Dr. Öğr. Üyesi SELİM SONER SÜTÇÜ

İngilizce Mütercim Tercümanlık ProgramıTel : 0312 246 6808
E-Posta : ssoner[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2014), Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2006), Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Lisans (1997), Gazi Üniversitesi, İngiliz Dili Öğretimi

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Arda Arıkan editors. We Speak English 1 Grade 5 Coursebook. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları; 2014

 • Arda Arıkan editors. We Speak English 1 Grade 5 Workbook. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları; 2014

Makaleler


 • Çetinkaya L, Sütçü SS. Students? Success In English Vocabulary Acquisition Through Multimedia Annotations Sent Via Whatsapp. The Turkish Online Journal of Distance Education, 2019; 20(4):85-98. ( ERIC )

 • Çetinkaya L, Sütçü SS. The effects of Facebook and WhatsApp on success in English vocabulary instruction. Journal of Computer Assisted Learning, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sütçü SS, Keser H. Öğrenme Nesnelerine Dayalı Tasarlanmış Öğretim Materyalinin Farklı Dil Öğrenme Stratejilerini Kullanan Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Mediterranean Journal of Educational Research, 2018; :-. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Sütçü SS. Çocukların Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Kısıtlamaları Karşı Tepkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2017; 13(2):301-315. ( AERA/EBSCO )

 • Çetinkaya L, Sütçü SS. Parents' Restrictions on Their Children's Use of Information Technologies and Their Reasons From The Perspective of Their Children. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, TOJQI, 2016; 7(1):79-116. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Ülker M, Sütçü SS. Dizi Filmlerle Doğal Ortamda Yabancı Dil Öğrenme: Dizi filmlerin Altyazısız İzlenmesine Kadar Geçen Sürenin Analizi. The International Virtual Symposium of Innovations in Education and Social Sciences: Ankara; 03/04/2019 - 05/04/2019

 • Sütçü SS. Learners? Perceptions and Attitudes towards the Use of Blog for Developing Their Writing Skills. Duzce University International Conference on Language DU-ICOL Writing: Düzce; 18/10/2018 - 20/10/2018

 • Sütçü SS, Karakurt L. The relationship among Turkish EFL Learners' communication anxiety, willingness to communicate and speaking proficiency. 10.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi: Nevşehir; 27/04/2018 - 30/04/2018

 • Sütçü SS. The relationship between learners' self efficacy beliefs and their online reading and listening performance. 10.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi: Nevşehir; 27/04/2018 - 30/04/2018

 • Sütçü SS, Irgatoğlu A. The contribution of using online programs to the academic success of students. The Self in Language Learning International Conference: Çağ Üniversitesi Adana; 17/09/2015 - 19/09/2015

 • Sütçü SS, Bayır Ş. The Status of Teachers' Use of Materials According to Teachers' opinions. International Educational Technology Conference 2007: ; 03/05/2007 - 07/05/2007