BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

 

 

Sıra No

 

Adı Soyadı

 

ALES

Puanı

ALES Puanının % 60’ı

(A)

 

Y.Dil Puanı

Y.Dil Puanının %40’ı  (B)

SONUÇ:

(A)+(B)’ye göre sıralama

Açıklama

1

Mehmet Alp Güner

80,73499

48,44099

80,00

32,00

80,44099

Sınava girebilir.

2

Halis Batuhan Ünal

76.77564

46,06538

58,75

23,50

69,56538

Sınava girebilir.

3

Efe Berk Bozkurt

Başvuru koşullarını karşılamadığı için ön değerlendirmeye alınmamıştır.

4

Melih Aşan

Başvuru koşullarını karşılamadığı için ön değerlendirmeye alınmamıştır.

 

 

Sınav Tarihi   : 15 Eylül 2020, Çarşamba

Sınav Saati     : 13:00 (3 saat)

Sınav Yeri      : Fen Edebiyat Fakültesi 3. Kat G-309 nolu sınıf

 

Jüri Başkanı

Prof. Dr. Özlem DARCANSOY İŞERİ

 

Üye                                                                                                      Raportör

Dr. Öğr. Ü. Ceyhun KAYIHAN                                              Dr. Öğr. Ü. Özge ERDEMLİ

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

FAKÜLTE/KONSERVATUVAR : Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM/ABD           : Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

KADRO TÜRÜ VE SAYISI          : Araştırma Görevliliği - 1 Adet

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevliliği kadrosu için başvuran adayların ön değerlendirmesi yapılmıştır. Yönetmelik Hükümleri uyarınca, ilan edilen 1 (bir) araştırma görevliliği kadrosuna 4 (dört) aday başvurmuş olup listedeki 2 (iki) aday 14 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 13:00’da yapılacak olan yazılı sınava katılabilecektir. İşbu tutanak jürimiz tarafından düzenlenmiş ve gereği için Dekanlık Makamına sunulmak üzere imza altına alınmıştır.

 

 

Jüri Başkanı

Prof. Dr. Özlem DARCANSOY İŞERİ

 

Üye                                                                                                Raportör

Dr. Öğr. Ü. Ceyhun KAYIHAN                                             Dr. Öğr. Ü. Özge ERDEMLİ