BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Kalite Yönetimi
  • Organizasyon Şeması

Fen Edebiyat Fakültesi organizasyon şemasına ulaşmak için tıklayınız.

 

  • Kalite Faaliyetleri Dekanlık Koordinasyon Sorumlusu

Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri

  • İSO Toplam Kalite Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Seda Şen (FEF Toplam Kalite Sorumlusu)

Doç. Dr. Ceyhun Kayıhan (MBG Toplam Kalite Sorumlusu)

Dr. Öğr. Üyesi Seda Şen (AMER Toplam Kalite Sorumlusu)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur Duman (MTİ Toplam Kalite Sorumlusu)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma (SOS Toplam Kalite Sorumlusu)

Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan (PSK Toplam Kalite Sorumlusu)

Araş. Gör. Ezgi Yılmaz (TDE Toplam Kalite Sorumlusu)

Araş. Gör. Kadim Polat (TDE Toplam Kalite Sorumlusu)