BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
AMER | Yeni Logo

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LOGO TANITIMI

Güncel iletişim ve tanıtım stratejimizin önemli adımlarından biri olarak, değerli grafik sanatçısı Öykü Terzioğlu Özer’in katkısıyla hazırladığımız bölüm logomuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Çok-katmanlı tasarımımız, Yerli Amerikalıların güzel bir geleceği ve umutlu günleri temsil eden mitolojik gökgürültüsü kuşu (thunderbird) izleği üzerine kuruldu. Kültürel miras temasının vurgulandığı bu kadim sembol, Amerikan kültürünün derinlere inen köklerini vurgulamaktadır. Sembolün ifade ettiği parlak gelecek tasavvuru, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı programımızın ortaya koyduğu eğitim-öğretim hedefleriyle örtüşmektedir.

Biçimsel düzlemde, “A” harfini anımsatan ve mavi-kırmızı renk çiftiyle şekillendirilen ana figür Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü olarak hem bölümümüzün adını çağrıştırmakta hem de kurumsal kimliğimizi vurgulamaktadır. Ana figürün alt kısmındaki ilave taramalar ise cinsiyet, cinsel yönelim, etnisite, yaş, inanç, sosyo-ekonomik düzey ve sağlık temelindeki farklı kimliklerin yaşamımızı zenginleştirdiği gerçeğinden hareket etmektedir.

Taramaların ana figürün koruması altında/merkezinde olması sadece estetik bir kaygıdan ibaret değildir. Her türlü eşitsizliğe karşı tavır koyduğumuzu yüksek sesle ifade ederken, kadim sembolü tamamlayan modern font ve yazı bloğu vasıtasıyla da geçmiş ve gelecek arasında bir köprü vazifesi kurmayı hedeflediğimizi vurgulamak istiyoruz.