Dr. Öğr. Üyesi SİNAN ALPER

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1645
E-Posta : sinanalper[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2016), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ve Örgüt Psikolojisi
  • Yüksek Lisans (2011), London School Of Economics And Political Science, Sosyal Psikoloji Ve Örgüt Psikolojisi
  • Lisans (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kibris Kampusu, İşletme

Çalışma Alanları


  • SOSYAL PSİKOLOJİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Makaleler


  • Alper S, Sümer N. ;Control Deprivation Decreases, Not Increases, Belief in a Controlling God for People with Independent Self-Construal. Current Psychology, 2017; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Alper S, Sümer N. ;Özgür İrade ve Belirlenimcilik Ölçeği?nin Türkçeye Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20(39):26-35. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

  • Alper S, Özkan T. ;Do internals speed less and externals speed more to cope with the death anxiety?. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2015; 32:68-77. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


  • Sakman E, Alper S. ;Gruplar Arası İlişkiler için Kritik Bir Değişkenin Bireysel Yordayıcıları: Kolektif Narsisizm ve Bölme Savunma Mekanizması. Sosyal Psikoloji Kongresi: Başkent Üniversitesi; 17/11/2016 - 19/11/2016

  • Alper S, Sümer N. ;Rastgelelik Belirgenliğinin Kontrol Sahibi Tanrıya İnanca Etkisinde Benlik Kurgusunun Rolü. Sosyal Psikoloji Kongresi: Başkent Üniversitesi; 17/11/2016 - 19/11/2016