BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Kalite Yönetimi
  • Organizasyon Şeması

Fen Edebiyat Fakültesi organizasyon şemasına ulaşmak için tıklayınız.

  • Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Fakülte Kurulu Görev Tanımı

Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

  • Kalite Sorumluları

Kalite Faaliyetleri Dekanlık Koordinasyon Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri