Araş.Gör. AYSUN EZGİ YILMAZ

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2039
E-Posta : aebulbul[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2017), Ankara Üniversitesi, Halkbilim
 • Lisans (2012), Ankara Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • HALKBİLİM/ TÜRK HALK BİLİMİ

Kitaplar


 • Aygün Cengiz S, Bülbül AE, Gülçiçek S, Türker A, Bulut M, Bayraktutan G, Karagöz M, Zencirden E, Çelik U. Ölümünün 35. Yılında Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi; 2016

Makaleler


 • Yilmaz AE. ERKEK-İKTİDAR İLİŞKİSİNE HALK BİLİMSEL BİR BAKIŞ: DEDE KORKUT'TA ERİLİN İKTİDAR ÇIKMAZI. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018; 11(24):240-251. ( MLA International Bibliography )

 • Aygün Cengiz S, Bulut M, Bayraktutan G, Zencirden E, Bülbül AE, Gülçiçek S, Karagöz M. Sedat Veyis Örnek'in Kronolojik Biyografisi. Folklor/Edebiyat Dergisi, 2015; (82):33-48. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Aygün Cengiz S, Bulut M, Bayraktutan G, Zencirden E, Bülbül AE, Gülçiçek S, Karagöz M. Sedat Veyis Örnek'in Yayınları. Folklor/Edebiyat Dergisi, 2015; (82):49-54. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Aygün Cengiz S, Gülçiçek S, Bülbül AE. Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru Dede Korkut'ta Renkler. Milli Folklor Dergisi, 2014; (102):182-186. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Aygün Cengiz S, Gülçiçek S, Bülbül AE. Türkiye'de Psikanalitik Folklorun Öncüsü: Seyfi Karabaş. Folklor/Edebiyat Dergisi, 2014; (80):315-344. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Bildiriler


 • Yilmaz AE. Türkülerde Yas Söyleminin Halkbilimsel Çözümlemesi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Seminerleri I: Başkent Üniversitesi; 13/10/2017

 • Bülbül AE. Mizahın Gizli Dili: Duvar Yazıları. Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi: Ege Üniversitesi; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Bülbül AE. Yıkılıp Düşer Boğa, El Atarım Bıçağa: Seyfi Karabaş'ın Psikanalitik Bakışıyla Dirse Oğlu Boğaç Han Hikâyesi. ODTÜ THBT Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü Sempozyumu: ODTÜ; 20/03/2015 - 22/05/2015

 • Bülbül AE. Seyfi Karabaş Dede Korkut'ta Renkler. Türkiye'de Psikanalitik Folklorun Öncüsü Seyfi Karabaş: Ankara; 23/05/2014