BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

İdari Kadro

Fakülte Sekreteri

Sümer Birben

İletişim: 246 68 09/ sumer@baskent.edu.tr

 

Dekan Sekreteri

Sevda Kılıç  

İletişim: 246 66 29 / sevda@baskent.edu.tr

 

Bölüm Sekreterleri

Sosyoloji Bölümü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

Eda Deveci

İletişim: 246 68 05 / edeveci@baskent.edu.tr

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü / Psikoloji Bölümü

Esin Ağaoğlu

İletişim: 246 68 07/ eagaoglu@baskent.edu.tr

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Munise Özbaş

İletişim: 246 68 08/ mozbas@baskent.edu.tr