BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Dekandan Mesaj

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994 yılında kurulmuştur. Fakültemiz; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe ve İngilizce), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce), Psikoloji (en az %30 İngilizce ve %100 İngilizce), Sosyoloji (Türkçe ve İngilizce) ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden oluşmaktadır. Bölümlerin kuruluş aşamalarında, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının önerdiği ölçütler dikkate alınmış ve öğretim programları öğrenci merkezli eğitim modeliyle hazırlanmıştır. Bu modeli destekleyen  bölümlerin ihtiyaçlarına uygun olarak zorunlu ve tercihe bağlı olarak kendi bölümünden veya farklı disiplinlerden seçmeli dersler de öğretim programlarımızda yer almaktadır. Ayrıca uygulamalı derslerde kullanılacak yabancı dil, biyoloji-genetik, sanal gerçeklik vb. farklı laboratuvarlar da Fakültemiz bünyesinde bulunmaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerimiz FEDEK tarafından; Psikoloji Bölümümüz de Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından akredite edilmiş durumdadır.

Çağdaş ve dinamik eğitim vizyonuna uygun olarak Fen-Edebiyat Fakültesinin temel amacı; eleştirel düşünebilen, sorgulayan, bilgiye erişim konusunda yüksek becerilere sahip, yaratıcı fikir üretebilen ve problem çözümünde etkin görev alabilen, sosyal ve fiziksel çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilen, hem bireysel hem de takım çalışmasına yatkın, teknoloji okur yazarlığına sahip, belirsizliğe karşı toleransı yüksek, farkı görüş, inanç ya da inançsızlık, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelimler konusunda eşitlikçi, mesleki etik kuralları gözeten, özgür ve kendine güvenen bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Fen-Edebiyat Fakültelerinin bağlı bulundukları üniversitelerin ve ülkemizin bilimsel ve entelektüel gelişimine katkısı konusundaki öneminin ve bunun dünya ölçeğindeki yansımalarının farkında ve bilincinde olarak öğrencilerimizle birlikte sürekli yenilenmeye, gelişmeye açık bir eğitim felsefesi ışığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Üniversite eğitimi sadece dersliklerde yürütülen derslerden ibaret değildir. Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artırmaları ve uluslararası alanda yeni deneyimler edinmelerini sağlamak  amacıyla Erasmus+ programı ile bir dönemlerini Avrupa’daki üniversitelerde eğitim alarak geçirmelerini destekliyoruz. Bu, onlara sadece bir eğitim çeşitliliği değil, aynı zamanda önemli bir yaşam deneyimi de kazandıracaktır. 

Fakültemizin öğrencilerine sağladığı diğer bir olanak da, gerekli başarı ölçütlerini sağlamak koşuluyla öğrencilerimizin üniversitemizin yan-dal ve çift anadal program seçeneklerinden yararlanarak ilgi duydukları başka bir bölümden de ders alabilmeleri, hatta çift anadal programının uygulandığı alanlarda iki bölümden birden mezun olma hakkını elde edebilmeleridir.   

Başkent Üniversitesinde öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ve becerilerine uygun pek çok öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Ayrıca bölümlerimizin öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci toplulukları da etkin bir şekilde faaaliyetlerini sürdürmektedirler. Öğrencilerimiz bu topluluklarda görev alabilir ve farklı deneyimler kazanabilirler. Fakülte olarak öğrencilerimizin en azından kendi bölüm topluluklarına üye olmalarını ve bu toplulukların etkinliklerinde görev almalarını önemsiyoruz.

Sevgili öğrenciler, 

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hakkında daha fazla bilgi almak için fef.baskent.edu.tr adresini ziyaret edebilir ve Twitter üzerinden (@fefbaskent) Fakültemizde yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgiye güncel olarak erişebilirsiniz.

Sevgilerimle.

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
eposta: dogan[at]kokdemir.info | kokdemir[at]baskent.edu.tr
Twitter: @dkokdemir | @fefbaskent