Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN FIRINCI ORMAN

Sosyoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2119
E-Posta : torman[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Gazi Üniversitesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dali- (Siyaset Sosyolojisi)
 • Yüksek Lisans (2006), Gazi Üniversitesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dali- (Eğitim Sosyolojisi)
 • Lisans (2004), Gazi Üniversitesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • FELSEFE

 • SOSYOLOJİ

Kitaplar


 • Yayına Hazırlayanlar: ., Uğuzman T, Fırıncı Orman T, Coşkun Ç, Karan O, Özüz E. ;Dünyaya ve Türkiye'ye Sosyolojik Bakış: Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Paneller Dizisi I-II. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2018

 • Fırıncı Orman T. ;Ethics versus Pseudo-Ethics: How to Improve Ethical Reasoning Skills in a Classroom?. In:H. Arapgirlioğlu, A.Atik, R.L.Elliott, E.Turgeon editors. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey. Ankara: Gece Publishing; 2017. p.2326-2332.

 • Fırıncı Orman T. ;Toplum ve Eğitim. In:İhsan Sezal editors. Sosyoloji. İstanbul: Beta; 2017. p.145-178.

 • Firinci Orman T. ;Küreselleşme ve Eğitimde Yeni Değerler. : Gece Kitaplığı; 2014

 • Firinci Orman T. ;Türkiye-AB İlişkileri: Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu. Ankara: Gece Kitaplığı; 2014

 • Firinci T. ;The Health Promotion Approach in ECD: A New Discourse on a Global Issue!. In:Jeoren Aarssen & Nico van Oudenhoven editors. New Horizons: A Fresh Look at Early Childhood Education in Turkey. Utrecht & Leiden & Ankara: NİHA VAKFI; 2012. p.107-119.

Makaleler


 • Firinci Orman T. ;Dilthey, Hermeneutik ve Toplum Bilimleri. Journal of Awareness, 2017; 2(7):275-288.

 • Fırıncı Orman T. ;Bulgarian Playgrounds in Transition: Do Children's and Parents' Perceptions Differ?. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 2017; 8(1):71-94. ( EBSCO )

 • Fırıncı Orman T. ;Paradigm as a Central Concept in Thomas Kuhn's Thought. International Journal of Humanities and Social Sciences, 2016; 6(10):47-52. ( Index Copernicus )

 • Fırıncı Orman T. ;Halide Edip Adıvar'ın 'Tatarcık' Romanında Sosyal Kültürel Değişme. Folklor/ Edebiyat, 2016; 22(85):107-122. ( MLA International Bibliography )

 • Fırıncı Orman T. ;Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Ögretmen Adaylarının Iş Bulma Kaygılarına Yönelik Bir Araştırma. Eurasian Education & Literature Journal, 2016; 5:24-36. ( Türk Eğitim İndeksi )

 • Firinci Orman T. ;An Analysis of the Notion of a "Failed States". International Journal of Social Science Studies, 2015; 4(1):77-85. ( CrossRef )

 • Firinci Orman T. ;Traditional Empiricist Epistemology & Logic in View of Logical Empiricism/ Geleneksel Empirist Bilgi Kuramı ve Mantıksal Empirizm Açısından Mantık. International Journal of Social Sciences and Humanities, 2015; 1(2):241-267. ( Open Access Journals )

 • Fırıncı Orman T. ;Jacques Derrida Düşüncesinde Dil. Kilikya Felsefe Degisi/ Cilicia Journal of Philosophy, 2015; (1):61-81. ( Google Scholar )

 • Firinci T, Stankov G. ;Involving Children and Parents in Playground Design: The Social Sciences Approach (Tell me What You Like?). Abitare-Bulgaria, 2013; 18:124-129.

 • Firinci T. ;Ergenlik Çağındaki Gençlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2012; :1-14.

 • Firinci T. ;Platon'da Retorik Kavramı. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 2011; 4(2):31-46. ( The Philosopher's Index )

 • Firinci T. ;Sanatın Neliği ve Biçim İçerik Tartışması Temelinde Sanatsal Anlam. Kaygı, 2005; 5:76-89.

 • Firinci T. ;Özgürlük Problemi ve Bir Problem Olarak Özgürlük. Kaygı, 2004; 3:17-25.

Bildiriler


 • Firinci Orman T. ;

 • Fırıncı Orman T. ;Adultization of Children in view of Late Modernity. Citizenship, Culture, and Context: Sociology of Childhood, Theorasing Children- ESA RN04-Sociology of Children and Childhood: Lisbon; 24/05/2018 - 25/05/2018

 • Firinci Orman T. ;Feminizm ve Yeni Çocukluk Sosyolojisi. Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Sohbetleri: Ankara; 15/03/2018

 • Fırıncı Orman T. ;Dilthey, Hermeneutik ve Toplum Bilimleri. International Conference on Awareness: Krakow, Poland; 16/11/2017 - 18/11/2017

 • Fırıncı Orman T. ;Childhood in View of Feminism: A Call for the 'New Childhood Sociology' in Turkey (Keynote Speaker). International Disciplinary Conference on Children and Childhood 17 & International Conference on Gender and Women Studies 17: Istanbul, Turkey; 10/11/2017 - 11/11/2017

 • Fırıncı Orman T. ;Theorists Anonimous: A History of the Sociology of Childhood. The Practice of Social Theory: First Cambridge Summer School in Social Theory: Cambridge-UK; 04/09/2017 - 06/09/2017

 • Fırıncı Orman T. ;Adultization of Children in View of Late Modernity. ''Munich International Academic Conferense on Education & Social Sciences 2017: Munich; 21/06/2017

 • Fırıncı Orman T. ;Dilthey'in Tarih Felsefesinde Anlama. 2. Uluslararasi Felsefe, Egitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi: Muğla; 03/05/2017 - 06/05/2017

 • Fırıncı Orman T. ;Çocukluk Sosyolojisi Perspektifinde Türkiye'de Risk Altındaki Çocuklar (Keynote Speaker). Türkiye'de İtilen Çocuk Olmak Paneli: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara; 18/04/2017

 • Fırıncı Orman T. ;Türkiye'de Çocukluk Sosylojisinin Olanağı Üzerine. 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Firinci Orman T. ;The Necessity of Institutionalized Childhood Sociology in Turkey. International Conference on Interdisciplinary Social Science Studies: UK-Oxford; 14/11/2016 - 16/11/2016

 • Firinci Orman T. ;Paradigm as a Central Concept in Thomas Kuhn's Thought. ICSAEE 2016: Paris; 20/08/2016 - 21/08/2016

 • Fırıncı Orman T. ;Popper's View on Social Sciences and the Position of Sociology. III. International Multi-Track Conference On History of Philosophy (PHILHIST'16): Istanbul, Turkey; 22/04/2016 - 23/04/2016

 • Fırıncı Orman T. ;Science Model of Imre Lakatos. III. International Multi-Track Conference On History of Philosophy (PHILHIST'16): Istanbul, Turkey; 22/04/2016 - 23/04/2016

 • Fırıncı Orman T. ;Sociological Context of the Child Friendly Cities Initiative. International City Planning and Urban Design Conference (CPUD?16)- On Cities and City Plans: The Past and the Future: Istanbul, Turkey; 08/04/2016 - 09/04/2016

 • Fırıncı Orman T. ;Hayalimdeki Oyun Parkı Atölyesi: Çocukların Tasarım Süreçlerine Katılımı. Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tasarım Sohbetleri 10: ; 28/03/2016

 • Orman T. ;Modern Döneme Geçişte Çocuk Oyun Parkları: Bulgaristan Örneği. Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Sohbetleri 4: ; 25/11/2015

 • Firinci Orman T. ;Ethics versus Pseudo-Ethics: How to Improve Ethical Reasoning Skills in a Classroom?. The 12th Conference of the European Sociological Association (Differences, Inequalities and Sociological Imagination): PRAGUE; 25/08/2015 - 28/08/2015

 • Firinci Orman T. ;Popper'da Bilimsel ve Siyasal Düşüncenin Ürünü Olarak Liberal Demokrasi. 3. Uluslararası Felsefe Kongresi: BURSA; 23/10/2014 - 25/10/2014

 • Firinci Orman T, Stankov G. ;Playgrounds, Ideas and Ideologies: A Workshop Design on Politics and Architecture. ARCHIST'14 Conference- History of Architecture: ISTANBUL; 21/04/2014 - 22/04/2014

 • Firinci T. ;Türkiye ve AB İlişkilerinde Sosyolojik Perspektif. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar: MUĞLA; 02/10/2013 - 05/10/2013

 • Firinci T. ;Playgrounds in a Transition Period: A Case Study from Bulgaria. ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change: TURIN; 28/08/2013 - 31/08/2013

 • Firinci T, Stankov G. ;My Dream Playground Workshop: Involving Children in Participatory Design. ARCHIST'13 Conference- Politics in the History of Architecture as Cause & Consequence: ISTANBUL; 24/04/2013 - 27/04/2013

 • Firinci T. ;CBC Programmes- Communicatin Europe Together- Challanges and Opportunities. Annual Coordination Meeting of the European Information Networks in Bulgaria, EC Representation in Bulgaria: PLOVDIV; 04/07/2012 - 06/07/2012

 • Firinci T. ;Analysis of the Notion Failed States. The 2nd International Conference of the Romanian Sociology Society: BUCHAREST; 31/05/2012 - 03/06/2012