Prof. Dr. MUSTAFA KURU

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2250
E-Posta : mkuru[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~mkuru/

 • Doktora (1971), Atatürk Üniversitesi, Biyoloji
 • Lisans (1964), Ankara Üniversitesi, Biyoloji

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • BİYOLOJİ

Kitaplar


 • Kuru M. ;Prof. Dr. Mustafa Kuru editors. Çözümlü Genetik Problemleri. Ankara: Palme Yayınevi; 2011

Makaleler


 • Kuru M, Yerli SV, Mangıt F, Ünlü E. ;Fish Biodiversity in İnland Waters of Turkey. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 2015; 1(3):93-115. ( International Journal )

 • Kuru M. ;Omurgalı Hayvanlar. Palme Yayıncılık, 2013; 1(1):1-861.

 • Ergene S, Karahan A, Kuru M. ;Cytogenetic analysis of Pseudophoxinus antalyae, Bogstkaya. Turkish Journal Of Zoology, 2010; 34(1):111-117. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ersayın Yasinok A, Şahin Fİ, Eyidoğan F, Kuru M, Haberal M. ;Grafting Tomato Plant on Tobacco Plant and Its Effect on Tomato Plant Field and Nicotine Content. Journal of Science Food and Agriculture, 2009; 89:1122-1128. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kuru M, Uzun H. ;Türkiye'de Öğretmen Adaylarının Seçiminde 1954 Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 28(3):207-232. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Bahçeci D, Kuru M. ;PORTFOLYO DEĞERLENDİRMENİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGISI VE YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2008; 9(1):97-111. ( Tübitak Ulakbim )

 • Kuru M, Uzun H. ;Türkiye'de Öğretmen Adaylarının Seçiminde 1954 Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 28(3):207-232.

 • Tatar N, Kuru M. ;Açıklamalı Yöntemlere Karşı Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 25(1):142-152.

 • Erk'Akan F, Kuru M. ;re- Discussion of Systematival Statu of Varicorhinus Antalyensis BATTALGİS 1944. Hacettepe Bul. Mat. Sci. Engin., 2007; 12(1):49-65.

 • Kuru M. ;The freshwater fish fauna of Eastern Anatolia. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mec. Seri: B, 2007; 36(1):137-147.

 • Kuru M. ;Türkiye Tatlı Su Balıkları Kataloğu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası, 2007; 1(1):1-73. ( Fen Bilimleri İndexi )

 • Aksun FY, Kuru M. ;Karamık Gölünde Yaşayan Turna Balıklarının (Esox lucius, L., 1758) Mide İçerikleri ve Beslenme Biçimi. Doğa TU. Zooloji, 2007; 11(2):87-95. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kuru M. ;Türkiye İçsu Balıklarının Son Sistematik Durumu. Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. Dergisi, 2007; 3(1):1-21.

 • Erk'Akan F, Kuru M. ;A New Noemacheilinae Loach Subspecies From the Lake Van Basin (Turkey). Doğa Türk Biyoloji Dergisi, 2007; 10(1):149-162.

 • Kuru M. ;Key to Inland Water Fishes of Turkey. Hacettepe Üni. Bul. of Natural Sciences, 2007; 1(1):103-133.

 • Kuru M. ;Terme-Bafra Bölgesinde Yaşayan Tatlı Su Balıkları. İstanbul Ünv. Fen Fak. Mec. Seri B, 2007; 37(1):109-117.

 • Bahçeci D, Kuru M. ;Portfolyo Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Öz -Yeterlik Algısı ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 9(1):97-111. ( Akademik Türk Dergileri İndeksi )

 • Bahçeci D, Kuru M. ;Pprtfolyo Değerlendirmenin İnsan İskeleti Sistemini Konusunda Öğrenci Akademik Başarısı Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 7(2):145-162. ( Akademik Türk Dergileri İndeksi )

 • Kuru M. ;Dicle Fırat Nehirleri Üzerinde Kurulacak Barajlarla Soyu Tehlikeye Sokulacak Balık Türleri. Türkiye 8. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2007; 1(1):1-16. ( SIIC Data Bases )

 • Kuru M. ;The Freshwater fish of South-Eastern Turkey. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 2007; 7(8):105-114. ( SIIC Data Bases )

 • Kuru M. ;The freshwater fish fauna of Eastern Anatolia. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mec., 2007; B 36(1):137-147. ( SIIC Data Bases )

 • Kuru M. ;Dicle Fırat Kura Aras Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlı Sularında Yaşayan Balıkların Sistematik ve Zoocografik Yönden İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Açık Erişim Arşivi, 2007; 1(1):1-150. ( Zoological Record )

 • Tatar N, Kuru M. ;Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 31(1):147-158. ( Education Index (EI) )

 • Hamalosmanoğlu M, Kuru M. ;Mogan Gölünde (Ankara) yaşayan kadife balığının (Tinca tinca L,1758) Karyotip analizi ve Diyagramı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 23(1):1-10.

 • Hamalosmanoğlu M, Kuru M. ;Mogan Gölü (Ankara)'nde yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 (Sazan)'nun karyotip analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 23(1):1-10. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Ölmez Aydın D, Kuru M. ;Kızılırmak (Kayseri-Türkiye)'ta yaşayan Carassius auratus (L., 1758)'un karyotipi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001; 21(3):33-37. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Ölmez D, Kuru M. ;Kızılırmak Kayseri- Türkiye'de yaşayan Carassius auratus (L.,1758)'un Karyotipi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999; 21(3):33-37.

 • Kuru M. ;Doğu Anadolu bölgesinin balık faunası. Atatürk Üniversitesi Dijital Açık Erişim Servisi, 1975; :-.

Bildiriler


 • Kuru M. ;Türkiye'de Hidrobiyolojinin Kuruluşu ve Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig. VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu: Mersin Üniversitesi; 31/08/2016 - 02/09/2016

 • Kuru M. ;iyomimikri (Biyomimetik=Biyotaklit=Doğayı Taklit). Ekoloji 2015 Sempozyumu: Sinop Üniversitesi Sinop; 06/05/2015 - 09/05/2015

 • Kuru M. ;Tatlı Su Faunasının Son Durumu. ULUSAL LİMNOLOJİ KONGRESİ: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Merkezi; 31/05/2014 - 03/06/2014

 • Kuru M. ;Osmanlı ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hidrobiyoloji. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Merkezi; 31/05/2014 - 03/06/2014

 • Kuru M. ;Rüyalarını Türkçe Gören Bir Alman Biyolog. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi; 18/07/2013 - 22/07/2013

 • Kuru M. ;Hayvanlarda Adaptasyon. Ulusal Ekoloji Kongresi: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi; 18/07/2013 - 22/07/2013

 • Kuru M. ;Fen Öğretiminde Karikatürden Yararlanma. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu; 29/08/2008

 • Kuru M. ;Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri. ULUSLARARASI ÇEVRE SEMPOZYUMU: Giresun; 25/08/2008 - 27/08/2008

 • Kuru M. ;Türkiye'de Öğretmen Adaylarını Seçme Yöntemleri. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Konferans: Kırşehir; 18/03/2008