BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Fakülte Tanıtım

Fen-Edebiyat Fakültesi, veri derleme, analiz etme ve işleme ile kültür, edebiyat ve Türk dili alanlarında nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri bu doğrultuda belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmuştur. Aralık 2015 itibariyle, 12 Profesör, 2 Doçent, 15 Yardımcı Doçent, 5 Doktoralı Öğretim Görevlisi, 4 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 50 tam zamanlı öğretim elemanımız bulunmaktadır.

1994-95 öğretim yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüyle öğretime başlayan Fakültemizde, 1998-99 öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2008-2009 öğretim yılında Psikoloji bölümü, 2013-2014 öğretim yılında Sosyoloji Bölümü, 2016-2017 öğretim yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kurulmuştur. 2017-2018 öğretim dönemi itibariyle fakültemiz bünyesinde Almanca, İngilizce, Çince ve Rusça olmak üzere 4 ana bilim dalında Mütercim-Tercümanlık Bölümümün kurulması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde eğitim öğretim dili tamamen, Psikoloji Bölümünde kismen (%30) İngilizce olup diğer bölümlerimizde Türkçedir. 

Fen-Edebiyat Fakültesinin bir konferans salonu, 80'er kişilik iki amfisi ve dokuz sınıfı vardır. Kampuste bulunan bütün bilgisayarlar hızlı bir yerel ağ yapısına bağlı olup, her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden uluslararası bilgi kaynaklarına erişmesi olanaklıdır. Sınıfların bilgisayar altyapısı, öğrencilerin profesyonel ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı Bölümlerimizin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler dikkate alınarak hazırlanmış zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmakta olup, çağın getirdiği hızlı değişimlere ayak uyduracak şekilde güncellenmektedir. Bilimsel yeniliklerin aktif olarak içinde bulunmak amacıyla Fakültemizde ulusal ve uluslararası benzer kurumlarla ilişkilerin canlı tutulmasına büyük önem verilmektedir.

Öğrencilerimizin çağa uygun olarak temel bilgi teknolojilerini tanımaları ve kullanmaları, iş hayatında onları avantajlı duruma getirebilecek yabancı dil bilgisiyle donanmaları için İngilizce dışında bir başka dili de öğrenmeleri teşvik edilmektedir. Bu amaçla, Sekiz yarıyıldaki mesleki İngilizce derslerine ilave olarak, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca  ve Rusça gibi ikinci yabancı dil dersleri seçmeli olarak alınabilmekte ve  öğrencilerimiz amaçlanan hedeflere ulaştırılmaktadır.  Bunların dışında seçimlik olarak başka bölümlerden istedikleri dersleri almalarına fırsat tanınmaktadır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Psikoloji Bölümü ve Sosyoloji Bölümünün Çift Ana Dal ve Yandal Programları bulunmaktadır. 

Fakültemizde öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim yaklaşımı temel alınarak; düşünen, fikir üreten, bilgi-alışverişinde bulunan, çevresiyle ilişki kurabilen, takım çalışmasına yatkın, tüm bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen bilgi ve beceri ile donatılmış ve bu sayede de kendine güvenen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Lisansüstü Programlar:

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalının yürüttüğü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans programı.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalının yürüttüğü Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi yüksek lisans programı.

Psikoloji Anabilim Dalının yürüttüğü Psikoloji yüksek lisans programı.

Sosyoloji Anabilim Dalının yürüttüğü Sosyoloji yüksek lisans programı

Kültürel ve sosyal çevre:

Üniversitemizde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi, öğrencilere üniversite yaşamlarında yardımcı olacak programlar düzenlemektedir.

Spor Merkezinde Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis, Amerikan Futbolu, Hentbol, Aerobik ve Masa Tenisi gibi spor etkinlikleri profesyonel çalıştırıcılarla birlikte sürdürülmektedir.

Üniversitemiz İnsan Kaynakları ve Yönlendirme Merkezi iş çevreleri ile iletişim kurarak öğrencilerle işverenleri bir araya getiren seminerler düzenlemekte, iş başvurularında gerekli olacak yazışma, özgeçmiş hazırlanması ve iş görüşmeleri ile ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmektedir.

Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin yanında sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirmeleri, arkadaşlık ve dostluklar kurmaları, toplumsal paylaşım projelerinde yer almaları için, Üniversitemizde bulunan çok sayıdaki öğrenci topluluklarına katılmaları teşvik edilmektedir.