Dr. Öğr. Üyesi EMİNE TUĞCU

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2040
E-Posta : etugcu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Ankara Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (2007), Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyati
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Kitaplar


 • Tuğcu E. Tevfik Fikret'in Şiire Dair Eleştirel Yaklaşımı. In:Özcan Bayrak editors. Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret. İstanbul: Kesit Yayınları; 2015. p.361-374.

 • Tuğcu E. Emine Tuğcu editors. Osmanlı'nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi. İstanbul: İletişim; 2013

 • Tuğcu E. Alafranga Zahit Olursa: Felatun Bey ve Rakım Efendi ile Araba Sevdası'nda Rint Zahit Karşıtlığı. In:Süer Eker ve Ayşenur İslam editors. Mustafa İsen'e Armağan Dil ve Edebiyat Yazıları. Ankara: ; 2007. p.545-554.

 • Canbaz F, Tuğcu E. Türk Edebiyatı Kronolojisi. In:Talat Halman vd. editors. Türk Edebiyat Tarihi. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2006. p.693-719.

Makaleler


 • Tuğcu E. Gökhan Tunç ile Söyleşi. Hece, 2019; (267):-.

 • Tuğcu E. Ahmet Mithat Efendi'nin Yeniçeriler Adlı Eserinde "Anti-Yeniçeri" Temsilleri. Turkish Studies, 2017; :-. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Tuğcu E. "Bir Osmanlı ve Bir Çerkes: Sergüzeşt Romanında Özgürlüğün Bedeli.". bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018; (86):45-64. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tuğcu E. "Müteessir Bir Eleştirmen Harold Bloom". şerhh, 2016; (3):114-120.

 • Tuğcu E. Tanzimat Dönemi Romanına Nazire Geleneği ve Belâgat İlminin Etkisi. Sosyal Araştırmalar, 2015; 8(38):327-332. ( MLA )

 • Tuğcu E. Tevfik Fikret'in Şiire Dair Eleştirel Yaklaşımı. ASOS Journal: The Journal of Academic Social Science, 2015; (11):263-272.

 • Tuğcu E. Bursa Şehrengizlerinde Güzellerin Mekanları: Bahçe, Hamam ve Çarşı. Journal of Turkish Studies, 2011; 3(35):275-284. ( historical abstracts )

 • Tuğcu E. Varayım Gideyim Urumeline: Türk Edebiyatının Balkanlar Boyutu. bilig, 2009; (51):255-257. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tuğcu E. Bir İzdivacın Romanı: Gönül Hanım. Türkoloji Kültürü, 2008; 1(2):167-175.

 • Tuğcu E. Yahya Kemal'in Şiir Anlayışı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2008; (106):18-21.

 • Tuğcu E. "Cadı Romanında Korku, Politik Söylem ve Kadının Konumlandırılışı?. Hürriyet Gösteri, 2008; :120-125.

 • Tuğcu E. "Türk Romanında Korkunun İzlerini Sürerken". Varlık, 2008; :3-7.

 • Tuğcu E. Muska'da Korku Öğeleri ve Yerellik. Pasaj, 2007; (5):269-277.

 • Tuğcu E. Türk Edebiyat Tarihi. Erdem, 2007; (48):221-223. ( MLA )

 • Tuğcu E. Osmanlı Şiiri ve İktidar İlişkisi. Bilge, 2007; (50):220-221.

 • Tuğcu E. A scattered manuscript, a novel lost in Sahaflar: Mehmed Muzaffer Mecmuası1. International Journal of Turcologia, 2007; 2(3):65-78. ( MLA International Bibliography )

 • Tuğcu E. Reklamlarda Yaratılan Köy İmgesi ve Kuş Gribinin Ürettiği Entegre Tavuklar. Milli Folklor, 2006; (71):71-74. ( MLA )

 • Tuğcu E. Safi'nin Hasbihalinde Rüşvet. Erdem, 2006; (47):183-194. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Tuğcu E. Kısaltılmış Sözel Anlatı Kalıpları: Atasözleri ve Deyimler. Milli Folklor, 2005; 9(17):86-88. ( MLA )

Bildiriler


 • Tuğcu E. Mehmet Akif Ersoy Üzerine Yapılmış Çalışmalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü: Ankara; 12/03/2018

 • Tuğcu E. "Aylaklar Romanında İdeoloji, Mekan ve Birey" Ideology, Environment And Individual In `?Aylaklar?? Novel. International Center of Social Sciences and Education Research: İtalya- Roma; 27/04/2017 - 29/04/2017

 • Tuğcu E. Ahmet Haşim'in Şiirinde Sosyal Görüntü. Uluslarası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu: Bartın; 28/04/2016 - 30/04/2016

 • Tuğcu E. Simurgun Kanatlarında Mitoloji ve Sonsuzluk. Mitoloji Sohbetleri: Cermoderm-Ankara; 03/10/2015

 • Tuğcu E. The Anti-Jannisary Representations in Ahmet Mithat Efendi's Yeniçeriler. International Coference on the Changing World and Social Research I: Viyana, Avusturya; 25/08/2015 - 28/08/2015

 • Tuğcu E. Cenap Şahabeddin'in Polonya Edebiyatına Yaklaşımı/ Cenap Şahabeddin's Approach Towards Polish Literature in the Times of Modernisation?. The Third International Congress of Turkology: Polonya-Varşova; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Tuğcu E. Osmanlı Divan Şiirinde Aşk ve Güzellik: Bursa?ya Fitne Salan Güzeller. seminar für orientkunde Johannes Gutenberg-Universtität Mainz: Almanya; 20/05/2013 - 23/05/2013

 • Tuğcu E. Sanat/Zanaat ve Sanatçı/Zanaatçı Kavramlarının Işığında Osmanlı Divan Edebiyatında Şiir ve Şair Kavramlarını Yeniden Düşünmek. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu: Ordu; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Tuğcu E. OSMANLI DİVAN ŞİİRİNDE HÂMİ İLE ŞAİR ARASINDA BİR SÖZ SARRAFI ELEŞTİRMEN. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu: Adana; 20/10/2011 - 22/10/2011

 • Tuğcu E. Mehmet Akif Ersoy'un Şiir Anlayışı. Mehmet Akif Ersoy: Başkent Üniversitesi; 13/03/2009

 • Tuğcu E. Osmanlı Sosyal Hayatından Bir Kesit: Bursa Şehrengizlerinde Güzellik ve Gençliğin Aşk Pazarında Sürümü. 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 28/11/2007 - 30/11/2007