Dr. Öğr. Üyesi ASLI AYTAÇ

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2040
E-Posta : aaytac[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (2007), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Kitaplar


 • Aytaç A. Aşki ve Heft Peyker Mesnevisi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2017

 • Aytaç A. Nev'i-zade Atayi'nin Heft Han Mesnevisinden Bir Hikaye. In:Prof. Dr. Fatma Tulga Ocak'a Armağan. Ankara: ; 2013. p.287-309.

Makaleler


 • Aytaç A. Kitâb-ı Ma'cûn Adlı Tıp Metninde Geçen Botanik ve Tıp Terimleri. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 2019; 3(4):303-322. ( MLA International Bibliography )

 • Aytaç A. Aşkî'nin Heft Peyker Mesnevisinde Bulunan Deyimler Üzerine. Divan Edebiyatı Araştırmaları, 2018; (20):101-118. ( ASOS Index, EBSCO, MLA International Bibliography, ULAKBİM )

 • Aytaç A. Aşki'nin Heft Peyker Mesnevisi ve Eserde Bulunan İkilemeler. Tulip, 2018; 1(1):27-33.

 • Aytaç A. Dört Türkçe Belâgat Kitabının Dîbâce Bölümleri Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies, 2017; 12(22):79-92. ( ASOS Index, EBSCO, MLA International Bibliography, ULAKBİM )

 • Aytaç A. Lâmi'î Çelebi Dîvânı'nın Müteferrikât Bölümünde Bulunan Hiciv Manzumeleri. Turkish Studies, 2011; 6(2):75-86. ( ASOS Index, EBSCO, MLA International Bibliography, ULAKBİM )

Bildiriler


 • Aytaç A. Aşkî'nin Heft Peyker Mesnevisinde Renkler. Türkoloji Seminerleri 4: Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; 09/03/2018

 • Aytaç A. Aşki'nin Heft Peyker'inde Bulunan Deyimler Üzerine. Dilbilimsel Türkolojide Yeni Yaklaşımlar I: ; 29/09/2017 - 30/09/2017

 • Aytaç A. Hikâyet-i Avred. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi: International Burch University Sarajevo; 17/05/2013 - 19/05/2013