BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Yönetim

Prof. Dr. Mustafa Gündüz -- Dekan
Prof. Dr. Saime Özçürümez -- Dekan Yardımcısı

Sümer Birben -- Fakülte Sekreteri

 

Dr. Öğr. Üyesi Merve Sarıkaya Şen -- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri -- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Selim Soner Sütçü -- Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri -- Psikoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Saime Özçürümez -- Sosyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Süer Eker -- Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı