BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Sosyoloji Bölümü (Türkçe) Araştırma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ (TÜRKÇE)

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

FAKÜLTE/KONSERVATUVAR               : Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM/ABD                    : Sosyoloji

KADRO TÜRÜ VE SAYISI                      : Araştırma Görevliliği  -  1 Kişi

 

Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:

 

Adı Soyadı

ALES Puanı

ALES (%60)

(A)

Yab. Dil Puanı

Yab. Dil (%40)

(B)

(A)+(B)’ye

göre sıralama

 

Açıklama

Doğucan BAYRAM

93,01

55,806

90

36

91,806

Başarılı

Onur AYDIN

80,61

48,366

93,75

37,5

85,866

Başarılı

Fatih Alper AKALIN

78,03

46,818

91,25

36,5

83,318

Başarılı

Ezgi Hazal TURHAN

79,82

47,892

87,5

35

82,892

Başarılı

Füsun ÖZUĞUR

84,03

50,418

77,5

31

81,418

Başarılı

Pelin BÜYÜKGAGA

75,76

45,456

83,75

33,5

78,956

Başarılı

Tuğçe Işıl BALKAYA

70,62

42,372

81,25

32,5

74,872

Başarılı

Özge GÜVENÇ

73,83

44,298

73,75

29,5

73,798

Başarılı

Mehmet Can KOŞTAN

72,42

43,452

72,5

29

72,452

Başarılı

Şule GÜÇLÜ

74,67

44,802

51,25

20,5

65,302

Başarılı

 

 

 

     Prof. Dr. Tülay Uğuzman                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Jüri Başkanı                                                                                                            Raportör

 

     Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek
Üye

 

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ (TÜRKÇE)

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

FAKÜLTE/KONSERVATUVAR               : Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM/ABD                    : Sosyoloji  

KADRO TÜRÜ VE SAYISI                      : Araştırma Görevliliği  -  1 Kişi

 

 

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevliliği kadrosu için başvuran adayların Ön Değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 10. Maddesi uyarınca Jürimiz tarafından yapılmış ve ekte belirtildiği şekilde sıralanmıştır. Yönetmelik hükümleri uyarınca, ilan edilen 1 (bir) araştırma görevliliği kadrosu karşılığı, listedeki 10 (on) aday 15  Eylül  2021 Çarşamba günü saat 13.00’da, G 412 nolu derslikte yazılı giriş sınavına katılacaklardır. İş bu tutanak jürimiz tarafından düzenlenmiş ve gereği için Dekanlık Makamına sunulmak üzere imza altına alınmıştır.

 

 

     Prof. Dr. Tülay Uğuzman                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Jüri Başkanı                                                                                                            Raportör

                                                 

            Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek
Üye