BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Öğrenci Olmak

Yaşam bilimlerinin tüm alanları temelde canlıları ve birbirleriyle olan ilişkilerini neden ve nasıl sorularıyla inceler. Moleküler Biyoloji ve Genetik, canlıları moleküler düzeyde yapısal ve işlevsel olarak inceleyen yaşam bilimi alanıdır. Canlıların genetik şifresinin dilini ve nasıl okuduklarını ve hücre içerisinde kusursuz işleyen sistemleri anlamak yaşam bilimlerinin en heyecan verici alanlarındandır. Unutmamak gerekir ki; doğa teknolojinin en önemli ilham kaynağıdır. İnsan dahil farklı organizmaların genetik şifre bütününün çözümlenmesi ile yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarındaki çalışmalar ivme kazanmıştır. Sağlık, gıda ve tarım gibi öncelikli alanlara yönelik ürün ya da süreç geliştirilmesinde biyolojik sistemler ya da parçaları kullanılmakta ve moleküler biyoloji ve genetik biyoteknolojik uygulamaların önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Nitekim; içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinde moleküler tanı ve tedavi ajanları öne çıkmış ve global anlamda moleküler biyoloji ve genetiğin yaşam bilimleri endüstrisi ve sağlık pazarındaki önemi artmıştır. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri yaşam bilimlerinin tüm uygulama alanlarında toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek ve biyoteknolojik çözümlerin bir parçası olabilecek düzeyde eğitim almaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarında ülkemizde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli, disiplinlerarası bakış açısını benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek, rekabet gücü yüksek ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen moleküler biyologların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Lisans eğitim çerçevemiz, mezunlarımızın, moleküler biyolojinin alt alanlarında teorik bilgiyi kullanırken deneysel yaklaşım ve laboratuvar ilkelerini çözüm odaklı uygulayabilme becerisine sahip olarak mesleki kariyerlerini yönlendirmeleri doğrultusunda kurgulanmıştır. Bu çerçeve kapsamında mezunlarımızın lisansüstü programlarda gereksinim duyacakları temel ve deneysel bilgi ve beceriler aktarılmaktadır. Bölüm ders programında, ilk iki yarıyılda öğrencilerin temel biyoloji ve hücre biyolojisi, matematik, fizik ve kimya alanlarında teorik ve uygulama becerilerini kazanması hedeflenmektedir. İkinci yarıyıldan başlayarak temel moleküler biyoloji ve genetik çekirdek derslerinin yanı sıra biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji ve bitki biyolojisi gibi alanlarda da teorik ve uygulama becerilerinin edinilmesi hedeflenmektedir. “Biyoteknoloji”, “Rekombinant DNA Teknolojisi”, “Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Teknikleri”, “Genetik Mühendisliği”, “Biyoinformatik” ve “Doku Kültürü” zorunlu ders kapsamında programda bulunmaktadır. Programda zorunlu ders kapsamında bulunan “Girişimcilik ve Proje Kültürü” ve “Bilim Tarihi ve Etik” derslerinin ise sektörel girişimcilik hakkında bilgi sahibi olma, araştırma ve geliştirme desteklerini kullanabilme ve alandaki etik düzenlemelerden haberdar olma gibi önemli öğrenme çıktıları bulunmaktadır. Eğitim programımızda yaklaşık olarak her üç ders saatinin bir saati uygulama saatidir. Öğrenciler, aldıkları teorik eğitimi laboratuvarlarda uygulama ile pekiştirmektedir. Programda, zorunlu yaz staj ve iki dönemlik bitirme projesi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, zorunlu bitirme projeleri ile deneysel yaklaşım ve laboratuvar ilkelerini çözüm odaklı uygulayabilme becerisini edinmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri beşinci yarıyıldan başlayarak ilgi alanlarına yönelik alan dersleri alabilmekte ve böylelikle, kariyer hedeflerini belirleyebilmekte, istedikleri alanda özelleşebilmekte ve pek çok üniversitenin çok disiplinli lisansüstü programlarına uygun lisans altyapısı oluşturabilmektedir. 

Ülkemizin moleküler biyoloji ve genetik alanı politikaları global eğilimler çerçevesinde kurgulanmaktadır. “TÜBİTAK Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri” belgesinde kaliteli moleküler biyoloji ve genetik eğitimi veren kurumların kurulması, kurulmuş olanların günümüzün gereklerine cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi ve araştırma altyapısının geliştirilmesi önerilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları; özel sektör ve kamu hastanelerinde moleküler temelli tanı laboratuvarlarında ve tüp bebek birimlerinde, ziraat ve veterinerlik alanlarında moleküler temelli araştırma laboratuvarlarında, gıda ve ilaç sektöründe Ar-Ge birimlerinde kalite kontrol ve çevre koruma birimlerinde, biyoçeşitliliğin tanımlanması ve korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü araştırma laboratuvarlarında, GDO tanı laboratuvarlarında ve günümüzde ülkemizde sayıları giderek artan biyomedikal, biyoteknoloji ve ilaç şirketlerinde yönetici, ürün ve AR-GE sorumlusu pozisyonlarında istihdam edilmek üzere aranan elemanlardır. Bölümümüzde, öğrencilerimizin Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki çalışma konularına ve alanın diğer alanlar ile kesişme konularına hakim olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bölümümüzde Bahar ve Güz Dönemi Seminer Dizileri yapılmakta ve öğrencilerimiz, dönem boyunca Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ya da yaşam bilimleri ile kesişen konularda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ya da girişimciler ile bir araya gelme olanağına sahip olmaktadır. Seminerler, mesleki farkındalığın ve yaratıcılığın gelişmesine katkıda bulunarak öğrencilerimize avantaj sağlamaktadır. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri lisans eğitimleri süresince moleküler biyoloji ve genetiğin dokunduğu tüm alanlarda çalışabilmek, girişimci olabilmek ve lisansüstü eğitim alabilmek için gerekli olan bilgi ve teknik donanıma sahip olur.

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Öğrenci Olmanın Ayrıcalıkları Nelerdir?

  • Öğretim üyelerinin çalışma alanları kanser moleküler biyolojisi, bitki moleküler biyolojisi ve biyoteknolojisi, biyomalzeme ve nanoteknoloji, moleküler ekoloji, biyoteknolojide girişimcilik, kök hücre ve nörobiyoloji alanları olup, farklı alt dallarda kapsayıcı lisans eğitimi verilmektedir.
  • Moleküler Biyoloji Bölümü'nün, moleküler biyoloji ve genetik alanında ihtiyaç duyulan temel cihaz donanımına sahip, eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma uygun bir laboratuvarı ve bölümlendirilmiş olarak tasarlanmış hayvan ve bitki doku kültürü laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm altyapısı temel moleküler biyolojik tekniklerin kullanımına ve hayvan, bitki ve bakteri kültüre etmeye yönelik altyapıya sahiptir. Bu olanaklar, öğrencilerimizin kullanımına açıktır.
  • Öğrencilerimiz bitirme projeleri ile bir araştırmayı projelendirmeyi ve bütçe yönetmeyi, deneysel tasarıları yapmayı, deneyleri yürütmeyi ve sonuçları yorumlayarak sunma deneyimini edinmektedirler. Öğretim elemanlarımızın desteği ile öğrencilerimizin bitirme projeleri için TÜBİTAK 2209/A Programı kapsamında destek almaları teşvik edilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri bitirme projelerinde kendi başlarına araştırma yönetme ve laboratuvarda deney yapma ayrıcalığına sahiptir.
  • Üniversite bünyesinde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Enstitüsü, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ile Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi araştırma geliştirme ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Başkent Üniversitesi Kampüsünde bulunan ve bünyesinde biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların bulunduğu Teknoloji Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. Tıp, sağlık ve mühendislik alanlarındaki kurumsal yetkinlik ve birikim moleküler biyoloji alanında oldukça önemli olan çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara olanak sağlayacak ayrıcalıkta ve niteliktedir. Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve bağlı Araştırma Birimleri ve Teknoloji Geliştirme Merkezi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin staj olanağı açısından önemli bir avantajdır. 
  • ERASMUS+ kapsamında İtalya ve İspanya’daki üniversiteleri ile anlaşmamız bulunmaktadır. Ek olarak, öğretim elemanlarının yurtdışı işbirlikleri ile öğrencilerimizin değişim programlarına katılmaları ve yurtdışı stajları desteklemektedir. Bu olanaktan yararlanmış ve hak kazanmış çok sayıda öğrencimiz bulunmaktadır.
  • Mesleki topluluğumuz BaşGen, son derece aktif çalışan bir topluluktur. Öğrencilerimiz BaşGen ile toplu olarak kongre ve öğrenci sempozyumlarına katılım sağlayabilmekte ve sosyal ve kültürel aktivitelerin içerisinde yer alabilmektedir. Ek olarak, öğrencilerimiz bölümümüzde ve dernek işbirliklerimizle düzenlenen etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol oynamakta ve bu süreci deneyimleyebilmektedir.

 

Bölümümüz ile ilgili ek bilgi için:

E-POSTA: mbg@baskent.edu.tr
INTERNET SAYFASI: mbg.baskent.edu.tr
TELEFON: 03122466666 / 1175
TWITTER: @baskent_mbg
INSTAGRAM: @baskent_mbg
FACEBOOK: @baskentmbg
Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri (Bölüm Başkanı): oiseri@gmail.com