Dr. Öğr. Üyesi DİLAY ELDOĞAN

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1563
E-Posta : dilay[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~dilay/

 • Yüksek Lisans (2012), Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji
 • Lisans (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji

Çalışma Alanları


 • KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ

Ödüller


 • Eldoğan D, İnözü M. ;Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü 2017. Tğrk Psikologlar Derneği", Başkent Üniversitesi", 06/05/2017.

Kitaplar


 • Eldoğan D. ;Çocuğun Akranları ile Etkileşimi ve Ruh Sağlığı. In:Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uludağlı editors. Çocuğunuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler: Gen, Anne, Baba, Arkadaş, Öğretmen ve Toplum. Neyir Yayıncılık,Ankara: ISBNli Kitap; 2017. p.65-74.

 • Eldoğan D, Aydın FT. ;Tepki Türleri. In:Tuğba Sarı editors. Pozitif Psikoterapiye Giriş: Kuram ve Uygulama. Ankara: Anı Yayıncılık; 2016

Makaleler


 • Eldoğan D, Tunçel E. ;Kırılgan Narsisizm ve Sosyal Kaygı Bozukluğu: Benzerlikler Farklılıklar. Nesne Psikoloji Dergisi, 2017; 11(5):426-448. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Eldoğan D. ;Sosyal Anksiyete Bozukluğu Alt Tipleri: Heterojen Bir Tanı Kategorisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; :-. ( psychinfo )

 • Bozo Ö, Ar Y, Eldoğan D. ;Does Marital Adjustment Mediate Type C Personality-Depressive Symptoms Relation?: A Comparison between Breast Cancer Patients and Cancer-Free Women. Currrent Psychology, 2017; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eldoğan D. ;Hangi Narsizm?Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsizmin Karşılaştırılması Üzerine Bir Gözden Geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 2016; :-. ( PsycInfo )

 • Eldoğan D, Barışkın E. ;Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ve Sosyal Fobi Belirtileri: Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 2014; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Karaaslan C, Eldoğan D. ;Early Maladaptive Schema Domians and Defense Mechanisms of the Parents and Their Children. INSPIRE 2018: Amsterdam; 24/01/2018 - 27/01/2018

 • Eldoğan D, Ünal G, Eröncel E. ;Hastalık Algısında Stresle Başa Çıkma, Stres Belirtileri, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Bilgece Farkındalığın Rolü. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 06/05/2017 - 07/05/2017

 • Eldoğan D, İnözü M. ;Bir Kişilik Özelliği Olarak Bilgece Farkındalık ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu Belirtileri: Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü Var mı?. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 06/05/2017 - 07/05/2017

 • Eldoğan D, Hisli Şahin N, Uğurlu Z. ;Hemşirelerin Yaşadıkları Stresin Çeşitli Psikolojik Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 06/05/2017 - 07/05/2017

 • Tunçel E, Eldoğan D. ;Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsisizmin Gelişiminde Ebeveynlik Stillerinin Etkisi: Sosyal Anksiyetenin Aracı Rolü. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi: İzmir; 05/09/2016 - 07/09/2016

 • Eldoğan D, İnözü M. ;A New Way to Explain Attention Bias in Social Phobia. 8th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies: Avustralya; 22/06/2016 - 25/06/2016

 • Eldoğan D. ;Çocuğun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler: Arkadaşlar. Çocuğun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi; 04/06/2016

 • Eldoğan D. ;Arkadaşlar, Öğretmenler ve Toplum. Çocuğun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi; 04/06/2016

 • Eldoğan D. ;Gender Roles and Psychological Disorders: Anxious Women Agressive Men. II. Literature and Culture Studies Conference: Languages, Cultures and Gender: İzmir; 11/05/2016 - 13/05/2016

 • Eldoğan D. ;Borderline ve Narsisistik Örüntüde Benlik. Kış Okulu VI: Benliğin Üç Rengi Gri Mavi Kırmızı: Başkent Üniversitesi; 27/01/2016 - 29/01/2016

 • Eldoğan D, Barışkın E. ;Early maladaptive schema domains and social phobia symptoms: Is there a mediator role of emotion regulation difficulties?. 1st Internation Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents: Madrid; 19/11/2015 - 21/11/2015

 • Eldoğan D. ;Kayıp ve Kayıptan Sonra Yaşam. TPÖÇG Akademi: Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü; 01/09/2015 - 04/09/2015

 • Eldoğan D. ;Demir Taht Kimin Hakkı: Bağlanma ve Psikopatoloji. Odtü Bilim Günleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 16/05/2015 - 17/05/2015

 • Eldoğan D. ;Demir Taht Kimin Hakkı: Bağlanma ve Psikopatoloji. Demir Taht Kimin Hakkı: Kılıçların ev Ejderheların Gölgesinde Psikoloji: Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans; 10/04/2015

 • Eldoğan D. ;Stres ve Kişilik. Hücreden Topluma Stres: Başkent Üniversitesi, Ankara; 11/10/2014

 • Ar Y, Eldoğan D. ;Meme Kanseri Hastalarında Duygusal İfadesizlik ve Depresif Belirtiler İlişkisi Üzerinde Evlilik Doyumunun Etkisi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi: İstanbul; 25/04/2012 - 28/04/2012

 • Karancı N, Eldoğan D, Ar Y, Ateş G. ;Şizofreni Bilgisi, Hastalıkla İlgili Bilgi Sahibi Olmanın Olumsuz Tanımlamalara Etkisi. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi: Mersin; 14/04/2010 - 17/04/2010