Prof. Dr. RAHMİ YAĞBASAN

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ProgramıTel : 0312 246 6629
E-Posta : yagbasan[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~yagbasan/

 • Doktora (1980), Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (1973), Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • FİZİK

 • FİZİK VE FİZİK EĞİTİMİ

Projeler


 • Yağbasan R, Demirbaş M. ;Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Duyuşsal Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ", Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü", 31/07/2009.

 • ;Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Optik Laboratuarının Modernizasyonu. ", Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü", 25/12/2004.

 • ;Öğrencilerin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Bilgisayar Simülasyonları ile Desteklenmiş 7E Modeli Merkezli Bir Sınıf Ortamında Giderilmesi. ", Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü", 01/01/2005.

Kitaplar


 • Demirci MP, Yağbasan R. ;Mutlu Pınar Demirci editors. Fen Bilimleri Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi; 2017

 • Güneş B, Özdemir İE, Gülçiçek Ç, Kanlı U, Temiz BK, Tunç T. ;R. Yağbasan editors. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-FİZİK. Ankara: Gazi Kitabevi; 2005

Makaleler


 • Demirci Güler P, Yağbasan R. ;The Description of Problem Relating to Analogies Used in Science and Technology Textbooks.. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 2008; 9(16):105-122.

 • Demirezen S, Yağbasan R. ;7E Modelinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi*. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 132-151 [2013], 2013; 28(2):132-151. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şahin E, Yağbasan R. ;Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama ve Örnek bir Ders Planı : Gel ? Git. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012; 34:79-98.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Turkish Primary Education Students? Evaluation Of The Instructional Activities Based On Social Learning Theory: Analysis Of An Experimental Study. International Journal of Social Inquiry, 2012; 5(1):47-65. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary student?s Developments of scientific attitudes.. Eur. J. Phys, 2012; 0(33):315-325. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin E, Yağbasan R. ;IMPLEMENTATION OF CREATIVE DRAMA BASED ACTIVITIES IN INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY COURSE. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Dokuz Eylul University Institute, Izmir, Turkey, 2012; :-.

 • Şahin E, Yağbasan R. ;Determining which introductory physics topics pre-service physics teachers have difficulty understanding and what accounts for these difficulties. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2012; 33:315-325. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin E, Yağbasan R. ;Determining which introductory physics topics pre-service physics teachers have difficulty understanding and what accounts for these difficulties. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2012; -(33):315-325. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Turkish Primary Education Students? Evaluation Of The Instructional Activities Based On Social Learning Theory: Analysis Of An Experimental Study. International Journal of Social Inquiry, 2012; 5(1):47-65. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary Students' Development of Scientific Attitudes. International Online journal of Educational Science, 2011; 3(1):321-342.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary student?s Developments of scientific attitudes. International Journal of Educational Sciences, 2011; 3(1):321-342. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programının, İlköğretim Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Gelişimine Etkisi. Akademik Bakış, 2010; (21):1-16.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programının İlköğretim Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Gelişimine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 2010; (21):1-16.

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. ;Beyin Temelli Öğrenme Hakkında Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 18(1):1-18.

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Using Concept Maps as a Method of Assesment in Work-Energy subject. Journal of Applied Sciences, 2009; 3(9):427-437. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;The Effects of a Laboratory Approaches on the Development of University Students? Science Process Skills and Conceptual Achievement. Essays in Education, 2008; 0(22):143-153. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 28(1):91-125.

 • Avcı Erduran D, Yağbasan R. ;Beyin Yarı Kürelerinin Baskın Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğretim Stratejileri. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 2008; 28(2):1-17.

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;The Effects of a Laboratory Approaches on the Development of University Students? Science Process Skills and Conceptual Achievement. Essays in Education, 2008; 22:143-153. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirci GP, Yağbasan R. ;Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında Kullanılan Analojilerin ve Analojilere ilişkin Sorunların Betimlenmesi. İnönü Üni., Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 9(16):105-122.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının Geliştirilmesinde Sosyal Öğrenme Teorisi Etkinliklerinin Kullanılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 18(1):105-120.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Sosyal Öğrenme Teorisinin, ilköğretim 6.sınıf Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Puanlarının Kalıcılığına Etkisi.. Journal of Social Sciences of the Turkish World (Bilig), 2007; (43):193-210. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Benlik Kavramı Gelişimine Etkisi. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.(EDU7), 2007; 2(2):-.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;sosyal Öğrenme Teorisinin İlköğretim 6.sınıf Öğrencilerindeki Akademik benlik Kavramı Puanlarının Kalıcılığına etkisi. Journal of Social Sciences of the Turkish World (Bilig), 2007; 22(43):193-210. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Eğitim Süreci içinde, Gestalt Öğrenmeyi Gerçekleştiren Öğrencilerdeki Bilgilerin Kalıcılığının Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi. Türk Fen eğitimi Dergisi, 2006; 3(2):-. ( EBSCOhost )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretiminde Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına Olan Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 14(1):113-128.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması. Uludağ Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 19(2):271-299.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçe?ye Uyarlanma Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 19(2):271-299.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretiminde Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarına Olan Etkisinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 2006; (170):320-338.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Sosyal Öğrenme Teorisi ile Kazandırılan Bilimsel Tutum Davranışlarının, Akademik Başarı, Cinsiyet ve Sosyoekonomik Düzey Tarafından Yordanmasına İlişkin Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2006; 6(2):331-371. ( PsycInfo )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;An Evaulative Study of Social Learning Theory Based Scientific Attitudes on Academic Succes, Gender and Socio-ecenomical Level. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Science : Theory & Practise, 2006; 6(2):333-371. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Türkiye'de Etkili Fen Öğretimi İçin İlköğretim Kurumlarına Yönelik Olarak Gerçekleştirilien Program Geliştirme Çalışmalarının Analizi ve Karşılaşılan Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; 6(2):51-53.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Türkiye'deki Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Fen Öğretim Programlarının Analizi: Modern Fen Öğretim Uygulamaları. G. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; 6(2):33-51. ( EBSCOhost )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; 18(2):363-382.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin akademik Başarılarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üni. Eğitim Fak.Dergisi, 2005; 5(1):161-180.

 • Tezcan H, Tunç T, Şahin E, Yağbasan R. ;Crystal Structure of N-Benzlidene N-(2-Carboxyphenyl)hydrazine. Analitical science, 2004; 20:137-138. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Avcı Erduran D, Yağbasan R. ;Lise II.Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Kavramlarını Günlük Hayata Uygulama Becerilerinin Tesbiti. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 5(8):189-197.

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Proje-2061'in Işığında Fizik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımına Eleştirel Bir Bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 2(24):123-155.

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Ortaöğretim Fen Ve Matematik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2004; 29(133):3-10.

 • Gülçiçek Ç, Yağbasan R. ;Sarmal Yay Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 2004; (163):144-155.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretiminde, Duyuşsal Giriş Özelliklerinin Değerlendirilmesinin İşlevi ve Öğretim Süreci İçinde, Öğretmen Uygulamalarının Analizi Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 5(2):177-193.

 • Gülçiçek Ç, Yağbasan R. ;Basit Sarkaç Sisteminde Mekanik enerjinin Korunumu KonusundaÖğrencilerin Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 24(3):23-38.

 • Tezcan H, Tunç T, Şahin E, Yağbasan R. ;Crystal structure of N-Benzlidene-N-(2-Carboxyphenyl)hydrazine. Analitical Science, 2004; 20:137-138. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülçiçek Ç, Yağbasan R. ;Basit Sarkaç sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 24(3):23-38.

 • Tunç T, Tezcan H, Sarı M, Büyükgüngör O, Yağbasan R. ;N-(4-Nitrobenzaliden)-N?-Phenil-hydrazine ,C13H11N3O. Acta Cryst., 2003; C59:192-193. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunç T, S4arı M, Yağbasan R, Tezcan H. ;N-(4-Methoxybenzylidene)-N?-(2-pyridyl) hydrazine. Acta Crystallographica C, 2003; C(59):192-193. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yağbasan R, Gülçiçek Ç. ;fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 2003; 1(13):102-120.

 • Gülçiçek Ç, Yağbasan R. ;Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale Üni.Eğt. Fak. Dergisi, 2003; 1(13):110-128.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretiminde, Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Önemi ve Öğretimdeki Yeri Üzerine Bir İnceleme. G.Ü Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 4(1):167-180.

 • Kara M, Kanlı U, Yağbasan R. ;Lise III. Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Optik Konusu ile İlgili Anlamakta Güçlük Çektikleri Kavramların Tesbiti ve Sebepleri. Milli Eğitim Dergisi, 2003; 158:221-232.

 • Tunç T, Sarı M, Yağbasan R, Tezcan H, Şahin E. ;N-(4-ethoxybenzylidene)-N-(2-pyridyl)Hydrazine. Acta Cryst., 2003; C59:528-529. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunç T, Sarı M, Yağbasan R, Tezcan H. ;N-(4-ethoxybenzllidene)-N'-82-pyridyl)Hydrazine. Acta Crystallographica C, 2003; C(59):528-529. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Baysen F, Yağbasan R, Kendi E, Aslantaş M, Çakır B, Önkol T. ;Crystal Structure of 4-(2-oxobenzothiazolin-3yl)butanoic acid ,C11H11NO3S. Z.Kristallogr.NCS, 2003; (218):175-176. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kursları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2002; (283):-.

 • Baysen F, Yağbasan R, İde S, Çakır B, Dündar Y. ;Crystal Structure of ethyl4-(2-oxobenzothiazolin-l)butanoate,C13H15NO3S. Z.Kristallogr.NCS, 2002; (217):529-530. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;2000 Yılında Ankara'da Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği. Milli Eğitim Dergisi, 2002; (153):37-47.

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kursları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001; 21(3):39-46.

 • Yağbasan R. ;The Crystal Structure of Cu2 (1,4,7-Trithiacyclononane) 3(BF4)2.H2O. Doğa TU. J., Phys., and Astrophysics, 1998; 3(12):244-253.

 • Ercan F, Sarı M, Yağbasan R, Atakol O, Akay A. ;Crystal Structure of {N,N-di-(2-Hydroxy-1-naphthyldene)-1-methyl-1,2-diaminoethane-N,N, O,O} Nickel(II), (C25H20N2O2) Ni(II). Zeithschrift für Crystallographie, 1997; (212):183-184. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarı M, Yağbasan R, Ercan F, Atakol O, Kenar A. ;Crystal Structure of tris-(N-salicylidine-benzylamino)cobalt(III)- C42H36N3O3Co. Zeithschrift für Crystallographie, 1997; (212):185-187. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan F, Sarı M, Yağbasan R, Taştekin M, Aksu L. ;(Diethylamine-N)4-Methyl-2-(2-oxidobenzylidene)amino-phenolato(2-)-O,N,O nickel(II). Acta Cryst., 1996; C52:2682-2684. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atakol O, Kenar A, Ercan F, Sarı M, Yağbasan R. ;4-Methyl-2-(2-oxidobenzylidene)amino-phenolato(2-)-N,O,O(piperidine-N)-nickel(II). Acta Cryst., 1996; C52:1881-1884. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarı M, Yağbasan R, Tunç T. ;X-Işınları Difraksiyon Yöntemi ile Böbrek Taşlarının Analizi. Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. Dergisi, 1996; (4):273-291.

 • Tunç T, Yağbasan R, Sarı M. ;Y3Ba2Cu3O7-x Süper İletken Kalın Filmlerinin Yapımı ve Elektiriksel Özelliklerinin İncelenmesi. Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. Dergisi, 1995; 3:157-163.

 • Uluğ A, Uluğ B, Yağbasan R. ;Observation of Anomalous Transition in New Mixed Phase Y3Ba4Cu7OX System Around 125-260 K. Physica C, 1994; (235):879-880. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Delgado M, Wolf RE, Ann J, Hartman R, Mccaffertty G, Yağbasan R. ;Redox-Active Crown Ethers. Electrochemical and Electron Paramagnetic Resonance Studies on Alcali Metal Complex of Quinone Crown Ethers. J.Am.Chem.Soc., 1992; (114):8983-8991. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cooper SR, Rawle SC, Yagbasan R, Watkin DJ. ;Crown Thioether Chemistry: The Rhodium Complexes of 1, 4, 7-Trithiacyclonane (9S3) and 1,2,9-Trithiacyclododecane (12S3) and the Conformational Factors That Stabilize Monomeric Rh( II ) Ions. J.Am.Chem.Soc., 1991; (113):1600-1604. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bartzac TJ, Yağbasan R. ;1,2,7a-Trihydroxy-2-Methylperhydro-1-phosphaindene 1-Oxide. Acta Crst., 1991; C47:1750-1752. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bartzac TJ, Yağbasan R. ;3a,4,5- Trihydroxy-5,7,7-trymethlperhydro-4- phosphaindane 4Oxide. Acta Cryst., 1991; C47:1752-1754. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Clarkson JA, Yagbasan R, Blower PJ, Cooper SR. ;A new Comformation and Cordination Mode for 1,4,7- Trithiacyclononane (9S3): Structure of Cu2(9S3) 3(BF4)2.H2O. J.Chem.Soc., Chem.Commun., 1989; :1244-1245. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Blower PJ, Clarkson JA, Rawle SJ, Hartman JA, Wolf RE, Yagbasan R. ;Crown Thioether Chemistry: The Silver ( I ) Complexes of Trithia-9-Crown-3, Trithia-12-3 and Hexathia-18-Crown-8. Inorg.Chem., 1989; 28(21):4040-4046. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ducase L, Coulon C, Chasseau D, Yağbasan R, Fabre JM. ;Structural, Electronic and Physical Properties of (BCPTTF) 3MF6 (M=P,As) Occurance of a Spin Priels Transtion (Tsp= 30K). Synth., Metals, 1988; 27:543-548. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hökelek T, Yağbasan R. ;Structure of Ter Buthyl Hydrazine Hydro Chloride. Acta Cryst, 1988; C44:723-725. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Rawle SC, Yağbasan R, Prout K, Cooper SR. ; CROWN THIOETHER CHEMISTRY - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF [BIS(1,4,7-TRITHIACYCLONANE)RHODIUM] TRIS(TRIFLATE) - STABILIZATION OF MONOMERIC RH(II). JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1987; 109(20):6181-6182. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Rawle S, Yagbasan R, Prout K, Cooper S. ;CROWN THIOETHER CHEMISTRY - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF [BIS(1,4,7-TRITHIACYCLONANE)RHODIUM] TRIS(TRIFLATE) - STABILIZATION OF MONOMERIC RH(II) 4. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1987; 109(20):6181-6182. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Clarkson J, Yagbasan R, Blower PJ, Rawle S, Cooper SR. ;Crown Thioether Chemistry: Synthesis and Structure of Bis (1,4,7-Trithiacyclononane) silver ( I ) Trifluoromethanesulphate, An Octahedral Homoleptic Thiother Complex of Ag( I ). J.,Chem., Soc., Commun., of London, 1987; 0(1763):950-951. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yağbasan R, Ekmekci S. ;Bir Boyutlu Latis Gazı. Yıldız Üniversitesi Dergisi, 1984; 4:29-32.

Bildiriler


 • Şahin E, Yağbasan R. ;7E ve Yaratıcı Drama Destekli 7E Modellerinin Fizik Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkilerinin Manyetik Alan Konusu Kapsamında ?Yön Bulma? Açısından Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK),: Çukurova Üniversitesi, Adana.; 11/09/2014 - 14/09/2014

 • Şahin E, Yağbasan R. ;Fizik Öğretmen Adaylarının Manyetik Alan Konusunda Eğitim Almadan Önceki Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. I.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi: Hacettepe Üni.Ankara; 12/09/2013 - 14/09/2013

 • Şahin E, Yağbasan R. ;Implemantation of Creative Drama Activities in Introductory Physics Laboratory Course?. World Conference on New Trends in Science Education: kuşadası-Aydın; 19/09/2011 - 23/09/2011

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;The Effect of A Laboratory Based on the 7E Learning Cycle Model with Verification Laboratory Aproach on Students? Development of Science Process Skills and Conceptual Achievement. ESERA (European Science Education Research Association International Conference ): Malmö-Sweden; 21/08/2007 - 25/08/2007

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. ;Fen Günlüklerinin Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Kullanarak Değerlendirilmesi. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;İki Farklı Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliğinin Tesbiti üzerine Bir Araştırma. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Sosyal Yapılandırmacılık İçin Bir Uygulama: Sosyal Öğrenme Teorisi Etkinlikleri. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Budak E, Kanlı U, Köseoğlu F, Yağbasan R. ;Oyunlarla Fen (Fizik, Kimya ve Biyoloji) Öğretimi. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;7E (7A) Modeline Gore Oluşturulan Laboratuvar Ortamının Öğrencilerin Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkililiğinin Araştırılması. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. ;Beyin Baskınlık Aracının Türkçe?ye Uyarlanma ve Geçerlik Güvenirlik Çalışması. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. ;Fen ve Teknoloji Eğitiminde Günlüklerin Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Fen Eğitiminde Konstraktivist Kuram Hakkında Fikir ve Anlayış Birliği Üzerine Bir Araştırma. Eğitimde Çağdaş Yönelimler III: Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir; 29/04/2006

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Bilimsel Tutumlarının Belirlenmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi: Denizli; 10/10/2005 - 13/10/2005

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;The Use Of Teaching Activities Based On Social Learning Theory In Changing Scientist's Images At Primary Students. 5 th International Educational Technology Conference: Sakarya; 21/09/2005 - 23/09/2005

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;The Studies Done In Science Teaching That Include "No Child Left Behind Act" In The United States Of America. 5 th International Educational Technology Conference: Sakarya; 21/09/2005 - 23/09/2005

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretiminde, İçgörüsel Öğrenmeyi Gerçekleştiren Öğrencilerdeki Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Bir Araştırma. XIII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Malatya; 15/10/2004 - 18/10/2004

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretiminde, İç Görüsel Öğrenmeyi Gerçekleştiren Öğrencilerdeki Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Bir Araştırma. XIII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Malatya; 15/10/2004 - 18/10/2004

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Öğrenci Seçme Sınavındaki (ÖSS) Sayısal Soruların Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimini Ölçmesindeki Yeterliğinin Tespiti Üzerine Deneysel Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-6): Marmara Üniversitesi, İstanbul; 09/09/2004 - 11/09/2004

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Bilgisi Öğretmenlerinin, Öğrencilerin Duyuşsal öğrenmelerini Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Baysen E, Yağbasan R. ;Ortaöğretim Öğrencilerinin Atmosferde Meydana Gelen Bazı Doğa Olayları ile İlgili Yanlış Algılamaları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. ;Lise II.Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Kavramlarını Algılama Düzeylerinin Tesbiti. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Eğitimsel Tasarım Açısından Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Kanlı U, Yağbasan R. ;Fizik Öğretmenleri için Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kurslarının Etkinliği. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Demirbaş M, Yağbasan R. ;Fen Öğretiminde, Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Önemi ve Öğretimdeki Yeri Üzerine Bir İnceleme. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi: Lefkoşa - KKTC; 23/10/2002 - 26/10/2002

 • Sarı M, Yağbasan R. ;X-Işınları Krınımı yöntemi ile Ni(C25H20N2O2) Kristalinin Yapı Analizi. Yoğun Madde Fiziği Seminerleri VI: Ankara; 28/11/1997

 • Sarı M, Yağbasan R. ;?X-Işınları Krınımı ile Ni(C14H11O2N) (C5H11N) Kristalinin Yapı Analizi. 16. Fizik Kongresi: Ayvalık, Balıkesir; 26/08/1996 - 29/08/1996

 • Uluğ A, Uluğ B, Yağbasan R. ;Efect of Sintering Tempature on the Structure of Y3Ba4Cu7Ox. IUMRS International Conference on Electronic Materials (IUMRS-ICEM 94): Hsinchu-Taiwan; 19/12/1994 - 22/12/1994

 • Uluğ A, Uluğ B, Yağbasan R. ;Observation of Anomalaus Resistive Transtion in a New Mixed-Phase Y3Ba4Cu7Ox System at around 125-260 K. International Conference, Material and Mechanisms of Superconductivity, High-Tempature Superconductors M2S-HTSC IV Grenoble: Fransa; 05/07/1994 - 09/07/1994