BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Kalite Yönetimi
  • Organizasyon Şeması

Fen Edebiyat Fakültesi organizasyon şemasına ulaşmak için tıklayınız.

  • Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Fakülte Kurulu Görev Tanımı

Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

  • Kalite Sorumluları

Kalite Faaliyetleri Dekanlık Koordinasyon Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri

  • Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri  (FEF Kalite Sorumlusu Dekan Yrd., Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Kayıhan (MBG)

Dr. Öğr. Üyesi Seda Şen (AMER)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur Duman (MTİ)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma (SOS)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Gökter Gençer (TDE)

Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan (PSK)