BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde Öğrenci Olmak

1. Bir üniversite öğrencisi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde okuduğunda neler öğrenir? 

Bir üniversite öğrencisi, dil puanıyla yerleştiği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde, öncelikle dil bilincini ve becerisini geliştirir; eğitim hayatının önceki dönemlerinde İngilizce öğrenimi tecrübesi sırasında ezberlemeye yönlendirildiğini ve bunun etkin dil kullanımını olumsuz etkilediğini fark eder. Öğrenci fikirlerini ifade ederken kendini sıklıkla Türkçe düşünüp İngilizceye çevirmeye çalışırken bulur. Bununla yetinmemesi gerektiğini, yabancı dil becerisinin sürekli kendini ilerletmeye dayalı olduğunu Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde benimser. Hemen hemen herkesin İngilizce bildiğini iddia ettiği bir düzende başkalarından ayırt edilecek noktaya hızla ulaşırken, her alanda İngilizce kullanmanın beraberinde gelen bakış açısını kazanır. Öyle ki, bir yabancı dili iyi konuşmak, o dilin ait olduğu kültürün de açtığı pencereden dünyaya bakabilmeyi mümkün kılar. İngilizcenin bir dünya dili olduğu göz önünde tutulursa, artık bir “dünya insanı” olma yolunda adımlar atılmaya başlanmış olur. 

Bunun yanı sıra, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde öğrenci olmak, eleştirel düşünme formasyonu kazanmak açısından eşsiz bir fırsat sunar. Öyle ki, ilk başta her okuduğunu, her baktığını yüzey anlamıyla ele alan öğrenci, bir süre sonra sorgulamayı, eleştirel yaklaşmayı alışkanlık haline getirir. Altta yatan anlamları, imaları, benzetmeleri kolaylıkla yakalar; sorgular; eleştirir. Bu metinler asla edebiyat eserleriyle sınırlı değildir; edebi olmayan her türlü metin, televizyon programları, filmler, reklamlar… öğrencinin gördüğü, okuduğu her şey artık farklı bir hal alır. Öğrencilik döneminde “artık hiçbir şeye eskisi gibi basitçe yaklaşamıyorum” diye serzenişte bulunan öğrenciler, mezun olurken “farklı” olmanın keyfini öve öve bitiremez! Derslerde öğrendiği tüm bilgi birikimini gündelik hayata uyarlayabilmek, değişimi ve gelişmeyi mümkün kılar. 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü dil, edebiyat, tarih ve kültür çatıları altında toplanan dersler aracılığı ile kültürler arası etkileşime açık, çağdaş ve yaratıcı düşünme süreçlerini benimseyen, tarih bilincine sahip, toplumsal sorunlara duyarlı ve evrensel etik değerlere bağlı bireyler yetiştirir. 

 

2. Bir üniversite öğrencisi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünü bitirdiğinde hangi alanlarda öğrendiklerini uygulama şansına sahip olur? 

Bir üniversite öğrencisi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünü bitirdiğinde, tüm bilgi birikimini hem kişisel hem de profesyonel hayatına uygular. Geleneksel mesleklerle sınırlı kalmayarak istediği her alanda çalışma fırsatı bulabilir çünkü mezuniyet sonrası olanaklar sadece kendi hayal gücüyle sınırlıdır. Bilimsel çalışmalara dayanarak, ülkemizde bireylerin kimliklerini bulma, tanımlama sürecinin 40lı yaşlarda tamamlandığı gerçeği düşünülünce, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünü bitiren öğrenci, hayatının hiçbir döneminde “yanlış” eğitim aldığını, “hayata geç kaldığını” düşünme noktasına gelmez. Bilir ki, kazandığı becerilerle her zaman farklı ufuklara yelken açabilir. Bu ufuklar sıklıkla yurtdışında olabilir. Yurtdışında çalışmadan, yaşamadan önce yabancı dil becerilerini geliştirme gibi bir ön koşulu da bulunmazken…

 

3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili yanlış bilinenler nelerdir? (alan / meslek bilinci açısından önemli)

Her yıl üniversite yerleştirme sonuçları açıklanıp öğrenciler yakınlarına Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünü kazandıklarını söyledikleri zaman, istinasız ilk karşılaştıkları tepki “Amerika’nın kültürü, tarihi mi var ki?” sorusu olur ve geçici bir heves kırıklığı yaşanır. En kibar tabiriyle “bilgi eksikliğinden” kaynaklandığı iddia edilebilecek bu ve benzeri yaklaşımlar, küreselleşme süreciyle kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı başarmış ve 20. yüzyıl dünya dengelerine imzasını atmış bir ülke için haksızlık oluşturur. Amerikan tarihini anlamak için nasıl Kuzey Amerika kıtasının tarihini bilmek, 1492 öncesi yıllardan başlamak gerekiyorsa, Amerikan kültürünü, tarihini ve edebiyatını öğrenmek de dünya kültürünü, tarihini ve edebiyatını bilmeyi ve anlamayı beraberinde getirir. 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde okumak konusunda yanlış bilinen diğer bir nokta, İngilizce öğretmeni olabilmek için sadece ilgili bölümlerden mezun olmak gerektiğinin zannedilmesidir. Mezuniyet öncesi ya da sonrası “Formasyon Eğitimi” alınarak öğretmenlik yapılabilir. 

 

4. Biz, üniversite / fakülte / bölüm olarak öğrencilere ne sunuyoruz? 

Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünün sunduğu en büyük fırsat, az kişilik sınıflarda eğitim yaparak öğrencilerle birebir ilgilenme, onları yakından gözlemleme, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilme ve gerektiğinde bireye özel çözümler üretebilme lüksüdür. Bu fırsat çerçevesinde kaliteli ve nitelikli eğitim almak mümkündür. 

Ülkemizde diğer “Filoloji” bölümlerine kıyasla, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümlerinin sayısı devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere 10u geçmemektedir. Bu da “az” olanın “kıymetli” olmasını sağlar. 


5. Sosyal medya hesaplarımız hakkında bilgi.

Facebook: /AmerBaskent
Instagram: amerbaskent_department
Twitter: @AmerBaskent


6. Daha fazla bilgi için kime ya da kimlere eposta ile ulaşabilir?

Daha fazla bilgi için amer@baskent.edu.tr adresine e-posta ile ulaşıldığında, çok kısa bir süre içinde tüm istenen bilgi sağlanır. Bölümün tüm öğretim elemanlarına yine e-posta ile ulaşılabilir.

Ayrıca bölüm mezunu olup şu anda bölümde çalışmakta olan öğretim elemanlarımız da her türlü konuda yardımcı olmaya hazırdır: gozdekilic@baskent.edu.tr, gvarli@baskent.edu.tr