Araş.Gör. ELİF ÖYKÜ US

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1238
E-Posta : elifoyku[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2019), Başkent Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ve Örgüt Psikolojisi
  • Lisans (2016), Başkent Üniversitesi, Psikoloji

Makaleler


  • Alper S, Bayrak F, Us EÖ, Yılmaz O. Do Changes in Threat Salience Predict the Moral Content of Sermons? The Case of Friday Khutbas in Turkey. European Journal of Social Psychology, 2019; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Alper S, Us EÖ. The role of intentionality in perceiving terrorism as a more important problem than traffic accidents. Current Psychology, 2019; :1-9. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Alper S, Us EÖ, Tasman DR. The evil eye effect: vertical pupils are perceived as more threatening. Cognition and Emotion, 2018; 33(6):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Us EÖ. Tanrıların Günahları: Yunan Mitolojisinde Güç Arzusu ve Kıskançlık. PiVOLKA, 2017; 7(25):13-15.

Bildiriler


  • Yeniçeri Z, Us EÖ. Radikalleşmenin Ölçülmesi ve Aşırıcılık (Extremism) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama): JAndarma Sahil Güvenlik Akademisi Ankara; 19/09/2019 - 20/09/2019

  • Alper S, Us EÖ. Terör olayları mı daha önemli, trafik kazaları mı: Kasıt ve toplumsal sorunlara verilen değer arasındaki ilişki. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi: TED Üniversitesi; 15/11/2018 - 17/11/2018

  • Alper S, Bayrak F, Us EÖ, Yılmaz O. Tehdit belirginliğinin cuma hutbelerindeki ahlaki vurgulara etkisi. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi: TED Üniversitesi; 15/11/2018 - 17/11/2018