Prof. Dr. NESRİN ŞAHİN

Psikoloji ProgramıTel : 0312 246 6807
E-Posta : nesrins[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~nesrins/

 • Yüksek Lisans (1979), Ege Üniversitesi, Klinik Psikoloji
 • Yüksek Lisans (1976), The University Of Tulsa, Danişmanlik Psikolojisi 1 Yil
 • Lisans (1973), The University Of Tulsa, Psikoloji
 • Lisans (1970), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji
 • Doktora (1882), Ege Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Uygulamali Psikoloji)

Çalışma Alanları


 • UYGULAMALI PSİKOLOJİ

Projeler


 • Hisli Şahin N, Zeyneloğlu H, Önalan GM, Bayraktar N. ;Stres Yönetimi Eğitimi ve Omega 3 Tedavisinin Tedavi Başarısındaki Rolu. ", Başkent Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi", TÜBİTAK", 30/09/2013.

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A. ;Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Riskini Belirlemeye Yönelik bir Modelin Sınanması. TURK PSIKIYATRI DERGISI 20 ( 1), 28-36 ", Ankara Üniversitesi", TÜBİTAK", 30/12/2007.

 • ;, Kişilerarası tarz, öfke ve benlik algısı: Psikopatolojilerde ortak ögeler. ongress of Psychology ", ", Ankara Üniversitesi Rektörlüğü", 01/09/2008.

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;Psikososyal okul projesi (deprem bölgesi) değerlendirme araştırması: Psikososyal risk faktörleri ve deprem sonrası travma tepkileri. UNICEF ", Marmara Bölgesi", UNICEF", 10/10/2002.

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;Psychosocial school project: An evoluation study for the teachers' debriefing, classroom-based interventions, group counseling and psychoeducation programs. UNICEF ", Deprem Bölgesi", UNICEF", 01/10/2000.

 • Sümer C, Sümer N, Hisli Şahin N, Şahin N, Demirutku K, Eroğlu B. ;Development of a personality test battery to be used in officer selection in the Turkish Armed Forces. Research and Technology Organization Meeting Proceedings ", Turkish Armed Forces", Turkish Armed Forces", 01/10/2000.

Kitaplar


 • Hisli Şahin N. ;Çocuğumuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler: Anneler. In:Nilay Pekel Uludağlı editors. Çocuğumuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler: Gen, Anne, Baba, Arkadaş, Öğretmen ve Toplum. Ankara: Neyir Matbaacılık; 2017. p.32-56.

 • Kökdemir D, Pekel Uludağlı N, Kadıhasanoğlu D, Yeniçer Z. ;Davranış. In:Ali Halıcı ve Musa Toprak editors. Hukuk Uyuşmazlıklarında arabuluculuk. : Türkiye Barolar Birliği; 2014. p.90-105.

 • Hisli Şahin N. ;Stres ve stres yönetimi. In:Sığrı, Ü, Gürbüz, S.(Ed.) editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları; 2013. p.217-300.

 • Hisli Şahin N. ;Sosyo-psikolojik boyutta kamu diplomasisi: Uluslar arası iletişimin insan beyni ve kişilerarası iletişim bağlamında değerlendirilmesi. In:Yalçınkaya, A., Özgen, Y. (Ed.) editors. Kamu Diplomasisi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları; 2013. p.103-132.

 • Overholser J. ;Sokratik Yöntem I: Sistematik Sorgulama. In:Işık Savaşır, Gonca Boyacıoğlu, Elif Kabakçı editors. Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 2009. p.249-266.

 • Overholser J. ;Sokratik Yöntem II: Tümevarımcı Mantık Yürütme. In:Işık Savaşır, Gonca Boyacıoğlu, Elif Kabakçı editors. Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 2009. p.267-290.

 • Beck J. ;Judith Back editors. Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Ötesi (Çeviri: Judith Beck: Cognitive Therapies and Beyond). Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 2001

 • Hisli Şahin N. ;Kişilik Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapiler. In:Işık Savaşır, Gonca Boyacığlu, Elif Kabakçı editors. Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 1998. p.150-180.

 • Yalom I. ;Irvin Yalom editors. Kısa Süreli Grup Terapileri (Çeviri: Irvin Yalom, İnpatient Group Psychotherapy). Ankara: Türl Psikologlar Derneği; 1998

 • Savaşır I, Hisli Şahin N. ;Işık Savaşır, Nesrin Hisli Şahin editors. Bilişsel Davranışçı Terapiler: Sık kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 1997

 • Savaşir I, Hisli Şahin N. ;SAVAŞIR, I, SAHIN NH editors. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLERDE DEĞERLENDİRME:SIK KULLANILAN ÖLÇEKLER. ANKARA: TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ YAYINLARI; 1997

 • Şahin N, Hisli Şahin N, Yasak Y, Durak A, Oral A, Ungan Ü. ;Nail Şahin editors. Türkiyede Ergenlik Dönemi Araştırmaları Bibliyografyası II. Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 1995

 • Şahin N, Hisli Şahin N, Yasak Y, Durak A, Oral A, Ungan Ü. ;Nail Şahin editors. Türkiyede Ergenlik Dönemi Araştırmaları Bibliyografyası I. Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 1994

 • Video TL. ;Time Life Video editors. Şahin, N.H. (1993-1995) Stresle Başetme: Olumlu Bir Yaklaşım (Editör ve Çeviriler: Stress Management: A positive Strategy). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:2.(2. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 1993

 • Blackburn I. ;Ivy Blackburn editors. Depresyonla Başa Çıkmak (Çeviri: Ivy Blackburn) Coping with depression). İstanbul: Remzi Kitapevi; 1993

 • Naar R. ;Ray Naar editors. Grup Psikoterapilerine İlk Adım (Çeviri: Ray Naar, A Primer of Group Psychotherapy). Ankara: İmge Kitapevi; 1993

 • Kennedy E. ;Eugene Kennedy editors. Beni Gerçekten Tanısaydın Severmiydin (Çeviri: Eugene Kennedy, If you really know me would you still like me ). Ankara: Imge Kitapevi; 1992

 • Hisli Şahin N, Rugancı N, Taş Y, Sezgin N, Kuyucu S. ;Nesrin Hisli Şahin editors. Üniversite Öğrencilerinde Uyum Sorunları. Ankara: Meteksan Matbası; 1989

 • Hisli Şahin N. ;İnsan tek başına. In:Nuri Bilgin editors. Sosyal Psikolojiye Giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları; 1988. p.125-150.

 • Bruno F. ;FrankBruno editors. Hisli, Nesrin (1982). Psikoloji Tarihine Giriş (Çeviri: F. J. Bruno, The Story of Psychology" Ege Üniversitesi Yayınları No: 1. İzmir: Ege Üniversitesi; 1982

Makaleler


 • Durak Batigun A, Hisli Sahin N, Karsli Demirel E. ;Bedensel Hastalıkları Olan Bireylerde Stres, Kendilik Algısı. TURK PSIKIYATRI DERGISI, ; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Sahin N, Durak Batigun A, Alkan Pazvantoğlu E. ;Cinsel İşlevlerdeki Sorunlarda Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı ve Öfkenin Rolü. TURK PSIKIYATRI DERGISI, ; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A. ;Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu (FOTÖ-17) Uyarlama Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(38):91-99. ( PsycInfo )

 • Hisli Şahin N, Yeniçeri Kökdemir Z. ;Farkındalık üzerine üç araç: Psikolojik Farkındalık, Bütünleyici Kendilik Farkındalığı ve Toronto Bilgece Farkındalık Ölçeği. Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(76):48-64. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Özer M. ;Young Ebeveynlik Ölçeği - Anne Formu (YEBÖ-A)Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Ergen Üzerinde Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(30):37-49. ( PsycInfo )

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Alkan-Pazvantoğlu E. ;Cinsel İşlevlerdeki Sorunlarda Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı ve Öfkenin Rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 2012; 23(1):18-25. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Sahin N, Durak Batigun A, Koç V. ;Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Depresyon,. TURK PSİKİYATRI DERGISI, 2011; 22(1):17-25. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Sahin N, Yilmaz B, Durak Batigun A. ;Psychoeducation for Children and Adults after the Marmara Earthquake: An Evaluation Study. TRAUMATOLOGY, 2011; 17(1):41-49. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Durak Batıgün A, Hisli Şahin N, Karslı-Demirel E. ;Bedensel Hastalıkları Olan Bireylerde Stres, Kendilik Algısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2011; 22(4):245-254. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Sahin N, Durak Batigun A, Uzun C. ;Anksiyete bozukluğu: Kişilerarası tarz, kendilik algısıve öfke açısından bir değerlendirme. ANADOLU PSİKİYATRİ DERGISI, 2011; 12:107-113. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Sahin N, Yaka AI. ;Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri?nin (YİYE-I), Kendilik Algısı, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Psikopatolojik Belirtiler Bağlamında İncelenmesi. TURK PSİKOLOJI YAZILARI, 2010; 13(26):64-76. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Hisli Sahin N, Guler M, Basim N. ;A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve Duygusal Zekânın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belirtileri ile İlişkisi. TURK PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2009; 20(3):243-254. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Sahin N, Basim N, Çetin F. ;Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı. TURK PSIKIYATRI DERGISI, 2009; 20(2):153-163. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Sahin N, Durak Batigun Y, Yilmaz B. ;Debriefing with teachers after the Marmara earthquake: An evaluation study.. DISASTERS, 2009; 33(4):747-761. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Güler M, Basım N. ;A tipi kişilik örüntüsünde bilişsel ve duygusal zekanın stresle başa çıkma ve stres belirtileri ile ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(3):243-254. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Banu Y. ;Debriefing with teachers after the Marmara earthquake: An evaluation study.. Disasters, 2009; 33(4):747-761. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, H. Basım N, Çetin F. ;Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):153-163. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A. ;Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Modelin Sınanması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(1):28-36. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N. ;Stres Yönetimi ve Yaşam Kalitemiz I. Polis Dergisi, 2008; 13(52):4-8.

 • Hisli Şahin N, Onur A, Basım N. ; İntihar Olasılığının, Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik ile Yordanması. Türk Psikoloji Dergisi, 2008; 23(62):79-88. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N. ;Stres Yönetimi ve Yaşam Kalitemiz III. Polis Dergisi, 2008; 14(54):15-22.

 • Oral N, Hisli Şahin N. ;Yeme Tutum Bozukluğunun Kişilerarası Şemalar, Bağlanma, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke ile İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 2008; 23(62):37-48. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N. ;Stres Yönetimi ve Yaşam Kalitemiz II. Polis Dergisi, 2008; 13(53):4-10.

 • Yılmaz B, Hisli Şahin N. ;Arama-kurtarma çalışanlarında travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyüme. Türk Psikoloji Dergisi, 2007; 22(59):119-137. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;Psychological symptoms of Turkish children and adolescents after the 1999 earthquake: Exposure, gender, location, and time duration. Journal of Traumatic Stress, 2007; 20(3):335-345. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdoğan Ö, Hisli Şahin N. ;Kültürümüzde bilmek-bilgi, inanmak-inanç kavramları ve bilgiye ve inanca sunulanlarla ve bulunanlarla ulaşma konusunda bir pilot çalışma. Dini Araştırmalar, 2006; 9(26):45-67.

 • Durak Batıgün A, Hisli Şahin N. ;İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 2006; 17(1):32-45. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım NH, Tatar İ, Hisli Şahin N. ;İzlenim yönetiminde kendilik algısı, kontrol odağı, kişisel hedeflere ulaşma düzeyi ve stres: Bir kamu sektörü örneği. Türk Psikoloji Dergisi, 2006; 21(58):1-19. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım N, Tatar İ, Hisli Şahin N. ;Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir ölçek uyarlam çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):1-19. ( PsycInfo )

 • Basım NH, Tatar İ, Hisli Şahin N. ;Çalışma yaşamında izlenim yönetimi: Bir ölçek uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):1-19. ( PsycInfo )

 • Hisli Şahin N, Ulusoy M, Şahin N. ;Exploring the sociotropy-autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric inpatients. Journal of Clinical Psychology, 2003; 59(10):1055-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Durak Batıgün A, Hisli Şahin N. ;Öfke, dürtüsellik ve problem çözme becerilerindeki yetersizlik, gençlik intiharlarının habercisi olabilir mi? (Can anger, impulsivity and perceiving oneself as an inefficient problem solver be a forerunner of adolescent suicide?). Türk Psikoloji Dergisi, 2003; 18(51):37-57. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Balkaya F, Hisli Şahin N. ;Çok boyutlu öfke ölçeği (Multidimensional anger scale. Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(3):192-202. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Sahin N, Durak Batigun A, Ugurtas S. ;Kısa Semptom Envanteri: Gençler için Uyarlanması.. TURK PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2002; 13(2):-.

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Uğurtaş S. ;Kısa semptom envanteri: Ergenler için kullanımı [Psychometric properties of the Brief Symptom Inventory for the Turkish adolescents]. Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(2):21-32. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Şahin N. ;Reasons for living and their protective value. Archives of Suicide Research, 1998; 4(2):157-168. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ulusoy M, Hisli Şahin N, Erkmen H. ;Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. Journal of Cognitive Psychotherapy, 1998; 12(2):163-172. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A. ;Bir özel hastahane sağlık personelinde iş doyumu ve stres (Job satisfaction and stres in a group of health personnell). Türk Psikoloji Dergisi, 1997; 12(39):57-73. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şahin N, Hisli Şahin N. ;Dimensions of concerns: The case of Turkish adolescents. Journal of Adolescence, 1995; 18(1):49-69. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Durak A. ;Stresle başaçıkma tarzları ölçeği: Üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 1995; 10(34):56-73. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N. ;Yeterlilik onayı (Accreditation). Türk Psikoloji Dergisi, 1994; (31):81-85.

 • Şahin N, Hisli Şahin N, Tümer S. ;Stereotypes of suicide causes for three age/gender cohorts. International Journal of Psychology, 1994; 29(2):213-232. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N. ;Psikolojide yeterlilik onayı: Amerikan Psikologlar Birliği örneği ve toplam kalite yönetimi içindeki yeri. Türk Psikoloji Dergisi, 1994; (32):48-59.

 • Hisli Şahin N, Durak A. ;Kısa Semptom Envanteri: Türk Gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 1994; (31):44-56.

 • Şahin N, Hisli Şahin N, Heppner PP. ;The psychometric properties of the Problem Solving Inventory. Cognitive Therapy and Research, 1993; 17(4):379-396. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Durak A, Gültekin YY, Hisli Şahin N. ;İnsanları hayata bağlayan nedenler nelerdir? Hayatı sürdürme nedenleri envanterinin güvenirliği, geçerliği. Türk Psikoloji Dergisi, 1993; (30):7-19.

 • Hisli Şahin N, Ulusoy M, Şahin N. ;Exploring the sociotropy-autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric inpatients. Journal of Clinical Psychology, 1993; 49(6):751-763. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Rugancı N, Taş Y, Sezgin N, Kuyucu S. ; Stress related factors and effectıveness of copıng among unıversıty-students. 27(3-4), 355-356.. Internatıonal Journal of Psychology, 1992; 27(3):355-356. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Şahin N. ;How dysfunctional are the dysfunctional attitudes in another culture?. British Journal of Medical Psychology, 1992; 65:17-26. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Şahin N. ;Reliability and validity of the Turkish version of the ATQ. Journal of Clinical Psychology, 1992; 48(3):334-340. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N. ;Re-entry and the academic and psychological problems of the second generation. Psychology in Developing Societies, 1990; 2(2):165-182. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N. ;Dönüş yapan ikinci kuşakta uyum yapabilenler ve yapamayanların otomatik düşünceleri, fonksiyonel olmayan tutumları ve problem çözme yeterliliği konusunda kendilerini algılayışları. Seminer Dergisi, 1990; (8):711-723.

 • Hisli Şahin N. ;Otomatik düşünceler ölçeğinin psikometrik özellikleri. Seminer Dergisi, 1990; (8):527-539.

 • Hisli N. ;Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 1989; (23):3-13.

 • Hisli N. ;Beck depresyon envanterinin geçerliği üzerine bir çalışma, Psikoloji Dergisi. Psikoloji Dergisi, 1989; (22):118-126.

 • Hisli N. ;Geri dönüş yapan ikinci kuşağın psikolojik uyum sorunları. Seminer Dergisi, 1988; (6):1-17.

 • Hisli N. ;Grup psikoterapileri: Günümüzdeki durumu ve bazı araştırma bulguları. Seminer Dergisi, 1987; (5):18-51.

 • Hisli N. ;Depresyonda kognitif terapiler. Seminer Dergisi, 1985; (4):217-235.

 • Hisli N. ;Psikologlar için yeni bir alan: Psikoterapi. Seminer Dergisi, 1983; (2):196-217.

Bildiriler


 • Hisli Şahin N, Ayalp HD. ;Turkish Adaptation of the Five-Facet Mindfulness Scale-Short Form. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Hisli Şahin N, Ayalp HD. ;Relationship Between Mindfulness, Stress and Interpersonal Communication Styles. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Hisli Şahin N, Eldoğan D, Ünal G, Eröncel E. ;The Role of Stress, Coping, Mindfulness and Emotional Regulation in Illness Perception. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Hisli Şahin N, Varlık-Özsoy E. ;Interpersonal Neurobiology-Based Prefrontal Functions Scale: Development of an Original Scale. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Hisli Şahin N, Eldoğan D, Uğurlu Z. ;An Investigation of the Stress Symptoms Experienced by Nurses in the Light of Some Psychological Variables. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Fırat E, Hisli Şahin N, Kılınç-Toprak M. ;The Relationship Between Stress-Symptoms, Prefrontal Corteks Functions, Attachment Styles in Patients with MS and Vasculit Illness Disorder. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Hisli Şahin N, Gevrekci A. ;A Study on the Functionality of Shame and Guilt Feelings Based on Attachment Types. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Hisli Şahin N, Sevük D. ;The Effects of a Stress Management Psychoeducation Program with Women Undergoing IVF Treatment. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Hisli Şahin N, Sevük D. ;Stress-Related Psychological Factors Experienced by Women Undergoing IVF Treatment. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 05/05/2017 - 06/05/2017

 • Varlık Özsoy E, Hisli Şahin N. ;Bağlanma Temelli Zihinsel Temsiller Ölçeği: Ülkemizde geliştirilmiş özgün bir bağlanma ölçeği. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi: İzmir; 05/09/2016 - 07/09/2016

 • Hisli Şahin N. ;Brain-based, mindfully-managed stress counseling: An interpersonal neurobiology based approach to stress counseling. International Congress of Cognitive-Behavior Therapy: Philadelphia; 13/06/2016 - 14/06/2016

 • Hisli Şahin N. ;Stresin Fizyolojisi ve Psikolojisi. Özel Ayşeabla Okulları Stres Yönetimi Seminerleri: Özel Ayşeabla Okulları; 28/05/2016

 • Hisli Şahin N. ;Anne-Çocuk Etkileşimi ve Ruh Sağlığı. Çocuğumuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler (1): Genler, Anneler ve Babalar: Başkent Üniversitesi Hastanesi; 30/04/2016

 • Hisli Şahin N. ;Mindfulness. Zihin-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayı: Başkent Üniversitesi, Ankara; 17/10/2015 - 18/10/2015

 • Karacaoğlan B, Hisli Şahin N. ;Bilgece farkındalık, duygu düzenleme ve iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Karacaoğlan B, Hisli Şahin N. ;Bilgece farkındalık, duygu düzenleme ve iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Hisli Şahin N, Helvacı E, Balkan A, Müderrisoğlu H. ;Başkent üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin, araştırma görevlilerinin, öğretim elemanlarının, iletişim becerileri derslerine yönelik tutumları ve ilişkili değişkenler: Mesleğe, kendfilerine, hag. UTES 2015 Uluslararası katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu: Erzurum; 06/05/2015 - 08/05/2015

 • Hisli Şahin N, Helvacı E, Balkan A, Müderrisoğlu H. ;Başkent üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin, araştırma görevlilerinin, öğretim elemanlarınn iletişim becerileri derslerine yönelik tutumları ve ilişkili değişkenler. UTES 2015 Uluslararası katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu: Erzurum; 06/05/2015 - 08/05/2015

 • Hisli Şahin N, Yaka Aİ. ;The Relationship between Attachment, Early Maladaptıve Schemas, Self regulation and Psychological Symptoms. 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (Clinical Science): İstanbul; 02/07/2011 - 05/07/2011

 • Hisli Şahin N, Bayrak R. ;Perceived Stress Factors and Stress Symptoms, in the Context of Attachment Patterns, Self-Perception and Coping: A study with university students. 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (Clinical Science): İstanbul; 02/07/2011 - 05/07/2011

 • Hisli Şahin N, Güleç N. ;Shame, Guilt, Anger and Self Perception in Depression. 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (Clinical Science): İstanbul; 02/07/2011 - 05/07/2011

 • Hisli Şahin N, Özer M. ;Attachment and Perception of Mother?s Parenting Style in Reletionship to Shame and Guilt. 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (Clinical Science): İstanbul; 02/07/2011 - 05/07/2011

 • Güneş H, Hisli Şahin N. ;Psychological and Physical health after coronary artery by-pass graft surgery: Common factors and the role of positive changes. 31st World Conference on Stress & Anxiety Research: Galway, İrlanda; 04/08/2010 - 06/08/2010

 • Hisli Şahin N. ;Stres ve Yönetimi. XV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi: Ankara; 14/07/2010 - 17/07/2010

 • Durak-Batıgün A, Hisli Şahin N. ;Kısa Semptom Envanteri (KSE)?nin klinik örneklemlerde görünümü. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Ankara; 20/10/2009 - 24/10/2009

 • Durak Batıgün A, Hisli Şahin N. ;Kısa Semptom Envanteri (KSE)?nin klinik örneklemlerde görünümü. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Ankara; 20/10/2009 - 24/10/2009

 • Hisli Şahin N, Durak-Batıgün A. ;Koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında intiharı önlemeye yönelik bir model. 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Konferans: Ankara; 10/09/2009

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A. ;Koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında intiharı önlemeye yönelik bir model. 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Konferansı: Ankara; 10/09/2009

 • Hisli Şahin N, Alkan E, Durak Batıgün A. ;Sexual Dysfunctions and a Predictive Triad: İnterpersonal style, self concept, anger,. 11th European Congress of Psychology: Oslo, Norveç; 07/07/2009 - 10/07/2009

 • Hisli Şahin N, Koç V, Durak Batıgün A. ;Depression and a Predictive Triad: İnterpersonal style, self concept, anger,. 11th European Congress of Psychology: Oslo, Norveç; 07/07/2009 - 10/07/2009

 • Hisli Şahin N, Uzun C, Durak Batıgün A. ;Anxiety and a Predictive Triad: İnterpersonal style, self concept, anger,. 11th European Congress of Psychology: Oslo, Norveç; 07/07/2009 - 10/07/2009

 • Durak Batıgün A, Karslı E, Hisli Şahin N. ;Psychosomatic disorders and a Predictive Triad: İnterpersonal style, self concept, anger. 11th European Congress of Psychology: Oslo, Norveç; 07/07/2009 - 10/07/2009

 • Hisli Şahin N. ;Stres ve yaşam kalitemiz. Endüstri Mühendisleri Bahar Sempozyumları: İzmir; 25/10/2002 - 26/10/2002

 • Hisli Şahin N. ;Stress-prone dimensions of personality and conceptualization of a stress-managing personality type: Workshop on stress and personality. Interdisciplinary Center for Behavior Genetic Research: Varşova, Polonya; 01/06/2002

 • Hisli Şahin N. ;Stres yönetimi ve sağlığımız. Stres ve Allostatik Regülasyon Mekanizmaları Sempozyumu: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara; 15/05/2002

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;1999 Earthquakes in Turkey, psychosocial assessment study: Psychoeducational seminars. VIIth European Congress of Psychology: Londra, İngiltere; 01/07/2001 - 04/07/2001

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;1999 Earthquakes in Turkey, psychosocial assessment study: Trauma counseling groups. VIIth European Congress of Psychology: Londra, İngiltere; 01/07/2001 - 04/07/2001

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;1999 Earthquakes in Turkey, psychosocial assessment study: Classroom-based interventions. VIIth European Congress of Psychology: Londra, İngiltere; 01/07/2001 - 04/07/2001

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;1999 Earthquakes in Turkey, psychosocial assessment study: Teachers? debriefing meetings. VIIth European Congress of Psychology: Londra, İngiltere; 01/07/2001 - 04/07/2001

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce Depremlerinden Sonra Deprem Bölgesindeki İlköğretim Öğrencilerinin Psikolojik Durumu Araştırması-I. Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Sempozyumu: Ankara; 16/06/2001 - 17/06/2001

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce Depremlerinden Sonra Deprem Bölgesindeki İlköğretim Öğrencilerinin Psikolojik Durumu Araştırması-II. Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Sempozyumu: Ankara; 16/06/2001 - 17/06/2001

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;MEB-UNICEF Psikososyal Proje Etkililik Araştırmaları: Özet Bulgular. Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Sempozyumu: Ankara; 16/06/2001 - 17/06/2001

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce Depremlerinden Sonra Deprem Bölgesindeki İlköğretim Okulları Öğrencilerinin Psikolojik Durumu Araştırması- I (12 Yaş Üstü). XI. Ulusal Psikoloji Kongresi: İzmir; 19/09/2000 - 22/09/2000

 • Hisli Şahin N, Durak Batıgün A, Yılmaz B. ;17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce Depremlerinden Sonra Deprem Bölgesindeki İlköğretim Okulları Öğrencilerinin Psikolojik Durumu Araştırması-II (12 Yaş Altı). XI. Ulusal Psikoloji Kongresi: İzmir; 19/09/2000 - 22/09/2000

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Durak Batıgün A. ;Adolescent distress and developmental task stereotypes. Vth European Congress of Psychology: Dublin, İrlanda; 06/07/1997 - 11/07/1997

 • Hisli Şahin N. ;Expectations and reality: Gender and suicide in Turkey. XVIII Congress International Association for Suicide Prevention: Venedik, İtalya; 04/06/1995 - 08/06/1995

 • Hisli Şahin N. ;Psychology in Turkey: Steps toward accreditation. International Congress on Licensure, Certification and Credentialing of Psychologists: New Orleans, ABD; 19/04/1995 - 23/04/1995

 • Hisli Şahin N, Durak A, Yasak Y. ;Interpersonal style, loneliness and depression. 23rd International Congress of Applied Psychology: Madrid, İspanya; 17/07/1994 - 22/07/1994

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Durak A, Yasak Y. ;Our reasons for living and their protective value. 23rd International Congress of Applied Psychology: Madrid, İspanya; 17/07/1994 - 22/07/1994

 • Hisli Şahin N, Durak A, Şahin N. ;Occupational stress and job satisfaction: The case of the banking personnel. 23rd International Congress of Applied Psychology: Madrid, İspanya; 17/07/1994 - 22/07/1994

 • Hisli Şahin N, Rugancı N, Taş Y, Kuyucu S, Sezgin N. ;Stress-related factors and the effectiveness of coping behaviors among Turkish university students. International Congress of Psychology: Brüksel, Belçika; 19/07/1992 - 24/07/1992

 • Hisli Şahin N, Şahin N, Tümer S. ;Stereotypes of suicide causes for three age/gender cohorts. International Association for Cross Cultural Psychology, XIth International Congress: Liege, Belçika; 14/07/1992 - 18/07/1992

 • Hisli Şahin N, Şahin N. ;Guilt, shame and depression in adolescence. World Congress of Cognitive Therapy: Toronto, Kanada; 17/06/1992 - 21/06/1992

 • Hisli Şahin N, Ulusoy M, Şahin N. ;Exploring the sociotropy-autononmy dimensions in a sample of Turkish psychiatric patients. World Congress of Cognitive Therapy: Toronto, Kanada; 17/06/1992 - 21/06/1992

 • Şahin N, Hisli Şahin N. ;Adolescent concerns: A comparison of adolescents in a cross-cultural perspective. IACCP Debrecen Conference: Debrecen, Macaristan; 04/07/1991 - 07/07/1991

 • Hisli Şahin N, Şahin N. ;Psychometric properties of the Dysfunctional Attitude Scale (DAS). World Congress of CognitiveTherapy: Oxford, İngiltere; 28/06/1989 - 02/07/1989

 • Hisli Şahin N. ;Effect of patient's evaluation of their own behavior on therapy outcome. World Congress of Psychiatry: Viyana, Avusturya; 09/07/1983 - 11/07/1983