Dr. Öğr. Üyesi AYŞE DUVARCI

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2045
E-Posta : aduvarci[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1986), Gazi Üniversitesi, Halkbilim
 • Yüksek Lisans (1978), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (1973), İstanbul Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK EDEBİYATI

Kitaplar


 • Duvarcı A. TÜRKÜLERİMİZİN KADINLARINA HALK BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. In:Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN, Prof. Dr. Osman KÖSE editors. Geçmişten Günümüze Tarihten İzler. Ankara: Berikan Yayınevi; 2019. p.83-102.

 • Duvarcı A. Iğdır Folklorunda Kosa Gelin Uygulamaları ve Türk Mitolojisinde bu Geleneğin Yeri. In:Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını; 2018. p.709-725.

 • Duvarcı A. Fal. In:Pervin Ergun editors. Aile Yazıları. Ankara: TC Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı; 2016. p.107-112.

 • Duvarcı A. Rüya. In:Pervin Ergün editors. Aile Yazıları. Ankara: TC Aile ve Sosyal Polikalara Bakanlığı; 2016. p.102-106.

 • Duvarcı A. Türk Kültüründe Kuruyemişler, Çerezler. In:Pervin Ergün editors. Aile Yazıları. Ankara: TC Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı; 2016. p.98-103.

 • Duvarcı A. Kaybolan Bir Kültür: Yorgan ve Yorgancılık. In:Yiğit Sütçü editors. Hometextile: Beyaz Altın Pamuk. İstanbul: Aristo; 2015. p.56-59.

 • Duvarcı A. İstanbul Folkloru. In:Ayşe Duvarcı editors. Muslim Civilications Abstracts. İngiltere: Edinburg University Press Ltd; 2014. p.1875-2011.

 • Duvarcı A. Özenbaş'lı Ahmet Akay ve Fıkraları. In:Ülkü Gürsoy editors. Leyla Karahn Armağanı. Ankara: Akçağ; 2013. p.427-445.

 • Duvarcı A. Şiirle Beddua Geleneğine Bitliten Bir Örnek Anneden Oğula Beddua. In:Emine Gürsoy Naskali editors. Lanet Kitabı. İstanbul: Kitapevi; 2010. p.335-345.

 • Duvarcı A. Halk Şiirinde Kurtuluş Savaşı Efeleri. In:Ayşe Duvarcı editors. Kuva-yı Milliyenim 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu. İzmir: İzmir Belediyesi; 2010. p.281-290.

 • Duvarcı A. Anneden Oğula Beddua: Şiirle Beddua Geleneğine Bitlis'ten Bir Örnek. In:Emine Gürsoy-Naskali editors. Lanet Kitabı. İstanbul: Kitabevi; 2009. p.335-343.

 • Duvarci A. Türklerde Yiyecek İçecek Kültürü. In:Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca editors. Türkler. Ankara: YT Yayınları; 2002. p.230-235.

 • Duvarcı A. Türk atasözlerinde Kadın Kavramının Değerlendirilmesi. In:İlhan Gülsün editors. 1. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı. Ankara: Türk Yurdu Yayını; 2002. p.95-98.

 • Duvarcı A. Türkiye'de Falcılık Geleneği ile Bu Konuda İki Eser. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları; 1993

Makaleler


 • Duvarci A. Ağıtlar Üzerinden Kadın Kimliği Okumaları: Ağıtların Kadını Olmak.. Kültürel Miras ve Kadın Kitabı, 2017; :209-221.

 • Duvarcı A. Kültürümüzde İstanbul Kahvehaneleri ve Halk Edebiyatına Katkıları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012; 1(8):-. ( EBSCO )

 • Duvarcı A. Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması. Gazi Türkiyat, 2011; (8):231-239. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Duvarcı A. Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar. Bilig, 2005; (32):125-144. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Duvarcı A. Halk Hekimliğinde Ocaklar. Milli Folklor, 1990; (7):34-39. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Duvarcı A. Saxa ve Türkiye Atasözlerinde Dil Kavramının Anlamlandırılması. III. International Social Sciencesi and Humanities Berlin Conference: Berlin; 02/05/2019 - 05/05/2019

 • Duvarcı A. Bir Kadın Seyyahın Gözünden İstanbul'da Yeme İçme Kültürü. 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı: Elginkan Vakfı, İstanbul; 24/04/2019 - 26/04/2019

 • Duvarcı A. Nevruz Kutlamaları Bağlamında Bir Örnek: Kosa Gelin. Türk Geleneğinde Bayram Çalıştayı: Başkent Üniversitesi; 15/04/2019

 • Duvarcı A. Julia Pardoe Seyahatnamesinde İstanbul Konaklarındaki Fal, Büyü, Nazar Uygulamaları. Uluslararasu Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu: Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 18/10/2018 - 20/10/2018

 • Duvarci A. Türkülerimizde Kadın Kimliği Halk Bilimsel Bir Yaklaşım. Uluslar arası Bilimsel Araştırmalar Kongresi: Mardin Artuklu Üniversitesi; 09/05/2018 - 13/05/2018

 • Duvarcı A. Mehmet Akif'in Şiirinde Halk Kültürü Bağlamında Bayram. İstiklal Marşı Kabulünün 97. Yılı: Mehmet Akif'in Paltosundan Çıkmak: Başkent Üniversitesi; 12/03/2018

 • Duvarci A. Halk Hikayesinden Mani ve Türkülere Yolculuk. Uluslar arası Amasya Sempozyumu: Amasya; 28/12/2017

 • Duvarcı A. Ferhat ile Şirin Hikayesinin Mani ve Türkülere Yansıması. Uluslar arası Amasya Sempozyumu: Amasya; 04/10/2017 - 07/10/2017

 • Duvarcı A. İstanbul'u Manilerden Anlamak. 1. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu: Hırvatistan; 24/09/2017 - 29/09/2017

 • Duvarcı A. Divanû Lûgat'it Türk'teki Yeme İçme Kültürünün Kocaeli Manav Türkmenlerindeki Yansımaları. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu: Kocaeli; 24/03/2017 - 26/03/2017

 • Duvarcı A. Julia Pardoe Seyahatnamesinde İstanbul Mezarlıkları. Seyyahlar ve Seyehatnameleri Uluslar arası Bilgi Sempozyumu: Konya; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Duvarcı A. Kaybolan Kültür Yorgan ve Yorgancılık: Halk Bİlimsel Bir Yaklaşım. ICANAS 38. Uluslaraarası Kongresi: Ankara; 10/10/2016 - 15/10/2016

 • Duvarcı A. Türk Destanlarından İki Kadın Portresi Kanıkey ve Banı Çiçek. VI. UKS (Uluslararası Köroğlu Sempozyumu Bildiri Kitabı): Bolu; 10/10/2016 - 12/10/2016

 • Duvarcı A. Arapgirli Halk Şairi Aşık Fehmi Gür'ün Şiirlerindeki Yaşnameler Hakkında Değerlendirme. Geçmişten Günümüze Malatya Kent Kültür Kimlik Sempozyumu: Malatya; 14/04/2016 - 16/04/2016

 • Duvarcı A. Iğdır Folklorunda Köse Gelin Uygulamaları ve Türk Mitolojisinde bu Geleneğin Yeri. Uluslararası Iğdır Kültür ve Tarih Sempozyumu: Iğdır; 05/11/2015 - 07/11/2015

 • Duvarcı A. Bursa Tarihinden Bir Kesit Julia Pardoe Seyahatnamesinde Bursa Kültürü. Mudanya Mütarekesi'nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu: Bursa; 26/09/2014 - 28/09/2014

 • Duvarcı A. Atasözleri ve Deyimlerin Penceresinden Delilik Kavramı. III. Uluslararası Türkoloji Kongresi: Polonya-Varşova Üniversitesi; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Duvarcı A. Türk Dünyasının Mitolojik Kuşu Toğrıl'dan Zümrüd'ü Ankaya Yolculuk. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu: Niğde; 18/03/2014 - 21/03/2014

 • Duvarcı A. Yemek Kavramları Sözlükçesi. 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Eskişehir; 24/10/2013 - 27/10/2013

 • Duvarcı A. Sözlü Kültürden Elektronik Kültüre Türkçe Web Sayfalarında Nasreddin Hoca. 8. Uluslararsı Türk Kültürü Kongresi: Eskişehir; 24/10/2013 - 27/10/2013

 • Duvarcı A. Sözlü Halk Kültürü Bağlamında Kahramanmaraş Yöresi Beddualarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk ve Dünya Külüründe Kahramanmaraş Sempozyumu: Kahramanmaraş; 18/04/2013 - 20/04/2013

 • Duvarcı A. Anadolu Bacılarından Bir Şair Sesi, Fatma Kamile Hanım. Uluslararası İkinci Ahilik sempozyumu: Kayseri; 19/09/2012 - 20/09/2012

 • Duvarcı A. Atasözü ve Deyimlerde Dil Kavramının Anlamlandırılması. F. Kadri Timurtaş Anısına Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni: İstanbul Üniversitesi; 30/05/2012 - 01/06/2012

 • Duvarcı A. Günümüz Türk Şiirinde Azerbaycan. Uluslararası Dünya Edebiyatında Azerbaycan Sempozyumu: Bakü; 27/05/2012 - 29/05/2012

 • Duvarcı A. İstanbul Kahvehaneleri ve Halk Edebiyatı. Uluslararası Bilim ve Kültür Sempozyumu: Batman; 18/04/2012 - 20/04/2012

 • Duvarcı A. Uyku Folkloru. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu: Çukurova Üniversitesi-Adana; 19/10/2011 - 20/10/2011

 • Duvarcı A. Türk Halk Edebiyatında Kadın Şairler. 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Malatya İnönü Üniversitesi; 04/05/2011 - 06/05/2011

 • Duvarcı A. Atasözü ve Deyimlerde Renk Tasarımlarına Halk Bilimsel Bir Yaklaşım. I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Ankara Başkent Üniversitesi; 27/04/2011 - 30/04/2011

 • Duvarcı A. Türk Bilmecelerinde Ulaşım Araçları. CIEPO 4. Ara Dönem Toplantısı: Uşak; 14/04/2011 - 17/04/2011

 • Duvarcı A. Balkanlardan Derlenen Manilerde Kadın İmgesi. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II: Manisa; 13/05/2010 - 15/05/2010

 • Duvarcı A. Halk Şiirinde Kurtuluş Savaşı Efeleri. Kuva-yı Milliye'nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu: İzmir; 06/09/2009 - 08/09/2009

 • Duvarcı A. Elektronik Medya Ortamında Bir Halk Figürü Nasrettin Hoca. V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu Medya ve Kültür: Zonguldak; 02/07/2009 - 04/07/2009

 • Duvarcı A. Sazın Telinden, Sözün Dilinden Sivaslı Kadın Aşık Ayten Çınar. Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu: Sivas; 27/10/2008 - 30/10/2008

 • Duvarci A. Sivaslı Kadın Aşık Ayten Çınar. Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu: Sivas; 27/10/2008 - 30/10/2008

 • Duvarcı A. Divanü Lügati-t Türk'te Kadın Terminolojisi Hakkında Bir Değerlendirme. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu: Rize; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Duvarci A. Türk halk Kültüründe Kuruyemişler. Uluslar arası 13.Türk halk Kültürü Sempozyumu: Makedonya; 12/05/2008 - 14/05/2008

 • Duvarci A. Nanili Fallar, Martıfal, Noccuk attı, Vaf-ıhal. Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu: ; 10/10/2007 - 11/10/2017

 • Duvarcı A. Kaybolan Bir Kültür Yorgan ve Yorgancılık Halk Bilimsel Bir Yaklaşım. ICANAS 38. Uluslararası Asya Afrika Çalışmaları Kongresi: Ankara; 10/09/2007 - 15/09/2007

 • Duvarcı A. Ziya Gökalp'in şiirlerinde halk kültürü Unsurları. Osmanlıdan Cumhuriyete DiyarbakırUluslarası sempozyumu: Diyarbakır; 16/10/2006 - 18/10/2006

 • Duvarcı A. Beddualarda Ölüm. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Gazi Üniversitesi; 11/05/2005 - 13/05/2005

 • Duvarci A. Folklorun Sosto-Kültürel İşlevleri Hakkında Görüşler. Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı: Ankara; 26/05/2000 - 28/05/2000

 • Duvarcı A. Bir Kadın Seyyahın Gözünden İstanbul'da Yeme İçme Kültürü. 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı: Elginkan Vakfı, İstanbul; 24/04/0219 - 26/04/2019