Prof. Dr. ERKAN YURTCU

Tıbbi Genetik Ana Bilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1591
E-Posta : eyurtcu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2005), Gazi Üniversitesi, Tibbi Biyoloji Ve Genetik
 • Yüksek Lisans (2001), Gazi Üniversitesi, Tibbi Biyoloji Ve Genetik
 • Lisans (1999), Ankara Üniversitesi, Biyoloji
 • Önlisans (1990), Hacettepe Üniversitesi, Tibbi Laboratuvar

Çalışma Alanları


 • TIBBİ BİYOLOJİ

Projeler


 • Yeni bazı 4-(3H-imidazo[4,5-b] piridin-2-il)-N-sübstitüe benzamidin ve 4-(4-amidinobenzylidene)-2-sübstitüe-oksazole-5(4H)-on bileşiklerinin sentez ve antineoplastik etkileri üzerinde çalışmala. ", Tıbbi biyoloji", Başkent Üniversitesi BAP", 31/12/2016.

 • Sıçan ve farede deneysel kolon kanseri modeli oluşturma ön çalışması. ", Tıbbi Farmakoloji", Başkent Üniversitesi BAP", 31/12/2016.

 • Hipertermik febril nöbet modelinde melatonin-sitokin ilişkisi. ", Tıbbi Fizyoloji AD", Başkent Üniversitesi BAP", 31/12/2016.

 • Kolorektal kanserli olgularda vitamin D reseptör (VDR) ve XRCC1 (X-ray repair-cross complementing protein 1) genlerindeki metilasyon kalıbının ve protein ifadelenmelerinin belirlenmesi. ", Genel Cerrahi", Başkent Üniversitesi BAP", 31/12/2016.

 • Mometazon furoat burun spreyinin burun mukoza hücre DNA sı üzerine etkisi. ", KBB", Başkent Üniversitesi BAP", 31/12/2016.

 • Nazal streoidlerin septum mukozası ve septum kıkırdağı üzerine etkisi. ", KBB", Başkent Üniversitesi BAP", 01/06/2015.

 • Silimarinin antibakteriyel ve antibiyofilm etkilerinin araştırılması. Folia Microbiologica ", ", Baskent Üniversitesi BAP", 30/11/2014.

 • Eriyodiktiyol insan hepatosellüler karsinoma hücrelerinde doksorubisinin etkilerini arttırır mı?. ", ", BUTF Araştırma Fon Saymanlığı", 03/01/2015.

 • Şahin Fİ, Darcansoy İşeri Ö, Sarıalioğlu F, Erdem R. Kanser hücre dizilerinde ß-andrenerjik reseptör ifadelenmesi ve farklı antagonistlerin sitotoksik etkilerinin belirlenmesi. Pharmaceutical Biology ", Tıbbi Genetik AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 30/09/2010.

 • Aka M, Yarbuğ Karakayalı F, Şahin Fİ, Yurtcu E. Ratlarda deneysel kolon kanseri modeli. ", Genel Cerrahi AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. İnsan hepatosellüler karsinoma hücreleri üzerinde doksorubisin ve diyete ek olarak alınan bazı antioksidanların etkilerinin değerlendirilmesi. ", Tıbbi Biyoloji AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Silimarinin karaciğer ve kolon kanseri hücrelerinde telomeraz aktivitesi üzerine etkilerinin araştırılması. ", Tıbbi Biyoloji AD", Silimarinin karaciğer ve kolon kanseri hücrelerinde telomeraz aktivitesi üzerine etkilerinin araştırılması", .

 • Pehlivan B, Yurtcu E, Yavuz AA, Yavuz MN, Önal HC, Topkan E. Baş boyun irradyasyonu ile tedavi edilen hastalarda sabah veya akşam tedavi gruplarında mikronukleus yöntemiyle toksisite karşılaştırılması. ", Radyasyon Onkolojisi (Adana)", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Ekinci S, Erbek S, Şahin Fİ, Yurtcu E. Nazal polipozisli hastalarda eotaxin gen polimorfizmlerinin PCR-RFLP yöntemi ile belirlenmesi. Otolaryngology-Head and Neck Surgery ", KBB AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 30/07/2009.

 • Yılmaz U, Şahin Fİ. İnflamatuvar barsak hastalık patogenezinde rol oynadığı düşünülen bazı genlerin polimorfizmlerinin araştırılması. ", Tıbbi Biyoloji AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Şahin Fİ, Yurtcu E. İnsan eritrosit ve lenfositlerinde silimarin ve ß-karotenin, L-arjinin ile indüklenmiş hücre hasarı üzerine invitro etkilerinin belirlenmesi. Turkish Journal of Biology ", Tıbbi Genetik AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 31/03/2009.

 • Çeşitli hücre dizilerinde L-argininin oluşturduğu hücresel hasarın belirlenmesi. ", Tıbbi Biyoloji AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Yurtcu E, Şahin Fİ. İnsan kolorektal karsinoma hücreleri tarafından üretilen matriks metalloproteinazların ifadelenmesi üzerine adiponektinin etkilerinin araştırılması. ", Tıbbi Biyoloji AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Yurtcu E, Haberal M, Yağmurdur MC, Şahin Fİ. Meme kist sıvısında malign gelişimle ilişkili olabilecek genlerin ifadelenme düzeylerinin araştırılması. ", Tıbbi Biyoloji AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • İlhan G, Karakuş S, Şahin Fİ, Yurtcu E, Andıç N, Yeral M. JAK 2 mutasyonunun myeloproliferatif hastalık grubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması. ", İç Hastalıkları/Hematoloji BD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Gökcan H, Yılmaz U, Şahin Fİ, Yurtcu E. Inflamatuvar barsak hastalığı olan bireylerde fractalkine reseptör geni polimorfizmlerinin belirlenmesi. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences ", İç Hastalıkları/Gastroeneteroloji BD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 01/08/2008.

 • Aydemir F, Altınörs MN, Şahin Fİ, Yurtcu E. Aile hikayesi pozitif meme karsinomları;immünofenotip, morfolojikve genetik olarak sporadik meme karsinomlarından farklı mıdır?. ", Beyin Cerrahi AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Erbek SS, Şahin Fİ, Şahin F, Yurtcu E. Nazal Polipoziste Matriks Metalloproteinaz-9 Polimorfizmi. Am J Rhinol Allergy. 2009 Nov-Dec;23(6):568-70. ", KBB AD (Konya)", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 01/09/2008.

 • Koçer E, Özdoğu H, Şahin Fİ, Yurtcu E. Multiple Myeloma Olgularında P16, E-Cadherin, DAPK,MGMT Genlerinin Metilasyon Kalıplarının Belirlenmesi. Int J Lab Hematol. 2010 Apr;32(2):142-9. ", Tıbbi Genetik AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 01/12/2007.

 • Önalan G, Yurtcu E. Preeklamptik ve Intra Uterin Gelişme Geriliği Olan Gebelerin Plasentalarında Maspin RNA Düzeyleri ve Maspin Promotor Metilasyonun Belirlenmesi. ", Kadın Hastalıkları ve Doğum", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", .

 • Yurtcu E, Özalp Yüreğir Ö, Şahin Fİ. İnsan kronik myeloid hücre serisi K562de Ara-C ve Vincristinenin Uyardığı Apoptozisin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2007), 14, 237/240 ", Tıbbi Biyoloji AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 04/04/2007.

 • Yurtcu E, Gökcan H, Şahin Fİ. İnflamatuvar Barsak Hastalarında MEFV Gen Mutasyonlarının belirlenmesi. Genet Test Mol Biomarkers. 2009 Feb;13(1):87-90. ", Tıbbi Biyoloji AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 01/06/2008.

 • Bilezikçi B, Demirhan B, Şahin Fİ, Yurtcu E. Hepatit V virüs enfeksiyonunun dpoğal seyrinde heterozigot alfa-1 antitripsin eksikliği olumsuz bir yan faktör mü?. ", Patoloji AD", Başkent Ünivesitesi Araştırma Fon Saymanlığı", .

 • Yurtcu E, Şahin Fİ. Vincristinin İndüklediği Apoptozisin Multiple Myeloma Hücre Hattında Survivin İfadelenmesine Olası Etkisi. Gazi Medical Journal 20, 68?71 (2009) ", Tıbbi Biyoloji AD", Başkent Ünivesitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştıma Fon Saymanlığı", 15/01/2008.

Makaleler


 • Onay E, Yurtcu E, Terzi Y, Ungor M, Oguz Y, Şahin F. Odontogenic effects of two calcium silicate-based biomaterials in human dental pulp cells. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2018; 27(11):1541-1547. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kus C, Ozer E, Korkmaz Y, Yurtcu E, Dagalp R. Novel Inhibitors of Urokinase-type Plasminogen Activators: 4-(3H-imidazo(4,5-b) pyridin-2-yl)-N-substituted Benzamide and Benzamidine Compounds. Mini Rev Med Chem, 2018; 18(20):1753-1758. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akkaş H, Aydın E, Türkoğlu SB, Yurtcu E, Özbek Ö. Effect of mometasone furoate nasal spray on the DNA of nasal mucosal cells. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2018; 48(2):339-345. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Armutçuoğlu NE, Kasap YK, Yurtcu E. The Effects of Genistein and STI571 (Imatinib) on Signal Protein Levels Affecting Chronic Myeloid Leukemia. Gazi medical Journal, 2018; 29(3):187-190. ( DOAJ, TR Dizin, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, ERIH PLUS )

 • Akdeniz S, Beyler E, Korkmaz Y, Yurtcu E, Ateş U, Araz K, Sahin F, Torun O. The effects of ozone application on genotoxic damage and wound healing in bisphosphonate-applied human gingival fibroblast cells. Clin Oral İnvest, 2018; 22(2):867-873. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aydın L, Yurtcu E, Kasap YK, Sezer T, Öğüş E. Effect of melatonin on cytokine levels in a hyperthermia-induced febrile seizure model. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 2017; 63(11):11-16. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kasap YK, Özdemir Z, Asparuk Ç, Ak O, Aysun D, Akgör D, Elmastaş F, Akkuş D, Yurtcu E. Teobromin STI571?in Apoptotik Etkinliğini Artırır mı?. Gazi Medical Journal, 2016; 27(4):193-197.

 • Babakurban Türkoğlu S, Yurtcu E, Erbek SS. Allerjik rinit hayvan modeli ve balın allerjik rinit üzerinde tedavi edici etkisi. Selçuk Tıp Dergisi, 2015; 31(4):338-340.

 • Kızıltan E, Yurtcu E. Semi-automatic Scoring Tool for Comet Assay. Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, 2015; 9(2):27-33. ( SCOPUS )

 • Yurtcu E, İşeri ÖD, Şahin Fİ. Effects of silymarin and silymarin-doxorubicin applications on telomerase activitiy of human hepatocellular carcinoma cell line HepG2. JBUON, 2015; 20(2):555-561. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Evren E, Yurtcu E. In vitro effects on biofilm viability and antibacterial and antiadherent activities of silymarin.. 10.1007/s12223-015-0399-6., 2015; 60:351-356. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökcan H, Yurtcu E, Selçuk H, Şahin Fİ. Fractalkine receptor polymorphism may not be associated with the development and clinical course of ulcerative colitis.. Bosn J Basic Med Sci., 2015; 15(2):73-77. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Soydan S, Araz K, Senel F, Yurtcu E, Helvacıoğlu F, Dağdeviren A, Tekindal MA, Sahin Fİ. Effects of alendronate and pamidronate on apoptosis and cellproliferation in cultured primary human gingival fibroblasts. Hum Exp Toxicol., 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Genotoxic and Cytotoxic Effects of Doxorubicin and Slymarin on Human Hepatocellular Carcinoma Cells.. Human and Experimental Toxicology, 2014; 33(12):1269-1279. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Terzi YK, Yurtcu E, Erdem ŞR, Sarıalioglu F. beta-Adrenoreceptor antagonists reduce cancer cell proliferation, invasion, and migration. Pharmaceutical Biology, 2014; 52(11):1374-1381. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Evren E, Yurtcu E. Silymarin: Implications for antibacterial and antiadherent activity. Journal of Biotechnology, 2014; 185(Suppl):18-36. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Terzi YK, Yurtcu E, Erdem R, Sarialioglu F. B-adreneceptor antagonists reduces cancer cell proliferation, invasion and migration in vitro. European Journal of Human Genetics, 2013; 21(S)(528):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. Corchorus olitorius (jute) extract induced cytotoxicity and genotoxicity on human multiple myeloma cells (ARH-77). , 2013; 51(6):766-770. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Corchorus olitorius (jute) extract prevented proliferation of human multiple myeloma cells (ARH-77) and induced DNA damage. New Biotechnology, 2012; 29(S):114-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aydemir F, Yurtcu E, Bulakbaşı Balcı T, Şahin Fİ, Gülşen S, Altınörs N. Identification of promoter region methylation patterns of MGMT, CDKN2A, GSTP1, and THBS1 genes in intracranial meningioma patients.. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2012; 16(5):340-355. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Kasapoğlu E, Şahin Fİ. Protective Effects of B-carotene and Silymarin on Human Lymphocytes. Turkish Journal of Biology, 2012; 36:47-52. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ergun MA, Yurtcu E, Demirci H, İlhan MN, Barkar V, Yetkin İ, Menevşe A. PON1 55 and 192 gene polymorphisms in type 2 diabetes mellitus patients in a Turkish population.. Biochemical Genetics, 2011; 49(1):1-8. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, İşeri ÖD, Şahin Fİ. Effects of ascorbic acid and ß-carotene on HepG2 human hepatocellular carcinoma cell line.. Molecular Biology Reports, 2011; 38(7):4265-4272. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ekinci S, Erbek SS, Yurtcu E, Şahin Fİ. Lack of Association Between Eotaxin-1 Gene Polymorphism and Nasal polyposis. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2011; 145(6):1036-1039. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İşeri ÖD, Körpe DA, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. Copper-induced oxidative damage, antioxidant response and genotoxicity in Lycopersicum esculentum Mill. and Cucumis sativus L.. Plant Cell Reports, 2011; 30(9):1713-1721. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yuregir OO, Yurtcu E, Kizilkilic E, Kocer E, Ozdogu H, Sahin FI. Detecting methylation patterns of p16, MGMT, DAPK and E-cadherin genes in multiple myeloma patients.. Int J Lab Hematol, 2010; 32(2):142-149. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirci H, Yilmaz M, Ergun MA, Yurtcu E, Bukan N, Ayvaz G. Frequency of adiponectin gene polymorphisms in polycystic ovary syndrome and the association with serum adiponectin, androgen levels, insulin resistance and clinical parameters.. Gynecol Endocrinol, 2010; 26(5):348-355. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Ataç FB, Şahin Fİ. İnsan Multiple Myeloma Hücre Dizisi ARH77'de Vinkristinin Survivin Gen İfadesi Üzerine olan Etkisi. Gazi Medical Journal, 2009; 20(2):68-71. ( EMBASE )

 • Yurtcu E, Gokcan H, Yilmaz U, Sahin FI. Detection of MEFV gene mutations in patients with inflammatory bowel disease.. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2009; 13(1):87-90. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erbek SS, Yurtcu E, Erbek S, Sahin FI. Matrix metalloproteinase-9 promoter gene polymorphism (-1562C>T) in nasal polyposis.. Am J Rhinol Allergy, 2009; 23(6):568-570. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yilmaz M, Yurtcu E, Demirci H, Ergun MA, Ersoy R, Karakoc A, Yetkin İ, Cakir N, Ayvaz G, Arsan M. Calpain 10 gene single-nucleotide 44 polymorphism may have an influence on clinical and metabolic features in patients with polycystic ovary syndrome. J Endocrinol Invest, 2009; 32(1):13-17. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Yilmaz A, Bozkurt Z, Kolukisa E, Yilmaz M, Keles H, Ergun M, Yetkin I, Menevse A. Melanocortin-4 Receptor Polymorphisms in obese Patients. Biochemical Genetics, 2009; 47:295-300. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirci H, Yurtcu E, Ergun M, Yazici A, Karasu C, Yetkin I. Calpain 10 SNP-44 Gene Polymorphism Affects Susceptibility To Type 2 Diabetes Mellitus And Diabetic Related Conditions. Genetic Testing, 2008; 12:305-310. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirci H, Yılmaz M, Yurtcu E, Ergun M, Ayvaz G. The incidence of Adiponectin gene polymorphism and its relation to serum adiponectin and insulin resistance in polycystic ovary syndrome. Obesity Reviews, 2008; 279(Suppl):279-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sahin F, Yilmaz Z, Yurtcu E, Baskin E. Comparison of the Results of PCR-RFLP and Reverse Hybridization Methods Used in Molecular Diagnosis of FMF. Genetic testing, 2008; 12:171-174. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Guney Y, Ergun M, Guney H, Uluoglu C, Hıcsonmez A, Yucel B, Ozbey G, Zengil H. Lack of a time-dependent effect of melatonin on radiation-induced apoptosis in cultured rat lymphocytes. Cell Biology International, 2007; 31:979-984. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Özalp Yureğir Ö, Şahin Fİ. Vinkristinin Uyardığı Apoptozis Üzerine Folik Asit ve ß-Karotenin Etkileri. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007; 14:237-240.

 • Biri A, Yurtcu E, Ciftci B, Korucuoglu U, Ilhan M, Ergun M, Gursoy R, Biberoglu K. Apoptosis in raloxifene-treated postmenopausal women. Cell Biology International, 2007; 31:289-292. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bagriacik E, Uslu K, Yurtcu E, Stefek M, Karasu C. Stobadine inhibits doxorubicin-induced apoptosis through a caspase-9 dependent pathway in P815 mastocytoma cells. Cell Biology International, 2007; 31:1144-1147. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erbek S, Yurtcu E, Erbek S, Atac F, Sahin F, Cakmak O. Proinflammatory cytokine single nucleotide polymorphisms in nasal polyposis. Archives of Otolaryngology-Head&Neck Surgery, 2007; 133:705-709. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Turkmen D, Yurtcu E, Ergun M, Menevse A. İnsan Epidermoid Larinks Karsinom (Hep-2) Hücre Serisinde Resveratrolün Apoptotik etkisi. Gazi Medical Journal, 2007; 18:117-120. ( IM : Index Meducus )

 • Yilmaz M, Ergun M, Karakoc A, Yurtcu E, Cakir N, Arslan M. Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma gene in women with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology, 2006; 22:336-342. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Biri A, Yurtcu E, Çiftçi B, Ergün M, Gürsoy R, Biberoğlu K. Apoptosis Determined In Raloxifene Treated Post-Menopausal Woman. Gynecology And Obstetrics, 2005; (Suppl271):271-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ergun U, Yurtcu E, Ergun M. Protective effect of ginkgo biloba against gossypol-induced apoptosis in human lymphocytes. Cell Biology International, 2005; 29:717-720. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Ünsal T, Şahin Fİ, Öztürk G, Menevşe A. Kan Donörleri ve Çok Sayıda Kan Nakli Almış Lösemi Olgularında TT (Transfusion Transmitted) Virusun Belirlenmesi. Moleküler Tanı Dergisi, 2005; 2(1):27-30.

 • Engin A, Ergun M, Yurtcu E, Kan D, Sahin G. Effect of ionizing radiation on the pteridine metabolic pathway and evaluation of its cytotoxicity in exposed hospital staff. Mutation Research, 2005; 585:184-192. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Konac E, Ekmekci A, Yurtcu E, Ergun M. An in vitro Study of Cytotoxic Effects of Gossypol on Human Epidermoid Larynx Carcinoma Cell Line (Hep-2). Experimental Oncology, 2005; 27:81-83. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yilmaz M, Ergun M, Karakoc A, Yurtcu E, Yetkin I, Ayvaz G, Cakir N, Arslan M. Pro 12 Ala Polymorphism of the PPAR-? Gene in First Degree Relatives Subjects with Polycystic Ovary Syndrome. Gynecological endocrinology, 2005; 21:206-210. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yalcin R, Erkan AF, Ergun MA, Yurtcu E. The effect of clopidogrel on apoptosis-an in vivo study. Cell Biology International, 2004; 28:477-481. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Ergun M, Menevse A. Apoptotic effect of Gossypol on Human Lymphocytes. Cell Biology International, 2003; 27:791-794. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Yurtcu E, Yıldırır A, Gürel FS, Kürkçüoğlu A, Müderrisoğlu İH. Modüler Sistem ve Öğrenci Merkezli Eğitimin Öğrenci Başarılarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. X Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi: ; 09/05/2018 - 12/05/2018

 • Yurtcu E, Aydın L, Balkan A, Gürel FS, Müderrisoğlu İH. Modüler Eğitim Sisteminin Öğrenci Başarısına Etkisi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 15/03/2017 - 17/03/2017

 • Beyler E, Akdeniz SS, Korkmaz Y, Yurtcu E, Ates U. The Effects of Ozozne Therapy on Genotoxic damage and Wound Healing in Bisphosphanates Applied Human Fibroblast Cell Cultures. 10th ACBID INTERNATIONAL CONGRESS: ; 11/05/2016 - 15/05/2016

 • Kızıltan E, Yurtcu E. Semiautomatic Scoring Tool for Comet Assay. 15th IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering: Belgrad/Serbia; 02/11/2015 - 04/11/2015

 • Akkaş H, Aydın E, Babakuban ST, Yurtcu E, Özbek Ö. Mometazon Furoat Burun Spreyinin Burun Mukoza Hücresi DNA'sı Üzerine Etkisi. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi: Türkiye; 28/10/2015 - 01/11/2015

 • Babakurban ST, Yurtcu E, Erbek SS. Allerjik Rinit Hayvan Modeli ve Balın Allerjik Rinit Üzerinde Tedavi Edici Etkisi. 36. Türk Ulusal Kulak burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi: Antalya; 05/11/2014 - 09/11/2014

 • Soysal Y, Tosun M, Uysal M, Yurtcu E. Boraks paklitakselin MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerine olan etkilerini potansiyalize etmektedir. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi: Aydın, Türkiye; 27/10/2013 - 31/10/2013

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. Corchorus olitorius L. (jute) özütlerininİnsan Multipl Myelom Hücreleri (ARH-77) üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik etkilerinin değerlendirilmesi. 17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: İstanbul, Türkiye; 23/10/2012 - 26/10/2012

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. Corchorus olitorius L. (Jüt) Özütlernin İnsan Multipl Myelom Hücreleri (ARH-77) Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: İstanbul; 23/09/2012 - 29/09/2012

 • Şahin Fİ, Yazıcı AC, Yurtcu E, Müderrisoğlu H, Sarıalioğlu F. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Profili. VII Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi: Ankara; 02/05/2012 - 05/05/2012

 • Soydan SS, Araz K, Senel F, Yurtcu E, Sahin Fİ, Helvacioğlu F, Dagdeviren A. Alendronate and Pamidronate Induce Cytotoxity and Apoptosis in Cultured Human Gingival Fibroblast. 20th International Conference on Oral and Maxxilofacial Surgery: Santiago, Chile; 01/11/2011 - 04/11/2011

 • Darcansoy İşeri Ö, Körpe Aksoy D, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. Bakır Ağır Metalinin Lycopersicum esculentum Mill. Ve Cucumis sativus L. Tohum Gelişimi üzerine Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi: Şanlıurfa, Türkiye; 04/10/2011 - 08/10/2011

 • Ekinci S, Erbek SS, Yurtcu E, Şahin Fİ. Nazal Polipozisli Hastalarda Eotaksin-1 Geni Polimorfizmleri. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi: Antalya, Türkiye; 27/10/2010 - 21/10/2011

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. Beta Karoten ve Askorbik asidin insan Hepatosellüler karsinoma hücreleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. III. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: Uludağ/Bursa; 14/03/2010 - 17/03/2010

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. İnsan Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerinde Doksorubisin ve Silimarinin Etkilerinin Değerlendirilmesi. III. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: Uludağ/Bursa; 14/03/2010 - 17/03/2010

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy D, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. Bakır Ağır Metalinin Domates Tohum Gelişimine Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Antalya; 13/12/2009 - 16/12/2009

 • Yurctcu E, Sezgin E, Şahin Fİ. Çeşitli Hücre Dizilerinde L-Arjininin oluşturduğu hücresel hasarın Belirlenmesi.. XI. Ullusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi: Bodrum/Muğla; 28/10/2009 - 31/10/2009

 • Yurtcu E, Sezgin E, Şahin F. Silimarin ve Beta Karotenin İnsan Lenfositleri Üzerindeki Antioksidan Etkilerinin Karşılaştırılması. XI. Ullusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi: Bodrum/Muğla; 28/10/2009 - 31/10/2009

 • Özalp Yüreğir Ö, Yurtcu E, Koçer E, Özdoğu H, Şahin Fİ. Multiple Myeloma Olgularında p16, MGMT, DAPK Genleri Metilasyon Kalıplarının Belirlenmesi. VIII Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi: Çanakkale Türkiye; 06/05/2008 - 09/05/2008

 • Yurtcu E, Ataç FB, Şahin Fİ. Vinkristinin Survivin İfadelenmesi Üzerine Etkisi. 10.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 06/09/2007 - 09/09/2007

 • Yurtcu E, Özalp Yüreğir Ö, Şahin Fİ. Vinkristinin Uyardığı Apoptozis Üzerine Folik Asit ve Beta Karotenin Etkileri. 10.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 06/09/2007 - 09/09/2007

 • Yılmaz Z, Şahin Fİ, Yurtcu E, Zeyneloğlu HB. Şiddetli Oligozoospermi ve Azoospermi Olgularında Y Mikrodelesyon Sıklıkları. 10.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 06/09/2007 - 09/09/2007

 • Yurtcu E, Sümer H, Yılmaz U, Şahin Fİ. İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında MEFV Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi. 10.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 06/09/2007 - 09/09/2007

 • Şahin Fİ, Yılmaz Z, Yurtcu E, Baskın E. "Reverse Hybridization" ve PCR-RFLP ile Saptanan MEFV Geni Mutasyon Sonuçları. 10.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 06/09/2007 - 09/09/2007

 • Yılmaz Z, Yurtcu E, Bulakbaşı T, Şahin FI. KML Olgularında Bcr-abl Füzyon Geninin Belirlenmesinde uygun Genetik Tanı Yönteminin Seçimi. 2. Multidisipliner Kanser Araştırmaları Sempozyumu: Bursa, Türkiye; 24/02/2007 - 27/02/2007

 • Ergun M, Yurtcu E, Demirci H, Yetkin İ, Menevşe A. Paraoksonaz Gen Polimorfizmi ile Tip 2 DM Komplikasyonları Arasındaki İlişki. 9.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Manisa, Türkiye; 24/11/2005 - 27/11/2005

 • Ergun U, Yurtcu E, Ergun M. Gingko Bilobanın İnsan lenfositleri üzerindeki Antiapoptotik Etkisi. 9.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Manisa, Türkiye; 24/11/2005 - 27/11/2005

 • Yalçın R, Erkan A, Ergun MA, Yurtcu E. Clopidegrolün Apoptozis üzerine etkisinin araştırılması. 9.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Manisa, Türkiye; 24/11/2005 - 27/11/2005

 • Yurtcu E, Ergun M, Yılmaz M, Demirci H, Yetkin İ. Türk Toplumunda DM Hastalarında Calpain 10 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. 9.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Manisa, Türkiye; 24/11/2005 - 27/11/2005

 • Yurtcu E, Türkmen D, Ergun M, Menevşe A. Resveratrolün Insan Epidermoid Larenks Kanseri Hücre Dizisi (HEp-2) Üzerindeki Apoptotik Etkisi.. 9.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Manisa, Türkiye; 24/11/2005 - 27/11/2005

 • Yurtcu E, Ergun M, Yılmaz M, Karakoç A, Çakır N, Arslan M. Polikistik over sendromlu hastalarda PRO12 ALA gen polimorfizmi sıklığı. 9.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Manisa, Türkiye; 24/11/2005 - 27/11/2005

 • Yurtcu E, Ergun M, Yılmaz M, Yılmaz A, Yetkin İ, Menevşe A. Türk Toplumuında Obez ve Tip2 DM'li Hastalarda Melanokortin-4 Reseptör Polimorfizmlerinin Araştırılması. 9.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Manisa, Türkiye; 24/11/2005 - 27/11/2005

 • Yücel B, Yurtcu E, Uluoğlu C, Ergun M, Özbey G, Güney Y, Hiçsönmez A, Güney H, Zengil H. The Lack of Time Dependent Effect of Melatonin on Radiation-induced Apoptosis in Cultured Rat lymphocytes.. First Congress of Applied Chronobiology And Chronomedicine: Antalya, Türkiye; 01/06/2005 - 05/06/2005

 • Engin AB, Engin D, Ergun M, Yurtcu E, Yalınay Çırak M, Şahin G. Helicobacter Pylori Makrofajlardan Neopterin Sentezini İndükler mi?. 4. Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu: Mersin; 16/05/2005 - 20/05/2005

 • Engin A, Engin D, Ergun M, Yurtcu E, Cirak M, Sahin G. Does Helicobacter pylori stimulate the neopterin synthesis in macrophages. 24 th International Winter-Workshop on Clinical, Chemical and Biochemical Aspects of Pteridines: St. Christoph/ Arlberg, Austria; 27/02/2005 - 06/03/2005

 • Engin A, Ergun M, Yurtcu E, Kan D, Sahin G. Production of Nitric Oxide and changes in Pteridine Metabolism by low dose ionizing radiation and its genotoxıc effects. 19th European Workshop on Drug Metabolism: Antalya Türkiye; 03/10/2004 - 08/10/2004

 • Engin AB, Ergun MA, Yurtcu E, Kan D, Sahin G. Effect of ionizing radiation on pteridine pathway and evaluation of its cytotoxicity in exposed hospital staff. Twenty-third International Winter Workshop on Clinical, Chemical and Biochemical Aspects of Pteridines: Austria; 28/02/2004 - 06/03/2004

 • Konaç E, Ekmekçi A, Yurtcu E, Ergun M. Gossypolün HEp2 Hücre Soyu Üzerine Olan Apoptotik Etkilerinin Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Adana, Türkiye; 14/10/2003 - 17/10/2003

 • Yüksel Konuk EB, Yurtcu E, Ergun M, Konuk O, Akyürek N, Ünal M, Menevşe A. Graves Oftalmopatide Retroorbital Dokuda İzlenen Apoptozis. 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Adana, Türkiye; 14/10/2003 - 17/10/2003

 • Yurtcu E, Ergun M, Menevşe A. Gossypolün İnsan Lenfositleri Üzerindeki Apoptotik Etkisi. 5. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi: Konya, Türkiye; 09/10/2002 - 12/10/2002

 • Yurtcu E, Menevşe S, Ünsal T, Şahin Fİ, Öztürk G, Menevşe A. Kan Donörleri ve Lösemi Olgularında TTV Virusunun Belirlenmesi. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi: Eskişehir, Türkiye; 18/09/2001 - 21/09/2001

 • Ünsal T, Yurtcu E, Fındık H, Öztürk G. GÜTF Kan Merkezi Donörlerinde Tarama Test Sonuçları. 1. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi: Kapadokya, Nevşehir, Türkiye; 24/09/2000 - 29/09/2000