BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Sosyoloji Bölümü (İngilizce) Araştırma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

FAKÜLTE/KONSERVATUVAR               : Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM/ABD                    : Sosyoloji (İngilizce)

KADRO TÜRÜ VE SAYISI                      : Araştırma Görevliliği  -  1 Kişi

 

Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:

 

Adı Soyadı

ALES Puanı

ALES (%60)

(A)

Yab. Dil Puanı

Yab. Dil (%40)

(B)

(A)+(B)’ye

göre sıralama

 

Açıklama

Doğucan BAYRAM

93,01

55,806

90

36

91,806

Başarılı

Burak Yakup AYGÜN

88,67

53,202

95

38

91,202

Başarılı

Ayçe İdil ATAOĞLU

85,59

51,354

92,5

37

88,354

Başarılı

Dilan ELVEREN

85,46

51,276

86,25

34,5

85,776

Başarılı

 

 

     Prof. Dr. Tülay Uğuzman                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Jüri Başkanı                                                                                                            Raportör

                                                

 

     Dr. Öğr. Üyesi Onur Bilginer
Üye

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

FAKÜLTE/KONSERVATUVAR               : Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM/ABD                    : Sosyoloji   (İngilizce)

KADRO TÜRÜ VE SAYISI                      : Araştırma Görevliliği  -  1 Kişi

 

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevliliği kadrosu için başvuran adayların Ön Değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 10. Maddesi uyarınca Jürimiz tarafından yapılmış ve ekte belirtildiği şekilde sıralanmıştır. Yönetmelik hükümleri uyarınca, ilan edilen 1 (bir) araştırma görevliliği kadrosu karşılığı, listedeki 4 (dört) aday 15  Eylül  2021 Çarşamba günü saat 15.00’da, G 412 nolu derslikte yazılı giriş sınavına katılacaklardır. İş bu tutanak jürimiz tarafından düzenlenmiş ve gereği için Dekanlık Makamına sunulmak üzere imza altına alınmıştır.

 

     Prof. Dr. Tülay Uğuzman                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Jüri Başkanı                                                                                                            Raportör

                                                 

      Dr. Öğr. Üyesi Onur Bilginer
Üye