Araş.Gör. ZEYNEP KAVASOĞLU

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı



Tel : 0312 246 6666 / 1570
E-Posta : zkavasoglu[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2018), Başkent Üniversitesi, Tibbi Genetik
  • Lisans (2015), Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji

Bildiriler


  • Kavasoğlu Z, Zeyneloğlu HB, Şahin Fİ. Erkek İnfertilitesinde Deleted İn Azoospermia Like (DAZL), 5-Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Ve Follikül Uyarıcı Hormon Reseptör (FSHR) Genlerinin Polimorfizmlerinin Araştırılması. Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019: Kayseri; 21/02/2019 - 23/02/2019