Prof. Dr. NESRİN KARACA

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 2466666 -
E-Posta : nkaraca[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1988), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (1982), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (1980), Atatürk Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Kitaplar


 • Karaca N. ;Bir Uygarlık Bağbozumunun Dönüştürücü Anlatıcısı. Abdülhak Şinasi Hisar? / Abdülhak Şinasi Hisar?ın Romanya İzlenimleri. In:Geçmiş Zaman Medeniyeti ve Daüssıla Anlatıcısı Abdülhak Şinasi Hisar?ı Doğumunun 125. Ölümünün 50. Yılında Anma Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2016. p.239-270.

 • Karaca N. ;1921 Türkiye?sinde Büyük Devlet Reisi Mustafa Kemal Paşa?yı Ziyaret Eden Prenses Kadriye Hüseyin (1888-1955) ve Ankara İzlenimleri?. In:Gonca Gökalp Alpaslan-Pelin Şahin Tekinalp editors. Kültürel Mirasın İzinde ANKARA. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2016

 • Karaca N. ;"Kar Kasidesi"nde Savrulurken..... In:Yakup Çelik editors. Atilla İlhan Armağanı: Kaptana Saygı. Ankara: TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; 2015. p.309-316.

 • Karaca N. ;Asım ya da Mehmet Akif Ersoy'un Manzum Kurgusunda Gençlik ve Gelecek Tasarımı. In:Mehmet Akif, Asım ve Gençlik. : Türkiye Yazarlar Birliği M.A. Ersoy Araştırmaları Merkezi; 2015. p.88-104.

 • Karaca N. ;Göygöl Şiiri ya da Suyun Esrarlı Hafızasından Türk Tarihi. In:Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatında Su, Anadolu'da Su Medeniyeti Serisi. : ASKİ Genel Müdürlüğü Yayınları; 2015. p.147-154.

 • Karaca N, Göçgün Ö, Türinay N, Kefeli E. ;Nesrin Karaca, Bilge Gökter editors. Geçmiş Zaman Medeniyeti ve Daüssıla Anlatıcısı Abdulhak Şinasi Hisar, Doğumunun 125. Ölümünün 50. Yılında Anma Sempozyumu Bildirleri Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2015

 • Karaca N. ;Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. In:Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu ve Oyun Yazarlığı. Ankara: Akçağ Yayınları; 2015. p.641-686.

 • Karaca N. ;Cumhuriyet Dönemi Türk Tİyatrosu ve Oyun Yazarlığı. In:686 editors. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 641. Ankara: Akçağ; 2015. p.641-686.

 • Karaca N. ;Mehmet Akif Ersoy'un Hayatında ve Safahat'ta Kadın. In:Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy. Ankara: DİB Yayınları; 2013. p.149-167.

 • Karaca N. ;Ali Akbaş'ın Şiir Evreninde Azerbaycan ya da Altayistik Danyadan Azerbaycan'a Bakış. In:Prof. Dr. Önder Göçgün'e Armağan. Denizli: Pamukkale Üniversitesi; 2013. p.657-684.

 • Karaca N. ;Osmancık Romanının Değerlendirilmesinde Motif Değerler. In:Bengü Bitig-Dursun Yıldırım Armağanı. Ankara: Öncü Kitap; 2013. p.431-446.

 • Karaca N. ;A Lake and Two Poems, or Two Different Views of `Göygöl`. In:Nesrin Karaca editors. Man and Nature in the Altaic World. Berlin: Kaus Schwarz Verlag; 2012. p.192-204.

 • Karaca N. ;Azerbaijan in World Literature. In:Azerbaycan Dünya Edebiyatında / Beynelhalk Sempozyumu. Bakü/ Azerbaycan: Hazar Üniversitesi Yayını; 2012

 • Karaca N. ;Musiki ve Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine. In:Hasan Celal Güzel editors. Yeni Türkiye Türk Musikisi Özel Sayısı. Ankara: Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınevi; 2012. p.507-.

 • Karaca N. ;Türk Edebiyatında Postmodernizim. In:Nesrin Karaca editors. Türk Yurdu. : ; 2011. p.198-209.

 • Semiz Y, Karaca N, Kısıklı E, Güneşli M. ;Süleymaniye Kürsüsünde'n Dünya Görüşü ve Gelecek Tasarımı Olarak Yansıyan Uygarlık Anlayışı. In:Orhan Çelebi editors. Mehmet Akif Çanakkale'den Milli Mücadele'ye İstiklal Şairi. İstanbul: Yakın Plan; 2011. p.223-250.

 • Karaca N. ;Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde `Demiryolu' ve `Tren' Teması. In:Nesrin Karaca editors. CİEPO-19 4. Ara Dönem Toplantısı "Uluslararası İpekyolu"ndan Şimendifere. Uşak: Uşak Üniversitesi; 2011

 • Karaca N. ;Cumhuriyet Öncesi Kadın Kültür Sanat Birikiminde Buluşan İki İsim: Fehime Nüzhet ve Leyla Saz. In:Nesrin Karaca editors. 4. Uluslararası; Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu Bildiriler Kitab. Malatya: İnönü Üniversitesi; 2011. p.844-857.

 • Karaca N. ;Altıncı Şehir'in Altın Arayıcısı ya da Müjgan Üçer Portresi. In:Tekin Şener-Mehmet Ali Erdoğan editors. Müjgan Üçer'e Armağan. İstanbul: Kitabevi; 2011. p.29-41.

 • Karaca N. ; İrlandalı James Clarence Mangan ve Divan Edebiyatı. In:Ekrem Causevic, Nenad Moacanin, Vjeran Kursar editors. Perspektives on Ottoman Studies. Berlin: ; 2010. p.345-362.

 • Karaca N. ;İrlanda'dan İstanbul'a Sesleniş ve J. Clarence Mangan. In:Dünya Edebiyatında İstanbul. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2010. p.243-251.

 • Karaca N. ;İrlanda'dan İstanbul'a Sesleniş ve J.C. Mangan". In:Erol Ülgen, M. Metin Karaörs , Emin Özbaş editors. Dünya Edebiyatında İstanbul. Ankara: T.C. Kültür Turizm Bakanlığı; 2010. p.223-235.

 • Karaca N. ;Dünden Bugüne Antalya. In:Kerim Atılgan editors. Beş Şehir Yazarına Mektup Yazdırtan Şehir: Antalya. Antalya: Kültür Bakanlığı Yayınları; 2010. p.477-487.

 • Karaca N. ;İki Şair ve Hapisane ya da İçerinden Dışarıya Başıkş. In:Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik editors. Prof. Dr. Bilge Ercilasun Armağanı. Ankara: Pegen Yayıncılık; 2010. p.73-91.

 • Karaca N. ;Tanzimat Devri Batılılaşma Anlayışı ve Tiyatro. In:Adem Ceyhan editors. Ayla Demiroğlu Kitabı. : ; 2007. p.346-358.

 • Karaca N. ;Bir Uygarlık Bağbozumunun Dönüştürücü Anlatıcısı. In:Ayşenur İslam-Süer Eker editors. Edebiyat ve Dil Yazıları-Mustafa İsen Armağanı. Ankara: Grafiker Yayınları; 2007. p.327-344.

 • Tağızade Karaca N. ;Nesrin Tağızade Karaca editors. Edebiyatımızın Kadın Kalemleri. Ankara: Vadi Yayınevi; 2006. p.35-173.

 • Tağızade Karaca N. ;Nesrin Tağızade Karaca editors. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Musiki. Ankara: Hece Yayınları; 2005

 • Karaca N. ;Nesrin Karaca editors. Abdülhak Şinasi Hisar'da Geçmiş Zaman ve İstanbul. Ankara: Kültür Bakanlığı; 1998. p.247-273.

 • Karaca N. ;Nesrin Karaca editors. Celal Sahir Erozan/Hayatı-Dönemi-Eserleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları; 1993

 • Karaca N. ;Nesrin Karaca editors. Celal Sahir Erozan. Ankara: Kültür Bakanlığı; 1992

Makaleler


 • Karaca N. ;"Hayatın 'Eşik' Durumu Bağlamında ve Sivas Evlenme Geleneğinde 'Gelin' Kültürü". TÜBAR, 2016; (40):105-136. ( MLA )

 • Karaca N. ;Beşik-Eşik-Keşik. Folklor/Edebiyat, 2016; 22(85):23-50. ( MLA International Bibliography )

 • Karaca N. ;"İrade Eğitimi, Değer Aktarma Ve Rol Model Olmada Edebiyatın Yeri Ve Önemi?. Turkish Studies, 2015; 10(16):827-846. ( EBSCO )

 • Karaca N. ;Halide Edip Adıvar'ın Nasrettin Hoca Üzerinden İronik Çağ Eleştirisi: Maske ve Ruh. Türkoloji Dergisi, 2015; 1(20):13-37.

 • Karaca N. ;Musiki ve Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Bir Değerlendirme. Yeni Türkiye Türk Musikisi Özel Sayısı, 2014; 10(57):1388-1423.

 • Karaca N. ;Avcının Hikayesinin Çokça Yazıldığı Kulvarda, Aslanın Hikayesini Anlatan Roman: Şahsenem. Türk Yurdu, 2014; (321):75-77.

 • Karaca N. ;Bir Prenses: Kadriye Hüseyin ve Bir Ressam: Vittorio Pisani. Turkish Studies, 2012; 7(1):1967-1983. ( EBSCO )

 • Karaca N. ;Zirvelerden Bir Ses, Bir Altın İsim: Edebiyatımızda Itrî. Diyanet, 2012; (258):24-32.

 • Karaca N. ;Mehmet Akif Ersoy Hayatında ve Safahat'ta Kadın. Diyanet İlmi Dergi, 2011; 47(4):113-128.

 • Karaca N. ;Türk Edebiyatında Postmodernizm. Türk Yurdu, 2011; 31(288):198-208.

 • Karaca N. ;İvo Andriç'in Uğursuz Adlı Romanında İzmir. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2010; (19):273-284.

 • Karaca N. ;Batılı Üç Eserde 'Romantik Kurban' Cem Sultan. Bilig, 2006; (36):167-168. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karaca N. ;Cevat Fehmi Başkut ve Oyunları. Türk Bilig, 2004; (7):74-86.

 • Karaca N. ;Meşrutiyet Döneminin Öncü kadınlarından Fehime Nüzhet Hanım. Tarih ve Toplum, 2003; 39(231):139-145.

 • Karaca N. ;II. Meşrutiyet Dönemi Türkçenin Sadeleşmesi Tartışmalarında Celal Sahir Erozan. İlmi Araştırmalar, 2003; (16):55-64.

 • Karaca N. ;Cumhuriyet Öncesi Türk Kadınının Sosyal ve Siyasi Konumuna Yönelik Bir Değerlendirme. Kadın/Women, 2003; (1):-. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Karaca N. ;Sivas Halk Kültürü ve Müjgan Üçer Bibliyografyası. Milli Folklor, 2002; (56):136-147.

 • Karaca N. ;Celal Sahir Erozan'ın Bilinmeyen İlk Eseri: Kardeş Sesi. Türk Dili, 1998; (558):575-579.

 • Karaca N. ;Ziya Gökalp'in Şiir Dünyası ve Şiirlerinin Bir Dökümü. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1994; (5):113-129.

 • Karaca N. ;Tarihimizin Gür Sesi: Yahya Kemal Beyatlı. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1984; (3):229-239.

Bildiriler


 • Karaca N. ;Meşrutiyet?ten Cumhuriyet?e Mizah Dergileri Karikatürlerinde Yenileşme-Batılılaşma Göstergesi Olarak `Kadın?a Dair İçerik ve Söylem. Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu: Elazığ; 19/10/2016 - 21/10/2016

 • Karaca N. ;Meşrutiyet?ten Cumhuriyet?e Mizah Dergileri Karikatürlerinde Yenileşme - Batılılaşma Göstergesi Olarak `Kadın?a Dair İçerik ve Söylem. Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu: Elazığ; 19/10/2016 - 21/10/2016

 • Karaca N. ;XVIII. Yüzyılda Latin Amerikalı Bir Askerin Perspektifinden İstanbul. Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameleri Uluslararası Bilgi Şöleni: Konya; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Karaca N. ;XVIII. Yüzyılda Latin Amerikalı Bir Askerin Perspektifinden İstanbul. Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameleri Uluslararası Bilgi Şöleni: Konya; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Karaca N. ;Modern Edebiyatta Farklı Bir Epik Söylem Örneği Olarak İlhan Berk?in Köroğlu Destanı. VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu-`Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları: Bolu; 10/10/2016 - 12/10/2016

 • Karaca N. ;Modern Edebiyatta Farklı Bir Epik Söylem Örneği Olarak İlhan Berk?in Köroğlu Destanı. VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu-`Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları: Bolu; 10/10/2016 - 12/10/2016

 • Karaca N. ;Tarihsel Süreç İçinde Türk Edebiyatında Kadının Tarihi ve Dili. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Budapeşte; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • X N. ;Tarihsel Süreç İçinde Türk Edebiyatında Kadının Tarihi ve Dili. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Budapeşte; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Karaca N. ;Tarihsel Süreç İçinde Kadının Tarihi ve Dili. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Budapeşte; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Karaca N. ;Son Dönem Osmanlı Edebiyatında Unutulmuş Bir Kadın Yazar: Prenses Kadriye Hüseyin (1888-1955). ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ HALİDE EDİP ADIVAR'IN ÖLÜMÜNÜN 50. YILDÖNÜMÜ ANISINA: ; 01/08/2016

 • Karaca N. ;Bir Osmanlı Prensesi Kadriye Hüseyin'in (1888-1955) Tanıklığında Türk Milli Mücadelesi. Uluslararası Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu: Aydın; 12/05/2016 - 14/05/2016

 • Karaca N. ;Bir Osmanlı Prensesi Kadriye Hüseyin'in (1888-1955) Tanıklığında Türk Milli Mücadelesi, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Ankara ve Batı Cephesi. KÜLTÜREL MİRAS VE KADIN SEMPOZYUMU: ; 12/05/2016 - 14/05/2016

 • Karaca N. ;Bir Osmanlı Prensesi Kadriye Hüseyin'in (1888-1955) Tanıklığında Türk Milli Mücadelesi, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Ankara ve Batı Cephesi. Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu: ; 12/05/2016 - 14/05/2016

 • Karaca N. ;Malatya İkliminden Anadolu Aydınlığına ve Evrensele Açılan Bir İsim: Kenan Işık. Geçmişten Günümüze Uluslararası Malatya/ Kent-Kültür-Kimlik Sempozyumu: Malatya; 15/04/2016 - 17/04/2016

 • Karaca N. ;Malatya İkliminden Anadolu Aydınlığına ve Evrensele Açılan Bir İsim: Kenan Işık. KENT-KÜLTÜR-KİMLİK SEMPOZYUMU: MALATYA; 15/04/2016 - 17/04/2016

 • Karaca N. ;İrlanda'dan Doğuya bakış: J. Clarence Mangan ve Türk İmajı. Başkent Üniversitesi Türk Diili ve Edebiyatı Bölüm Seminerleri: ; 16/03/2016

 • Karaca N. ;Bir Uygarlık Bağbozumunun Dönüştürücü Anlatıcısı: Abdülhak Şinasi Hisar. Geçmiş Zaman Medeniyeti ve Daussıla Anlatıcısı Abdülhak Şinasi Hisar'ı Doğumunun 125. Ölümünün 50. Yılında Anma Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, ANKARA; 01/01/2016

 • Karaca N. ;Şiir Dünyasıyla Talat Tekin. Prof. Dr. Talat Tekin'i Anıyoruz: Ankara; 24/12/2015

 • Karaca N. ;Bir Söylem Kültür ve Eylem Adamı Olarak Iğdır'ın Simgelerinden Bir 'Uç Beyi'; İbrahim Bozyel. Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Sempozyumu: Iğdır; 05/11/2015 - 07/11/2015

 • Karaca N. ;Bir Söylem, Kültür ve Eylem Adamı Olarak Iğdır'ın Simgelerinden Bir Uç Beyi; İbrahim Bozyel. Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Sempozyumu: Iğdır; 05/11/2015 - 07/11/2015

 • Karaca N. ;Türkülerde Kadın Dili, Lirizm ve Sosyo-Kültürel Konum. X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Saraybosna; 28/09/2015 - 01/10/2015

 • Karaca N. ;Türklerde Kadın Dili, Lirizm ve Sosyo-Kültürel Konum. X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Saraybosna; 28/09/2015 - 01/10/2015

 • Karaca N. ;Mektepten Memlekete Edebiyatında Bilinmeyen Bir İsim: Talat Tekin Erdal (1912-1992)?,. Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Seminerleri: Başkent Üniversitesi; 04/05/2015

 • Karaca N. ;Sivas Evlenme Geleneği İçinde ?Gelin? Kültürü ya da Kadının ?Eşik? Durumu. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu: Şanlıurfa; 13/03/2015 - 15/03/2015

 • Karaca N. ;Sivas Evlenme Geleneği İçinde "Gelin" Kültürü ya da Kaının "Eşlik" Durumu. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu: Şanlıurfa; 13/03/2015 - 15/03/2015

 • Karaca N. ;Tarihsel Süreç İçinde Türk Edebiyatının Kadın Kalemleri. Türk Edebiyatıda Kadın Şair ve Yazarlara Bakış: Ankara; 08/03/2015

 • Karaca N. ;Tarihsel Süreç İçinde Türk Edebiyatının Kadın Kalemleri. Türk Edebiyatında Kadın Şair ve Yazarlara Bakış, İLESAM-Dünya Kadınlar Günü Programı: ; 07/03/2015

 • Karaca N. ;Tanzimattan Cumhuriyet'e Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar. Kadın Algısı ve Edebiyatta Kadın Sempozyumu ve Sergisi: Ankara; 27/02/2015

 • Karaca N. ;Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar. Kadın Algısı ve Edebiyatta Kadın Sempozyumu ve Sergisi: ; 27/02/2015

 • Karaca N. ;Yenileşme Dönemi Kadın Kültürü ve Edebiyatı. Anka Kadın Araştırmaları: Anka Kadın Araştırmaları Merkezi, Emek, Ankara; 05/02/2015

 • Karaca N. ;Yenileşme Dönemi Kadın Kültürü ve Edebiyatı. Anka Kadın Seminerleri: ; 05/02/2015

 • Karaca N. ;Asım ya da Mehmet Akif Ersoy'un Manzum Kurgusunda Gençlik ve Gelecek Tasarımı. Mehmet Akif Esrsoy ve Gençlik Bilgi Şöleni: İstanbul; 26/12/2014 - 28/12/2014

 • Karaca N. ;Asım ya da Mehmet Akif Ersoy?un Manzum Kurgusunda Gençlik ve Gelecek Tasarımı. Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik Bilgi Şöleni: İstanbul/ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi; 26/12/2014 - 28/12/2014

 • Karaca N. ;Tarihsel Süreç İçinde Türk Edebiyatında Kadının Tarihi ve Dili. Seminer: Başkent Rotary Kulübü; 23/12/2014

 • Karaca N. ;Halide Edip Adıvar'ın Nasrettin Hoca Üzerinden İronik Çağ Eleştirisi ya da Maske ve Ruh. Ölümünün 50. Yılında Halide Edip Adıvar'ı Anma Paneli: Ankara Başkent Üniversitesi; 03/12/2014

 • Karaca N. ;Halide Edip Adıvar?ın Nasrettin Hoca Üzerinden İronik Çağ Eleştirisi ya da Maske ve Ruh. Ölümünün 50. Yılında Halide Edip Adıvar?ı Anma Paneli: Başkent Üniversitesi; 03/12/2014

 • Karaca N. ;İrlandalı J.C. MANGAN ve Doğu?nun Kapılarından İstanbul?un Açtığı Dünya -Belgesel Eşliğinde. TOBB Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Semineri: ; 20/11/2014

 • Karaca N. ;Abdülhak Şinasi Hisar'ın Sanatçı Düzleminde Pierre Loti Bgiyografisi ve Tarihi Arka Plan. XI. Milli Türkoloji Knogresi: İstanbul; 11/11/2014 - 13/11/2014

 • Karaca N. ;Abdülhak Şinasi Hisar'ın Sanatçı Düzleminde Pierre Loti Biyografisi ve tarihi Arka Plan. XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri: İstanbul; 11/11/2014 - 13/11/2014

 • Karaca N. ;Son Dönem Osmanlı Edebiyatında Unutulmuş Bir Kadın Yazar: Prenses Kadriye Hüseyin. Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi / Halide Edip Adıvar?ın Ölümünün 50.Yıldönümü Anısına: Muğla; 20/10/2014 - 23/10/2014

 • Karaca N. ;Son Dönem Osmanlı Edebiyatında Unutulmuş Bir Kadın Yazar:Prenses Kadriye Hüseyin (1888-1955). Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi: Muğla; 20/10/2014 - 22/10/2014

 • Karaca N. ;Dil, Benlik, Kültür. Dil, Benlik, Kültür: Yüce Fen Lisesi; 22/09/2014

 • Karaca N. ;Değer Aktarma, Rol Model Olma ve İrade Eğitimi Konusunuda Edebiyatın Yeri ve Önemi. III. Uluslararası Türkoloji Kongresi: Polonya/Varşova; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Karaca N. ;Halide Edip ve Çağlara İronik Bakış. A.Ü. DTCF: ; 22/05/2014

 • Karaca N. ;"Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı" Adlı Eseriyle Gülten Akın'ın Şiir Dünyasnda MARAŞ. Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu: Kahramanmaraş; 18/04/2014 - 20/04/2014

 • Karaca N. ;Halide Edip Adıvar'ın İronik Çağ Eleştirisi. Ölümünün 50. Yılında Halide Edip Adıvar Paneli: Nevşehir; 15/04/2014 - 16/04/2014

 • Karaca N. ;Nezihe Araz'ın Bakışından Anadolu'nun Kadın Erenleri / Women Mystıcs of Anatolia From Nezihe Araz?s of Point of Wıew. I.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu: NİĞDE; 18/03/2014 - 21/03/2014

 • Karaca N. ;Nezihe Araz'ın akışından Anadolu'nun Kadın Erenleri. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu: Niğde; 18/03/2014 - 21/03/2014

 • Karaca N. ;Bir Belgeselin Eşliğinde `Doğu?nun Kapıları?nı Aralayanlardan İrlandalı Bir Oryantalist: James Clarence Mangan ve Klasik Türk Şiiri. Bir Belgeselin Eşliğinde `Doğu?nun Kapıları?nı Aralayanlardan İrlandalı Bir Oryantalist: James Clarence Mangan ve Klasik Türk Şiiri: Gazi Üniversitesi Türkiyat Arş. ve Uyg. Merkezi; 24/12/2013

 • Karaca N. ;İnsan Felsefesi Temellendirilmesinde varlık Koşullarından Bilgi Fenomeni ve Kutadgu Bilig. 8. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri: Ankara; 25/09/2013 - 28/09/2013

 • Karaca N. ;İvo Andriç'in Uğursuz Avlu Romanında Hapishane ve Osmanlılar. VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Ankara; 25/09/2013 - 28/09/2013

 • Karaca N. ;?İnsan Felsefesi Temellendirmesinde Varlık Koşullarından `Bilgi? Fenomeni ve Kutadgu Bilig?. VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Ankara; 25/09/2013 - 28/09/2013

 • Karaca N. ;?İnsan Felsefesi Temellendirmesinde Varlık Koşullarından `Bilgi? Fenomeni ve Kutadgu Bilig?. VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Ankara; 25/09/2013 - 28/09/2013

 • Karaca N. ;Prenses Kadriye Hüseyin?in Düşünce Dünyasında Doğu-Batı. Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu: Amman Üniversitesi-Yunus Emre Enstitüsü, ÜRDÜN; 12/05/2013 - 15/05/2013

 • Karaca N. ;"Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı" Adlı Eseriyle Gülten Akın'ın Şiir Dünyasında MARAŞ. Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu: KAHRAMANMARAŞ; 18/04/2013 - 20/04/2013

 • Karaca N. ;Bir Uygarlık Bağbozumunun Dönüştürücü Anlatıcısı: Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanya İzlenimleri. Abdülhak Şinasi Hisar'ı Doğumunun 125. Ölümünün 50. Yılında Anma Sempozyumu: Ankara; 12/04/2013

 • Karaca N. ;Vera Mutafçıyan'ın Cem Sultan Romanında Poetika İzlekleri. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına): Ordu Üniversitesi; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Karaca N. ;Bilim Kültür ve Sanatın Bir Karakter Odağında Kesiştiği Eser: Bir Bilim Adamının Romanı. Uluslararası Bilim ve Kültür Sempozyumu: Batman Üniversitesi; 18/04/2012 - 20/04/2012

 • Karaca N. ;Bilim Kültür ve Sanatın Bir Karakter Odağında Kesiştiği Eser: Bir Bilim Adamının Romanı. Uluslararası Bilim ve Kültür Sempozyumu: Batman Üniversitesi; 18/04/2012 - 20/04/2012

 • Karaca N. ;Cumhuriyet Öncesi ve Sonrasında Türk Kadınının Şiiri. Türk Şiirinde Kadın Şairlere Bakış Sempozyumu: İLESAM-DTCF, DTCF Muzaffer Göker Salonu; 23/02/2012

 • Karaca N. ;Hayatı ve Eseri Bağlamında Mehmet Akif Ersoy ve Kadın. Ölümünün 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy?u Anma Toplantısı: Türk Dil Kurumu-Ankara; 27/12/2011

 • Karaca N. ;Peyami Safa'nın Ölümünün 50.Yılı. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.-Edebiyat Topluluğu: ; 23/12/2011

 • Karaca N. ;Dil, Kadın Dili, Kadın Edebiyatında Popüler Dil ve Gerçeklik. Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi-Kadın Konulu Dini Yayınlar: Ankara; 02/12/2011 - 04/12/2011

 • Karaca N. ;Eser ve Hayat Bağlamında Mehmet Akif Ersoy. Ölümünün 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy?u Anma Toplantısı: TDK Konferans Salonu; 27/11/2011

 • Karaca N. ;Yahya Kemal?in Şiir Evrenindeki İzdüşümlerden: Lale Devri. Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Sempozyumu: Adana; 20/11/2011 - 22/11/2012

 • Karaca N. ;Ali Akbaş'ın Şiir Evreninde Azerbaycan. Azerbaycan Dünya Edebiyatında: Hazar Üniversitesi-Bakü; 27/05/2011 - 29/05/2011

 • Karaca N. ;Pierre Loti Belgeseli Eşliğinde; Oryantalist Konum ve Türk Edebiyatçılarından Değerlendirmeler. Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Seminerleri: Başkent Üniversitesi Konferans Salonu, G 408; 20/05/2011

 • Karaca N. ;Cumhuriyet Öncesi Kadın Kültür Sanat Birikiminde Buluşan İki İsim: Fehime Nüzhet ve Leyla Saz. 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak kadın Sempozyumu: İnönü Üniversitesi; 04/05/2011 - 06/05/2011

 • Karaca N. ;?Mehmet Akif Ersoy?un Safahat?ında Kadın?. Uluslararası Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü: Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu: Kahire Üniversitesi, Mısır; 01/11/2010 - 06/11/2010

 • Karaca N. ;?Yahya Kemal?in Şiirlerinde Felsefi Söylem?. V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri: Ankara; 25/09/2010 - 28/09/2010

 • Karaca N. ;Osmancık Romanının Temellendirilmesinde Motif Değrler. V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Kırcaali-BULGARİSTAN; 25/09/2010 - 28/09/2010

 • Karaca N. ;Osmancık Romanında Motif Değerler. CIEPO-19 Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van; 26/07/2010 - 30/07/2010

 • Karaca N. ;"Ferit Muhiç ve Zirve?den Sesler". Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu: Celal Bayar Üniversitesi, Manisa; 13/05/2010 - 15/05/2010

 • Karaca N. ;Altıncı Şehir'in Altın Arayıcısı ya da Müjgan Üçer Portresi. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu: Sivas; 27/10/2009 - 30/10/2009

 • Karaca N. ;?Prenses Kadriye Hüseyin ve Mukaddes Ankara?dan Mektuplar?. Uluslararası, Multidisipliner Kadın Kongresi (IMWC-2009): Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.; 13/10/2009 - 15/10/2009

 • Karaca N. ;İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Seminerleri: İhsan Doğramacı Konferans Salonu, Bağlıca; 18/03/2009

 • Karaca N. ;James Clarence Mangan ve Türk Edebiyatı. İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy: Ankara; 12/03/2009

 • Karaca N. ;Süleymaniye Kürsüsünden Dünya Görüşü ve Varlık Tasarımı Olarak Yansıyan Uygarlık Anlayışı. I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu,: Burdur; 19/11/2008 - 22/11/2008

 • Karaca N. ;Divanü Lügati't Türk'te Bir Değer Olarak Poestoral Yapı ve Unsurlar. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu: Rize Üniversitesi; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Tağızade Karaca N. ;Tarihimizi Gür Sesi Yahya Kemal Beyatlı. Simav 13. Uluslararası Şairler Şöleni - Yahya Kemal Paneli: Simav Kültür Müdürlüğü - Kütahya; 09/05/2008 - 11/05/2008

 • Karaca N. ;Hüzünlü Bir Tahattur Lirik Bir Tahayyül, Abdülhak Şinasi Hisar ve İstanbul. I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu: İSTANBUL; 03/04/2008 - 05/04/2008

 • Karaca N. ;Yazma Olgusu ve Edebiyatımızda Kadın Yazarlar. Bursa Edebiyat Günleri: Bursa Büyükşehir Bel. Kültür İşleri Müdürrlüğü; 26/12/2007

 • Karaca N. ;Yazma Olgusu ve Edebiyatımızda Kadın Yazarlar. Bursa Edebiyat Günleri-Bursa Büyükşehir Belediyesi: Bursa; 26/12/2007

 • Tağızade Karaca N. ;'Bu Vatan Kimin?' Şairi Orhan Şaik Gökyay'ın Dünyasında Milli Mücadele ve Atatürk. 1980'den Bugüne Türkiye'de Kadın: Ankara TOBB Üniversitesi; 29/11/2007

 • Karaca N. ;1980 Sonrasında Kadın ve Edebiyat. 1980'den Bugüne Türkiye'de Kadın Paneli: Ankara; 29/11/2007

 • Karaca N. ;1980 Sonrasında Kadın ve Edebiyat. 1980?den Bugüne Türkiye?de Kadın Paneli: TOBB Üniversitesi, Ankara; 29/11/2007

 • Tağızade Karaca N. ;'Beş Şehir' Yazarına Mektup Yazdırtan Şehir: Antalya. 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu: Akdeniz Üniversitesi/ Antalya; 22/11/2007 - 23/11/2007

 • Karaca N. ;Haçin Dedikleri veya Bir Bölge ve Bir Roman Olarak Haçin. 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi: Ankara; 10/09/2007 - 15/09/2007

 • Karaca N. ;Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanya İzlenimleri. II. Uluslararası Romanya'da Türk Kültüründen İzler: Köstence; 03/09/2007 - 08/09/2007

 • Karaca N. ;İki Şair ve Hapishane ya da İçeriden Dışarıya İki Ayrı Bakış. Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Ulusalararası Sempozyumu: Kazakistan Almatı Ç.Ü, Abay MDPÜ, TDAV; 21/05/2007 - 23/05/2007

 • Karaca N. ;Bu Vatan Kimin İzdüşümünde Orhan Şaik Gökyay. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyum: Atatürk Üniversitesi, Erzurum; 25/04/2007 - 27/04/2015

 • Karaca N. ;Bu Vatan Kimin İzdüşümünde Orhan Şaik Gökyay. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu: Erzurum; 25/04/2007 - 27/04/2007

 • Tağızade Karaca N. ;Abdülhak Şinasi Hisar ve İstanbul. I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu: Beykent Üniversitesi - İstanbul; 03/04/2007 - 05/04/2007

 • Tağızade Karaca N. ;Behçet Necatigil'in Bazı Şiirleri İzdüşümünde Radyo Oyunları ve Geçmiş Temasları. Nevin Önberk: Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu 1-Tiyatro: Ankara -Hacettepe Üniversitesi; 12/03/2007

 • Karaca N. ;İki Vatanlı Bir Yazarın Bilinmeyen Bir Eseri: Yeşil Rize ve İli. T.C Rize Valiliği Rize Sempozyumu: Rize; 16/11/2006 - 18/11/2006

 • Karaca N. ;Cumhuriyet'in Türk Kadınına Getirdiği Haklar Paneli. T.C. Amasya Valiliği: ; 19/09/2006 - 21/09/2006

 • Karaca N. ;Nezihe Araz'ın Bakışından Anadolu Erenleri. Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu: Denizli Pamukkale Üniversitesi; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Karaca N. ;Altaic Dünyada "Göygöl"e İki Ayrı Bakış. PIAC 49 -Permanent International Altaistic Conference 49 (Nature and Man Altaistic World): Berlin; 30/07/2006 - 04/08/2006

 • Karaca N. ;1920-1938 Dönemi Türk Romanında Atatürk ve Ankara. Doğumunun 125. yılında Mustafa Kemal Atatürk Merkezi Uluslararası Sempozyumu: Ankara; 15/05/2006 - 18/05/2006

 • Karaca N. ;Şehirlere Adanmış Şiirler. XI. Uluslararası Türk Edebiyatı Şöleni: Lefkoşa-Kıbrıs; 23/10/2005 - 28/10/2005

 • Karaca N. ;Maske ve Ruh ya da Nasrettin Hoca'nın Çağlara İronik Bakışı. Uluslararası Nasrettin Hoca Sempozyumu: Akşehir-Konya; 06/07/2005 - 07/07/2005

 • Karaca N. ;Türk Edebiyatında Son Sözü Ölüm Olanlar. Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu: İstanbul; 25/11/2004 - 26/11/2004

 • Karaca N. ;Beşik-Eşik-Keşik ya da Sivas Sözel Kültüründe Ölüm. Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu: İstanbul; 25/11/2004 - 26/11/2004

 • Karaca N. ;Modernite Sürecinde Bir Eski İstanbul ve Geçmiş Zaman Anlatıcısı. Gelenek, Kimlik, Bireşim Kültürel Kesişmeler ve Sanat Uluslararası Sempozyumu: Ankara; 17/11/2004 - 19/11/2004

 • Karaca N. ;Batılı Üç Romanda Romantik Kurban Cem Sultan. I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu: Ukrayna; 31/05/2004 - 07/06/2004

 • Karaca N. ;Bir Belgeselin Yolculuğunda Yazma Edimi ve Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma: İstanbul; 01/03/2004 - 04/03/2004