BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Yönetim

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan

Dekan

Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu

Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Defne Tutan 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özelem Darcansoy İşeri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sabri Koç

Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Doğan Kökdemir

Psikoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tülay Uğuzman 

Sosyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan (v.)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Sümer Birben

Fakülte Sekreteri