Prof. Dr. SÜER EKER

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2041
E-Posta : ekers[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1998), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (1989), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (1985), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ

Ödüller


 • Eker S. ;Türk Halklarının Dilleri ve Kültürlerinin Araştırılması. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu", ANKARA", 24/01/2015.

 • Eker S. ;Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu (International of The Folkloric Research)", Ankara", 25/01/2015.

Projeler


 • Çelik Şavk Ü, Eker S. ;Dilleri ve Kültürleri Tehlikeye Maruz Türk Toplulukları Son Sesler /Last Voices www.tehlikedekidiller.com. ", Ankara", -", 01/04/2013.

 • Eker S, Aydıngün A, Aydıngün İ, Büyükakıncı E, Bacanlı E, Balım Ç. ;Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. ", ANKARA", Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", 14/05/2012.

 • ;Interpretations of Law and Ethics in Muslim Contexts. Edinburgh University Press ", Londra", Agha Khan University", 01/01/2012.

 • Eker S, Aydıngün A, Aydıngün İ, Büyükakıncı E. ;Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. ", ANKARA", TÜRK DİL KURUMU, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI", 01/01/2012.

 • Khanbaghi A, Eker S. ;Muslim Civilisation Abstracts Project. Edinburgh University Press ", London", Agha Khan University", 19/10/2009.

 • Halman T. ;Türk Edebiyatı Tarihi. ", Ankara", Kültür Bakanlığı, Bilkent Üniversitesi", 31/12/2006.

 • ;Normal Dil Gelişimi Gösteren Türk Çocuklarında Ana Dilinin Kazanım Süreçleri: Bazı Dil Yapılarını Ele Alarak Bu Sürecin Değerlendirilmesi. ", Ankara", ODTÜ", 31/12/2001.

 • ;Türkçe-Boşnakça ve Boşnakça Türkçe Askerî Terimler Sözlüğü Hazırlanması. ", ", ", 01/01/2000.

 • ;Türkçe-Boşnakça-İngilizce Müşterek Askerî Terimler Sözlüğü/Tursko-Bosanski Zajedni?ki Rje?nik Vojnih Termina. ", Sarajevo", Bosna-Hersek EDOK K.lığı ve Saraybosna Türk Askeri Ataşeliği", 31/12/2003.

Kitaplar


 • Eker S. ;Türk-İran Dil Temasları-I Türk-İran Dilbilimsel Coğrafyasına Genel Bir Bakış. In:Bengü Beläk Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları; . p.491-500.

 • Matsui D, Mert O, Nafikoff SV, Oda J. ;Süer Eker (4 isimden 2.si) editors. Talat Tekin Hatıra Kitabı-2 (sayfa 679-1352). İstanbul: Çantay (Türk Akademisi sponsor); 2017

 • Eker S. ;Süer Eker (4 editörden 2.si) editors. Talat Tekin Hatıra Kitabı-1. İstanbul: Çantay; 2017

 • Eker S. ;Süer Eker (4 editörden 2. si) editors. Talat Tekin Hatıra Kitabı-2. İstanbul: Çantay (Turkic Academy); 2017

 • Eker S, Sertkaya OF, Salihov A, Akar A. ;Süer Eker (4 isimden 2.si) editors. Talat Tekin Hatıra Kitabı-1 (sayfa 1-677). İstanbul: Çantay Yayınevi, Türk Akademisi (sponsor); 2017

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker & Ülkü Çelik Şavk editors. Endangered Turkic Languages IIB Case Studies. Eker: International Turkish-Kazakh University & Turkic Academy; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker/Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri II A/ Endangered Turkıc Languages II A. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker & Ülkü Çelik Şavk editors. Endangered Turkic Languages IIA: Case Studies. Ankara & Astana: International Turkish-Kazakh University & Turkic Academy; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker & Ülkü Çelik Şavk editors. Endangered Turkic Languages IV: Interdiciplinary Aproaches. Ankara & Astana: International Turkish-Kazakh University & Turkic Academy; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker/ Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri I / Endangered Turkıc Languaces I. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker/Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri III/ Endangered Turkıc Languages III. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker/Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri II B/ Endangered Turkıc Languages II B. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker & Ülkü Çelik Şavk editors. Endangered Turkic Languages I: Theoretical Approaches. Ankara & Astana: International Turkish-Kazakh University & Turkic Academy; 2016

 • Eker S. ;Ana Altaycadan Modern Türk Dillerine. In:Türk Kültürü El Kitabı. İstanbul: Grafiker Yayınları; 2015. p.134-217.

 • Uysal AO, Gündoğdu A, Ahmetbeyoğlu A, Arık D, Göksu E, Dilek İ, Erdal İ, Şirin İ, Sarıkavak K, Ercilesun K, Kalkan M, Özdemir N, Temur N, Eker S, Karatay O, Günay Ü, Koç Y. ;Ana Altayca'dan Moder Türk Dillerine Genel Bir Bakış. In:İhsan Çapcıoğlu, Hayati Beşirli editors. Türk Kültürü. Ankara: Grafiker; 2015. p.137-214.

 • Eker S, Gökter B. ;Süer Eker,Bilge Gökter editors. Beyaz Zambaklar Ülkesi. Ankara: Elma Yayınevi; 2015

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Açık Öğretim Ders Kitabı,Türk Dili I: Dil Olgusuna Giriş,Sesbilgisi,Biçimbilgisi. Eskişehir: AÖF; 2015

 • Eker S, Gökter B. ;Süer Eker, Bilge Gökter editors. Fin Halkının Uyanışı Beyaz Zambaklar Ülkesi. Ankara: Elma Yayınevi; 2015

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Cities: Two Centuries of scholarship from muslim. London: ; 2014

 • Eker S. ;Süer Eker editors. İrani Diller Ailesine Genel Bir Bakış. Ankara: Akçağ Yayınları; 2013. p.445-473.

 • Eker S. ;İrani Diller Ailesine Genel Bir Bakış. In:Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı. Ankara: Akçağ Yayınları; 2013. p.445-473.

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Interpretations of Law and Ethics in Muslim Contexts (Muslim Civilisations Abstracts). Ediburgh University: Edinburgh University Press; 2012

 • Garibova J. ;Süer Eker editors. Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar: Dil Sorunu ve Yeniden Biçimlenen Kimlikler. Ankara: AKM; 2012

 • Bacanlı E, Büyükakıncı E, Arslan M, Nasilov D, Çomak İ, Devlet N, İshakova Z, Nuriyeva F, Tıdıkova N, Togan İ, Atasoy E, Özbay F, Durmuş O, Tavkul U, Asker A. ;Süer Eker editors. Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar Türkiye İle İlişkiler. Ankara: AKM; 2012

 • Eker S. ;Dil Nedir: I. Ünite. In:Süer Eker editors. Türk Dili 1. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2012. p.2-33.

 • Aydıngün İ, Balım Ç, Aydıngün A, Asker A, Çelikpala M, Tokluoğlu C. ;Süer Eker editors. Bağımsızlıklarının 20. yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna Türk Dilli Halklar, Türkiyeyle İlişkiler. Ankara: AKM; 2012

 • Togan İ, Aydıngün A, Tüfekçioğlu H, Gürbüz YE, Balım Ç, Akçalı P, Yıldırım E, Durmuş M, Yılmaz H. ;Süer Eker editors. Bağımsızlıkların 20. yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar, Türkiyeyle İlişkiler. Ankara: AKM Yayınları; 2012

 • Eker S. ;Yapıbilgisi: Biçim Bilgisi, Söz Dizimi: V. Ünive. In:Süer eker editors. Türk Dili I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2012. p.118-157.

 • Eker S. ;Ses Bilgisi IV. Ünite. In:Süer Eker editors. Türk Dili I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2012. p.86-117.

 • Eker S, Aydıngün A, Balım Ç. ;Süer Eker, Ayşegül Aydıngün, Çiğdem Balım editors. Bağımsızlıkların Yirminci Yüzyılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2012

 • Eker S, Büyükakıncı E, Bacanlı E. ;Süer Eker, Erhan Büyükakıncı, Eyüp Bacanlı editors. Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Fedarasyonu. Türk Dilli Halklar, Türkiye İle İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültr Merkezi; 2012

 • Eker S, Aydıngün İ, Balım Ç. ;Süer Eker, İsmail Aydıngün, Çiğdem Balım editors. Bağımsızlıklarının Yüzüncü Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna. Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2012

 • Eker S, Garibova J, Aslan S. ;Süer Eker, Jale Garibova, Sema Aslan editors. Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar: Dil Sorunu ve Yeniden Biçiimlenen Kimlikler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2012

 • Eker S, Yılmaz E. ;Han Woo-Choi editors. Türkçe, Korece ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları; 2010

 • Eker S, Yılmaz E, Han W. ;Eker, S., E.Yılmaz, Han Woo-Choi editors. Türkçe, Korece ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları; 2010

 • Eker S. ;Türkçe-Farsça İlişkilerinde Anlam Kapyaları Üzerine. In:Süer Eker editors. Sosyoloji Yazıları 1. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2010. p.197-210.

 • Eker S, Yılmaz E, Demir N. ;Süer Eker, Emine Yılmaz, Nurettin Demir editors. Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth. Institute of Asian Culture and Development: Central Asian Studies IACD International Journal of Central Asian Studies; 2009

 • Eker S. ;Divanü Lügâti't-Türk'te İranlı Kavramı. In:Süer Eker editors. Türki älemi til qoğam, mädeniyet: Professor B. Sağındıqulınıñ 70 jılına arnalğan. Almatı: Almatı; 2009. p.71-87.

 • Eker S. ;Yeni Hayat Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.362-.

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Festschrift to Commemorate the 80th Anniversay of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth Central Asian Studies,. Seoul: ; 2009

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Divanü Lügâti't Türk'te İranlı Kavramı. Almatı: ; 2009. p.71-87.

 • Eker S. ;Basit Kur'an Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.202-203.

 • Eker S. ;Kültürel Terimler Ansiklopedik Sözlüğü: İngilizce-Fransızca-Arapça. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.203-204.

 • Eker S. ;Azerbaycan Cumhuriyet Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.208-209.

 • Eker S. ;Encyclopedia Iranica. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.242-243.

 • Eker S. ;Ansiklopedik Sözlük. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh Univiersity Press; 2009. p.273-274.

 • Eker S. ;Genel İslami Ansiklopedi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.201-.

 • Eker S. ;Eski Rus İmparatorluğu Coğrafyasında İslam: Ansiklopedik Sözlük. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Cvilisations. Edinburgh: Edinburgh University; 2009. p.289-290.

 • Eker S. ;Ansiklopedik Farsça Sözlük. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.300-301.

 • Eker S. ;Özbek Sovyet Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.360-361.

 • Eker S. ;Kazak Kültürü: Ansiklopedik Elkitabı. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.326-.

 • Eker S. ;Çağdaş Dinler ve Çağdaş Mezhepler Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.202-.

 • Eker S. ;Sufi Terimlerin Nurbahş Hazinesi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilidstions. Edinburgh University: Eindburgh University Press; 2009. p.275-276.

 • Eker S. ;The Turkish Encyclopedia. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.164-165.

 • Eker S. ;Grand Dictionary and Encyclopedias. In:Aptin Khanbaghi editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh Üniversity; 2009. p.32-33.

 • Eker S. ;New Illustrated Dictionary and Encyclopedia (Encyclopaedic Dictionary)?. In:Aptin Khanbaghi editors. New Illustrated Dictionary and Encyclopedia (Encyclopaedic Dictionary)?. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.146-147.

 • Eker S. ;The New Life Encyclopedia. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.179-180.

 • Eker S. ;Meydan Lorousse: Büyük Lügat ve Ansiklopedi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.215-.

 • Eker S. ;Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi (Encyclopedik Dictionary). In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009

 • Eker S. ;Son Asır Türk Şairleri. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.337-338.

 • Eker S. ;Türk Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.347-348.

 • Eker S. ;Türkler. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.352-353.

 • Eker S. ;Türk Saz Şairleri. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.355-.

 • Eker S. ;New Illustrated Dİctionary and Encyclopedia. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.147-.

 • Eker S. ;Grand Dictioanty and Encyclopedia (Meydan Larousse). In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009

 • Eker S. ;Turkish Poets of the Last Century. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh Univeersity Press; 2009. p.154-155.

 • Eker S. ;The Turks. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.170-171.

 • Eker S. ;Dil Temasları. In:Mustafa Durmuş editors. Türk Dilli El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2009. p.83-165.

 • Eker S. ;Dil Temasları. In:Süer Eker editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2009. p.83-165.

 • Eker S. ;Türki Alemi til qoam madeniyet: Proffesor B. Sağındıgulunun 70. jılına arnalğan. In:Süer Eker editors. Divanü Lügati't türkte İranlı Kavramı. Almaata: ; 2009. p.71-87.

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Türk Dil Bilimi Bakımından Tarihi Askeri Terminoloji. Ankara: Grafiker; 2007

 • Eker S. ;Toplumdilbilgisel Bir Gösterge Olarak. In:Süer Eker editors. Edebiyat ve Dil Yazıları. Ankara: Grafiker; 2007. p.231-248.

 • Eker S. ;Türkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri. In:Lazlo Karoly editors. Turcology in Turkey. Szeged: SzTEBTKA ALTAJISZTIKAI TANSZEK; 2007. p.181-198.

 • Eker S. ;Azerbaycan Dili ve Kimliği Yeniden. In:süer Eker editors. Journal of Central Asian and Caucasian Studies,. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmaları Kurumu; 2007. p.3-33.

 • Eker S. ;Toplumdilbilgisel Bir Gösterge Olarak /e/. In:Süer Eker-Ayşenur İslam editors. Edebiyat ve Dil Yazıları. Ankara: Grafiker; 2007

 • Eker S. ;Süer Eker, Ayşenur İslam editors. Dil ve Edebiyat Yazıları -Mustafa İsen'e Amağan. Ankara: Grafiker; 2007

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker; 2007

 • Eker S. ;Turkology in Turkey. In:Süer Eker editors. Türkçenin ses birimleri ve belirgin altsesbirimleri. Szeged: ; 2007

 • Eker S. ;XX. Yy.da Modern Türk Yazı Dillerinin Oluşumu. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: T.C. Kültür Turizm Bakanlığı; 2006. p.73-76.

 • Eker S. ;Kutadgu Bilig. In:Süer Eker editors. Türk Edebiyatı Tarihi. Anakara: TC Kültür Turizm Bakanlığı; 2006. p.183-189.

 • Eker S. ;Kutadgu Bilig. In:Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: T.C. Kültür Turizm Bakanlığı; 2006. p.183-189.

 • Eker S. ;Divanü Lügati't-Türk. In:Süer Eker editors. Türk Edebiyat Tarihi. Ankara: T. C. Kültür Turizm Bakanlığı; 2006. p.676-688.

 • Eker S. ;Azeri ve Türkmen Varyantların Ayrılması. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.107-109.

 • Eker S. ;Tebriz Ağazı. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.119-121.

 • Eker S. ;Kuzey Orta Türkçesi. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.73-76.

 • Eker S. ;Oğuzlar ve Oğuzcanın Tarihsel Gelişimi. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.77-79.

 • Eker S. ;Azerice. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.117-119.

 • Eker S. ;Kerkük Türkçesi. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.122-123.

 • Eker S. ;Tebriz Ağzı. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.119-121.

 • Eker S. ;Harezm Oğuz Ağızları. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.112-115.

 • Eker S. ;Oğuzlar ve Oğuzcanın Tarihsel Gelişimi. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.77-79.

 • Eker S. ;Kuzey Orta Türkçesi. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.73-76.

 • Eker S. ;Süer Eker, E. Karabulut, S. Gluhic, K. Kadric editors. Türkçe-Boşnakça-İngilizce Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü. : ; 2001

 • Eker S. ;Tursco-Bosanski Zajenicki Rjecnik Vojnih Termina. In:Süer Eker editors. Türkçe Boşnakça-İngilizce Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü. Sarajevo: ; 2001

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Okuma Alışkanlığı Sorununa Bir Bakış. Anakara: Grafiker; 2000

 • Eker S. ;Kazak Türklerinde Nevruz. In:Süer Eker editors. Anayurttan Atayurda, Nevruz Özel Sayısı,. Ankara: Kültür Bakanlığı; 1999

 • Eker S. ;Newroz in Cossack Turks. In:Süer Eker editors. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı; 1999. p.75-80.

 • Tekin T, Ölmez M, Ceylan E, Ölmez Z, Eker S. ;Süer Eker editors. Türkçe Türkmence Sözlük. Ankara: Simurg Yayınları; 1995

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Türkçe Rusça, Rusça Türkçe Temel Fen, Matematik Taktik Terimleri Sözlüğü. Ankara: KHO Basımevi; 1995

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Türkçe-Rusça Temel Fen ve Matematik Terimleri Sözlüğü,. Anakara: KHO Matbaası; 1994

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Ulusun Ulu Günü (Ulıstıñ Ulı Küni) Nevruz. Anakara: Ajans L.; 1993

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Nevruz. Ankara: Ajans L.; 1993

Makaleler


 • Eker S. ;İNANDIKLARININ KIRILGAN SAVAŞÇISI HOCAM PROF. DR. TALAT. Dil Araştırmaları Dergisi, 2016; (18):307-312. ( AERA/EBSCO )

 • Eker S. ;Tehlikedeki Diller: Başkurt Dosyası. Tehlikedeki Türk Dilleri, 2016; :-.

 • Eker S. ;Özakdağ, Nadejda(2013). Gagauz TÜrkçesinde Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Birleşik FillerÜ. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, 2014; (3):455-462. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Rona-Tas, Andras (Çeviren: İsa Sarı) Türkolojiye Giriş. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered, 2014; (3):451-454. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Türk Dünyasının Bilgeleri: Mihail Çakır. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal Of Endangered Languages, 2013; (3):93-102. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Az Konuşurlu Küçük Diller Üzerine Örnek Bir Çalışma: 'Dukhan A Turkic Variety of Northern Mongolia'. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, 2013; (1):163-165. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013; 13(13):145-167. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Tacikistan ve Türk Dilli Azınlıklar: Etnolinguistik Genel Bir Bakış. Yeni Türkiye Dergisi, 2013; :2799-2814.

 • Eker S. ;Modernleşme Sürecinde Türkiye?de Terimbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış. Altaistics and Turkology, 2013; :68-95. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Eker S. ;Menz, Astrid. Gagausische Syntax: eine Studie zum kontaktinduzierten Spachwandel (Turcologia 41). Wiesbaden: Harrassowitz. VII, 1999. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, 2013; (3):445-450. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Ulus İnşası ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan'da Toplum Dil Bilimsel Durum. Milli Folklor Dergisi, 2012; (95):214-235. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;İpek Yolu'nda Geç Antik Dönemin Tüccarları Soğdların Mirasçısı Yagnobiler ve Yagnobi Dili. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, 2012; (1):145-152. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S, Demir N. ;Ankara Ağızları Sözlüğü Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2012; 2:90-102. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Orta Asya'nın Gizemli Halkı: Soğdlular, Soğd ve Soğdca. Türkbilig, 2012; (24):77-92. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Orta Asya'nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. yılında Tacikistan I. Türkiyat Araştırmaları, 2011; (15):349-398.

 • Eker S. ;Orta Asya'nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. Yılında Tacikistan(I). Türkiyat Araştırmaları, 2011; (15):349-398. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Ünlülerin Temel Özellikleri Üzerine Birkaç Not. Turkish Studies, 2010; v-4:305-321. ( MLA )

 • Eker S. ;Ünlülerin Temel Özellikleri Üzerine Birkaç Not. Turkish Studies, 2010; :305-321. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Ünlülülerin Temel Özellikleri Üzerine Birkaç Not. Turksih Studies, 2010; :305-321.

 • Eker S. ;Türk İran İlişkilerinde Divanü Lügati't Türk'ün Tanıklığı. Akademik Araştırmalar Dergisi Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, 2009; (29):70-85. ( MLA International Bibliography )

 • Eker S. ;İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I. Central Asian Studies IACD International Jpurnal of Central Asian Studies, 2009; (13):233-283. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;İran Dillerinden Kopyalar Üzerine-I. International Journal of Central Asian Studies, 2009; 13(13):233-283.

 • Eker S. ;Avrupa Birliğinin Yeni Mottosu 'Farklılıkta Birlik' ve Türkçenin 'Farklılıkta Birlikte'ki Yeri. Bilig, 2009; (49):35-58. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Avrupa Birliğinin Yeni Mottosu Farlılıkta Birlik ve Türkçenin Farklılıkta Birlikteki Yeri. Bilig, 2009; (49):35-58. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Türk- İran Dil İlişkilerinde Dîvânü Lügâti't Türk'ün Tanıklığı. Akademik Araştırmalar Dergisi, 2009; (29):70-85. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I". Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth, Central Asian Studies IACD International Journal of Central Asian Studies, 2009; (13):233-288.

 • Eker S. ;Türk-İran Dil İlişkilerinde Dîvânü Lügâtit-Türkün Tanıklığı. Akademik Araştırmalar Dergisi( Kâşgarlı Mahmud Özel Sayısı), 2009; (29):70-85.

 • Eker S. ;İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I. İnternational Journal of Central Asian Studies, 2009; (13):233-283.

 • Eker S. ;Farsçanın Kıskacında Güney Azerbaycan Türkçesi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2008; :183-198.

 • Eker S. ;Altayça GeziginBir Kelime: Kır. Türkiyat Araştırmaları, 2007; :17-37.

 • Eker S. ;Toplum Dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı. Gazi Türkiyat TürklükBilimi Araştırmaları Dergisi,, 2007; :127-136. ( ? )

 • Eker S. ;Özbekistan'da Oğuzca Bir Diyalet: Güney Harezm Oğuzcası. Türkiyat Araştırmaları,, 2007; :113-128.

 • Eker S. ;An Altaic Traveling Word: kır. IACD International Journal of Central Asian Studies, 2007; (11):118-141.

 • Eker S. ;Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri. İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 2007; (24):23-42.

 • Eker S. ;An Altaic Traveling Word:kır. IACD International Journal of Central Asian Studies, 2007; (11):118-141. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri. İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 2007; (24):23-42. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;"Özbekistan'da Oğuzca Bir Diyalekt: Güney Harezm Oğuzcası". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007; (5):113-128.

 • Eker S. ;Toplum-Dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2007; (1):127-136.

 • Eker S. ;Altayca Gezgin Bir Kelime: Kır. Türkiyat Araştırmaları, 2007; (4):17-37.

 • Eker S. ;"Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri". İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 2007; (24):23-42.

 • Eker S. ;An Altaic Traveling Word: kır?. IACD International Journal of Central Asian Studies, 2007; (11):118-141.

 • ;lamaları ve Kamu Mensularının Dil Kullanımı. , 2007; (1):17-37.

 • Eker S. ;Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri. İlmi Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 2007; (24):23-42. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Kutadgu Bilig'de (teñri `azze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine. bilig, 2006; 38:155-174. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Sü ve Sü ile Yapılan Terimler Üzerine Displinler Arası İnceleme. Türk Bilig Türkoloji Araştırmaları, 2006; (12):104-133. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Subay Astsubay er Erat /Erbaş Terimleri Üzerine. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2006; (658):327-340. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Kutadgu Bilig'deTürkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine. Bilig, 2006; (38):155-174. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Bona Hersek Dili ve Kültürür Üzerinde Türk Dili ve Kültürünün Etkileri. Milli Folklor araştırmaları Dergisi, 2006; (72):71-84. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya 'Tatar Türkçesi'. Hacaettepe Üniversitesi Edebiyat Dergisi, 2006; (2):85-100. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Some Traces of Proto Turkıc Primary Long Vowels in Kipchak Sources. International Journal of Central Asian Studies, 2005; (10):55-80.

 • Eker S. ;İlmi Araştırmalar Dilve Edebiyat İncelemeleri. Gökkubbe, 2004; :175-180. ( ? )

 • Eker S. ;Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları. Karam, 2004; :144-150. ( ? )

 • Eker S. ;Talat Tekin, MakalelerI, Altayistik. , 2004; :228-235. ( ? )

 • Eker S. ;Permanent International Altaistici Conference ve 47. PIAC. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2004; :-. ( ? )

 • Eker S. ;celemeleri. Türk Dili El Kitabı, 2004; :175-180. ( MLA )

 • Eker S. ;Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir Deneme. Dürk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2004; :175-180. ( ? )

 • Eker S, Yılmaz E. ;Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir Deneme. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2004; :228-235. ( ? )

Bildiriler


 • Eker S. ;Küreselleşme Sürecinde Az Nüfuslu Türk Halklarının Dilleri. International Turkic AcademyUluslararası Sosyal Bilimler Forumu Sözlü Bildiri: Kazakistan/Astana; 24/05/2016 - 25/05/2016

 • Eker S. ;Enriching Scholarship by Sgaring Knowledge Across Borders. Agha KhanUniversity Institute for the Study of Muslim Civizations (AKU-ISMC): England/London; 26/01/2016 - 03/02/2016

 • Eker S. ;The Project of Endangered Turkic Languages. AllRussian Congress of Orientalists with International participation ?Russia andOrient:The interaction of countries and peopkes: Rusya; 06/10/2015 - 09/10/2015

 • Eker S. ;Yabancı Düşmanlığı Bağlamında Ermeni ve Türk Toplumları Arasındaki Stereotip Önyargılar. Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Akdeniz Üniversitesi, Antalya; 08/04/2015 - 11/04/2015

 • Eker S. ;Tehlikedeki Türk Dilleri. Davetli Konuşmacı: Kazakistan; 20/03/2015

 • Eker S. ;Turkic World. The Legacy of Kuday Bergen Jubanov and Current Astana: Kazakistan; 14/11/2014

 • Eker S. ;IstvanMandoky Kongur Murası: Ulı Dalada Urpaktar Ündestigi. International Turkic Academy: Astana/Kazakistan; 25/09/2014 - 26/09/2014

 • Eker S. ;Tehlikedeki Türk Dilleri ve Türk Dilleri Projeleri. Istvan Mandoky Kongur Murası:Ulı Dalada Urpaqtar Ündestigi: Kazakistan, Astana; 25/09/2014 - 26/09/2014

 • Eker S. ;Bağımsızlıklarının 20.yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan. Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan: Ankara Rixos Grand Hotel; 05/10/2011 - 06/10/2011

 • Eker S. ;The Place of Dimitri Kantemiroglu's Turkish in 18th Century Ottaman Turkish". LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL LE LIVRE, LA ROUMANIE: Romanya; 20/07/2011 - 24/07/2011

 • Eker S. ;Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi. Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler: Ankara; 28/05/2011 - 29/05/2011

 • Eker S. ;Soğd Dili ve Kulturunun Eski Turk Yazıtlarındaki İzleri Uzerine. ?Türk Dünyası: Geçmişi ve Bugünü? Uluslararası Türkoloji Sempozyumu? L. N. Gumilyov Universitesi: Astana-KAZAKISTAN; 28/04/2011 - 29/04/2011

 • Eker S. ;Batı'da Türk Korkusu (Turkophobia) ve Türk Algısının Tarihsel Kökenleri: Görsel Bir Sunum. Batı?da Türk Korkusu (Turkophobia) ve Türk Algısının Tarihsel Kökenleri: ankara; 15/06/2010 - 16/06/2010

 • Eker S. ;Türk ve İran Dillerinin Eş Zamanlı Temas Bölgeleri. ?Türk ve İran Dillerinin Eş Zamanlı Temas Bölgeleri?: istanbul; 15/06/2010 - 16/06/2010

 • Eker S. ;1909-2009: Yüzyılda Ölçünlü Türkçede Neler Değişti?. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Atatürk Kültür Merkezi; 05/10/2009 - 10/10/2009

 • Eker S. ;Turkic as a part of Balkans and Eastern Europe history-geography. The International Syposium the Book.: Bükreş; 20/09/2009 - 24/09/2009

 • Eker S, Kasapoğlu Çengel H. ;Kipchak Turkic as a part of Balkans and Eastern Europe history Geography. The InternationalSymposium the Book.: Romania; 20/09/2009 - 24/09/2009

 • Eker S. ;Ağız Sözlükçülüğünün Sorunları. II. Ulusararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı: Rize; 25/03/2009 - 30/03/2009

 • Eker S. ;Türk Alfabesinin Ayırıcı İşaretleri ve Düzeltme İşaretinin İşlevselliği Üzerine. I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu: Ankara; 20/11/2008 - 21/11/2008

 • Eker S. ;Doğumunun 1000. Yılında Kâşgarlı Mahmud'dan Günümüze Türk Dili. Doğumunun 1000. Yılında Kâşgarlı Mahmud'dan Günümüze Türk Dili" Paneli: Diyarbakır; 18/11/2008

 • Eker S. ;Modernleşme Sürecinde Türk ve İran Dil Devrimleri. 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı: Ankara; 20/10/2008 - 25/10/2008

 • Eker S. ;Kaşgarlı ve Ses Bilgisi. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu: Rize; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Eker S. ;Kaşgarlı ve Ses Bilgisi. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyu mu: Rize; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Eker S. ;Türkçe-Farsça İlişkilerine Ses, Biçim ve Tümcebilgisi Düzeylerinde Eşzamanlı Genel Bir Bakış". Essays on Turkish Linguistics. ICTL2008. The International Conference on Turkish Linguistics-Proceedings. Harrassowitz Verlag Wiesbaden: Antalya; 06/08/2008 - 08/08/2008

 • Eker S. ;Divanü Lügati't-Türk'te İranlı Kavramı. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi: Türk Dil Kurumu Ankara; 28/05/2008 - 30/05/2008

 • Eker S. ;Avrupa Birliği Sürecinde Azınlık Dili Olarak Balkan Türkçesi. Avrupa Birliği Sürecinde Azınlık Dili Olarak Balkan Türkçesi: kosova; 06/11/2007 - 08/11/2007

 • Eker S. ;Türk Dili Tarihinde Bir Linguistik Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır. Osmanlı?dan Cumhuriyet?e 2. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu: Diyarbakır; 15/11/2006 - 17/11/2006

 • Eker S. ;Türk Dili Tarihinde Bir Linguistik Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır. Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbakır sempozyumu: Diyarbakır; 15/11/2006 - 17/11/2006

 • Eker S. ;Terör Örgütlerinde Dil Kullanımı ve Törerörist Söylemlerin Dil Bilmisel Yöntemlerle Meşrulaştırılması. I.Türkiyat Araşatırmaları Sempozyumu: Ankara; 25/05/2006 - 26/05/2006

 • Eker S. ;Toplumdilbilgisel Gösterge Olarak /e/. 20. Ulusalararası Dilbilim Kurultayı: İstanbul; 12/05/2006 - 13/05/2006

 • Eker S. ;Toplumdilbilgisel Gösterge Olarak /e/. 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı: Istanbul; 12/05/2006 - 13/05/2006

 • Eker S. ;Boşnak-Sırp-Hırvat Kimliklerinin Oluşumunda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri. 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: ; 21/11/2005 - 26/11/2005

 • Eker S. ;Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınların Nicelik ve Nitelik Açısandan Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu,: Ankara; 02/04/2005

 • Eker S. ;Türk Kara Kuvvetlerinde Kullanılan Birlik ve Rütbe Adlarının Art Zamanlı Dilbilim İncelemesi. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri: Ankara; 20/09/2004 - 26/09/2004