Prof. Dr. TÜLAY UĞUZMAN

Sosyoloji ProgramıTel : 0312 246 6633
E-Posta : tuguzman[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1985), Ankara Üniversitesi, Halkbilim
 • Yüksek Lisans (1978), Ankara Üniversitesi, Sosyal Ve Kültürel Antropoloji
 • Lisans (1975), Ankara Üniversitesi, Sosyal Ve Kültürel Antropoloji

Çalışma Alanları


 • SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ

 • SOSYOLOJİ

Ödüller


 • Uğuzman T. ;Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü 2003. Folklor Araştırmaları Kurumu", Ankara", 20/12/2003.

Kitaplar


 • Uğuzman T. ;Tülay Uğuzman editors. Atasözlerine ve Deyimlere Yansıyan Türk Halk Düşüncesi. Ankara: Nobel Yayınları; 2014

 • Uğuzman T. ;Türk Sosyolojisinde Köy, Kent ve Kasaba Araştırmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme. In:Tülay Uğuzman / Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin editors. Prof. Dr. Orhan Türkdoğan?a Armağan Sosyoloji Yazıları 2. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2010. p.313-333.

 • Uğuzman T. ;Geçmişten Geleceğe Yaren Kültürü Üzerine Birkaç Söz. In:Necati Ülker, Tülay Uğuzman / Metin Yılmaz editors. Geçmişten Geleceğe Çankırı Yaren Kültürü El Kitabı. Ankara: Karatekin Yaren Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği Yayını; 2009. p.6-8.

 • Uğuzman (Er) T. ;Dörtdivan Kasabasının Sosyal ve Kültürel Araştırması. Ankara: Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Yayını.(Kültür Bakanlığı'nın Katkılarıyla); 2000

 • Uğuzman (Er) T. ;Tülay Uğuzman editors. Simav İlçesi ve Çevresi Yâren Teşkilatı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 101, Gelenek Görenek ve İnançlar Dizisi: 5 1988, VIII + 151 s.; 1988

 • Er (Uğuzman) T. ;Tülay Er (Uğuzman) editors. Kemal Tahir'in Altı Romanının Halkbilimsel Açıdan Değerlendirilmesi. Ankara: Feryal Matbaası; 1986

Makaleler


 • Uğuzman T. ;Tarih ve Toplum Köy ve Kent. İstanbul Journal of Sociological Studies, 2017; 1(55):495-498. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Uğuzman T. ;SOSYAL ANTROPOLOJİ VE SOSYOLOJİDE ?YENİDEN ZİYARET ÇALIŞMALARI? ÜZERİNE. Uluslararası Türkiye-Çek Cumhuriyeti İlişkileri Sempozyumu: ; 10/07/2016 - 14/07/2016

 • Uğuzman T. ;Atasözleri ve Deyimler Aracılığı ile Türk Ataların İnsana İlişkin Olarak İnsanlığa Söyledikleri. Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi: ; 10/07/2016 - 14/07/2016

 • Uğuzman T. ;Sosyal Antropolojide Yeniden Ziyaret Çalışmaları Üzerine. Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi: ; 10/07/2016 - 14/07/2016

 • Uğuzman T. ;Yarenlik ve Yaren Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme. Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren Sempozyumu: ; 02/04/2016 - 04/04/2016

 • Uğuzman T. ;Çanakkaye Çevresinde Yapılan Köy Hayırları Üzerine Ssosyolojik Bir Değerlendirme. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri 8: ; 23/12/2015

 • Uğuzman T. ;UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine Kayıtlı Bir Türk Geleneği: Geleneksel Sohbet Toplantıları/Yaren Teşkilâtı. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri 2: ; 11/11/2015

 • Uğuzman T. ;TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN BAZI SÖZLÜ ÜRÜNLERİNE YANSIYAN KADIN ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu: ŞanlıUrfa; 13/03/2015 - 15/03/2015

 • Uğuzman T. ;Türk Halkının Zenginlik- Yoksulluk ve Tutumluluk-Savurganlık Konularındaki Algılamalarının Atasözlerindeki Yansımaları. Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu: ; 07/03/2015

 • Uğuzman T. ;Aynı Zamanda Bir Tür Halk Eğlencesi Olan Simav Yaren Toplantılarında Kültüre, Sanata ve Sanatçıya Saygı. Hollanda'ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında Türkiye-Hollanda İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Amsterdam/Hollanda; 05/10/2014

 • Uğuzman T. ;ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ARACILIĞI İLE TÜRK ATALARIN İNSANA İLİŞKİN OLARAK İNSANLIĞA SÖYLEDİKLERİ. Hollanda'ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında Türkiye-Hollanda İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Amsterdam/Hollanda; 05/10/2014

 • Uğuzman T. ;Türkiye Ve Makedonya?da Yaşayan Türk Halkları Ağızlarında Dolaşan Atasözlerinde İyilik ve Kötülüğe İlişkin Algılamalar. XVII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu: Makedonya; 04/05/2012 - 07/05/2012

 • Uğuzman T. ;Türk Halkının Zenginlik- Yoksulluk ve Tutumluluk-Savurganlık Konularındaki Algılamalarının Atasözlerindeki Yansımaları. Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu: Şanlıurfa; 27/04/2012 - 29/04/2012

 • Uğuzman T. ;Kültürel Doku Analizinde Gelenek, Geçiş Dönemleri ve Kültür Ekonomisi. Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: 1. Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı? ?Türk Halkbilimi Araştırma Eğilimlerinde Yöntemler, Kuramlar, Tespitler ve Öneriler: İstanbul Kültür Üniversitesi; 16/09/2011 - 18/09/2011

 • Uğuzman T. ;TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN SÖZLÜ ÜRÜNLERİNDEN OLAN ATASÖZLERİNDE DOSTLUK-DÜŞMANLIK İKİLEMİ HAKKINDA ÜRETİLEN HALK DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Türkiye-Mısır-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Mısır; 02/11/2009 - 07/11/2009

 • Uğuzman T. ;Türk Sosyolojisinde Kasaba Araştırmalarının Yeri ve Önemi. Türkiye?de Sosyoloji ve Sorunları Paneli: ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü; 02/05/2008

 • Uğuzman T. ;Turizm Sektöründe Türk Kültüründen Etkin ve Etkili Bir Biçimde Yararlanılması Gerekliliği. Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu: ; 19/10/2000 - 21/10/2000

 • Uğuzman (Er) T. ;Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Batı Alanya Yörükleri. IV.Alanya Tarih ve Kültür Semineri: Alanya / Antalya; 18/10/1994 - 20/11/1994