Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM SEMA SIRMA

Sosyoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1563
E-Posta : cssirma[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2018), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji
  • Yüksek Lisans (2011), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji
  • Lisans (2006), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji

Çalışma Alanları


  • SOSYAL BİLİMLER

  • SOSYOLOJİ

Makaleler


  • Sirma ÇS. Sosyal Bilimler Perspektifinden Nitel Araştırmalarda Etik Ve Aydınlatılmış Onam. Social Sciences Studies Journal, 2018; 4(19):2215-2221. ( Index Copernicus )

  • Sirma ÇS. Zayıflığın Sosyo-Kültürel İnşası Bağlamında Gençlerde Zayıf Bedene Sahip Olmanın Anlamı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2018; 6(14):149-161.