Prof. Dr. ÖZLEM DARCANSOY İŞERİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1233
E-Posta : odiseri[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji
 • Yüksek Lisans (2004), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji
 • Lisans (2002), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji

Çalışma Alanları


 • BİYOTEKNOLOJİ

 • BİYOLOJİ

Ödüller


 • Genç B, Kaplan S, Alan B, Yiğitbaşi SM, Çelik C, Ceylan ÖO, Gülşen B, Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Terzi YK. iGEM Competition 2013. MIT-iGEM", Lyon, France", 13/11/2013.

Patentler


 • Kılıç P, Gürman G, Darcansoy İşeri Ö, Coşar B, Tunçer G. Meme Kanseri Teşhisinde Kullanılmak Amacıyla Eksozom Tarama Kiti Geliştirilmesi, TTO, 30/06/2022

Projeler


 • Karaman Yöresinden Toplanmış Bitkilerden Elde Edilen Özütlerin Bitki Kaynaklı Suşlarar Karşı Antibak 01/12/2014

 • Farklı Oranlarda Hazırlanan Gümüş Nanopartikül ve Polivinil Klorür Kompozitlerinin Antibakteriyel ve 24/03/2015

 • Sezgin Y, As M, Şahin Fİ, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö. Deneysel peridontitiste farklı dozlarda uygulanan resveratrolün rat gingival fibroblastları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. ", ", ", .

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. Erken fide dönemi hidrojen peroksit ve farklı gübre uygulamalarının düşük sıcaklıkta domates yetiştiriciliğine etkisi. ", ", ", .

 • Larçin O, Darcansoy İşeri Ö. Calendula officinalis Özütlerinin Fitopatojen Bakterilere Karşı Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi. ", ", ", 01/12/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Haberal M. Farklı Polaritedeki Çözgenler ile Elde Edilen Yaprak, Kök ve Tohum Özütlerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi. ", ", Başkent Üniversitesi", .

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI. Silimarinin farklı hücre dizilerinde tankiraz, axin ve beta-catenin düzeylerine olan etkisinindeğerlendirilmesi. ", ", Başkent Üniversitesi", .

 • Şahin FI, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK, Aksoy Körpe D. Legionella pneumophila'yı tür düzeyinde algılayan biyosensör Escherichia coli hücrelerinin oluşturulması. ", ", Başkent Üniversitesi", 02/05/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. Domateste Bakteriyel Solgunluk Etkenine Karşı Antibakteriyel Etkinlik Gösteren Bitki Özütlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkilerinin Araştırılması. Bildiri ", ", ", 01/10/2012.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. Farklı Tütün Anaçlarının Tomacco Aşı tutmasına, Bitki Gelişimine ve Verimine Etkilerinin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi. Bildiri ", ", Başkent Üniversitesi", .

 • Şahin FI, Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D. Legionella pneumophila ?lqs? Gen Bölgesinin Ekspresyon Vektörüne Klonlanması ve Escherichia coli Hücrelerine Transformasyonu. ", ", Başkent Üniversitesi", 02/05/2012.

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. Corchorus olitorius L. (Jüt) Özütlerinin Multiple Miyelom hücreleri üzerinde Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. Makale, bildiri ", ", ", 01/12/2012.

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. Corchorus olitorius L. (Jüt) dan Özüt Eldesi ve Özütlerin Bitki ve Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerinde Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin Değerlendirilmesi. Makale, bildiri ", ", Başkent Üniversitesi", 01/02/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. Erken Fide Dönemi Hidrojen Peroksit Uygulamalarının Domates Fidelerinin Soğuk Toleransına Etkilerinin Değerlendirilmesi. Araştırma makalesi, bildiri ", ", ", 01/04/2011.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Heberal M. Farklı Domates Tiplerinin ve Aşılama Yöntemlerinin Tomacco Bitki Gelişimine ve Verimine Etkilerinin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi. Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/02/2014.

 • Şahin Fİ, Şahin Fİ, Darcansoy İşeri Ö, Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Yurtcu E, Erdem R, Erdem R, Sarialiğolu F, Sarialioğlu F. Kanser Hücre Dizilerinde ß-Andrenerjik Reseptör İfadelenmesi ve Farklı Andrenerjik Ligandların Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi. Bildiri, makale ", Tıp Fakültesi, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/02/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Kartal T, Şahin Fİ. Bitki Özütlerinin Gıda ve Bitki Kaynaklı Patojen Bakteriler Üzerine Antimikrobiyal Etkilerinin Değerlendirilmesi. Araştırma makalesi, Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/09/2011.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. Tohum ve Erken Fide Ön Uygulamalarnın Domates Bitkisinin Tuz Stresine Toleransına Etkilerinin Belirlenmesi. Araştırma makalesi, Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/09/2010.

 • Yurtcu E, Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Şahin Fİ. İnsan Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerinde Doksorubisin ve Diyete Ek Olarak Alınan Bazı Antioksidanların Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bildiri, makale ", Tıbbi Biyoloji ABD, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/04/2010.

 • Yurtcu E, Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Şahin Fİ, Darcansoy İşeri Ö. Silymarinin Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Telomeraz Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Makale ", Tıbbi Biyoloji ABD, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/12/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. Ticari Domates Çeşitlerinin Tütün Anaçları Üzerine Aşılanması, Aşılı Bitkilerde Gelişimin ve Verimin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi. Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/02/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. Bakır Ağır Metalinin Tohum Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi. Araştırma makalesi, Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ABD", Başkent Üniversitesi", 01/06/2010.

 • Darcansoy İşeri Ö, Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Şahin Fİ, Haberal M, Haberal M. Tuz Stresinin Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Bitkisinin Gelişimine Etkilerinin Belirlenmesi. Bildiri, Makale ", Transplantsyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/06/2010.

 • Gündüz U, Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Mutlu P, Avcu F. Multipl Myeloma Hücre Hatlarında İlaç Dirençliliği Mekanizmalarının Mikroarray Analizi ile İncelenmesi. ", ", ODTÜ-GATA ORTAK", .

 • Gündüz U, Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Mutlu P, Baran Y. Farklı Kanser Tiplerine Model Hücre Hatlarında İlaç Dirençlilik Mekanizmalarının Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi ve Geri Çevirilmesi. ", ODTÜ-Moleküler Biyoloji ve Kanser Araştırma Labaratuvarı", TUBİTAK-SABAG", 01/06/2008.

 • Darcansoy İşeri Ö, Haberal M, Şahin Fİ. Memeli Ekspresyon Vektörünün Oluşturulması Bu Vektörün Fare ve İnsan Kolon Kanser Hücre Dizilerinde İfadelendirilmesi. ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", .

 • Gündüz U, Gündüz G, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M. Anti-Kanser İlaç Salımına Yönelik Dendritik Polimer Sentezi ve Hücre Kültürlerinde Uygulanması. ", ODTÜ-Moleküler Biyoloji ve Kanser Araştırma Labaratuvarı", TUBİTAK-TBAG", 01/01/2009.

 • Meme Kanseri Hücre Hatlarında MRP1 ve BCRP Gen Ekspresyonlarının Belirlenmesi ve Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılan İlaçların Uygulanması ve İlaç Uygulamaların Hücrelerdeki Dirençlilik Gelişimine. ", ", ODTÜ-BAP", 01/04/2006.

 • Gündüz U, Hasirci N, Arpaci F, Gürhan İ, Atalay C, Darcansoy İşeri Ö. Meme Kanserinde Antikanser İlaçlara Karşı Dirençlilik Mekanizmalarının İncelenmesi ve İlaç Hedeflenmesi. ", ", DPT", 01/06/2008.

Kitaplar


 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö. Kemoterrapi. In:Yusuf Baran editors. Kanser Moleküler Biyolojisi (Güncellenmiş 2. Baskı). Ankara: Hipokrat Kitabevi; 2021

 • Sadi G, Darcansoy İşeri Ö. Gen Promotor Bölgelerinin Analizi. In:Mehmet Cengiz Baloğlu editors. Biyoinformatik Temelleri ve Uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi; 2020

 • Sadi G, Darcansoy İşeri Ö. GEN VE PROMOTÖR BÖLGELERİNİN ANALİZİ. In:Mehmet Cengiz Baloğlu editors. Biyoinformatik Temelleri ve Uygulamaları. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Basımevi; 2018

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö. Kemoterapi. In:Yusuf Baran editors. Kanser Moleküler Biyolojisi. Ankara: Kısayol Yayınları; 2018

 • Alkım C, Çakar ZP, Darcansoy İşeri Ö. Transkriptom ve Mikroarrayler. In:Mehmet Karataş editors. Moleküler Biyoloji. : NOBEL Akademik Yayıncılık; 2014. p.567-587.

 • Alkım C, Çakar ZP, Darcansoy İşeri Ö. Transkriptom ve Mikroarraylar.. In:Mehmet Karataş editors. Moleküler Biyoloji. Ankara: NOBEL Akademik Yayıncılık; 2012. p.382-403.

Makaleler


 • Sezgin Y, Çetin MB, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK, Alptekin NÖ, Bulut Ş. Farklı Resveratrol Konsantrasyonlarının Gingival Fibroblastlardaki Hücre Canlılığına Etkisi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2019; :-.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. Corchorus olitorius and Urtica pilulifera Extracts Alleviate Copper Induced Oxidative Damage and Genotoxicity in Tomato. Acta Biologica Hungarica, 2018; 69(3):300-312. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İşeri ÖD. GENLERLE OYNAMANIN GEÇMİŞİ. PiVOLKA, 2017; 2(7):17-19.

 • Erdamar A, Yilmaz S, Uyar T, Darcansoy İşeri Ö. A New Image Segmentation Method for Quantitative Analysis of in vitro Scratch Assay. 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017; :-. ( Web of Science )

 • Kocabaş A, Darcansoy İşeri Ö, Ünlü Ü, Şahin Fİ. Anti-pythopathogenic activity of wild medicinal plants extracts.. Journal of Biotechnology (European Biotechnology Congress Supplement), 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Haberal M. Hydrogen peroxide pretreatment of roots protected tomato cells against copper induced oxidative damage and genotoxicity.. Journal of Biotechnology (European Biotechnology Congress Supplement), 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kakaç Meşe A, Erdamar A, Darcansoy İşeri Ö. Image analysis for single cell gel electrophoresis.. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017, 2017; :1-4. ( Web of Science )

 • Haberal M, Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Grafting tomato onto tobacco rootstocks is a practical and feasible application for higher growth and leafing in different tobacco-tomato unions. Biological Agriculture & Horticulture, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Larçin Ö, Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Phenolic composition and antibacterial activity of crude methanolic Calendula officinalis flower extract against plant pathogenic bacteria. Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology, 2016; :-.

 • Şahin Fİ, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK, Sarialioglu F. Propranolol exerts its effects through cell cycle and proliferation genes on cancer cells. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Duman M, Denkbaş EB, Şahin Fİ, Haberal M. Biosynthesis of metallic nanoparticles: A comparative optimization study for plant leaf extracts and their biological assays.. jOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2016; (231):27-27. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Aksoy Körpe D, Haberal M. Hydrogen peroxide acclimation enhanced antioxidant response of Lycopersicon esculentum Mill. under prolonged cold stress: A field study.. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2016; (231):27-28. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. High salt induced oxidative damage and antioxidant response in tomato grafted on tobacco. Chilean Journal of Agricultural Research, 2015; 75(2):192-201. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ. Seed Priming to Increase Germination, Drought Tolerance and Yield of Cucumber. Acta Advances in Agricultural Sciences, 2015; 3(2):42-53. ( Google Scholar )

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Effects of silymarin and silymarin-doxorubicin applications on telomerase activity of human hepatocellular carcinoma cell line HepG2. Journal of Balkan Union of Oncology, 2015; 20(2):551-561. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Terzi YK, Özer Kaya Ö, Darcansoy İşeri Ö, Çelik Yılmaz Z, Şahin Fİ. Epigallocatechin 3-gallate applications on HT-29 and MCF-7 cell lines and evaluation of tumor suppressor gene methylation. Turkish Journal of Biology, 2015; 39:698-704. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Genotoxic and Cytotoxic Effects of Doxorubicin and Slymarin on Human Hepatocellular Carcinoma Cells.. Human and Experimental Toxicology, 2014; 33(12):1269-1279. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Terzi YK, Yurtcu E, Erdem SR, Sarialioğlu F. Beta-adrenoreceptor antagonists reduce cancer cell proliferation, invasion, and migration.. Pharmaceutical Biology, 2014; 52(11):1374-1381. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. Screening of Nasturtium officinale extracts for biological activities: Implications for plant pathogens.. Journal of Biologically Active Products From Nature, 2014; 4(1):19-28.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. Alleviation of Copper Induced Oxidative Damage and Genotoxicity in Tomato by Corchourus olitorius and Urtica pilulifera Extracts.. Journal of Biotechnology, 2014; (Suppl):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Haberal M. Sodium Chloride Priming Improves Salinity Response of Tomato (Lycopersium esculentum Mill.) at Seedling Stage.. Journal of Plant Nutrition, 2013; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şehin FI, Haberal M. Hydrogen Peroxide Pretreatment of Roots Enhanced Oxidative Stress Response of Tomato under Cold Stress.. Acta Physiologiae Plantarum, 2013; 35(6):1905-1913. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Terzi YK, Yurtcu E, Erdem R, Sarıalioğlu F. Beta-adrenoreceptor antagonists reduces cancer cell proliferation, invasion, and migration in vitro.. European Journal of Human Genetics, 2013; 21:528-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. High Salt Induced Oxidative Damage and Antioxidant Response Differs in Nicotiana tabacum L. and Nicotiana rustica L. Cultivars.. Journal of Applied Biological Sciences, 2013; 7(1):15-23.

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. Corchorus olitorius (jute) extract induced cytotoxicity and genotoxicity on human multiple myeloma cells (ARH-77).. Pharmaceutical Biology, 2013; 51(6):766-770. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Cabi E, Iffet Şahin F, Haberal M. High-antibacterial activity of Urtica spp. seed extracts on food and plant pathogenic bacteria.. International Journal of Food Science and Nutrition, 2012; 64(3):355-362. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Haberal M. Determination of Genetic Stability of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Grafted on Tobacco (Nicotiana tabacum L.) by Random Amplified Polymorphic DNA Analysis.. Harran University Journal of the Faculty of Agriculture, 2012; 16(2):37-44.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. Cucumber (Cucumis sativus L.) Growth Under Normal and Drought Irrigation.. Journal of Biotechnology, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. Evaluation of Plant Extracts of High Antibacterial Activity against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis for Allelopathic Effect on Tomato Seed Germination.. New Biotechnology, 2012; 29(2):186-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. Corchorus olitorius L. (Jute) Extracts Prevented Proliferation of Human Multiple Myeloma Cells (ARH-77) and Induced DNA Damage.. New Biotechnology, 2012; 29(2):114-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Haberal M, Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI. Evalution of Fruit and Leaf Nicotine Content of New `Tomacco? Unions.. Journal of Biotechnology, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö. Genotoxicity Studies in Plant Cellls.. Journal of Biotechnology, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Two different docetaxel resistant MCF-7 sublines exhibited different gene expression pattern.. Molecular Biology Reports, 2012; 39:3505-3516. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin FI, Darcansoy İşeri Ö, Haberal M. NaCl priming improves salinity response of tomato (Lycopersium esculentum Mill.) at seedling stage.. Current Opinion in Biotechnology, 2011; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Cabi E, Şahin FI, Haberal M. Screening of Corchorus olitorius L. extracts for antioxidant and antibacterial activities.. Current Opinion in Biotechnology, 2011; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Yurtcu E, Iffet Şahin F, Haberal M. Copper-induced oxidative damage, antioxidant response and genotoxicity in Lycopersicum esculentum Mill. and Cucumis sativus L.. Cell Reports, 2011; 30(9):1713-1721. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. A Microarray Based Expression Profiling Of Paclitaxel And Vincristine Resistant MCF-7 Cells.. European Journal of Pharmacology, 2011; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Effects of ascorbic acid and ß-carotene on HepG2 human hepatocellular carcinoma cell line.. Molecular Biology Reports, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpaci F, Atalay C, Pak I, Gündüz U. Drug resistant MCF-7 cells exhibit epithelial-mesenchymal transition gene expression pattern. Biomedicine and Pharmacotherapy, 2011; 65:40-45. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İşeri ÖD, Mutlu P, Kars MD, Avcu F, Ural AU, Gündüz U. Expression of multidrug resistance 1, lung resistance protein and breast cancer resistance protein genes in chronic leukemias.. International Journal of Hematology and Oncology, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Dönmez Y, Akhmetova L, Darcansoy İşeri Ö, Kars MD, Gündüz U. Effect of MDR modulators verapamil and promethazine on gene expression levels of MDR1 and MRP1 in doxorubicin-resistant MCF-7 cells.. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Drug Resistant MCF-7 Cells Have Altered Expression Levels of ß-Tubulin Isotypes and Mutations in TUBB Gene. International Journal of Hematology and Oncology, 2010; 20(2):75-83. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kars MD, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. Drug resistant breast cancer cells overexpress ETS1 gene.. Biomedicine and Pharmacotherapy, 2010; 64(7):458-462. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Arpaci F, Gündüz U. MEME KANSERİ MCF-7 HÜCRE HATTINDA PAKLİTAKSEL VE VİNKRİSTİN?E KARŞI GELİŞMİŞ ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ MEKANİZMALARININ MİKRODİZİN ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Türk Onkoloji Dergisi, 2009; 8:207-213.

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpaci F, Gündüz U. Gene Expression Analysis of Drug Resistant MCF-7 Cells: Implications for Relation to Extracellular Matrix Proteins.. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2009; 65(3):447-455. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Ural AU, Avcu F, Beyzadeoğlu M, Dirican B. Development of Radioresistance in Drug Resistant Human MCF-7 Breast Cancer Cells.. Journal of Radiotherapy in Practice, 2009; 8:207-213. ( EBSCO )

 • Darcansoy İşeri Ö, Arpacı F, Atalay C, Pak I, Gündüz U. Drug resistant MCF-7 cells possessed epithelial-mesenchymal related gene expression pattern.. The FEBS Journal, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. Role of ETS1 in paclitaxel and vincristine resistance development in MCF-7 cells.. The FEBS Journal, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Eroğlu S, Gündüz U. Cross-resistance Development and Combined Applications of Anticancer Agents in Drug Resistant MCF-7 Cell Lines.. International Journal of Hematology and Oncology, 2009; 1(19):1-8. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Nil Z, Urfalı Ç, Şenyılmaz D, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. Investigation of Cross Resistance Development in Zoledronic Acid Resistant MCF-7 Cells.. Turkish Journal of Biocehemistry, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akhmetova L, Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Modulation of Multidrug Resistance in Doxorubicin Resistant MCF-7 Cells.. Turkish Journal of Biocehemistry, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. Drug Resistant MCF-7 Cells Have Altered mRNA Levels for ECM Related Proteins.. The FEBS Journal, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. Alterations in ß-tubulin Isotypes and AntiMicrotubule Drug Resistance in MCF-7 Cells.. The FEBS Journal, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Molnar J. Reversal of MDR by Synthetic and Natural Compounds in Drug Resistant MCF-7 Cell Lines.. Chemotherapy, 2008; 54:194-200. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eskiocak U, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Biçer A, Gündüz U. Effect of doxorubicin on telomerase activity and apoptotic gene expression in doxorubicin-resistant and -sensitive MCF-7 cells.. Chemotherapy, 2008; 54:209-216. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sakin V, Eskiocak U, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. hTERT Gene Expression Levels and Telomerase Activity in Drug Resistant MCF-7 Cells.. Experimental Oncology, 2008; 30(3):1-4. ( Medline/Pubmed )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. Analysis of Expression of ß-tubulin Isotypes and Mutations of Class I ß-tubulin Gene In Docetaxel Resistant MCF-7 Cells.. The FEBS Journal, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Ural AU, Gündüz U. In Vitro Evaluation of Zoledronic Acid Resistance Developed in MCF-7 Cells.. ANTICANCER RESEARCH, 2007; 27:4031-4038. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eskiocak U, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Biçer A, Gündüz U. Effect of Doxorubicin on Telomerase Activity and Apoptotic Gene Expression in Doxorubicin Resistant and Sensitive MCF-7 Cells.. The FEBS Journal, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gündüz U, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Molnar J. Reversal of MDR by Synthetic and Natural Compounds in Drug Resistant MCF-7 Cell Lines.. The FEBS Journal, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Mutlu P, Demirel Kars M, Avcu F, Gündüz U. Expression of multidrug resistace 1, lung resistance protein and breast cancer resistance protein genes in chronic lymphocytic and chronic myelogeneous leukemia.. Blood, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Mutlu P, Demirel Kars M, Avcu F, Gündüz U. Kronik lenfositik lösemi ve kronik miyelositer lösemi vakalarında çoklu ilaç direnç 1, akciğer direnç protein ve meme kanseri direnç protein genlerinin tanımlanması.. Turkish Journal of Hematology, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Ural AU, Molnar J. Modulation of Multidrug Resistance in Paclitaxel and Vincristine Resistant MCF-7 Cell Lines.. The FEBS Journal, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Ural AU, Arpaci F, Molnar J. Development of rational in vitro models for drug resistance in breast cancer and modulation of MDR by selected compounds.. Anticancer Research, 2006; 26:4559-4568. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Küçük B, Şen P, Gündüz U. An Improved Technique for Preparation of Doxorubicin Loaded PLGA Microspheres for Drug Release Studies.. The FEBS Journal, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. Investigation of Multidrug Resistance in Docetaxel and Doxorubicin Resistant MCF-7 Cell Lines.. The FEBS Journal, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Investigation of Apoptotic Gene Expression Levels in Multidrug Resistant MCF-7 Cell Lines.. The FEBS Journal, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Coşar B, Kılıç P, Kandemir B, Darcansoy İşeri Ö. Ortolog TCF7L2 ve pan Genlerinin İnsülin Sinyal Yolağı Açısından Biyoinformatik Yaklaşımlar ile Karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı 21. Biyoteknoloji Kongresi: Çevirimiçi; 27/12/2021 - 28/12/2021

 • Gökdemir FŞ, Darcansoy İşeri Ö, Eyidoğan F. Sitokinin Yolaklarındaki ArrB Transkripsiyon Faktörlerinin Tuz Stresi Altındaki İfade Profillerini Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 21. Biyoteknoloji Kongresi: Çevirimiçi; 27/12/2021 - 28/12/2021

 • Darcansoy İşeri Ö. Early Research and Recruitment Training for Bioscience Ecosystem. FEBS Evolving molecular bioscience education: ; 27/05/2021 - 28/05/2021

 • Bayraktar C, Güner MA, Ermiş E, Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö. NPAS2 ve PER2 İfadelenmelerinin Doksorubisin Dirençli ve Parental MCF-7 Hücre Hatlarında İncelenmesi.. 20. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Ankara; 10/10/2019 - 12/10/2019

 • Zorba Aras N, Darcansoy İşeri Ö, Kocakulak M. Gümüş Nanopartikül-Polivinilklorür Kompozitlerinin Antibakteriyel ve Antibiyofilm Özelliklerinin Değerlendirilmesi.. 19. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Eskişehir; 01/12/2017 - 03/12/2018

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK, Şahin Fİ, Alptekin NÖ. Resveratrolün Rat Gingival Fibroblast Canlılığı Üzerindeki Etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu: ; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Çetin Bilgin M, Sezgin Y, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Bulut Ş. Farklı Dozlardaki Resveratrolün Ratlarda Oksidatif Stres ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu: ; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. Corchorus olitorius L. (Jüt) Özütlernin İnsan Multipl Myelom Hücreleri (ARH-77) Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi.. 17 Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: İstanbul; 23/09/2013 - 26/09/2013

 • Özer Ö, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö, Yılmaz Çelik Z, Şahin FI. EGCG applications on HT-29 and MCF-7 cell lines and evaluation of tumor supressor gene methylation.. American Society of Human Genetics 62nd Annual Meeting: San Fransisco, USA; 06/11/2012 - 10/11/2012

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Duman M, Denkbaş EB, Şahin FI, Haberal M. Biological synthesis of metallic nanoparticles using Urtica pilulifera L. Leaf extract.. 8thNanoscience and Nanotechnology Congress: Ankara; 25/06/2012 - 29/06/2012

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Kartal T, Şahin FI. Characterization of Nasturtium officinale L. (Watercress) Leaf and Root Extractsfor Antioxidant and Antibacterial Activities. 1st International Symposium of Secondary Metabolites, Chemical, Biological and Biotechnological Properties: Pamukkale-Denizli; 12/09/2011 - 15/09/2011

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Cabi E, Haberal M. Investigation of Urtica spp. Extracts for Antioxidant and Antibacterial Activities: Implications for Plant Pathogens.. 1st International Symposium of Secondary Metabolites, Chemical, Biological and Biotechnological Properties: Pamukkale-Denizli; 12/09/2011 - 15/09/2011

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. Hydrogen Peroxide Pretreatment of Roots Enhanced Oxidative Stress Response of Tomato under Cold Stress.. 1st International Symposium of Secondary Metabolites, Chemical, Biological and Biotechnological Properties: Pamukkale-Denizli; 12/09/2011 - 15/09/2011

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. Organic and Inorganic Chemical Pre-treatments Enhanced Cucumber (Cucumis sativus L.) Seed Germination.. 1st International Symposium of Secondary Metabolites, Chemical, Biological and Biotechnological Properties: Pamukkale-Denizli; 12/09/2011 - 15/09/2011

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. İnsan Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerinde Doksorubisin ve Silimarinin Etkilerinin Değerlendirilmesi.. 3. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: Bursa-Türkiye; 14/03/2010 - 17/03/2010

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Beta Karoten ve Askorbik Asidin İnsan Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. 3. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: Bursa-Türkiye; 14/03/2010 - 17/03/2010

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy D, Şahin Fİ, Haberal M. Tuz Stresinin Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Bitkisine Etkilerinin İncelenmesi.. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Antalya-Türkiye; 13/12/2009 - 15/12/2009

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy D, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. Bakır Ağır Metalinin Domates Tohum Gelişimine Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi.. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Antalya-Türkiye; 13/12/2009 - 15/12/2009

 • Aksoy D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Haberal M. Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Bitkisinin Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD) Yöntemi ile Moleküler Analizi. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Antalya-Türkiye; 13/12/2009 - 15/12/2009

 • Nil Z, Urfali Ç, Şenyilmaz D, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. Investigation of Cross Resistance Development in Zoledronic acid Resistant. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi: İstanbul-Türkiye; 28/10/2009 - 31/10/2009

 • Akhmetova L, Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Modulation of Multidrug Resistance in Doxorubicin Resistant MCF-7 Cells. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi: İstanbul-Türkiye; 28/10/2009 - 31/10/2009

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpaci F, Gündüz U. Role of ETS1 in Paclitaxel and Vincristine Resistance Development in MCF-7 Cells. 34th FEBS Congress-Young Scientist Forum: Prag-Çek Cumhuriyeti; 02/07/2009 - 04/07/2009

 • Akar A, Akçali K, Durdu S, Çubukçuoğlu Deniz G, Darcansoy İşeri Ö, Kaya B. Involvement of Bcl-2 Family of Proteins in Vascular Smooth Muscle Cell Apoptosis in Patients with Ascending Aortic Aneurysm and Dissection. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress: ANTALYA; 21/05/2009 - 24/05/2009

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpaci F, Gündüz U. Two Docetaxel Resistant MCF-7 Sublines Selected in Different Drug Concentrations Exhibited Differential Gene Expression Pattern. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress: ANTALYA; 21/05/2009 - 24/05/2009

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Ural AU, Avcu F, Beyzadeoğlu M, Dirican B. Development of Radioresistance in Drug Resistant Human MCF-7 Breast Cancer Cells. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress: ANTALYA; 21/05/2009 - 24/05/2009

 • Nil Z, Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Expression of the Ceramide Metabolizing Enzymes In Drug Resistant MCF-7 Cells. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress: ANTALYA; 21/05/2009 - 24/05/2009

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Arpaci F, Gündüz U. Meme Kanseri MCF-7 Hücre Hattında Paklitaksel ve Vinkristine Karşı Gelişmiş Çoklu İlaç Direnç Mekanizmalarının Mikrodizin Analizi İle Belirlenmesi.. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi: ANTALYA; 22/04/2009 - 26/04/2009

 • Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Analysis of ß-tubulin isotypes and apoptotic gene expression in response to paclitaxel treatment in MCF-7 breast carcinoma cell lines.. EMBO Young Scientists Forum: İSTANBUL; 20/02/2008 - 22/02/2008

 • Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Paklitaksel Uygulanan MCF-7 Hücrelerinde Apoptotik Gen Ekspresyonu Düzeylerinin İncelenmesi.. 15. Biyoteknoloji Kongresi: ANTALYA; 28/10/2007 - 31/10/2007

 • Dönmez Y, Akçay İ, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Paklitaksel ve Vinkristin Uygulanan MCF-7 Hücrelerinde ß-tubulin İzotip Ekspresyonlarının İncelenmesi.. 15. Biyoteknoloji Kongresi: ANTALYA; 28/10/2007 - 31/10/2007

 • Eroğlu S, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. Cross-resistance Development and Combined Applications of Anticancer Agents in Drug Resistant MCF-7 Cell Lines.. 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Cehmistry: ANTALYA; 16/10/2007 - 21/10/2007

 • Sakin V, Eskiocak U, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. Investigation of hTERT mRNA levels and telomarase activity in drug resistant MCF-7 cells.. 2nd Congress of Molecular Medicine: İSTANBUL; 24/03/2007 - 26/03/2007

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Ural AU, Gündüz U. In-vitro evaluation of zoledronic acid resistance developed in MCF-7 cells.. 2nd Congress of Molecular Medicine: İSTANBUL; 24/03/2007 - 26/03/2007

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Promethazine inhibits MDR1 gene expression in drug resistant MCF-7 cell lines.. 2nd Congress of Molecular Medicine: İSTANBUL; 24/03/2007 - 26/03/2007

 • Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Mutlu P, Demirel Kars M, Avcu F, Gündüz U. Kronik lenfositik lösemi ve kronik miyelositer lösemi vakalarında çoklu ilaç direnç 1, akciğer direnç protein ve meme kanseri direnç protein genlerinin tanımlanması.. Türk Hematoloji Derneği 32. Hematoloji Kongresi: ANTALYA; 08/11/2006 - 12/11/2006

 • Güç E, Gündüz G, Şen P, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Synthesis and Characterization of Dendritic Polymers and PLGA Microcapsules for Anti-Cancer Drug Release.. 13th International Pharmaceutical Technology Symposium: ANTALYA; 10/09/2006 - 13/09/2006

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Doleschall Z, Csuka O, Bak M. Analysis of Multidrug Resistance (MDR) Related Gene Expression Profiles in MCF-7 Cell Lines. 19th Meeting of the European Association For Cancer Research: BUDAPEŞTE-MACARİSTAN; 01/07/2006 - 04/07/2006

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ATP Bağımlı Taşıyıcı Poteinlerinin Gen Ekspresyon Düzeylerinin MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hatlarında İncelenmesi.. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: ULUDAĞ-BURSA; 12/03/2006 - 15/03/2006

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Dosetaksel ve Doksorubisine Dirençli MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hatlarında Bcl-2 ve Bax Gen Ekspresyonlarının İncelenmesi. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: ULUDAĞ-BURSA; 12/03/2006 - 15/03/2006

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Engi H, Molnar J. Investigation of Molecular Mechanisms of Multiple Drug Resistance in MCF-7 Cell Line and Reversal of MDR.. 17th International Congress on Anticancer Treatment: PARİS-FRANSA; 30/01/2006 - 02/02/2006

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Molnar J. Reversal of Multiple Drug Resistance in Anticancer Drug Selected Resistant MCF-7 Cell Lines.. International Seminar on Drug Resistance in Cancer: SZEGED-MACARİSTAN; 05/12/2005

 • Eskiocak U, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. Telomeraz aktivitesinin TRAP yöntemiyle incelenmesi.. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: ESKİŞEHİR; 31/08/2005 - 02/09/2005

 • Demirel M, Darcansoy İşeri Ö, Atalay C, Baran Y, Kaya P, Gündüz U. Investigation of molecular mechanisms of multiple drug resistance.. European 11th COST ACTION B16 Symposium on Multi-drug Resistance Reversal: ANTALYA; 13/05/2005 - 14/05/2005

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Ural AU, Gündüz U. Cytotoxicity and multidrug resistance gene expression analysis in MCF-7 breast carcinoma cell.. 6th Balkan Meeting on Human Genetics: SELANİK-YUNANİSTAN; 28/08/2004 - 31/08/2004

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel M, Arpaci F, Gündüz U. Investigation of multidrug resistance gene expression in mammary carcinoma tissue samples.. 6th Balkan Meeting on Human Genetics: SELANİK-YUNANİSTAN; 28/08/2004 - 31/08/2004

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel M, Arpaci F, Gündüz U. Meme kanseri doku örneklerinde ve MCF-7 model hücre hattında ilaç dirençliliği genlerinin ekspresyon analizi.. Türk Biyokimya Derneği Moleküler Kanser Sempozyumu: İZMİR; 06/04/2004 - 07/04/2004

 • Demirel M, Darcansoy İşeri Ö, Ünal N, Ural AU, Gündüz U. Taksoid grubu ilaçların MCF-7 meme kanseri hücre hattında sitotoksisite ve gen ekspresyonu analizleri.. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 1. Ulusal Kongresi: KAPADOKYA-NEVŞEHİR; 01/10/2003 - 04/10/2003