Dr. Öğr. Üyesi FERHAN GÜNDÜZ

Radyo ve Televizyon Programcılığı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2119
E-Posta : fgunduz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1999), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji
 • Yüksek Lisans (1991), Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji
 • Lisans (1988), Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji

Çalışma Alanları


 • SOSYOLOJİ

Kitaplar


 • Gündüz F. Ünite 4 Suç Kuramları: Sosyal Yapı ve Suç. In: Esgin, A. editors. Suç Sosyolojisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2016. p.1-21.

 • Gündüz F. "Kriminoloji". In:Gündüz, M. ve Esgin, A editors. Hukuk ve Suç Sosyolojisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2015. p.1-15.

 • Gündüz F. Suç Kuramları. In:Gündüz, M. ve Esgin, A editors. Hukuk ve Suç Sosyolojisi,. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2015. p.1-30.

 • Gündüz F. Suç ve Sapma Ünite 12. In:Gündüz, M. ve Esgin, A editors. Hukuk ve Suç Sosyolojisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2015. p.1-18.

 • Gündüz F, Yıldırım A. Toplumsal Bir Sorun Olarak Bıçaklama. In:Murat Delice, Ali Duman, Yusuf İnci, Musa Karakaya, İrfan Demir editors. Farklı Türleriyle Şiddet ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Alternatif Çözümler. Ankara: Polis Akademisi Yayınları; 2013. p.25-51.

 • Gündüz M, Kutlar A, Gündüz F, Esgin A. Nüfus Sorunu Eğitim ve Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Bağlamında Türkiye'de Doğurganlık. Ankara: Anı Yayınları; 2005

 • Gündüz M, Gündüz F. Yurttaşlık Bilinci. Ankara: Anı Yayınları; 2002

 • Gündüz Mutluer F. Toplumsal Sapma: Fonksiyonalist ve Sembolik Etkileşimci Yaklaşımlar. Ankara: Zirve Yayınları; 2000

Makaleler


 • Gündüz F. Kadına Yönelik Şiddet: Cinayet Haberi Çözümlemesi. ENAD, 2018; 6(1):297-318. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Çubukçu H, Elpeze Ergeç N, Gündüz F. Fotoğrafçılık Uygulamalarının İletişim Eğitimi Üzerindekiİ Etkisinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; 26(1):327-339. ( EBSCO )

 • Kutlar A, Gündüz M, Gündüz F, Esgin A. Dünya Nüfusu Azalıyor. Dünya Nüfusu Azalıyor Popüler Bilim, 2005; (138):37-40.

 • Gündüz M, Gündüz F. Yurttaşlık Düşüncesinin Temelleri-I. Eurasian Journal of Educational Research, 2004; (17):180-187.

 • Gündüz F. Kadın İş Gücünün Türk Ekonomisine Katılımı. Prof. Dr. Eyüp Kemerlioğlu'na Armağan, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, 2000; :235-243.

 • Mutluer F. Sapma Kuramlarına Bir Bakış. Edebiyat Dergisi, 1998; (12):217-229.

Bildiriler


 • Gündüz F. Stories Of Agency Women On The Liminality. XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Roma İtalya; 30/01/2019 - 31/01/2019

 • Gündüz F. Toplumsal Bir Sorun Olarak Bıçaklama. Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Sempozyumu: Erzurum; 28/06/2012 - 29/06/2012

 • Gündüz F. Sapma Davranışlar ve İntiharlar. Kadına Yönelik Şiddet ve intiharlar Paneli: Gaziantep; 23/03/2012

 • Gündüz F. The Social Statüs of Women in Family Relations Following The Immigrations from Balkans to Turkey: The Sivas Case. Women : Migrations and Intercultural Dialogue Mediterranean Women's Forum 5th International Congress: Athens; 23/10/2003 - 26/10/2003

 • Gündüz F. "İlke" Olarak Cumhuriyet. 75 Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu: Sivas; 14/10/1998 - 16/10/1998