Dr. Öğr. Üyesi ESRA GÜVEN

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1723
E-Posta : esraguven[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Ankara Üniversitesi, Klinik Psikoloji/ Psikoloji
 • Yüksek Lisans (2013), Ankara Üniversitesi, Klinik Psikoloji/Psikoloji
 • Lisans (2010), Ankara Üniversitesi, Psikoloji

Çalışma Alanları


 • KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ

Kitaplar


 • Kayar O, Güven E. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar için Yönlendirici Oyun Terapisi. In:Ferhunde Öktem, Ufuk Kocatepe Avcı editors. Çocuklar için Kısa Süreli Oyun Terapisi. : ; 2019

Makaleler


 • Güven E, Gökçe G. Etkililik Çalışmaları Ne kadar Etkili: Bilişsel Davranışçı Terapi Bağlamında Bir Değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 2018; 29(1):54-66. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güven E. Zihnin ve bilincin spor yapma biçimi: Rüyalar. Pivolka, 2018; 8(27):2-3.

 • Güven E, Bilim Baykam G. An Integratıve Model Proposal About Underlyıng Mechanısms Involved In Dısturbıng Dream Themes: Defense Styles, Dysfunctional Attitudes, İnterpersonal Styles And Dream Themes. Dreaming, 2018; 28(3):261-277. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güven E, Erden G. Duygu Sosyalleştirmenin Çocuklarda Gözlenen Davranış Sorunlarına Katkısı. Türk Psikoloji Dergisi, 2017; 32(79):18-32. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güven E, Erden G. Rüyaların Dili Psikolojide Rüya Çalışmaları. Türk Psikoloji Yazıları, 2015; :-.

 • Güven E, Erden G. Çocuğun Algıladığı Evlilik Çatışması Ve Davranış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2015; :-.

 • Güven E, Erden G. Çocuğun Algıladığı Evlilik Çatışması Ve Davranış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2015; (32):33-54. ( EBSCO )

 • Güven E, Erden G. Rüyaların Dili Psikolojide Rüya Çalışmaları. Türk Psikoloji Yazıları, 2015; 18(36):15-27. ( PsycInfo )

 • Güven E, Erden G. Duygu Sosyalleştirme Bağlamında Bir Derleme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2013; 20(2):119-130. ( Tübitak Ulakbim )

 • Güven E, Erden G. Duygu Sosyalleştirme Bağlamında Bir Derleme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2013; 20(2):119-130.

Bildiriler


 • Gökçe G, Güven E. How Effective are Efficiency Studies?:An Evaluation in the Context of Cognitive Behavioral Therapies. XVI. European Congress of Psychology: Rusya; 02/07/2019 - 05/07/2019

 • Dilmen S, Güven E. Sınav Kaygısı ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük: Rekabetçi Tutumun ve Eğitimin. 9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: ; 24/05/2019 - 26/05/2019

 • Canıtez C, Güven E. Sosyal Medya Tutumları ve Romantik Kıskançlık : Benlik Saygısının Düzenleyici Rolü. 9. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: ; 24/05/2019 - 26/05/2019

 • Güven E, Bilim G. RÜYA TEMALARINI YORDAYAN EKLEKTİK BİR MODEL ÖNERİSİ. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi: ; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Gökler Danışman I, Yılmaz B, Güven E, Gökçe G. Traumatic exposure and secondary traumatic stress in humanitarian workers: The mediating role of burnout. 15th European Congress of Psychology: ; 11/07/2017 - 13/07/2017

 • Gökler Danışman I, Yılmaz B, Gökçe G, Güven E. Facilitating posttraumatic growth in humanitarian workers: Preliminary findings of an effectiveness study. 15th European Congress of Psychology: ; 11/07/2017 - 13/07/2017