BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Yönetim

Prof. Dr. Rahmi Yağbasan

Dekan

Yrd. Doç. Dr. Meltem Raw 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özelem Darcansoy İşeri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İsmail Erdem 

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin 

Psikoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tülay Uğuzman 

Sosyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nesrin Karaca

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Fakülte Sekreteri

Sümer Birben