Araş.Gör. ÖZGE AKSOY

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2039
E-Posta : oaksoy[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2014), Hacettepe Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyati
  • Lisans (2010), Başkent Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


  • YENİ TÜRK EDEBİYATI

Bildiriler


  • Aksoy-Serdaroğlu Ö, Karaca N. ;Mağaradakiler'de Münevver, Aydın ve Entelektüel Kavramlarına Bir Bakış. I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Hırvatistan: Yüzüncü Yıl Üni. Sos. Bil. Ens. Dergisi; 24/09/2017 - 28/09/2017

  • Aksoy-Serdaroğlu Ö. ;Oksidentalizm Bağlamında Ahmet Mithat Efendi'nin Karnaval Adlı Romanı. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Ordu Üniversitesi: OTUDES Bildiri Kitabı; 17/05/2017 - 19/05/2017

  • Aksoy Ö. ;Oktay Rifat'ın Şiirlerini "Süreç" Olarak Okumak. Çevre ve Kültür 2015 Kültür Araştırmaları Derneği: Boğaziçi Mezunlar Derneği, İstanbul.; 01/09/2015 - 03/09/2015

  • Aksoy Ö. ;Oktay Rifat'ın Şiirlerinde Doğa Farkındalığı: Çevreci Eleştiri Işığında Bir Okuma. Başkent Üniversitesi Bölüm Seminerleri: Fen Edebiyat Fakültesi; 18/03/2015

  • Aksoy Ö. ;Thesis Project. Seminar für Orientkunde: Johannes Gutenberg Universitat, Mainz, Deutschland; 15/05/2013