Doç. Dr. ÖZLEM DARCANSOY İŞERİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik ProgramıTel : 0312 246 6804
E-Posta : odiseri[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji
 • Yüksek Lisans (2004), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji
 • Lisans (2002), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji

Çalışma Alanları


 • BİYOTEKNOLOJİ

Ödüller


 • Genç B, Kaplan S, Alan B, Yiğitbaşi SM, Çelik C, Ceylan ÖO, Gülşen B, Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Terzi YK. ;iGEM Competition 2013. MIT-iGEM", Lyon, France", 13/11/2013.

Projeler


 • Sezgin Y, As M, Şahin Fİ, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö. ;Deneysel peridontitiste farklı dozlarda uygulanan resveratrolün rat gingival fibroblastları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. ", ", ", .

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. ;Erken fide dönemi hidrojen peroksit ve farklı gübre uygulamalarının düşük sıcaklıkta domates yetiştiriciliğine etkisi. ", ", ", .

 • Larçin O, Darcansoy İşeri Ö. ;Calendula officinalis Özütlerinin Fitopatojen Bakterilere Karşı Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi. ", ", ", 01/12/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Haberal M. ;Farklı Polaritedeki Çözgenler ile Elde Edilen Yaprak, Kök ve Tohum Özütlerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi. ", ", Başkent Üniversitesi", .

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI. ;Silimarinin farklı hücre dizilerinde tankiraz, axin ve beta-catenin düzeylerine olan etkisinindeğerlendirilmesi. ", ", Başkent Üniversitesi", .

 • Şahin FI, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK, Aksoy Körpe D. ;Legionella pneumophila'yı tür düzeyinde algılayan biyosensör Escherichia coli hücrelerinin oluşturulması. ", ", Başkent Üniversitesi", 02/05/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. ;Domateste Bakteriyel Solgunluk Etkenine Karşı Antibakteriyel Etkinlik Gösteren Bitki Özütlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkilerinin Araştırılması. Bildiri ", ", ", 01/10/2012.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. ;Farklı Tütün Anaçlarının Tomacco Aşı tutmasına, Bitki Gelişimine ve Verimine Etkilerinin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi. Bildiri ", ", Başkent Üniversitesi", .

 • Şahin FI, Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D. ;Legionella pneumophila ?lqs? Gen Bölgesinin Ekspresyon Vektörüne Klonlanması ve Escherichia coli Hücrelerine Transformasyonu. ", ", Başkent Üniversitesi", 02/05/2012.

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. ;Corchorus olitorius L. (Jüt) Özütlerinin Multiple Miyelom hücreleri üzerinde Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. Makale, bildiri ", ", ", 01/12/2012.

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. ;Corchorus olitorius L. (Jüt) dan Özüt Eldesi ve Özütlerin Bitki ve Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerinde Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin Değerlendirilmesi. Makale, bildiri ", ", Başkent Üniversitesi", 01/02/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. ;Erken Fide Dönemi Hidrojen Peroksit Uygulamalarının Domates Fidelerinin Soğuk Toleransına Etkilerinin Değerlendirilmesi. Araştırma makalesi, bildiri ", ", ", 01/04/2011.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Heberal M. ;Farklı Domates Tiplerinin ve Aşılama Yöntemlerinin Tomacco Bitki Gelişimine ve Verimine Etkilerinin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi. Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/02/2014.

 • Şahin Fİ, Şahin Fİ, Darcansoy İşeri Ö, Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Yurtcu E, Erdem R, Erdem R, Sarialioğlu F, Sarialiğolu F. ;Kanser Hücre Dizilerinde ß-Andrenerjik Reseptör İfadelenmesi ve Farklı Andrenerjik Ligandların Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi. Bildiri, makale ", Tıp Fakültesi, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/02/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Kartal T, Şahin Fİ. ;Bitki Özütlerinin Gıda ve Bitki Kaynaklı Patojen Bakteriler Üzerine Antimikrobiyal Etkilerinin Değerlendirilmesi. Araştırma makalesi, Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/09/2011.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. ;Tohum ve Erken Fide Ön Uygulamalarnın Domates Bitkisinin Tuz Stresine Toleransına Etkilerinin Belirlenmesi. Araştırma makalesi, Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/09/2010.

 • Yurtcu E, Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Şahin Fİ. ;İnsan Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerinde Doksorubisin ve Diyete Ek Olarak Alınan Bazı Antioksidanların Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bildiri, makale ", Tıbbi Biyoloji ABD, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/04/2010.

 • Yurtcu E, Yurtcu E, Şahin Fİ, Darcansoy İşeri Ö, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. ;Silymarinin Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Telomeraz Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Makale ", Tıbbi Biyoloji ABD, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/12/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. ;Ticari Domates Çeşitlerinin Tütün Anaçları Üzerine Aşılanması, Aşılı Bitkilerde Gelişimin ve Verimin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi. Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/02/2013.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. ;Bakır Ağır Metalinin Tohum Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi. Araştırma makalesi, Bildiri ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ABD", Başkent Üniversitesi", 01/06/2010.

 • Darcansoy İşeri Ö, Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Şahin Fİ, Haberal M, Haberal M. ;Tuz Stresinin Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Bitkisinin Gelişimine Etkilerinin Belirlenmesi. Bildiri, Makale ", Transplantsyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", 01/06/2010.

 • Gündüz U, Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Mutlu P, Avcu F. ;Multipl Myeloma Hücre Hatlarında İlaç Dirençliliği Mekanizmalarının Mikroarray Analizi ile İncelenmesi. ", ", ODTÜ-GATA ORTAK", .

 • Gündüz U, Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Mutlu P, Baran Y. ;Farklı Kanser Tiplerine Model Hücre Hatlarında İlaç Dirençlilik Mekanizmalarının Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi ve Geri Çevirilmesi. ", ODTÜ-Moleküler Biyoloji ve Kanser Araştırma Labaratuvarı", TUBİTAK-SABAG", 01/06/2008.

 • Darcansoy İşeri Ö, Haberal M, Şahin Fİ. ;Memeli Ekspresyon Vektörünün Oluşturulması Bu Vektörün Fare ve İnsan Kolon Kanser Hücre Dizilerinde İfadelendirilmesi. ", Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü", Başkent Üniversitesi", .

 • Gündüz U, Gündüz G, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M. ;Anti-Kanser İlaç Salımına Yönelik Dendritik Polimer Sentezi ve Hücre Kültürlerinde Uygulanması. ", ODTÜ-Moleküler Biyoloji ve Kanser Araştırma Labaratuvarı", TUBİTAK-TBAG", 01/01/2009.

 • ;Meme Kanseri Hücre Hatlarında MRP1 ve BCRP Gen Ekspresyonlarının Belirlenmesi ve Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılan İlaçların Uygulanması ve İlaç Uygulamaların Hücrelerdeki Dirençlilik Gelişimine. ", ", ODTÜ-BAP", 01/04/2006.

 • Gündüz U, Hasirci N, Arpaci F, Gürhan İ, Atalay C, Darcansoy İşeri Ö. ;Meme Kanserinde Antikanser İlaçlara Karşı Dirençlilik Mekanizmalarının İncelenmesi ve İlaç Hedeflenmesi. ", ", DPT", 01/06/2008.

Kitaplar


 • Alkım C, Çakar ZP, Darcansoy İşeri Ö. ;Transkriptom ve Mikroarrayler. In:Mehmet Karataş editors. Moleküler Biyoloji. : NOBEL Akademik Yayıncılık; 2014. p.567-587.

 • Alkım C, Çakar ZP, Darcansoy İşeri Ö. ;Transkriptom ve Mikroarraylar.. In:Mehmet Karataş editors. Moleküler Biyoloji. Ankara: NOBEL Akademik Yayıncılık; 2012. p.382-403.

Makaleler


 • Kocabaş A, Darcansoy İşeri Ö, Ünlü Ü, Şahin Fİ. ;Anti-pythopathogenic activity of wild medicinal plants extracts.. Journal of Biotechnology (European Biotechnology Congress Supplement), 2017; :-.

 • Kakaç Meşe A, Erdamar A, Darcansoy İşeri Ö. ;Image analysis for single cell gel electrophoresis.. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017, 2017; :1-4. ( Web of Science )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Haberal M. ;Hydrogen peroxide pretreatment of roots protected tomato cells against copper induced oxidative damage and genotoxicity.. Journal of Biotechnology (European Biotechnology Congress Supplement), 2017; :-.

 • İşeri ÖD. ;GENLERLE OYNAMANIN GEÇMİŞİ. PiVOLKA, 2017; 2(7):17-19.

 • Erdamar A, Yilmaz S, Uyar T, Darcansoy İşeri Ö. ;A New Image Segmentation Method for Quantitative Analysis of in vitro Scratch Assay. 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017; :-. ( Web of Science )

 • Larçin Ö, Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. ;Phenolic composition and antibacterial activity of crude methanolic Calendula officinalis flower extract against plant pathogenic bacteria. Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology, 2016; :-.

 • Şahin Fİ, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK, Sarialioglu F. ;Propranolol exerts its effects through cell cycle and proliferation genes on cancer cells. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Aksoy Körpe D, Haberal M. ;Hydrogen peroxide acclimation enhanced antioxidant response of Lycopersicon esculentum Mill. under prolonged cold stress: A field study.. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2016; (231):27-28. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Haberal M, Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. ;Grafting tomato onto tobacco rootstocks is a practical and feasible application for higher growth and leafing in different tobacco-tomato unions. Biological Agriculture & Horticulture, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Duman M, Denkbaş EB, Şahin Fİ, Haberal M. ;Biosynthesis of metallic nanoparticles: A comparative optimization study for plant leaf extracts and their biological assays.. jOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2016; (231):27-27. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. ;High salt induced oxidative damage and antioxidant response in tomato grafted on tobacco. Chilean Journal of Agricultural Research, 2015; 75(2):192-201. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. ;Effects of silymarin and silymarin-doxorubicin applications on telomerase activity of human hepatocellular carcinoma cell line HepG2. Journal of Balkan Union of Oncology, 2015; 20(2):551-561. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ. ;Seed Priming to Increase Germination, Drought Tolerance and Yield of Cucumber. Acta Advances in Agricultural Sciences, 2015; 3(2):42-53. ( Google Scholar )

 • Terzi YK, Özer Kaya Ö, Darcansoy İşeri Ö, Çelik Yılmaz Z, Şahin Fİ. ;Epigallocatechin 3-gallate applications on HT-29 and MCF-7 cell lines and evaluation of tumor suppressor gene methylation. Turkish Journal of Biology, 2015; 39:698-704. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. ; Genotoxic and Cytotoxic Effects of Doxorubicin and Slymarin on Human Hepatocellular Carcinoma Cells.. Human and Experimental Toxicology, 2014; 33(12):1269-1279. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Terzi YK, Yurtcu E, Erdem SR, Sarialioğlu F. ;Beta-adrenoreceptor antagonists reduce cancer cell proliferation, invasion, and migration.. Pharmaceutical Biology, 2014; 52(11):1374-1381. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. ;Screening of Nasturtium officinale extracts for biological activities: Implications for plant pathogens.. Journal of Biologically Active Products From Nature, 2014; 4(1):19-28.

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin Fİ, Haberal M. ;Alleviation of Copper Induced Oxidative Damage and Genotoxicity in Tomato by Corchourus olitorius and Urtica pilulifera Extracts.. Journal of Biotechnology, 2014; (Suppl):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Haberal M. ;Sodium Chloride Priming Improves Salinity Response of Tomato (Lycopersium esculentum Mill.) at Seedling Stage.. Journal of Plant Nutrition, 2013; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. ;Corchorus olitorius (jute) extract induced cytotoxicity and genotoxicity on human multiple myeloma cells (ARH-77).. Pharmaceutical Biology, 2013; 51(6):766-770. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şehin FI, Haberal M. ;Hydrogen Peroxide Pretreatment of Roots Enhanced Oxidative Stress Response of Tomato under Cold Stress.. Acta Physiologiae Plantarum, 2013; 35(6):1905-1913. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. ;High Salt Induced Oxidative Damage and Antioxidant Response Differs in Nicotiana tabacum L. and Nicotiana rustica L. Cultivars.. Journal of Applied Biological Sciences, 2013; 7(1):15-23.

 • Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Terzi YK, Yurtcu E, Erdem R, Sarıalioğlu F. ;Beta-adrenoreceptor antagonists reduces cancer cell proliferation, invasion, and migration in vitro.. European Journal of Human Genetics, 2013; 21:528-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Cabi E, Iffet Şahin F, Haberal M. ;High-antibacterial activity of Urtica spp. seed extracts on food and plant pathogenic bacteria.. International Journal of Food Science and Nutrition, 2012; 64(3):355-362. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Haberal M. ;Determination of Genetic Stability of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Grafted on Tobacco (Nicotiana tabacum L.) by Random Amplified Polymorphic DNA Analysis.. Harran University Journal of the Faculty of Agriculture, 2012; 16(2):37-44.

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. ;Corchorus olitorius L. (Jute) Extracts Prevented Proliferation of Human Multiple Myeloma Cells (ARH-77) and Induced DNA Damage.. New Biotechnology, 2012; 29(2):114-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Haberal M, Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI. ;Evalution of Fruit and Leaf Nicotine Content of New `Tomacco? Unions.. Journal of Biotechnology, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö. ;Genotoxicity Studies in Plant Cellls.. Journal of Biotechnology, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. ;Evaluation of Plant Extracts of High Antibacterial Activity against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis for Allelopathic Effect on Tomato Seed Germination.. New Biotechnology, 2012; 29(2):186-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. ;Cucumber (Cucumis sativus L.) Growth Under Normal and Drought Irrigation.. Journal of Biotechnology, 2012; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Two different docetaxel resistant MCF-7 sublines exhibited different gene expression pattern.. Molecular Biology Reports, 2012; 39:3505-3516. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Cabi E, Şahin FI, Haberal M. ;Screening of Corchorus olitorius L. extracts for antioxidant and antibacterial activities.. Current Opinion in Biotechnology, 2011; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin FI, Darcansoy İşeri Ö, Haberal M. ;NaCl priming improves salinity response of tomato (Lycopersium esculentum Mill.) at seedling stage.. Current Opinion in Biotechnology, 2011; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Yurtcu E, Iffet Şahin F, Haberal M. ;Copper-induced oxidative damage, antioxidant response and genotoxicity in Lycopersicum esculentum Mill. and Cucumis sativus L.. Cell Reports, 2011; 30(9):1713-1721. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. ;A Microarray Based Expression Profiling Of Paclitaxel And Vincristine Resistant MCF-7 Cells.. European Journal of Pharmacology, 2011; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. ;Effects of ascorbic acid and ß-carotene on HepG2 human hepatocellular carcinoma cell line.. Molecular Biology Reports, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpaci F, Atalay C, Pak I, Gündüz U. ;Drug resistant MCF-7 cells exhibit epithelial-mesenchymal transition gene expression pattern. Biomedicine and Pharmacotherapy, 2011; 65:40-45. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İşeri ÖD, Mutlu P, Kars MD, Avcu F, Ural AU, Gündüz U. ;Expression of multidrug resistance 1, lung resistance protein and breast cancer resistance protein genes in chronic leukemias.. International Journal of Hematology and Oncology, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Drug Resistant MCF-7 Cells Have Altered Expression Levels of ß-Tubulin Isotypes and Mutations in TUBB Gene. International Journal of Hematology and Oncology, 2010; 20(2):75-83. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Dönmez Y, Akhmetova L, Darcansoy İşeri Ö, Kars MD, Gündüz U. ;Effect of MDR modulators verapamil and promethazine on gene expression levels of MDR1 and MRP1 in doxorubicin-resistant MCF-7 cells.. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kars MD, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. ;Drug resistant breast cancer cells overexpress ETS1 gene.. Biomedicine and Pharmacotherapy, 2010; 64(7):458-462. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Arpaci F, Gündüz U. ;MEME KANSERİ MCF-7 HÜCRE HATTINDA PAKLİTAKSEL VE VİNKRİSTİN?E KARŞI GELİŞMİŞ ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ MEKANİZMALARININ MİKRODİZİN ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ. Türk Onkoloji Dergisi, 2009; 8:207-213.

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpaci F, Gündüz U. ;Gene Expression Analysis of Drug Resistant MCF-7 Cells: Implications for Relation to Extracellular Matrix Proteins.. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2009; 65(3):447-455. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Eroğlu S, Gündüz U. ;Cross-resistance Development and Combined Applications of Anticancer Agents in Drug Resistant MCF-7 Cell Lines.. International Journal of Hematology and Oncology, 2009; 1(19):1-8. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. ;Role of ETS1 in paclitaxel and vincristine resistance development in MCF-7 cells.. The FEBS Journal, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Arpacı F, Atalay C, Pak I, Gündüz U. ;Drug resistant MCF-7 cells possessed epithelial-mesenchymal related gene expression pattern.. The FEBS Journal, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Ural AU, Avcu F, Beyzadeoğlu M, Dirican B. ;Development of Radioresistance in Drug Resistant Human MCF-7 Breast Cancer Cells.. Journal of Radiotherapy in Practice, 2009; 8:207-213. ( EBSCO )

 • Akhmetova L, Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Modulation of Multidrug Resistance in Doxorubicin Resistant MCF-7 Cells.. Turkish Journal of Biocehemistry, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Nil Z, Urfalı Ç, Şenyılmaz D, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. ;Investigation of Cross Resistance Development in Zoledronic Acid Resistant MCF-7 Cells.. Turkish Journal of Biocehemistry, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Molnar J. ;Reversal of MDR by Synthetic and Natural Compounds in Drug Resistant MCF-7 Cell Lines.. Chemotherapy, 2008; 54:194-200. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sakin V, Eskiocak U, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. ;hTERT Gene Expression Levels and Telomerase Activity in Drug Resistant MCF-7 Cells.. Experimental Oncology, 2008; 30(3):1-4. ( Medline/Pubmed )

 • Eskiocak U, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Biçer A, Gündüz U. ;Effect of doxorubicin on telomerase activity and apoptotic gene expression in doxorubicin-resistant and -sensitive MCF-7 cells.. Chemotherapy, 2008; 54:209-216. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. ;Alterations in ß-tubulin Isotypes and AntiMicrotubule Drug Resistance in MCF-7 Cells.. The FEBS Journal, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. ;Drug Resistant MCF-7 Cells Have Altered mRNA Levels for ECM Related Proteins.. The FEBS Journal, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Ural AU, Gündüz U. ;In Vitro Evaluation of Zoledronic Acid Resistance Developed in MCF-7 Cells.. ANTICANCER RESEARCH, 2007; 27:4031-4038. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gündüz U, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Molnar J. ;Reversal of MDR by Synthetic and Natural Compounds in Drug Resistant MCF-7 Cell Lines.. The FEBS Journal, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. ;Analysis of Expression of ß-tubulin Isotypes and Mutations of Class I ß-tubulin Gene In Docetaxel Resistant MCF-7 Cells.. The FEBS Journal, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eskiocak U, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Biçer A, Gündüz U. ;Effect of Doxorubicin on Telomerase Activity and Apoptotic Gene Expression in Doxorubicin Resistant and Sensitive MCF-7 Cells.. The FEBS Journal, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Investigation of Apoptotic Gene Expression Levels in Multidrug Resistant MCF-7 Cell Lines.. The FEBS Journal, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Küçük B, Şen P, Gündüz U. ;An Improved Technique for Preparation of Doxorubicin Loaded PLGA Microspheres for Drug Release Studies.. The FEBS Journal, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Ural AU, Molnar J. ;Modulation of Multidrug Resistance in Paclitaxel and Vincristine Resistant MCF-7 Cell Lines.. The FEBS Journal, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Ural AU, Arpaci F, Molnar J. ;Development of rational in vitro models for drug resistance in breast cancer and modulation of MDR by selected compounds.. Anticancer Research, 2006; 26:4559-4568. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Mutlu P, Demirel Kars M, Avcu F, Gündüz U. ;Expression of multidrug resistace 1, lung resistance protein and breast cancer resistance protein genes in chronic lymphocytic and chronic myelogeneous leukemia.. Blood, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpacı F, Gündüz U. ;Investigation of Multidrug Resistance in Docetaxel and Doxorubicin Resistant MCF-7 Cell Lines.. The FEBS Journal, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Mutlu P, Demirel Kars M, Avcu F, Gündüz U. ;Kronik lenfositik lösemi ve kronik miyelositer lösemi vakalarında çoklu ilaç direnç 1, akciğer direnç protein ve meme kanseri direnç protein genlerinin tanımlanması.. Turkish Journal of Hematology, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Çetin Bilgin M, Sezgin Y, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Bulut Ş. ;Farklı Dozlardaki Resveratrolün Ratlarda Oksidatif Stres ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu: ; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK, Şahin Fİ, Alptekin NÖ. ;Resveratrolün Rat Gingival Fibroblast Canlılığı Üzerindeki Etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu: ; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Şahin FI, Haberal M. ;Corchorus olitorius L. (Jüt) Özütlernin İnsan Multipl Myelom Hücreleri (ARH-77) Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi.. 17 Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: İstanbul; 23/09/2013 - 26/09/2013

 • Özer Ö, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö, Yılmaz Çelik Z, Şahin FI. ;EGCG applications on HT-29 and MCF-7 cell lines and evaluation of tumor supressor gene methylation.. American Society of Human Genetics 62nd Annual Meeting: San Fransisco, USA; 06/11/2012 - 10/11/2012

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Duman M, Denkbaş EB, Şahin FI, Haberal M. ;Biological synthesis of metallic nanoparticles using Urtica pilulifera L. Leaf extract.. 8thNanoscience and Nanotechnology Congress: Ankara; 25/06/2012 - 29/06/2012

 • Aksoy Körpe D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin FI, Cabi E, Haberal M. ;Investigation of Urtica spp. Extracts for Antioxidant and Antibacterial Activities: Implications for Plant Pathogens.. 1st International Symposium of Secondary Metabolites, Chemical, Biological and Biotechnological Properties: Pamukkale-Denizli; 12/09/2011 - 15/09/2011

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. ;Organic and Inorganic Chemical Pre-treatments Enhanced Cucumber (Cucumis sativus L.) Seed Germination.. 1st International Symposium of Secondary Metabolites, Chemical, Biological and Biotechnological Properties: Pamukkale-Denizli; 12/09/2011 - 15/09/2011

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Şahin FI, Haberal M. ;Hydrogen Peroxide Pretreatment of Roots Enhanced Oxidative Stress Response of Tomato under Cold Stress.. 1st International Symposium of Secondary Metabolites, Chemical, Biological and Biotechnological Properties: Pamukkale-Denizli; 12/09/2011 - 15/09/2011

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy Körpe D, Kartal T, Şahin FI. ;Characterization of Nasturtium officinale L. (Watercress) Leaf and Root Extractsfor Antioxidant and Antibacterial Activities. 1st International Symposium of Secondary Metabolites, Chemical, Biological and Biotechnological Properties: Pamukkale-Denizli; 12/09/2011 - 15/09/2011

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. ;İnsan Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerinde Doksorubisin ve Silimarinin Etkilerinin Değerlendirilmesi.. 3. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: Bursa-Türkiye; 14/03/2010 - 17/03/2010

 • Yurtcu E, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ. ;Beta Karoten ve Askorbik Asidin İnsan Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. 3. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: Bursa-Türkiye; 14/03/2010 - 17/03/2010

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy D, Şahin Fİ, Haberal M. ;Tuz Stresinin Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Bitkisine Etkilerinin İncelenmesi.. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Antalya-Türkiye; 13/12/2009 - 15/12/2009

 • Aksoy D, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Haberal M. ;Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Bitkisinin Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD) Yöntemi ile Moleküler Analizi. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Antalya-Türkiye; 13/12/2009 - 15/12/2009

 • Darcansoy İşeri Ö, Aksoy D, Yurtcu E, Şahin Fİ, Haberal M. ;Bakır Ağır Metalinin Domates Tohum Gelişimine Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi.. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: Antalya-Türkiye; 13/12/2009 - 15/12/2009

 • Nil Z, Urfali Ç, Şenyilmaz D, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. ;Investigation of Cross Resistance Development in Zoledronic acid Resistant. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi: İstanbul-Türkiye; 28/10/2009 - 31/10/2009

 • Akhmetova L, Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Modulation of Multidrug Resistance in Doxorubicin Resistant MCF-7 Cells. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi: İstanbul-Türkiye; 28/10/2009 - 31/10/2009

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpaci F, Gündüz U. ;Role of ETS1 in Paclitaxel and Vincristine Resistance Development in MCF-7 Cells. 34th FEBS Congress-Young Scientist Forum: Prag-Çek Cumhuriyeti; 02/07/2009 - 04/07/2009

 • Akar A, Akçali K, Durdu S, Çubukçuoğlu Deniz G, Darcansoy İşeri Ö, Kaya B. ;Involvement of Bcl-2 Family of Proteins in Vascular Smooth Muscle Cell Apoptosis in Patients with Ascending Aortic Aneurysm and Dissection. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress: ANTALYA; 21/05/2009 - 24/05/2009

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Arpaci F, Gündüz U. ;Two Docetaxel Resistant MCF-7 Sublines Selected in Different Drug Concentrations Exhibited Differential Gene Expression Pattern. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress: ANTALYA; 21/05/2009 - 24/05/2009

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Ural AU, Avcu F, Beyzadeoğlu M, Dirican B. ;Development of Radioresistance in Drug Resistant Human MCF-7 Breast Cancer Cells. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress: ANTALYA; 21/05/2009 - 24/05/2009

 • Nil Z, Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Expression of the Ceramide Metabolizing Enzymes In Drug Resistant MCF-7 Cells. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress: ANTALYA; 21/05/2009 - 24/05/2009

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Arpaci F, Gündüz U. ;Meme Kanseri MCF-7 Hücre Hattında Paklitaksel ve Vinkristine Karşı Gelişmiş Çoklu İlaç Direnç Mekanizmalarının Mikrodizin Analizi İle Belirlenmesi.. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi: ANTALYA; 22/04/2009 - 26/04/2009

 • Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Analysis of ß-tubulin isotypes and apoptotic gene expression in response to paclitaxel treatment in MCF-7 breast carcinoma cell lines.. EMBO Young Scientists Forum: İSTANBUL; 20/02/2008 - 22/02/2008

 • Dönmez Y, Akçay İ, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Paklitaksel ve Vinkristin Uygulanan MCF-7 Hücrelerinde ß-tubulin İzotip Ekspresyonlarının İncelenmesi.. 15. Biyoteknoloji Kongresi: ANTALYA; 28/10/2007 - 31/10/2007

 • Dönmez Y, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Paklitaksel Uygulanan MCF-7 Hücrelerinde Apoptotik Gen Ekspresyonu Düzeylerinin İncelenmesi.. 15. Biyoteknoloji Kongresi: ANTALYA; 28/10/2007 - 31/10/2007

 • Eroğlu S, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. ;Cross-resistance Development and Combined Applications of Anticancer Agents in Drug Resistant MCF-7 Cell Lines.. 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Cehmistry: ANTALYA; 16/10/2007 - 21/10/2007

 • Sakin V, Eskiocak U, Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U. ;Investigation of hTERT mRNA levels and telomarase activity in drug resistant MCF-7 cells.. 2nd Congress of Molecular Medicine: İSTANBUL; 24/03/2007 - 26/03/2007

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Ural AU, Gündüz U. ;In-vitro evaluation of zoledronic acid resistance developed in MCF-7 cells.. 2nd Congress of Molecular Medicine: İSTANBUL; 24/03/2007 - 26/03/2007

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Promethazine inhibits MDR1 gene expression in drug resistant MCF-7 cell lines.. 2nd Congress of Molecular Medicine: İSTANBUL; 24/03/2007 - 26/03/2007

 • Ural AU, Darcansoy İşeri Ö, Mutlu P, Demirel Kars M, Avcu F, Gündüz U. ;Kronik lenfositik lösemi ve kronik miyelositer lösemi vakalarında çoklu ilaç direnç 1, akciğer direnç protein ve meme kanseri direnç protein genlerinin tanımlanması.. Türk Hematoloji Derneği 32. Hematoloji Kongresi: ANTALYA; 08/11/2006 - 12/11/2006

 • Güç E, Gündüz G, Şen P, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Synthesis and Characterization of Dendritic Polymers and PLGA Microcapsules for Anti-Cancer Drug Release.. 13th International Pharmaceutical Technology Symposium: ANTALYA; 10/09/2006 - 13/09/2006

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Doleschall Z, Csuka O, Bak M. ;Analysis of Multidrug Resistance (MDR) Related Gene Expression Profiles in MCF-7 Cell Lines. 19th Meeting of the European Association For Cancer Research: BUDAPEŞTE-MACARİSTAN; 01/07/2006 - 04/07/2006

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Dosetaksel ve Doksorubisine Dirençli MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hatlarında Bcl-2 ve Bax Gen Ekspresyonlarının İncelenmesi. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: ULUDAĞ-BURSA; 12/03/2006 - 15/03/2006

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;ATP Bağımlı Taşıyıcı Poteinlerinin Gen Ekspresyon Düzeylerinin MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hatlarında İncelenmesi.. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu: ULUDAĞ-BURSA; 12/03/2006 - 15/03/2006

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Engi H, Molnar J. ;Investigation of Molecular Mechanisms of Multiple Drug Resistance in MCF-7 Cell Line and Reversal of MDR.. 17th International Congress on Anticancer Treatment: PARİS-FRANSA; 30/01/2006 - 02/02/2006

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Gündüz U, Molnar J. ;Reversal of Multiple Drug Resistance in Anticancer Drug Selected Resistant MCF-7 Cell Lines.. International Seminar on Drug Resistance in Cancer: SZEGED-MACARİSTAN; 05/12/2005

 • Eskiocak U, Darcansoy İşeri Ö, Demirel Kars M, Gündüz U. ;Telomeraz aktivitesinin TRAP yöntemiyle incelenmesi.. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi: ESKİŞEHİR; 31/08/2005 - 02/09/2005

 • Demirel M, Darcansoy İşeri Ö, Atalay C, Baran Y, Kaya P, Gündüz U. ;Investigation of molecular mechanisms of multiple drug resistance.. European 11th COST ACTION B16 Symposium on Multi-drug Resistance Reversal: ANTALYA; 13/05/2005 - 14/05/2005

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel M, Arpaci F, Gündüz U. ;Investigation of multidrug resistance gene expression in mammary carcinoma tissue samples.. 6th Balkan Meeting on Human Genetics: SELANİK-YUNANİSTAN; 28/08/2004 - 31/08/2004

 • Demirel Kars M, Darcansoy İşeri Ö, Ural AU, Gündüz U. ;Cytotoxicity and multidrug resistance gene expression analysis in MCF-7 breast carcinoma cell.. 6th Balkan Meeting on Human Genetics: SELANİK-YUNANİSTAN; 28/08/2004 - 31/08/2004

 • Darcansoy İşeri Ö, Demirel M, Arpaci F, Gündüz U. ;Meme kanseri doku örneklerinde ve MCF-7 model hücre hattında ilaç dirençliliği genlerinin ekspresyon analizi.. Türk Biyokimya Derneği Moleküler Kanser Sempozyumu: İZMİR; 06/04/2004 - 07/04/2004

 • Demirel M, Darcansoy İşeri Ö, Ünal N, Ural AU, Gündüz U. ;Taksoid grubu ilaçların MCF-7 meme kanseri hücre hattında sitotoksisite ve gen ekspresyonu analizleri.. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 1. Ulusal Kongresi: KAPADOKYA-NEVŞEHİR; 01/10/2003 - 04/10/2003