Dr. Öğr. Üyesi ÇİÇEK COŞKUN

Sosyoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2119
E-Posta : ccoskun[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2014), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji
 • Yüksek Lisans (2006), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Çalişmalari
 • Lisans (2003), Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler

Çalışma Alanları


 • SİNEMA SOSYOLOJİSİ

 • SOSYOLOJİ

Ödüller


 • Coşkun Ç. Best Paper. International Conference on Arts, Education and Social Science", New York", 15/11/2016.

Kitaplar


 • Coşkun Ç. Docudrama and Reality: Representation of Social Life in Turkey. In:Aslan, Ş. ve Erdağı, B editors. Current Debates in Sociology&Philosophy. London: IJOPEC Publication; 2018. p.57-67.

 • - -. Tülay Uğuzman, Türkan Fırıncı Orman, Çiçek Coşkun, Olgu Karan, Elif Özuz editors. Dünyaya ve Türkiyeye Sosyolojik Bakış: Paneller Dizisi I-II. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2018

 • Coşkun Ç. Sociology in Turkey Until 1980. In:Aslan, Ş. ve Cinemere, C. editors. Current Debates in Sociology&Anthropology. London: IJOPEC Publication; 2017. p.17-32.

 • Coşkun Ç. Feminizm ve Post Feminist Teori (Çeviri). In:Aylin Görgün Baran editors. Anthony Elliot. Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş. Ankara: Dipnot Yayınları; 2017. p.241-290.

Makaleler


 • Coşkun Ç. Visual Culture and Course Contents: The Use of Visual Materials in Gender Education. International Journal of Eurasia Social Sciences, 2019; 10(36):458-470. ( EBSCO )

 • Coşkun Ç. Feminist Uluslararası İlişkiler Yazını Üzerine Bir İnceleme. Kadın/Woman 2000, 2019; :-. ( EBSCO )

 • Coşkun Ç. Sociology in Cinema: Origins of Social Types in Turkish Cinema. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017; 4(3):1147-1154. ( ISI International Scientific Indexing )

 • Coşkun Ç. Zafer Toprak, "Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm" Kitap İncelemesi. Osmanlı Araştırmaları, 2016; (47):449-454. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Coşkun Ç. Şehre Uzak Birbirine Yakın: TOKİ Yapracık Toplu Konutlarında Sosyal Yapı.. Folklor/Edebiyat, 2016; 86(22):-. ( MLA International Bibliography )

 • Çoşkun Ç. Oryantalizm ve Gerçeklik: Osmanlı İmparatorluğu'nun Fotoğrafla İlişkisi. Akademik Orta Doğu, 2015; (19):-. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Coşkun Ç. Effect of second wave feminism on gender representations in Turkish cinema. 6th International Conference on Social Sciences and Education: Kiev/Ukrayna; 05/09/2019 - 07/09/2019

 • Coşkun Ç. Digital vs Printed: Cinema Journals Online and in Print. International Conference on Education, Psychology and Society: Hong Kong; 18/12/2018 - 20/12/2018

 • Coşkun Ç. Görsel Sosyoloji ve Ders İçerikleri: Görsel Kaynakların Üniversite Eğitiminde Kullanımı. 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA): Antalya; 17/10/2018 - 20/10/2018

 • Coşkun Ç. Görsel Sosyoloji ve Ders İçerikleri: Görsel Kaynakların Üniversite Eğitiminde Kullanımı. 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA): Antalya; 17/10/2018 - 20/10/2018

 • Coşkun Ç. Turkish Films as a Socio-Realistic Reflection of Social Change in Turkey. International Conference on Multidisciplinary Research in Develeopment of Social Sciences Research: Osaka; 28/12/2017 - 29/12/2017

 • Coşkun Ç. Online City Archives: Visualization of Social Histories. 13th Conference of the European Sociological Association: Atina, Yunanistan; 29/08/2017 - 01/09/2017

 • Coşkun Ç. Visual Research Methods: Social Types in Film. International Conference on Education and Social Science: Boston; 14/03/2017 - 15/03/2017

 • Coşkun Ç. Social Types and Cinema Origins of Social Types in Turkish Cinema. International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES): New York/ A.B.D; 14/11/2016 - 15/11/2016

 • Coşkun Ç. Social Change Research: Comparison of Sociological Field Studies and Cinema Films in Turkey. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research: İstanbul; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Coşkun Ç. Film Festivalleri ve Toplumsal Tarih. XXI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu: Makedonya; 06/05/2016 - 10/05/2016

 • Coşkun Ç. Film Festivals and Cultural Identity. 3rd International History of Philosophy Conference: İstanbul; 22/04/2016 - 23/04/2016

 • Coşkun Ç. Türkiye'de Sosyal Değişim ve Türk Sineması. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri 14: Ankara; 13/04/2016

 • Coşkun Ç. Social Change Processes in the Cities: Online City Archives. International City Planning and Urban Design Conference: İstanbul; 08/04/2016 - 09/04/2016

 • Coşkun Ç. Bir Türk Filmi 'Gelin' ve Bir Tunus Filmi 'Aziza': İki Ülkenin Modernleşme Süreçleri. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri 5: Ankara; 02/12/2015

 • Coşkun Ç. Görsel Çalışmalar: Bir Araştırma Tasarımı Denemesi. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ankara; 23/11/2015 - 25/11/2015

 • Coşkun Ç, Aslan DA. Arab Types in Turkish Cinema. Constructing the Middle East: Media, Ideology and Culture: Ankara; 22/10/2015 - 23/10/2015