Araş.Gör. ÖZGE AKSOY

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2039
E-Posta : oaksoy[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2014), Hacettepe Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyati
  • Lisans (2010), Başkent Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


  • YENİ TÜRK EDEBİYATI

Kitaplar


  • Aksoy Serdaroğlu Ö. Oktay Rifat Şiirinde Doğayı Süreç Olarak Okumak: Bir Çevreci Eleştiri Denemesi. In:Gönül PULTAR ve Emine ONARAN İNCİRLİOĞLU editors. Rüzgar Değil Yaprağı Kımıldatan: Türkiye'de Çevrenin Kültürel Boyutlarına Yeni Bakışlar. Ankara: Ürün Yayınları; 2019. p.299-333.

Bildiriler


  • Karaca N, Aksoy-Serdaroğlu Ö. Mağaradakiler'de Münevver, Aydın ve Entelektüel Kavramlarına Bir Bakış. I. Uluslar arası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik HIRVATİSTAN: Yüzüncü Yıl Üni. Sos. Bil. Ens. Dergisi, s.1-8; 24/09/2017 - 28/09/2017

  • Aksoy-Serdaroğlu Ö. Oksidentalizm Bağlamında Ahmet Mithat Efendi'nin Karnaval Adlı Romanı. I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Ordu Üniversitesi: OTUDES Bildiri Kitabı, s. 275-279.; 17/05/2017 - 19/05/2017

  • Aksoy Ö. Oktay Rifat'ın Şiirlerini "Süreç" Olarak Okumak. Çevre ve Kültür 2015 Kültür Araştırmaları Derneği: Boğaziçi Mezunlar Derneği, İstanbul.; 01/09/2015 - 03/09/2015

  • Aksoy Ö. Oktay Rifat'ın Şiirlerinde Doğa Farkındalığı: Çevreci Eleştiri Işığında Bir Okuma. Başkent Üniversitesi Bölüm Seminerleri: Fen Edebiyat Fakültesi; 18/03/2015

  • Aksoy Ö. MA Thesis Project. Erasmus Student's Presentations: Johannes Gutenberg Universitat Mainz DEUTSCHLAND; 15/05/2013