Prof. Dr. SÜER EKER

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2041
E-Posta : ekers[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1998), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (1989), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (1985), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ

Ödüller


 • Eker S. ;Türk Halklarının Dilleri ve Kültürlerinin Araştırılması. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu", ANKARA", 24/01/2015.

Projeler


 • Çelik Şavk Ü, Eker S. ;Dilleri ve Kültürleri Tehlikeye Maruz Türk Toplulukları Son Sesler /Last Voices www.tehlikedekidiller.com. ", Ankara", -", 01/04/2013.

 • Eker S, Aydıngün A, Aydıngün İ, Büyükakıncı E, Bacanlı E, Balım Ç. ;Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. ", ANKARA", Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", 14/05/2012.

 • ;Interpretations of Law and Ethics in Muslim Contexts. Edinburgh University Press ", Londra", Agha Khan University", 01/01/2012.

 • Eker S, Aydıngün A, Aydıngün İ, Büyükakıncı E. ;Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. ", ANKARA", TÜRK DİL KURUMU, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI", 01/01/2012.

 • Khanbaghi A, Eker S. ;Muslim Civilisation Abstracts Project. Edinburgh University Press ", London", Agha Khan University", 19/10/2009.

 • Halman T. ;Türk Edebiyatı Tarihi. ", Ankara", Kültür Bakanlığı, Bilkent Üniversitesi", 31/12/2006.

 • ;Normal Dil Gelişimi Gösteren Türk Çocuklarında Ana Dilinin Kazanım Süreçleri: Bazı Dil Yapılarını Ele Alarak Bu Sürecin Değerlendirilmesi. ", Ankara", ODTÜ", 31/12/2001.

 • ;Türkçe-Boşnakça ve Boşnakça Türkçe Askerî Terimler Sözlüğü Hazırlanması. ", ", ", 01/01/2000.

 • ;Türkçe-Boşnakça-İngilizce Müşterek Askerî Terimler Sözlüğü/Tursko-Bosanski Zajedni?ki Rje?nik Vojnih Termina. ", Sarajevo", Bosna-Hersek EDOK K.lığı ve Saraybosna Türk Askeri Ataşeliği", 31/12/2003.

Kitaplar


 • Eker S. ;Türk-İran Dil Temasları-I Türk-İran Dilbilimsel Coğrafyasına Genel Bir Bakış. In:Bengü Beläk Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları; . p.491-500.

 • Eker S, Sertkaya OF, Salihov A, Akar A. ;Süer Eker (4 isimden 2.si) editors. Talat Tekin Hatıra Kitabı-1 (sayfa 1-677). İstanbul: Çantay Yayınevi, Türk Akademisi (sponsor); 2017

 • Matsui D, Mert O, Nafikoff SV, Oda J. ;Süer Eker (4 isimden 2.si) editors. Talat Tekin Hatıra Kitabı-2 (sayfa 679-1352). İstanbul: Çantay (Türk Akademisi sponsor); 2017

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker/ Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri I / Endangered Turkıc Languaces I. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker/Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri III/ Endangered Turkıc Languages III. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker/Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri II B/ Endangered Turkıc Languages II B. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016

 • Eker S, Çelik Şavk Ü. ;Süer Eker/Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri II A/ Endangered Turkıc Languages II A. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016

 • Eker S. ;Ana Altaycadan Modern Türk Dillerine Genel Bir Bakış. In:İhsan Çapcıoğlu, Hayati Beşirli editors. Türk Kültürü El Kitabı. İstanbul: Grafiker Yayınları; 2015. p.134-217.

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Açık Öğretim Ders Kitabı,Türk Dili I: Dil Olgusuna Giriş,Sesbilgisi,Biçimbilgisi. Eskişehir: AÖF; 2015

 • Eker S, Gökter B. ;Süer Eker, Bilge Gökter editors. Fin Halkının Uyanışı Beyaz Zambaklar Ülkesi. Ankara: Elma Yayınevi; 2015

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Cities: Two Centuries of scholarship from muslim. London: ; 2014

 • Eker S. ;Süer Eker editors. İrani Diller Ailesine Genel Bir Bakış. Ankara: Akçağ Yayınları; 2013. p.445-473.

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Interpretations of Law and Ethics in Muslim Contexts (Muslim Civilisations Abstracts). Ediburgh University: Edinburgh University Press; 2012

 • Eker S. ;Yapıbilgisi: Biçim Bilgisi, Söz Dizimi: V. Ünive. In:Süer eker editors. Türk Dili I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2012. p.118-157.

 • Eker S. ;Ses Bilgisi IV. Ünite. In:Süer Eker editors. Türk Dili I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2012. p.86-117.

 • Eker S. ;Dil Nedir: I. Ünite. In:Süer Eker editors. Türk Dili 1. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2012. p.2-33.

 • Eker S, Aydıngün A, Balım Ç. ;Süer Eker, Ayşegül Aydıngün, Çiğdem Balım editors. Bağımsızlıkların Yirminci yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi; 2012

 • Eker S, Büyükakıncı E, Bacanlı E. ;Süer Eker, Erhan Büyükakıncı, Eyüp Bacanlı editors. Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Fedarasyonu. Türk Dilli Halklar, Türkiye İle İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültr Merkezi; 2012

 • Garibova J. ;Süer Eker editors. Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar: Dil Sorunu ve Yeniden Biçimlenen Kimlikler. Ankara: AKM; 2012

 • Eker S, Yılmaz E. ;Han Woo-Choi editors. Türkçe, Korece ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları; 2010

 • Eker S. ;Türkçe-Farsça İlişkilerinde Anlam Kopyaları Üzerine. In:Süer Eker editors. Sosyoloji Yazıları 1. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2010. p.197-210.

 • Eker S, Yılmaz E, Han W. ;Eker, S., E.Yılmaz, Han Woo-Choi editors. Türkçe, Korece ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları; 2010

 • Eker S. ;Divanü Lügâti't-Türk'te İranlı Kavramı. In:Süer Eker editors. Türki älemi til qoğam, mädeniyet: Professor B. Sağındıqulınıñ 70 jılına arnalğan. Almatı: Almatı; 2009. p.71-87.

 • Eker S. ;Yeni Hayat Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.362-380.

 • Eker S, Yılmaz E, Demir N. ;Süer Eker, Emine Yılmaz, Nurettin Demir editors. Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin's Birth. Institute of Asian Culture and Development: Central Asian Studies IACD International Journal of Central Asian Studies; 2009

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Divanü Lügâti't Türk'te İranlı Kavramı. Almatı: ; 2009. p.71-87.

 • Eker S. ;Encyclopedia Iranica. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.242-243.

 • Eker S. ;Ansiklopedik Sözlük. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh Univiersity Press; 2009. p.273-274.

 • Eker S. ;Sufi Terimlerin Nurbahş Hazinesi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilidstions. Edinburgh University: Eindburgh University Press; 2009. p.275-276.

 • Eker S. ;Eski Rus İmparatorluğu Coğrafyasında İslam: Ansiklopedik Sözlük. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Cvilisations. Edinburgh: Edinburgh University; 2009. p.289-290.

 • Eker S. ;Ansiklopedik Farsça Sözlük. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.300-301.

 • Eker S. ;Özbek Sovyet Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.360-361.

 • Eker S. ;Kazak Kültürü: Ansiklopedik Elkitabı. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.326-332.

 • Eker S. ;Azerbaycan Cumhuriyet Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.208-209.

 • Eker S. ;Kültürel Terimler Ansiklopedik Sözlüğü: İngilizce-Fransızca-Arapça. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.203-204.

 • Eker S. ;Basit Kur'an Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.202-203.

 • Eker S. ;Genel İslami Ansiklopedi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.201-203.

 • Eker S. ;Çağdaş Dinler ve Çağdaş Mezhepler Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.202-205.

 • Eker S. ;The Turkish Encyclopedia. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.164-165.

 • Eker S. ;Grand Dictionary and Encyclopedias. In:Aptin Khanbaghi editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh Üniversity; 2009. p.32-33.

 • Eker S. ;The Turks. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.170-171.

 • Eker S. ;Turkish Poets of the Last Century. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh Univeersity Press; 2009. p.154-155.

 • Eker S. ;Grand Dictioanty and Encyclopedia (Meydan Larousse). In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009

 • Eker S. ;Türk Saz Şairleri. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.355-.

 • Eker S. ;Türkler. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.352-353.

 • Eker S. ;Türk Ansiklopedisi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.347-348.

 • Eker S. ;Son Asır Türk Şairleri. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.337-338.

 • Eker S. ;Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi (Encyclopedik Dictionary). In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009

 • Eker S. ;Meydan Lorousse: Büyük Lügat ve Ansiklopedi. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.215-.

 • Eker S. ;The New Life Encyclopedia. In:Süer Eker editors. MCA Encyclopedias About Muslim Civiliations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.179-180.

 • Eker S. ;New Illustrated Dictionary and Encyclopedia (Encyclopaedic Dictionary)?. In:Aptin Khanbaghi editors. New Illustrated Dictionary and Encyclopedia (Encyclopaedic Dictionary)?. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.146-147.

 • Eker S. ;Dil Temasları. In:Mustafa Durmuş editors. Türk Dilli El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2009. p.83-165.

 • Eker S. ;Türki Alemi til qoam madeniyet: Proffesor B. Sağındıgulunun 70. jılına arnalğan. In:Süer Eker editors. Divanü Lügati't türkte İranlı Kavramı. Almaata: ; 2009. p.71-87.

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker; 2009

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Türk Dil Bilimi Bakımından Tarihi Askeri Terminoloji. Ankara: Grafiker; 2007

 • Eker S. ;Azerbaycan Dili ve Kimliği Yeniden. In:süer Eker editors. Journal of Central Asian and Caucasian Studies,. Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmaları Kurumu; 2007. p.3-33.

 • Eker S. ;Turkology in Turkey. In:Süer Eker editors. Türkçenin ses birimleri ve belirgin altsesbirimleri. Szeged: ; 2007

 • Eker S. ;Süer Eker, Ayşenur İslam editors. Dil ve Edebiyat Yazıları -Mustafa İsen'e Amağan. Ankara: Grafiker; 2007

 • Eker S. ;Toplumdilbilgisel Bir Gösterge Olarak /e/. In:Süer Eker-Ayşenur İslam editors. Edebiyat ve Dil Yazıları. Ankara: Grafiker; 2007

 • Eker S. ;Türkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri. In:Lazlo Karoly editors. Turcology in Turkey. Szeged: SzTEBTKA ALTAJISZTIKAI TANSZEK; 2007. p.181-198.

 • Eker S. ;XX. Yy.da Modern Türk Yazı Dillerinin Oluşumu. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: T.C. Kültür Turizm Bakanlığı; 2006. p.73-76.

 • Eker S. ;Divanü Lügati't-Türk. In:Süer Eker editors. Türk Edebiyat Tarihi. Ankara: T. C. Kültür Turizm Bakanlığı; 2006. p.676-688.

 • Eker S. ;Kutadgu Bilig. In:Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: T.C. Kültür Turizm Bakanlığı; 2006. p.183-189.

 • Eker S. ;Tebriz Ağzı. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.119-121.

 • Eker S. ;Oğuzlar ve Oğuzcanın Tarihsel Gelişimi. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.77-79.

 • Eker S. ;Azeri ve Türkmen Varyantların Ayrılması. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.107-109.

 • Eker S. ;Azerice. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.117-119.

 • Eker S. ;Harezm Oğuz Ağızları. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.112-115.

 • Eker S. ;Kuzey Orta Türkçesi. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.73-76.

 • Eker S. ;Kerkük Türkçesi. In:Nurettin Demir-Emine Yılmaz editors. Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker; 2005. p.122-123.

 • Eker S. ;Tursco-Bosanski Zajenicki Rjecnik Vojnih Termina. In:Süer Eker editors. Türkçe Boşnakça-İngilizce Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü. Sarajevo: ; 2001

 • Eker S. ;S. Eker, E. Karabulut, S. Gluhic, K. Kadric editors. Türkçe-Boşnakça-İngilizce Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü. : ; 2001

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Okuma Alışkanlığı Sorununa Bir Bakış. Anakara: Grafiker; 2000

 • Eker S. ;Kazak Türklerinde Nevruz. In:Süer Eker editors. Anayurttan Atayurda, Nevruz Özel Sayısı,. Ankara: Kültür Bakanlığı; 1999

 • Eker S. ;Newroz in Cossack Turks. In:Süer Eker editors. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı; 1999. p.75-80.

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Türkçe Rusça, Rusça Türkçe Temel Fen, Matematik Taktik Terimleri Sözlüğü. Ankara: KHO Basımevi; 1995

 • Tekin T, Ölmez M, Ceylan E, Ölmez Z, Eker S. ;Süer Eker editors. Türkçe Türkmence Sözlük. Ankara: Simurg Yayınları; 1995

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Türkçe-Rusça Temel Fen ve Matematik Terimleri Sözlüğü,. Anakara: KHO Matbaası; 1994

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Ulusun Ulu Günü (Ulıstıñ Ulı Küni) Nevruz. Anakara: Ajans L.; 1993

 • Eker S. ;Süer Eker editors. Nevruz. Ankara: Ajans L.; 1993

Makaleler


 • Eker S. ;Tehlikedeki Diller: Başkurt Dosyası. Tehlikedeki Türk Dilleri, 2016; :-.

 • Eker S. ;İnandıklarının Kırılgan Savaşçısı Hocam Prof. Dr. Talat Tekin. Dil Araştırmaları Dergisi, 2016; (18):307-312. ( AERA/EBSCO )

 • Eker S. ;Özakdağ, Nadejda(2013). Gagauz TÜrkçesinde Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Birleşik FillerÜ. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, 2014; (3):455-462. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Rona-Tas, Andras (Çeviren: İsa Sarı) Türkolojiye Giriş. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered, 2014; (3):451-454. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Modernleşme Sürecinde Türkiye'de Terimbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış. Altaistics and Turkology, 2013; :68-95. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Eker S. ;Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013; 13(13):145-167. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Türk Dünyasının Bilgeleri: Mihail Çakır. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal Of Endangered Languages, 2013; (3):93-102. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Az Konuşurlu Küçük Diller Üzerine Örnek Bir Çalışma: 'Dukhan A Turkic Variety of Northern Mongolia'. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, 2013; (1):163-165. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Menz, Astrid. Gagausische Syntax: eine Studie zum kontaktinduzierten Spachwandel (Turcologia 41). Wiesbaden: Harrassowitz. VII, 1999. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, 2013; (3):445-450. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Tacikistan ve Türk Dilli Azınlıklar: Etnolinguistik Genel Bir Bakış. Yeni Türkiye Dergisi, 2013; :2799-2814.

 • Eker S. ;Ulus İnşası ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan'da Toplum Dil Bilimsel Durum. Milli Folklor Dergisi, 2012; (95):214-235. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;İpek Yolu'nda Geç Antik Dönemin Tüccarları Soğdların Mirasçısı Yagnobiler ve Yagnobi Dili. Tehlikedeki Diller Dergisi Journal of Endangered Languages, 2012; (1):145-152. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S, Demir N. ;Ankara Ağızları Sözlüğü Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2012; 2:90-102. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Orta Asya'nın Gizemli Halkı: Soğdlular, Soğd ve Soğdca. Türkbilig, 2012; (24):77-92. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Orta Asya'nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. Yılında Tacikistan(I). Türkiyat Araştırmaları, 2011; (15):349-398. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Orta Asya'nın İrani Halkı Tacikler ve Bağımsızlığının 20. yılında Tacikistan I. Türkiyat Araştırmaları, 2011; (15):349-398.

 • Eker S. ;Ünlülerin Temel Özellikleri Üzerine Birkaç Not. Turkish Studies, 2010; 4:305-321. ( MLA )

 • Eker S. ;İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I. Central Asian Studies IACD International Jpurnal of Central Asian Studies, 2009; (13):233-283. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Türk- İran Dil İlişkilerinde Dîvânü Lügâti't Türk'ün Tanıklığı. Akademik Araştırmalar Dergisi, 2009; (29):70-85. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Avrupa Birliğinin Yeni Mottosu Farlılıkta Birlik ve Türkçenin Farklılıkta Birlikteki Yeri. Bilig, 2009; (49):35-58. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Farsçanın Kıskacında Güney Azerbaycan Türkçesi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2008; :183-198.

 • Eker S. ;An Altaic Traveling Word:kır. IACD International Journal of Central Asian Studies, 2007; (11):118-141. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Altayca Gezgin Bir Kelime: Kır. Türkiyat Araştırmaları, 2007; (4):17-37.

 • Eker S. ;Toplum Dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi,, 2007; :127-136. ( ISSN )

 • Eker S. ;"Özbekistan'da Oğuzca Bir Diyalekt: Güney Harezm Oğuzcası". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007; (5):113-128.

 • Eker S. ;Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri. İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 2007; (24):23-42. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Eker S. ;Subay Astsubay er Erat /Erbaş Terimleri Üzerine. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2006; (658):327-340. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Sü ve Sü ile Yapılan Terimler Üzerine Displinler Arası İnceleme. Türk Bilig Türkoloji Araştırmaları, 2006; (12):104-133. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Kutadgu Bilig'deTürkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine. Bilig, 2006; (38):155-174. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Bona Hersek Dili ve Kültürür Üzerinde Türk Dili ve Kültürünün Etkileri. Milli Folklor araştırmaları Dergisi, 2006; (72):71-84. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya 'Tatar Türkçesi'. Hacaettepe Üniversitesi Edebiyat Dergisi, 2006; (2):85-100. ( Social Sciences Citation Index )

 • Eker S. ;Some Traces of Proto Turkıc Primary Long Vowels in Kipchak Sources. International Journal of Central Asian Studies, 2005; (10):55-80.

 • Eker S. ;Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları. Karam, 2004; :144-150. ( YERLİ HAKEMLİ DERGİ )

 • Eker S. ;İlmi Araştırmalar Dilve Edebiyat İncelemeleri. Gökkubbe, 2004; :175-180. ( YERLİ DERGİ )

 • Eker S. ;Talat Tekin, MakalelerI, Altayistik. , 2004; :228-235. ( YERLİ HAKEMLİ DERGİ )

 • Eker S. ;Permanent International Altaistici Conference ve 47. PIAC. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2004; :1-8. ( YERLİ HAKEMLİ DERGİ )

 • Eker S, Yılmaz E. ;Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir Deneme. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2004; :228-235. ( ? )

Bildiriler


 • Eker S. ;Az nüfuslu Türk Halkları ve Tehlikedeki Türk Dilleri Projesi. VII. Türkoloji kongresi (Ahmet Yesevi Üniversitesi: Kazakistan/Türkistan; 18/10/2017 - 20/10/2017

 • Eker S. ;Batı'da Türk Karşıtlığının Tarihsel Temelleri Üzerine. Today, 2nd Forum of Social Sciences "The Great Steppe": nternational Turkic Academy (TWESCO); 26/05/2017

 • Eker S. ;Küreselleşme Sürecinde Az Nüfuslu Türk Halklarının Dilleri. International Turkic AcademyUluslararası Sosyal Bilimler Forumu Sözlü Bildiri: Kazakistan/Astana; 24/05/2016 - 25/05/2016

 • Eker S. ;Enriching Scholarship by Sgaring Knowledge Across Borders. Agha KhanUniversity Institute for the Study of Muslim Civizations (AKU-ISMC): England/London; 26/01/2016 - 03/02/2016

 • Eker S. ;The Project of Endangered Turkic Languages. AllRussian Congress of Orientalists with International participation ?Russia andOrient:The interaction of countries and peopkes: Rusya; 06/10/2015 - 09/10/2015

 • Eker S. ;Yabancı Düşmanlığı Bağlamında Ermeni ve Türk Toplumları Arasındaki Stereotip Önyargılar. Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Akdeniz Üniversitesi, Antalya; 08/04/2015 - 11/04/2015

 • Eker S. ;Tehlikedeki Türk Dilleri. Davetli Konuşmacı: Kazakistan; 20/03/2015

 • Eker S. ;Turkic World. The Legacy of Kuday Bergen Jubanov and Current Astana: Kazakistan; 14/11/2014

 • Eker S. ;Tehlikedeki Türk Dilleri ve Türk Dilleri Projeleri. Istvan Mandoky Kongur Murası:Ulı Dalada Urpaqtar Ündestigi: Kazakistan, Astana; 25/09/2014 - 26/09/2014

 • Eker S. ;Bağımsızlıklarının 20.yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan. Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan: Ankara Rixos Grand Hotel; 05/10/2011 - 06/10/2011

 • Eker S. ;The Place of Dimitri Kantemiroglu's Turkish in 18th Century Ottaman Turkish". LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL LE LIVRE, LA ROUMANIE: Romanya; 20/07/2011 - 24/07/2011

 • Eker S. ;Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi. Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler: Ankara; 28/05/2011 - 29/05/2011

 • Eker S. ;Soğd Dili ve Kültürünün Eski Türk Yazıtlarındaki İzleri Üzerine. Türk Dünyası Geçmişi, Bugünü: Uluslararası Türkoloji Sempozyum: L. Gumilyov Euroasia National University, Astana; 28/04/2011 - 29/04/2011

 • Eker S. ;Batı'da Türk Korkusu (Turkophobia) ve Türk Algısının Tarihsel Kökenleri: Görsel Bir Sunum. Batı?da Türk Korkusu (Turkophobia) ve Türk Algısının Tarihsel Kökenleri: ankara; 15/06/2010 - 16/06/2010

 • Eker S. ;Türk ve İran Dillerinin Eş Zamanlı Temas Bölgeleri. ?Türk ve İran Dillerinin Eş Zamanlı Temas Bölgeleri?: istanbul; 15/06/2010 - 16/06/2010

 • Eker S. ;1909-2009: Yüzyılda Ölçünlü Türkçede Neler Değişti?. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Atatürk Kültür Merkezi; 05/10/2009 - 10/10/2009

 • Eker S. ;Turkic as a part of Balkans and Eastern Europe history-geography. The International Syposium the Book.: Bükreş; 20/09/2009 - 24/09/2009

 • Eker S, Kasapoğlu Çengel H. ;Kipchak Turkic as a part of Balkans and Eastern Europe history Geography. The InternationalSymposium the Book.: Romania; 20/09/2009 - 24/09/2009

 • Eker S. ;Ağız Sözlükçülüğünün Sorunları. II. Ulusararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı: Rize; 25/03/2009 - 30/03/2009

 • Eker S. ;Türk Alfabesinin Ayırıcı İşaretleri ve Düzeltme İşaretinin İşlevselliği Üzerine. I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu: Ankara; 20/11/2008 - 21/11/2008

 • Eker S. ;Doğumunun 1000. Yılında Kâşgarlı Mahmud'dan Günümüze Türk Dili. Doğumunun 1000. Yılında Kâşgarlı Mahmud'dan Günümüze Türk Dili" Paneli: Diyarbakır; 18/11/2008

 • Eker S. ;Modernleşme Sürecinde Türk ve İran Dil Devrimleri. 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı: Ankara; 20/10/2008 - 25/10/2008

 • Eker S. ;Kaşgarlı ve Ses Bilgisi. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu: Rize; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Eker S. ;Türkçe-Farsça İlişkilerine Ses, Biçim ve Tümcebilgisi Düzeylerinde Eşzamanlı Genel Bir Bakış". Essays on Turkish Linguistics. ICTL2008. The International Conference on Turkish Linguistics-Proceedings. Harrassowitz Verlag Wiesbaden: Antalya; 06/08/2008 - 08/08/2008

 • Eker S. ;Divanü Lügati't-Türk'te İranlı Kavramı. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi: Türk Dil Kurumu Ankara; 28/05/2008 - 30/05/2008

 • Eker S. ;Avrupa Birliği Sürecinde Azınlık Dili Olarak Balkan Türkçesi. Avrupa Birliği Sürecinde Azınlık Dili Olarak Balkan Türkçesi: kosova; 06/11/2007 - 08/11/2007

 • Eker S. ;Türk Dili Tarihinde Bir Linguistik Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır. Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbakır sempozyumu: Diyarbakır; 15/11/2006 - 17/11/2006

 • Eker S. ;Terör Örgütlerinde Dil Kullanımı ve Törerörist Söylemlerin Dil Bilmisel Yöntemlerle Meşrulaştırılması. I.Türkiyat Araşatırmaları Sempozyumu: Ankara; 25/05/2006 - 26/05/2006

 • Eker S. ;Toplumdilbilgisel Gösterge Olarak /e/. 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı: Istanbul; 12/05/2006 - 13/05/2006

 • Eker S. ;Boşnak-Sırp-Hırvat Kimliklerinin Oluşumunda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri. 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: ; 21/11/2005 - 26/11/2005

 • Eker S. ;Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınların Nicelik ve Nitelik Açısandan Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu,: Ankara; 02/04/2005

 • Eker S. ;Türk Kara Kuvvetlerinde Kullanılan Birlik ve Rütbe Adlarının Art Zamanlı Dilbilim İncelemesi. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri: Ankara; 20/09/2004 - 26/09/2004