BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Dekandan Mesaj

Fakültemiz, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Sosyoloji ve   Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.  2017-2018 öğretim dönemi itibariyle fakültemiz bünyesinde Almanca, Çince ve Rusça olmak üzere 3 ana bilim dalında Mütercim-Tercümanlık Bölümümün kurulması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Bölümlerimizin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler dikkate alınarak hazırlanmış zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmakta olup, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilen çağdaş ve dinamik programlardır.

Öğrencilerimiz, sıcak bir aile ortamında, günün her saatında, takıldıkları her konuda, yönetici ve öğretim elemanlarımızla görüşme ve çözüm üretme olanağına sahiptirler. Erasmus öğrenci hareketliliği programı çerçevesinde , eğitimleri boyunca bir veya iki yarıyıl, Avrupa’nın saygın üniversitelerinde eğitim görebilmektedirler. Böylece yabancı dillerini ve kendilerine güven duygularını geliştirmektedirler.

Fakültemiz, alanında çok iyi yetişmiş akademisyen kadrosu ile, mesleki olarak yetkin, bağımsız ve eleştirel düşünebilen, bilgi üretme ve uygulama yeterliliğine sahip, yenilikçi ve toplumsal çevresi için sorumluluk bilincini taşıyan, kendisiyle ve toplumla barışık, diyaloga açık, insan ilişkilerinde son derece başarılı, yaratıcı, bilgi teknolojisini, alanıyla ilgili kavramları, teorileri ve dili etkili kullanabilen bireyler yetiştirmektedir.

Mezunlarımız, içinde yaşadığı çevreye ve ülkeye karşı sorumluluk bilinci ve yararlı olma duygusu, toplumun ve ülkenin sahip olduğu maddi, manevi ve kültürel değerleri koruma-geliştirme sorumluluğu ve bilinci oluşturarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti’ne, Atatürk ilke ve İnkılapları’na bağlı, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen duyarlı bireyler olarak Ülke hizmetinde saygın yerlerde görev almaktadırlar. 


Prof. Dr. Rahmi Yağbasan 
Dekan