Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÜZÜM

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2046
E-Posta : melikeuzum[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~melikeuzum/

 • Doktora (2017), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili
 • Yüksek Lisans (2012), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili
 • Lisans (2010), Selçuk Üniversitesi, Türk Dili Edebiyati Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ

Projeler


 • Demir N. ;Çankırı Poşaları Dil ve Kültür Araştırması. ", BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ", TUBİTAK", 15/12/2013.

Kitaplar


 • Demir N, Üzüm M. ;Çankırı Poşaları. In:Mehmet Özmen Armağanı. : ; 2014. p.137-152.

 • Üzüm M. ;Cümle ve Metin Bilgisi. In:Prof. Dr. Sefer Ada, Doç. Dr. Nurdan Baysal editors. Öğretmenlik Alan Bilgisi. Ankara: Alan Bilgisi Yayınları; 2014. p.29-44.

Makaleler


 • Üzüm M. ;Zaman, Görünüş ve Kiplik İlişkisine Genel Bir Bakış. Turkic Linguistics and Philology, 2018; :-.

 • Üzüm M, Gökter B. ;Çankırı Poşa Dili Örneğinde Elektronik Sözlük Hazırlama Önerisi. Türkiyat Araştırmaları, 2018; :-. ( EBSCO )

 • Üzüm M, Demir N. ;Minority Language Education and Policy in Turkey: The Case of Cankiri Poshas. Journal of Universality of Global Education Issues, 2017; :1-21.

 • Yazan B, Üzüm M. ;Ottoman Turkish in the high school curriculum: current language planning discussions in Turkey. Current Issues in Language Planning, 2016; :1-19. ( Australian Education )

 • Üzüm B, Üzüm M. ;The Historical and Linguistic Analysis of Turkish Politician's Speech. International Journal of Culture, Politics and Society, 2010; 4(23):213-224. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Üzüm M. ;Tarihsel Süreçte turur > -DUr Gelişiminin Semantik Haritası. 32. Ulusal Dilbilim Kurultayı: İzimir; 03/05/2018 - 04/05/2018

 • Üzüm M. ;Critical Issues in Teaching Ottoman Language in Modern Turkey: Students? Perceptions and Language Policy Debates. Universiality of Global Education: Educational Mosaics: Culture, Community, Collaboration: Houston, USA; 01/03/2018 - 02/03/2018

 • Üzüm M. ;Kiplik Kategorisi Açısından Zaman Ekleri. Dilbilimsel Türkolojide Yeni Yaklaşımlar: Tekirdağ; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Üzüm M. ;The transfer of oral tradition in an endangered language: the case of Posha. Intangible Cultural Heritage Today: Field Studies from Southeast Europe: Jena, Almanya; 29/06/2017 - 30/06/2017

 • Üzüm M. ;Artzamanlı Kiplik Çalışmalarının Sözlükbilime Katkısı. III. ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİM SEMPOZYUMU: ; 03/11/2016 - 04/11/2016

 • Gökter B, Üzüm M. ;Çankırı Poşa Dili Örneğinde Sözlük Hazırlama Önerisi. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu: Nevşehir; 28/05/2015 - 30/05/2015

 • Demir N, Üzüm M. ;Tehlikedeki Bir Dil "Poşaca". 17 th International Conference on Turkish Linguistics: Fransa; 03/09/2014 - 05/09/2014

 • Üzüm M. ;Eski Anadolu Türkçesinde Epistemik Kiplik. Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme II: Ankara; 18/08/2014 - 24/08/2014

 • Demir N, Üzüm M. ;An Endangered Gypsy Language: Poshas. Endangered Languages in Europe: Portekiz; 17/10/2013 - 19/10/2013

 • Üzüm M. ;Yerel Dillerin Belgelenmesi. Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme: Ankara; 13/08/2013 - 22/08/2013

 • Demir N, Üzüm M. ;Ankara ve Çankırı'da Diyalekt Dokümantasyonu Çalışmaları. 16th International Conference on Turkish Linguistics: Ankara; 18/09/2012 - 20/09/2012

 • Üzüm M. ;Çankırı Poşa Dili Söz Varlığı Hakkında Ön Bilgiler. 4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı: Edirne; 27/10/2011 - 29/10/2011

 • Üzüm M. ;Ruelaine Stokes'un Şiirlerle Dil Öğretimi Çalışması ve Türk Dili ile Mukayesesi. 9.Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi; Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu: Bişkek; 12/05/2011 - 14/05/2011

 • Özkan A, Yılmaz Orak K, Üzüm M. ;The problem of conceptualization in rhetoric: A case of ittisal, mulayim and cihet-i camia. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Bosnia and Herzegovina; 05/05/2011 - 07/05/2011

 • Üzüm M. ;Çankırı Yöresi Yaran Geleneği. 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi: İstanbul; 04/08/2008 - 06/08/2008