BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Bilimsel Yayınlar (2020)

 

Aksoy Serdaroğlu, Ö. (2020). Anadolu Turnaları?Biyoloji, Kültür, Koruma, (Ed.) Ufuk Özdağ ve Gonca Gökalp Alpaslan. Folklor Edebiyat Dergisi, 26(4), 1019-1023.

Alper, S., Bayrak, F., Us, E. Ö., ve Yilmaz, O. (2020). Do changes in threat salience predict moral content of sermons? The case of friday khutbas in Turkey. European Journal of Social Psychology, 50(3), 662-672. https://doi.org/10.1002/ejsp.2632

Alper, S., Bayrak, F., ve Yilmaz, O. (2020). All the Dark Triad and some of the Big Five traits are visible in the face. Personality and Individual Differences, 168, 110350. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110350

Alper, S., Bayrak, F., ve Yilmaz, O. (2020). Psychological correlates of COVID-19 conspiracy beliefs and preventive measures: Evidence from Turkey. Current psychology (New Brunswick, N.J.), 1-10. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00903-0

Ekinci MH, Kayıhan DS, Kayıhan C, ve Özden Çiftçi Y. (2020). The role of microRNAs in recovery rates of Arabidopsis thaliana after short term cryo-storage. Plant Cell, Tissue and Organ Culture

Girgin Ersoy Z, Kayıhan C, Tunca S. (2020). Higher nisin yield is reached with glutathione and pyruvate compared with heme in Lactococcus lactis N8. Brazilian Journal of Microbiology, 51(3), 1247-1257.

Kandemir, B., Davis, S., Yiğit, E. N., Öztürk, G., Yılmaz, B., Laroche, S., ve Kurnaz, I. A. (2020). Expression of Pea3 protein subfamily members in hippocampus and potential regulation following neuronal stimulation. Neuroscience letters, 738, 135348. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.135348

Kandemir, B., Gulfidan, G., Arga, K. Y., Yilmaz, B., ve Kurnaz, I. A. (2020). Transcriptomic profile of Pea3 family members reveal regulatory codes for axon outgrowth and neuronal connection specificity. Scientific Reports, 10(1), 18162. https://doi.org/10.1038/s41598-020-75089-3

Kayıhan DS, Kayıhan C., ve Özden Çiftçi Y. (2021). Transgenic tobacco plants overexpressing a cold-adaptive nitroreductase gene exhibited enhanced 2,4-dinitrotoluene detoxification rate at low temperature. International Journal of Phytoremediation, 23(1), 1-9.

Pellicer-Ortín, S. ve Sarikaya-Şen, M. (2020). Introduction. Contemporary literature in times of crisis and vulnerability: Trauma, demise of sovereignty and interconnectedness. European Review, 1-18. https://doi.org/10.1017/S1062798720000666

Sarıkaya-Şen, M. (2020). Building Resilience and Interconnectedness among Humans and Nonhuman Entities: Aminatta Forna?s Happiness. European Review, 1-15. https://doi.org/10.1017/S1062798720000721

Tekeş, B., E. O., İmamoğlu, Özdemir, F., ve Öner-Özkan, B. (2020). Political orientations and morality judgments in the Turkish context: Considering the roles of the needs for cognition and recognition. Psychological Reports, 1-30. https://doi.org/10.1177/0033294119899903

Yılmaz, A. E. (2020). Mustafa İsen, bir muhacir köyünün hikâyesi nalköyü. Millî Folklor, 32(16), 250-253.

 

 

...

 

 

Aksoy Serdaroğlu, Ö. (2020). Sadri Ertem?in bacayı indir bacayı kaldır adlı hikâyesini toprak etiği bağlamında okumak. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,(Ö8), 191-198.

Arcak, S. (2020). Falling out of the center - Collapse of meaning and reconciliation in William Golding's free fall and Graham Greene's the end of the affair. Modernism and Postmodernism Studies Network,1(2), 136-143. https://doi.org/10.47333/modernizm.2020265784

Bayrakceken Akın, A. (2020). Beckett'in kısa filmlerinde insanın konumu. Frankofoni, (36), 169-174.

Kayıhan, C. (2020). Effect of moderate and severe levels of boron toxicity on miR393 expression in Arabidopsis thaliana. Journal of Boron, 5(4), 183-191.

Dündar, L. B. (2020). Transforming society with Islamist tales: Huzur Sokağı as a prototype of salvation novels. Universal Journal of History and Culture, 2(2), 194-209.

Gökter Gençer, B. (2020). Çalkanlar ve dilleri. Tehlikedeki Diller Dergisi, 10(16), 65-79.

Gökter Gençer, B. ve Yavuzarslan, P. (2020). Genel sözlüklerde tanım ve tanımlama yöntemleri. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 17(3), 392-411.

Güngör, A., Tütenkan, M., Solmazer, G. ve Tekeş, B. (2020). Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: Cinsiyetin düzenleyici rolü. Nesne, 8(16), 126-142. http://doi.org/10.7816/nesne-08-16-09

Kahraman-Erkuş, Ö. (2020). Lacanian perverse structure and disavowal mechanism: A clinical examination. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 8(2), 1-18. https://doi.org/10.6092/2282-1619/mjcp-2283

Kandemir, B., Arı Uyar O, Arısan D., ve Kurnaz, I. A. (2020). Systematic review of synthetic biology - A new era in biopharmaceutical drug development. Biomed J Sci & Tech Res 29(1). 004753. http://doi.org/10.26717/BJSTR.2020.29.004753

Karan, O., Çakır, B., ve Kurtarır, E. (2020). ?Hatay?daki suriyelilerin girişimcilik alanındaki deneyimleri ve mekansal faktörler?. Göç Dergisi, 7(1), 77-94.

Kılıç, G. (2020). Turkey?s pioneering psychoanalyst: İzeddin Şadan?s disquisition on (homosexual) love as sickness. On_Culture: The Open Journal for the Study of Culture, 9. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2020/15441

Kırpıklı, D. (2020). Irony and (dis)obedience to authority in Julian Barnes?s The Noise of Time. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 14(2), 263-276. https://doi.org/10.47777/cankujhss.848941

Polat, K. (2020). Alî Nazîf ve Zînetü?l-Kelâm?ı üzerine değerlendirmeler. Turkic Linguistics and Philology, 2(1), 7-16.

Sutcu, S.S. (2020). Blogging in EFL learners? academic writing. International Journal of Progressive Education, 16(6), 344-351. http://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.21

Tekeş, B., Özdemir, F., ve Özkan, T. (2020). Understanding young drivers in Turkey: Time perspective, driving skills, and driver behaviors. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 8, 100226. http://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100226

Tekeş, B. ve Şener, Ö. (2020). Ağır vasıta sürücülerinin güvenli sürüşlerini etkileyen faktörler: Bir derleme çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(1), 263-282. http://doi.org./10.16953/deusosbil.549325

Tuğcu, E. (2020). Tanrıçalar mutluluk satarsa insan ne yapmaz. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 12(23), 117-128.

Umunç, Himmet (2020). Shakespeare?s Othello: Camouflaged Identities and Enigmatic Discourses. Interactions: Ege Journal of British and American Studies, 29(1-2), 137-146.

Üzüm, M. (2020). Türkçede kanıtsallık ve bilgi kipliği ayrımı. Dil Araştırmaları, 26, 83-102.

Üzüm, M. ve Gökter Gençer, B. (2020). ?Sözde? ve ?demek? sözcükbirimlerinin anlam ve işlev değişimi. YDede Korkut Türk Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 9(22), 27-38.

Yeniçeri, Z. ve Us, E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık ölçeğinin ve aşırıcılık ölçeği ile ilişkili şiddet yanlılığı ve yasa dışı davranışlar ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 257-282.

Yüzgeç, A. Y. ve Sütçü, S. S. (2020). The relationship between critical thinking dispositions of prospective English language teachers and their levels of new media literacy. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(4), 1952-1967.

 

 

Koç, S. (2020). Syntax and semantics of adverbial clauses in English: A generative-transformational approach. Berlin: Schaltungsdienst Lange o.H.G. Lambert Academic Publishing.

Tekeş, B. (2020). Trafik psikolojisi. Ankara: TPD Yayınları.

Uğuzman, T. (2020). Yirmi beş yıl sonra Dörtdivan Dörtdivan?da değişme, değişime uyum ve direnç bir yeniden ziyaret/revisit çalışması. Ankara: Ürün Yayınları.

Uğuzman, T., Üzüm, M., Coşkun, Ç. vd. (Ed.). (2020). Sosyoloji Sohbetleri 2014-2016. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı.

 

 

Coşkun Ç. (2020). Digital literacy in the world of digital natives. E. Eşiyok (Ed.), Handbook of research on new media applications in public relations and advertising içinde (486-504). U.S.A: IGI Global.

Coşkun Ç. (2020). Sosyal ağlar ve yaşam Tarzı. Y. Ercil, Ç. Baskıcı ve S. Atan, (Ed.), Ağ analizi: Teori ve uygulamalar içinde (283-300). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Duvarcı, A. (2020). Kutsalın büyüsü bağlamında dilek, niyet, cin kuyuları ve sular. Su kitabı, (459-475). İstanbul, Kitabevi Yayını.

Duvarcı, A. ( 2020). Mitik değerler bağlamında baskil yağmur duaları. Her yönüyle baskil (Uluslararası Baskil Sempozyumu Bildirileri), (C.1, 548-558). Elazığ: Yıkılmazlar Basın Yayın.

Eker, S. (2020). Türk-Soğd kültürel ortak yaşamının bugüne mirası: Antik pencakent ve türklük bilimi araştırmaları. VII. Uluslararası türk dili kurultayı bildirileri, (548-558). Ankara: TDK.

Eker, S. (2020). Latin tabanlı Türk alfabesi çağdaş dünyaya uzanan yolda ilk adım. Dil durumu, latin alfabesi ve metodolojisi uluslararası seminer toplantısının bildirileri, (5-15). Nur-sultan Kenti.

Erdoğan B. E., Doğutepe E., ve Karakaş S. (2020). Nöropsikolojik değerlendirme. M. Eskin (Ed.), Klinik psikoloji: Bilim ve uygulama içinde (279-301). Ankara: TPD Yayınları.

Karakaş, S. Erdoğan B. E., ve Doğutepe, E. (2020). Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, klinik uygulamalar: Ülkemizdeki durum. N. Yüksel (Ed.), Ruhsal hastalıklar içinde (171-196). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.

Sarıkaya-Şen, M. (2020). Diversity, singularity, reenchantment and relationality in a transmodern world: Arundhati Roy?s the ministry of utmost happiness. S. Onega ve J.M. Ganteau, (Ed.), Transcending the postmodern: the singular response of literature to the transmodern paradigm içinde (177-192). New York: Routledge.

Tekeş, B. (2020). Trafikte duygu düzenleme ve müdahale çalışmaları. P. Bıçaksız (Ed.), Trafikte duygu ve duygu düzenleme içinde (129-131). Ankara: Gazi Kitabevi.

Tuğcu E. (2020). Mehmet Akif Ersoy ve eserleri üzerine yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ramazan Kaplan?a armağan, (123-130). Ankara.

Üzüm M. (2020). Türkçede karşıolgusallık: Korpus temelli bir inceleme. Dilbilimde güncel tartışmalar, (123-130). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.

Yeniçeri, Z. (2020). Sosyal psikolojik açıdan terörizm: Sosyal kimlik ve dehşet yönetimi. G. Sarı ve T. Alabacak, (Ed.), Tematik güvenlik çalışmaları içinde (41-56). Ankara: Pegem Akademi.