Dr. Öğr. Üyesi NİLAY PEKEL ULUDAĞLI

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1644
E-Posta : npekel[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~npekel/

 • Doktora (2011), Hacettepe Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi
 • Yüksek Lisans (2004), Hacettepe Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi

Çalışma Alanları


 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Kitaplar


 • Pekel Uludağlı N. ;Suçlularla görüşme. In:Şenol-Durak, E. & Durak, M. editors. Adli Psikolojide Gözlem-Görüşme ve Psikolojik Değerlendirme. Ankara: Nobel; 2017. p.31-65.

 • Pekel-Uludağlı N. ;Pekel-Uludağlı, N. editors. Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Gen, anne, baba, arkadaş, öğretmen ve toplum. Ankara: Neyir Matbaacılık; 2017

 • Pekel Uludağlı N, Hisli Şahin N, Yeniçeri Z, Kadıhasanoğlu D. ;Stres ve Öfke Yönetimi. In:A. Halıcı ve M. Toprak editors. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları; 2014. p.106-116.

Makaleler


 • Pekel Uludağlı N, Akbaş G. ;Young Adults? Perceptions of Social Clock and Adulthood Roles in the Turkish Population. Journal of Adult Development, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Pekel Uludağlı N. ;Are Uninvolved Fathers Really Incompetent and Unsatisfied?. European Journal of Developmental Psychology, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Pekel Uludağlı N. ;Prenatal dönemden yaşlılığa stres ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9:189-208. ( PsycInfo )

 • Pekel Uludağlı N. ;Baba katılımında etkili faktörler ve baba katılımının baba, anne ve çocuk açısından yararları. Türk Psikoloji Yazıları, 2017; 20:70-88. ( PsycInfo )

 • Pekel Uludağlı N. ;Yetişkinlik rollerini üstlenme ve zamanlamanın psikolojik sağlık açısından değerlendirilmesi.. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2017; 9:263-283. ( psychinfo )

 • Pekel Uludağlı N, Sayıl M. ;Suça Karışmış Ergenlerin Problem ve Olumlu Sosyal Davranışlarında Bireysel, Anne ve Akran Özellikleri: Doğrudan ve Aracı İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 2013; 28(71):57-69. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Pekel Uludağlı N. ;Hükümlülerin Denetiminde ve Topluma Kazandırılmasında Yeni Bir Yöntem Olarak Elektronik İzleme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012; 61:1337-1368.

 • Pekel Uludağlı N, Uçanok Z. ;Orta ve ileri ergenlik döneminde risk alma davranışı: ebeveyn ve akranların rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 2009; 12:14-24. ( PsycInfo )

 • Pekel Uludağlı N, Sayıl M. ;Akran zorbalığı gruplarında yalnızlık ve akademik başarı ile sosyometrik statüye göre zorba/kurban davranış türleri. Türk Psikoloji Dergisi, 2005; 20:77-92.

Bildiriler


 • Pekel Uludağlı N, Akbaş G. ;Adulthood Roles and Social Clock: Links to Well-Being and Need Satisfaction in Turkish Population. British Psychological Society Developmental Psychology Section Annual Conference: İngiltere; 13/09/2017 - 15/09/2017

 • Pekel Uludağlı N, Akbaş G. ;Evliliğe İlişkin Sosyal Saat Algısının Evlilik Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: ; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Pekel Uludağlı N. ;Fairy tales and cartoons as a method for passing down gender roles.. Languages, Cultures and Gender: II. Literature and Cultural Studies Conference: ; 11/05/2016 - 13/05/2016

 • Pekel Uludağlı N. ;Öfke ve Stres Yönetimi. Gazi Anadolu Lisesi Hizmet İçi Eğitim Programı: Gazi Anadolu Lisesi Ankara; 22/06/2015

 • Pekel Uludağlı N. ;Öfke Yönetimi. Öfke Yönetimi: TED Üniversitesi; 03/03/2015

 • Pekel Uludağlı N. ;2000'li yıllarda genç yetişkin olmak. ODTÜ Psikoloji Günleri: ODTÜ; 01/03/2015

 • Pekel Uludağlı N. ;Ben ?Ben? Olduğumu Nasıl Fark Ediyorum?. Kış Okulu V: Başkent Üniversitesi; 28/01/2015 - 30/01/2015

 • Pekel Uludağlı N. ;Akran Zorbalığı ve Ergenlik Dönemi. Başkent Üniversitesi Ayşe Abla Okulları Öğrencilere Yönelik Seminer: Başkent Üniversitesi Ayşe Abla Okulları; 19/01/2015

 • Pekel Uludağlı N. ;Antisosyal Ergenler: Birey, aile, sosyal çevre, sorun nerede?. Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu: Adalet Bakanlığı; 05/12/2012 - 07/12/2012

 • Pekel Uludağlı N, Sayıl M. ;Suça Karışmış Ergenlerin Problem ve Olumlu Sosyal Davranışlarında Bireysel, Anne ve Akran Özellikleri: Doğrudan ve Aracı İlişkiler. 17.Ulusal Psikoloji Kongresi: Boğaziçi Üniversitesi; 25/04/2012 - 28/04/2012