Doç. Dr. OKAN CEM ÇIRAKOĞLU

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1646
E-Posta : okanc[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~okanc/

 • Doktora (2006), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1999), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji
 • Lisans (1996), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Kahil A, Çırakoğlu OC. Sarsıcı bir yaşam deneyimi olarak psikolojik travma. In:Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden editors. Psikiyatrik sosyal hizmet. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2019. p.185-196.

 • Çırakoğlu OC, Kahil A. Mülteci psikolojik sağlığı. In:Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden editors. Psikiyatrik sosyal hizmet. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2018. p.283-296.

 • Çırakoğlu OC. Bir iletişim tuzağı olarak stres. In:Aslıhan Örs Gevrekci editors. Hücreden topluma stres. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları; 2018. p.89-100.

 • Çırakoğlu OC, Altınel Baysal G. Türkiye'de nefes almak (mı?): Mülteci ve sığınmacı LGBTİ bireyler.. In:Aras Onur editors. Direnç, onur ve dahası: Disiplinlerarası bakışla LGBTİ. Ankara: FİSA Yayınları; 2017. p.149-166.

 • Çırakoğlu OC. Çocuğumuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler: Toplum. In:Nilay Pekel Uludağlı editors. Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: gen, anne, baba, arkadaş, öğretmen ve toplum. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2017. p.89-101.

Makaleler


 • Coşkun Şentürk G, Çırakoğlu OC. How guilt/shame proneness and coping styles are related to music performance anxiety and stress symptoms by gender. Psychology of Music, 2018; 46(5):682-698. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Örs Gevrekci A, Çırakoğlu OC. Suçluluk ve Utanç Duyguları Üzerine Kavramsal, Nöropsikolojik, ve Psikopatolojik Bir Derlem. Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(40):89-105. ( PsycInfo )

 • Öğütçü G, Çırakoğlu OC, Cula S. Information Security in the World of Digital Natives: How Internet Addiction, Sensation Seeking and Information Security Behaviors are Related. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2016; 2(Suppl9):79-842.

 • Çıraoğlu OC, Coşkun Şentürk G. Development of a Performance Anxiety Scale for Music Students. Medical Problems of Performing Artists, 2013; 28(4):199-206. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çırakoğlu OC. Sahnedeki düşman: Müzisyenlerde performans kaygısı üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 2013; 16(32):95-104.

 • Çırakoğlu OC. Domuz Gribi (H1N1) Salgınıyla İlişkili Algıların, Kaygı ve Kaçınma Düzeyi Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 2011; 26(67):49-64. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çırakoğlu OC, Tezer E. Kontrol odağı ve eleştirel düşünmenin üniversite öğrencilerinin ilişki doyumsuzluklarına verdikleri tepkiler üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 2010; 13(26):29-41.

 • Çırakoğlu OC, Uluç S, Uluç NB. Üniversite öğrencileri depresif belirtileri nasıl algılıyor? Depresyonun algılanan nedenleri, çareleri ve yardım davranışları üzerine niteliksel bir çalışma. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2008; 7(2):119-126.

 • Çırakoğlu OC. Perception of homosexuality among Turkish university students: The roles of labels, gender, and prior contact. The Journal of Social Psychology, 2006; 146(3):293-305. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çırakoğlu OC. Perception of drug addiction among Turkish university students: causes, cures, and attitudes. Adddictive Behaviors, 2005; 30(1):1-8. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çırakoğlu OC. Lay theories of causes of and cures for depression in a Turkish university sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2003; 31(8):795-806. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Çırakoğlu OC. Mülakat Teknikleri ve Stresle Başa Çıkma. Sosyal Hizmet Çalıştayı: İzmir; 06/08/2019 - 07/08/2019

 • Ağırman MN, Zeynel Z, Çırakoğlu OC. Romantik İlişkilerde Ayrılık Sonrası Değişim Ölçeğinin Psikomatik Özellikleri. IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Gazimagusa-KKTC; 24/05/2019 - 26/05/2019

 • Çırakoğlu OC. Geleceği Bilimin Işığında Düşlemek. II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 11/05/2019 - 12/05/2019

 • Çırakoğlu OC. Mültecilere İlişkin Tehdit Algısı, Ayrımcı Tutumlar ve Temas. 4. Travma Sempozyumu: İstanbul; 27/04/2019 - 28/04/2019

 • Çırakoğlu OC. 1999 Marmara Depremi ve TPD'nin Çalışmaları. Türkiye'nin Depreminde XX. Yıl: Bellek, Yapılanma, Gelecek": İstanbul; 06/04/2019

 • Çırakoğlu OC. Farklı Bakış Açılarıyla 17 Ağustos ve Ruh Sağlığı Mücadelesi. Türkiye'nin Depreminde 20. Yıl: Bellek, Yapılanma, Gelecek Çalıştayı: İstanbul; 06/04/2019

 • Çırakoğlu OC. Kuramdan Uygulamaya Stres Kavramının Zaman İçindeki Değişimi. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi: Ankara; 15/11/2018 - 18/11/2018

 • Çırakoğlu OC. Dünyada ve Türkiye'de Psikoloji ve Psikologluk Mesleği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Günleri: Bolu; 31/10/2018

 • Çırakoğlu OC. A general picture of psychological services of NGO?s for Syrian asylum seekers in Turkey. 6th European Conference on Mental Health: Berlin-Almanya; 04/10/2017 - 06/10/2017

 • Çırakoğlu OC. İkincil Travma, Tükenmişlik ve Başa Çıkma Yöntemleri. Geçici Koruma ve Kapsamlı Çözümlere Dair Çalıştay: Antalya; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Kırcalı E, Köybaşı İ, Çırakoğlu OC. Hastalık-Stres İlişkisi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Diyabet, Tansiyon ve MS Hastalarından Elde Edilen İlk Bulgular. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Zeynel Z, Şahin İ, Çırakoğlu OC. Romantik İlişkilerde Sınır Algısı Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Çırakoğlu OC. Müzik performans kaygısında kültürel etkenler ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir tartışma. 5. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 13/10/2016 - 14/10/2016

 • Çırakoğlu OC. Difficulties of Syrian asylum seekers and refugees in accessing mental health services in Turkey. 5th European Conference on Mental Health: Prag-Çek Cumhuriyeti; 14/09/2016 - 16/09/2016

 • Öğütçü G, Çırakoğlu OC, Cula S. Information security in the world of digital natives: How internet addiction, sensation seeking and information security behaviors are related. 83rd International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT): Zürih-İsviçre; 14/07/2016 - 15/07/2016

 • Çırakoğlu OC. Çocuğun Ruh Sağlığında Toplumun Rolü. Çocuğumuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler (II): Arkadaşlar, Öğretmenler ve Toplum: ; 04/06/2016

 • Çırakoğlu OC. Yazarın bilinçle ilişkisi üzerine notlar. Çocuğumuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler (II): Arkadaşlar, Öğretmenler ve Toplum: ; 04/06/2016

 • Çırakoğlu OC. Çocuğun Ruh Sağlığında Toplumun Rolü. Çocuğumuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler (II): Arkadaşlar, Öğretmenler ve Toplum: ; 04/06/2016

 • Çırakoğlu OC, Coşkun Şentürk G. THE PREDICTIVE ROLES OF GUILT-SHAME ORIENTATION AND COPING STYLES IN MUSIC PERFORMANCE ANXIETY AND STRESS SYMPTOMS. 8th INTERNATIONAL CONGRESS and 13th NATIONAL of CLINICAL PSYCHOLOGY: Granada, İspanya; 19/11/2015 - 22/11/2015

 • Çırakoğlu OC, Korkmaz L, Öztop P, Yeniçeri Z. The role of perceived dangerousness in perception of mental disorders and other deviant behaviors: A Multidimensional Scaling study. The 3rd European Conference on Mental Health: Talinn, Estonya; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Kahya G, Çırakoğlu OC. Psychiatric referral rates and resulting diagnoses regarding asylum seekers and refugees: a one-year prospective study from Turkey. The 3rd European Conference on Mental Health: Talinn, Estonya; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Çırakoğlu OC, Coşkun G. The development of Performance Anxiety Scale for Musicians. VIth International Congress of Clinical Psychology: Santiago De Compostela, İspanya; 06/06/2013 - 08/06/2013

 • Çırakoğlu OC, Tezer E. Reactions to dissatisfactions: The role of locus of control and critical thinking.. Persons, Intimacy and Love:Probing the Boundaries, 2nd Global Conference: Salzburg-Austria; 10/03/2008 - 13/03/2008

 • Çırakoğlu OC. Sınav kaygısı ile başa çıkmakta KDT. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi: İstanbul; 28/09/2007 - 30/09/2007

 • Çırakoğlu OC. Sosyal Sapmanın Sınıflanması. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi: Hacettepe Üniversitesi, Ankara; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Çırakoğlu OC. Effects of labels, gender and prior contact on how homosexuality is perceived. Asian Association of Social Psychology, 6th Biennial Conference: Wellington, New Zealand; 01/04/2005 - 05/04/2005

 • Çırakoğlu OC. Üniversite öğrencilerinin depresyonun nedenlerine, belirtilerine ve çarelerine ilişkin nedensel yüklemeleri: Niteliksel bir çalışma. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi: Bilgi Üniversitesi, İstanbul; 07/09/2004 - 11/09/2004