloji Bölümününü ayrıca (%30) İngilizce programı bulunmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Sosyoloji Bölümlerinin Türkçe programı da bulunmaktadır.

 

3. Akademik Kadro

Fen Edebiyat Fakültesi, alanlarında uzmanlaşmış güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Deneyimli ve üretken öğretim üyelerimiz, Türkiye’deki akademik ortamın öncü bilim insanlarından oluşmaktadır. Çağdaş, açık fikirli ve yaratıcı düşünceyi önemseyen kadromuz, öğrencilerle sürekli diyalog içinde olup onların mesleki gelişimini yakından takip etmektedir.

Fakültemizde Ekim 2021 itibarıyla, 10 profesör, 5 doçent, 30 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi, 18 araştırma görevlisi ve 2 uzman olmak üzere toplam 69 tam zamanlı öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

4. Lisans Programları

Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümlerimizin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler dikkate alınarak hazırlanmış zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmakta olup, çağın getirdiği hızlı değişimlere ayak uyduracak şekilde güncellenmektedir. Bilimsel yeniliklerin etkin olarak içinde bulunmak amacıyla Fakültemizde ulusal ve uluslararası benzer kurumlarla ilişkilerin canlı tutulmasına büyük önem verilmektedir.

Fakültemizde öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim yaklaşımı temel alınmaktadır. Öğrencilerimizin çağa uygun olarak temel bilgi teknolojilerini tanıyıp kullanmaları, iş hayatında onları avantajlı duruma getirebilecek yabancı dil bilgisiyle donanmaları için İngilizce dışında bir başka dil daha öğrenmeleri teşvik edilmektedir. Bu amaçla, sekiz yarıyıldaki mesleki İngilizce derslerine ek olarak, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca  ve Rusça gibi ikinci yabancı dil dersleri alınabilmekte ve böylelikle öğrencilerimiz hedeflerine ulaşabilmektedir. Bunların dışında, öğrencilerimizin başka bölümlerden istedikleri seçimlik dersleri almalarına fırsat tanınmaktadır.

Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki anlamda ufkunu açacak bir diğer uygulama Erasmus+ Değişim Programı’dır. Avrupa Birliği’nin uyguladığı bu program sayesinde, öğrenciler öğrenim hayatlarının bir kısmını yurtdışında Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden birinde geçirme olanağına kavuşmaktadır. Öğrencilerimiz, “öğrenim hareketliliği” veya “staj hareketliliği” kapsamında bölümlerinin anlaşmalı olduğu bir üniversitede belirli bir süre öğrenim görmektedir. Erasmus+ Değişim Programı ile öğrencilerin hem bireysel gelişimlerine katkıda bulunulması hem de istihdam olanaklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Fakültemizde bulunan bölümlerin, üniversitemizdeki tüm öğrencilere sunduğu bir diğer olanak Çift Anadal ve Yan Dal Programları’dır. Bu uygulamanın amacı, öğrencilerin kendilerini kayıtlı oldukları lisans programı dışında bir alanda daha geliştirmeleri olarak özetlenebilir. Fakültemizdeki Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Çift Anadal ve Yan Dal Programları bulunmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınabilir.

 

5. Lisansüstü Programlar

Fakültemiz, güçlü öğretim kadrosuyla, öğrencilerimize lisansüstü düzeyde de öğrenim fırsatı sunmakta ve onları rekabetçi iş dünyası koşullarına en iyi şekilde hazırlamaktadır. Günümüzde, lisans düzeyinde edinilen mesleki kazanımların üzerine, bilgi çağının gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı donanım ve becerilerin de eklenmesi önem taşımaktadır. Gençlerimizin kariyer gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunabilmek ve onların iş yaşamında başarılı bireyler olarak Üniversitemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla, Fakültemiz bünyesindeki bazı bölümlerin yüksek lisans programları bulunmakta olup bunlar aşağıda listelenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurulabilir.

  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından yürütülen “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı” (tezli/tezsiz)
  • Psikoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen “Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı” (tezli) ve “Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı” (tezli) ile Sosyal Psikoloji Doktora Programı
  • Sosyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen “Sosyoloji Yüksek Lisans Programı” (tezli/tezsiz), Sosyoloj Doktora Programı
  • Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından yürütülen “Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı” (tezli)

 

6. Fiziksel Koşullar ve Altyapı

Fen Edebiyat Fakültesinin bir konferans salonu, 80’er kişilik iki amfisi ve dokuz sınıfı vardır. Kampüste bulunan bütün bilgisayarlar hızlı bir yerel ağ yapısına bağlı olup, her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden uluslararası bilgi kaynaklarına erişimi mevcuttur. Sınıfların bilgisayar altyapısı, öğrencilerin tüm gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

Fakültemizin bulunduğu binada hizmet veren Market, öğrencilerimizin yiyecek, içecek ve fotokopi gibi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onların sosyalleşmesine de fırsat sağlamaktadır. Ayrıca binamızın üçüncü katında bulunan engelli lavabosu, sunduğu kolay erişim ve kullanım olanağı ile engelli bireyler için tasarlanmıştır.

 

7. Kültürel ve Sosyal Çevre

Öğrencilerimizin, mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirmesi ve çeşitli toplumsal sorumluluk projelerinde yer alması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, gençlerimizin Üniversitemizin Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren çok sayıdaki koro ve öğrenci topluluğuna katılmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli spor tesisleri bulunmakta olup, öğrencilerimizin birçok takım ve kursa katılması imkânı sağlanmaktadır.

Üniversitemizin Medikososyal Merkez Müdürlüğü’nde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunulmakta olup, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde ise öğrencilerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri çeşitli problemleri çözmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir. Son olarak, Üniversitemizin Kariyer Yönlendirme Merkezi, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası profesyonel hayata hazırlanmalarına ve kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tanıtım Kataloğu için lütfen burayı seçiniz.