Dr. Öğr. Üyesi BİLGE GÖKTER GENÇER

Türk Dili ve Edebiyatı ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2046
E-Posta : gokter[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~gokter/

 • Doktora (2018), Ankara Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (2010), Ankara Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (2006), Ege Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Projeler


 • Eker S, Aydıngün A, Aydıngün İ, Bacanlı E, Garibova J, Balım Ç. Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler. Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sona Orta Asya Cumhuriyetleri; Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna ", ", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", 14/05/2012.

 • Demir N, Eker S, Yıldırım F, Aslan Demir S, Gökter B, Çancı S. Ankara Ağızları Dokümantasyonu. ", Başkent Üniversitesi", TÜBİTAK", 19/06/2010.

Kitaplar


 • Garkavets A, Gökter B. Azak Urumları ve Dilleri. In:Süer Eker, Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri. Ankara-Astana: Uluslararası Türk Akademisi-Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi; 2016. p.617-631.

 • Karaca N, Gökter B. Nesrin Karaca, Bilge Gökter editors. Geçmiş Zaman Medeniyeti ve Daüssıla Anlatıcısı Abdülhak Şinasi Hisar'ı Doğumunun 125., Ölümünün 50. Yılında Anma Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2016

 • Eker S, Gökter B. Süer Eker, Bilge Gökter editors. Fin Halkının Uyanışı Beyaz Zambaklar Ülkesi. Ankara: Elma Yayınevi; 2015

 • Gökter B. Atatürk'ün İzmiri, Bir Kentin Yeniden Doğuşu (Özet). In:Aptin Khanbaghi editors. Cities As Built and Lived Environments, Scholarship From Muslim Contexts, 1875 to 2011. İngiltere: Edingurg University Press; 2014. p.198-199.

 • Gökter B. Kent ve Kültür (Özet). In:Aptin Khanbaghi editors. Cities As Built and Lived Environments, Scholarship From Muslim Contexts, 1875 to 2011. İngiltere: Edinburg University Press; 2014. p.250-251.

 • Gökter B. Ses ve Yapı Bilgisi. In:Prof. Dr. Sefer Ada, Doç. Dr. Z. Nurdan Baysal editors. Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği. Ankara: Alan Bilgisi Yayınları; 2014. p.3-25.

 • Gökter B. İslam: Ansiklopedi. In:Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.291-292.

 • Gökter B. Müzik Enstrümaları Sözlüğü. In:Encyclopedias About Muslim Civilisations. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2009. p.277-278.

Makaleler


 • Gökter Gençer B. Türkçe Sözlük'teki Analitik Tanımlar Üzerine: Doğal Tür Sözcükleri. Türkoloji Dergisi, 2019; 23(1):28-44. ( MLA International Bibliography )

 • Üzüm M, Gökter B. Çankırı Poşa Dili Örneğinde Elektronik Sözlük Hazırlama Önerisi. Türkiyat Araştırmaları, 2018; (28):173-191. ( EBSCO )

 • Gökter B. Tahir Nejat Gencan. Türk Dili, 2010; (700):47-50.

Bildiriler


 • Gökter Gençer B, Yavuzarslan P. Tanım ve Tanımlama Yöntemleri Üzerine. IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu: Bartın; 17/09/2018 - 19/09/2018

 • Üzüm M, Gökter B. Çankırı Poşa Dili Örneğinde Sözlük Hazırlama Önerisi. 1. Uluslararası Dil ve Eğitim Sempozyumu: Nevşehir; 28/05/2015 - 30/05/2015

 • Gökter B. Sözlüklerde Anlam ve Tanım. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu: 21. Yüzyılda Sözlükçülük: Sakarya Üniversitesi; 26/11/2014 - 27/11/2014

 • Gökter B. Derleme Sözlüğü'ndeki Tanımlamalar ve Örneklendirmeler Üzerine Leksikografik Bir Değerlendirme. IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı: Trakya Üniversitesi-Edirne; 27/10/2011 - 29/10/2011

 • Gökter B. Ağız Sözlüklerinde Yöntem Sorunları - Madde Başlarının Tanımlanması Üzerine. Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu: İstanbul; 04/11/2010 - 06/11/2010