BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Yeni Proje | Doç. Dr. Ceyhun Kayıhan

Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ceyhun Kayıhan'ın 2515-COST (European Cooperation in Science and Technology) Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programının "EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange-CA19125 aksiyonu kapsamında TÜBİTAK’a sunmuş olduğu "Kuraklık Stresine Maruz Kalan Arabidopsis thaliana Köklerinin Tek-Çekirdek RNA ve ATAC Dizileme Analizlerinin Entegrasyonu İle Kuraklık Stresine İlişkin Hücre Spesifik Markörlerin Bulunması" başlıklı projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. 

Proje kapsamında küresel iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonucu olan kuraklığın bitkide tek hücre seviyesinde sebep olduğu moleküler değişimler incelenecektir.

Doç. Dr. Ceyhun Kayıhan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.