BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
TÜBİTAK 2209-A Sonuçları

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden 24 lisans öğrencisinindanışman öğretim elemanlarının gözetiminde sundukları toplam 13 projenin desteklendiğini büyük bir mutlulukla öğrendik. Öğrencilerimizi ve danışman öğretim üyelerini kutluyoruz.

Bölüm Projenin Adı Proje Sahibi
Öğrenciler
Danışman
Öğretim Elemanı
AMER Türkiye'de Öğrenci
Kooperatifleri Politikası Geliştirme
Berkay Enes Demiray Dr. Öğr. Üyesi
Tarık Tansu Yiğit
AMER Türk ve Amerikan Ders Kitapları ve
Eğitici/Kültürel Materyallerde
Karşılıklı Ulusal Temsiller
Ulaş Fatih Tepebaş Dr. Öğr. Üyesi 
Tarık Tansu Yiğit
MBG Nöronlardaki Oksidatif Stresin
PEA3 Ailesi Üyelerinin Gen Anlatımları
Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
Yasin Ersöz
Nergis Erva Arslan
Dr. Öğr Üyesi
Başak Kandemir
MBG Sinir Hücrelerinde miRNA ve Pea3
Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi İçin
Klonlamaların Yapılması
Z. Ceren Onlat
Z. Ceren Tosun
Dr. Öğr Üyesi 
Başak Kandemir
MBG Hyaluronik Asit ve/veya Keratin İçeren
Aljinat Temelli Hidrojellerin Nörodejeneratif
Hastalıklarla İlgili 3B Hücre Kültür Ortamlarında
Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi
Beyza Şafak Ekin
Yetkin Kaygusuz
Dr. Öğr Üyesi Özge Erdemli
MBG Kitosan ve Keratin İçeren Aljinat Temelli
Hidrojellerin Hazırlanması ve 
In Vitro 3B
Hücre Kültür Çalışmalarında Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi
Berfin Demirci Dr. Öğr Üyesi Özge Erdemli
MBG

MDR1 Geninin Nakavt Edilmesi ve
İlaç Dirençli Hücrelerde P-gp Pompasına Bağlı
İlaç Atımının Engellenmesi için CRISPR/Cas-9
Vektör Sistemin Oluşturulması

Yunus Emre Cavlak Prof. Dr.
Özlem D. İşeri
MBG

Herbisit Dayanıklı Yeşil Mercimek ve Nohut
Çeşitlerinin Geliştirilebilmesi İçin 
AHASGen
Mutasyonlarına Yönelik CRISPR/Cas-9 Vektör
Kasetlerinin Oluşturulması ve
Agrobacterium tumefaciens Klonlarının Elde Edilmesi

Simay Pulak Prof. Dr.
Füsun Eyidoğan
MBG A549 Hücrelerinde HDAC6 İnhibisyonunun
Everolimus Sitotoksisine Etkisinin İncelenmesi
Doğanalp Köroğlu Dr. Özge Zelal Aydın
PSK Covid-19 ile İlgili Kaygılarımızı Yiyor Olabilir miyiz?
Pandemi Döneminde Yeme Bozukluğuna
Sahip Bireylerin Psikopatoloji Örüntülerinin İncelenmesi
Gülser Canpolat
Dilara Budak
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kahraman Erkuş
PSK Türkiye’de Kadın Yönetici Olmak Nasıl Tanımlanır?
Yönetici Olarak Çalışan Genç Yetişkin
Evli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algıları ve Deneyimleri
Öykü Atalay
Elif Bayçelebi
Burcu Köksal
Asya Aktay
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kahraman Erkuş
PSK Covid-19 Döneminde Kanser Hastalarının
Covid Stresi, Psikolojik Dayanıklılığı
ve İyi Oluşu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Elif Sıla Sorgeç
Fatma Sena Karaloğlu
Zeynep Habip
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kahraman Erkuş
PSK Ergenlik Döneminde Yaşanan
Psikolojik Kontrolün Erken Yetişkinlik
Döneminde  Üst biliş, Ruminasyon ve Bilişsel Çarpıtmalar ile İlişkisi
Buse Yılmaz
Alara Çalışkan
Betül Yılmaz
Öğr. Gör. Dr. Didem Türe Şakar