Dr. Öğr. Üyesi AYŞE DUVARCI

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2045
E-Posta : aduvarci[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1986), Gazi Üniversitesi, Halkbilim
 • Yüksek Lisans (1978), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (1973), İstanbul Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK EDEBİYATI

Kitaplar


 • Duvarcı A. ;Rüya. In:Pervin Ergün editors. Aile Yazıları. Ankara: TC Aile ve Sosyal Polikalara Bakanlığı; 2016. p.102-106.

 • Duvarcı A. ;Türk Kültüründe Kuruyemişler, Çerezler. In:Pervin Ergün editors. Aile Yazıları. Ankara: TC Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı; 2016. p.98-103.

 • Duvarcı A. ;Fal. In:Pervin Ergun editors. Aile Yazıları. Ankara: TC Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı; 2016. p.107-112.

 • Duvarcı A. ;Kaybolan Bir Kültür: Yorgan ve Yorgancılık. In:Yiğit Sütçü editors. Hometextile: Beyaz Altın Pamuk. İstanbul: Aristo; 2015. p.56-59.

 • Duvarcı A. ;İstanbul Folkloru. In:Ayşe Duvarcı editors. Muslim Civilications Abstracts. İngiltere: Edinburg University Press Ltd; 2014. p.1875-2011.

 • Duvarcı A. ;Özenbaş'lı Ahmet Akay ve Fıkraları. In:Ülkü Gürsoy editors. Leyla Karahn Armağanı. Ankara: Akçağ; 2013. p.427-445.

 • Duvarcı A. ;Beddualarda Ölüm. In:Gazi Üniversitesi editors. Türkiyat araştırmaları Bildiri Kitabı. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2010. p.297-305.

 • Duvarcı A. ;Şiirle Beddua Geleneğine Bitliten Bir Örnek Anneden Oğula Beddua. In:Emine Gürsoy Naskali editors. Lanet Kitabı. İstanbul: Kitapevi; 2010. p.335-345.

 • Duvarcı A. ;Halk Şiirinde Kurtuluş Savaşı Efeleri. In:Ayşe Duvarcı editors. Kuva-yı Milliyenim 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu. İzmir: İzmir Belediyesi; 2010. p.281-290.

 • Duvarcı A. ;Anneden Oğula Beddua: Şiirle Beddua Geleneğine Bitlis'ten Bir Örnek. In:Emine Gürsoy-Naskali editors. Lanet Kitabı. İstanbul: Kitabevi; 2009. p.335-343.

 • Duvarcı A. ;Türk atasözlerinde Kadın Kavramının Değerlendirilmesi. In:İlhan Gülsün editors. 1. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı. Ankara: Türk Yurdu Yayını; 2002. p.95-98.

Makaleler


 • Duvarci A. ;İstanbul'u Manilerden Anlamak. Van 100. Yıl Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; 1(2):1-10.

 • Duvarci A. ;Ağıtlar Üzerinden Kadın Kimliği Okumaları: Ağıtların Kadını Olmak.. Kültürel Miras ve Kadın Kitabı, 2017; :209-221.

 • Duvarcı A. ;Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması. Gazi Türkiyat, 2011; (8):231-239. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Bildiriler


 • Duvarci A. ;Halk Hikayesinden Mani ve Türkülere Yolculuk. Uluslar arası Amasya Sempozyumu: Amasya; 28/12/2017

 • Duvarcı A. ;Divanû Lûgat'it Türk'teki Yeme İçme Kültürünün Kocaeli Manav Türkmenlerindeki Yansımaları. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu: Kocaeli; 24/03/2017 - 26/03/2017

 • Duvarcı A. ;Julia Pardoe Seyahatnamesinde İstanbul Mezarlıkları. Seyyahlar ve Seyehatnameleri Uluslar arası Bilgi Sempozyumu: Konya; 13/10/2016 - 15/10/2016

 • Duvarcı A. ;Kaybolan Kültür Yorgan ve Yorgancılık: Halk Bİlimsel Bir Yaklaşım. ICANAS 38. Uluslaraarası Kongresi: Ankara; 10/10/2016 - 15/10/2016

 • Duvarcı A. ;Türk Destanlarından İki Kadın Portresi Kanıkey ve Banı Çiçek. VI. UKS (Uluslararası Köroğlu Sempozyumu Bildiri Kitabı): Bolu; 10/10/2016 - 12/10/2016

 • Duvarcı A. ;Arapgirli Halk Şairi Aşık Fehmi Gür'ün Şiirlerindeki Yaşnameler Hakkında Değerlendirme. Geçmişten Günümüze Malatya Kent Kültür Kimlik Sempozyumu: Malatya; 14/04/2016 - 16/04/2016

 • Duvarcı A. ;Iğdır Folklorunda Köse Gelin Uygulamaları ve Türk Mitolojisinde bu Geleneğin Yeri. Uluslararası Iğdır Kültür ve Tarih Sempozyumu: Iğdır; 05/11/2015 - 07/11/2015

 • Duvarcı A. ;Bursa Tarihinden Bir Kesit Julia Pardoe Seyahatnamesinde Bursa Kültürü. Mudanya Mütarekesi'nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu: Bursa; 26/09/2014 - 28/09/2014

 • Duvarcı A. ;Atasözleri ve Deyimlerin Penceresinden Delilik Kavramı. III. Uluslararası Türkoloji Kongresi: Polonya-Varşova Üniversitesi; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Duvarcı A. ;Türk Dünyasının Mitolojik Kuşu Toğrıl'dan Zümrüd'ü Ankaya Yolculuk. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu: Niğde; 18/03/2014 - 21/03/2014

 • Duvarcı A. ;Sözlü Kültürden Elektronik Kültüre Türkçe Web Sayfalarında Nasreddin Hoca. 8. Uluslararsı Türk Kültürü Kongresi: Eskişehir; 24/10/2013 - 27/10/2013

 • Duvarcı A. ;Yemek Kavramları Sözlükçesi. 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Eskişehir; 24/10/2013 - 27/10/2013

 • Duvarcı A. ;Sözlü Halk Kültürü Bağlamında Kahramanmaraş Yöresi Beddualarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk ve Dünya Külüründe Kahramanmaraş Sempozyumu: Kahramanmaraş; 18/04/2013 - 20/04/2013

 • Duvarcı A. ;Anadolu Bacılarından Bir Şair Sesi, Fatma Kamile Hanım. Uluslararası İkinci Ahilik sempozyumu: Kayseri; 19/09/2012 - 20/09/2012

 • Duvarcı A. ;Atasözü ve Deyimlerde Dil Kavramının Anlamlandırılması. F. Kadri Timurtaş Anısına Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni: İstanbul Üniversitesi; 30/05/2012 - 01/06/2012

 • Duvarcı A. ;Günümüz Türk Şiirinde Azerbaycan. Uluslararası Dünya Edebiyatında Azerbaycan Sempozyumu: Bakü; 27/05/2012 - 29/05/2012

 • Duvarcı A. ;İstanbul Kahvehaneleri ve Halk Edebiyatı. Uluslararası Bilim ve Kültür Sempozyumu: Batman; 18/04/2012 - 20/04/2012

 • Duvarcı A. ;Uyku Folkloru. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu: Çukurova Üniversitesi-Adana; 19/10/2011 - 20/10/2011

 • Duvarcı A. ;Türk Halk Edebiyatında Kadın Şairler. 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Malatya İnönü Üniversitesi; 04/05/2011 - 06/05/2011

 • Duvarcı A. ;Atasözü ve Deyimlerde Renk Tasarımlarına Halk Bilimsel Bir Yaklaşım. I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Ankara Başkent Üniversitesi; 27/04/2011 - 30/04/2011

 • Duvarcı A. ;Türk Bilmecelerinde Ulaşım Araçları. CIEPO 4. Ara Dönem Toplantısı: Uşak; 14/04/2011 - 17/04/2011

 • Duvarcı A. ;Balkanlardan Derlenen Manilerde Kadın İmgesi. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II: Manisa; 13/05/2010 - 15/05/2010

 • Duvarcı A. ;Halk Şiirinde Kurtuluş Savaşı Efeleri. Kuva-yı Milliye'nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu: İzmir; 06/09/2009 - 08/09/2009

 • Duvarcı A. ;Elektronik Medya Ortamında Bir Halk Figürü Nasrettin Hoca. V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu Medya ve Kültür: Zonguldak; 02/07/2009 - 04/07/2009

 • Duvarci A. ;Sivaslı Kadın Aşık Ayten Çınar. Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu: Sivas; 27/10/2008 - 30/10/2008

 • Duvarcı A. ;Sazın Telinden, Sözün Dilinden Sivaslı Kadın Aşık Ayten Çınar. Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu: Sivas; 27/10/2008 - 30/10/2008

 • Duvarcı A. ;Divanü Lügati-t Türk'te Kadın Terminolojisi Hakkında Bir Değerlendirme. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu: Rize; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Duvarci A. ;Türk halk Kültüründe Kuruyemişler. Uluslar arası 13.Türk halk Kültürü Sempozyumu: Makedonya; 12/05/2008 - 14/05/2008

 • Duvarci A. ;Nanili Fallar, Martıfal, Noccuk attı, Vaf-ıhal. Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu: ; 10/10/2007 - 11/10/2017

 • Duvarcı A. ;Kaybolan Bir Kültür Yorgan ve Yorgancılık Halk Bilimsel Bir Yaklaşım. ICANAS 38. Uluslararası Asya Afrika Çalışmaları Kongresi: Ankara1; 10/09/2007 - 15/09/2007

 • Duvarcı A. ;Ziya Gökalp'in şiirlerinde halk kültürü Unsurları. Osmanlıdan Cumhuriyete DiyarbakırUluslarası sempozyumu: Diyarbakır; 16/10/2006 - 18/10/2006