Dr. Öğr. Üyesi CEYDA KULOĞLU

Sosyoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1523
E-Posta : kuloglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji
 • Yüksek Lisans (2005), Kara Harp Okulu Komutanliği, Suç Araştirmalari
 • Yüksek Lisans (2005), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji
 • Lisans (2001), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji

Çalışma Alanları


 • SOSYOLOJİ

 • SUÇ ARAŞTIRMALARI

Kitaplar


 • Kuloğlu C. No Doesn?t Mean Yes or Maybe: Dating Violence Awareness of University Students. In:A. E. Erbaş editors. Paradigms and Understanding Social Issues. Londra: IJOPEC Publication; 2018. p.69-80.

 • Kuloğlu C. No Doesnt Mean Yes or Maybe: Dating Violence Awareness of University Students. In:E. Erbaş editors. Paradigms and Understanding Social Issues. Londra: IJOPEC; 2018. p.69-80.

 • Kuloğlu C. Bir Suç Olarak LGBTİ Olmak ve Toplumsal Özür. In:A. Onur editors. Direnç Onur ve Dahası: Disiplinlerarası Bakışla LGBTİ. Ankara: FİSA; 2017. p.33-48.

 • Kuloğlu C. Bir ?Suç? Olarak LGBTİ Olmak ve Toplumsal Özür. In:A. Onur editors. Direnç, Onur ve Dahası: Disiplinlerarası Bakışla LGBTİ. Ankara: FİSA Yayınları; 2017. p.33-48.

 • Kuloğlu C. Asker Aileleri ve Silahlı Kuvvetler. In:Zafer Uzun, Hakan Bayramlık editors. Askeri Sosyoloji. Ankara: Nobel; 2017. p.201-223.

 • Kuloğlu C. Türkiye'de Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. In:Gülay Ercins, Melih Çoban editors. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı. İstanbul: Lisans; 2016. p.325-342.

 • Kuloğlu C. Ceyda Kuloğlu editors. The Military in Turkey from a Gender Perspective: Gender Related Problems that Women Face in the Turkish Military. Saarbrücken: Lambert Publishing.; 2011

 • Kuloğlu C. Violence Against Women in the Conflict Zones. In:H.Carreiras ve G. Kümmel editors. Women in the Military and Armed Conflict. Heilderberg/Hollanda: VSVerlang Für Sozialwissenshaften; 2008. p.227-238.

Makaleler


 • Kuloğlu C. ?Women in Tukish Erotic Movies between 1974 and 1979?. Turkish Studies, 2019; 14(5):131-151.

 • Kuloğlu C. What will be will be:Reproducing Patriarchal Ideology through Lieality Show. Humanities and Social Sciences Review, 2017; 7(2):449-460. ( Index Copernicus )

 • Kuloğlu C. Never Ending Nightmare: Violence agaisnt Women in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 2017; 6(1):213-220. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Kuloğlu C. NEVER ENDING NIGHTMARE: VIOLENCE AGAINST WOMEN. International Journal of Multidisciplinary Thought, 2017; 6(1):213-220.

 • Kuloğlu C. Turkish Nationalism and Social Media. Journal of Teaching and Education, 2016; 6(1):239-247. ( Google Scholar )

 • Kuloğlu C. Sociological Analysis on the Coping Mechanisms of Cancer Patients. Academic Journal of Science, 2015; 4(3):13-23. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Coping Strategies of the Kurdish Women Towards Deprivation Situations After the Conflict-Induced Internal Displacement in Turkey. International Journal of Business and Social Research, 2013; 3(5):158-167.

 • Kuloglu C. Violence against Women in the Conflict Zones. Women in the Military and in Armed Conflict, 2008; :-. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

Bildiriler


 • Kuloğlu C. Women in Turkish Erotic Movies between 1974 and 1979. Current Debates in Social Sciences: Kıbrıs Lefkoşa; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Kuloglu C. Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Flört Şiddetine Bakış Açısı. Başkentte Kadınlar Haftası III Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Güncel Tartışmalar Paneli: Ankara1; 05/03/2019

 • Kuloğlu C, Baykal C, Helvacı E. Devlet ve Vakıf Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencilerinin Beslenmeye BağlıDestek Ürün Kullanımı karşılaştırması. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Antalya; 31/10/2018 - 03/11/2018

 • Kuloğlu C. Başkent University Students' Dating Violence Awareness. Current Debates in Social Sciences: İstanbul; 28/09/2018 - 30/09/2018

 • Kuloğlu C. Liderlik ve Toplumsal Cinsiyet. Sivil Toplum Kuruluşlarında Liderlik Çalıştayı: Ankara; 10/03/2018

 • Kuloğlu C. Where Are Those Guys Now?: The Situation of Military Academy Students in Turkey After 15 July Military Coup Attempt. 88th Annual Meeting Eastern Sociological Society: Baltimore ABD; 22/02/2018 - 25/02/2018

 • Kuloğlu C, Helvacı E, Baykal C. Sporcuları Beslenmeye Bağlı Destek Ürün Kullanmaya Yönelten Psiko-Sosyal Faktörler. 15. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi: Antalya; 15/11/2017 - 18/11/2017

 • Kuloğlu C. If Its Fate It Will Happen: Reproducing Sexist Language Through Liality Shows. International Journal of Arts and Sciences International Conference: ABD; 13/03/2017 - 17/03/2017

 • Kuloğlu C. Nationalism and Social Media. International Journal of Arts and Sciences International Conference for Social Sciences and: Venedik, İtalya; 28/06/2016 - 01/07/2016

 • Kuloğlu C, Karakaya O. "Dexter" Dizisindeki Seri Katil ve Toplumsal Cinsiyet Meselesi. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri X: Ankara; 02/03/2016

 • Kuloğlu C. Kanser Hastalarının Hastalıkla Başa Çıkma Yöntemlerinin Sosyolojik Analizi. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri VII: Ankara; 16/12/2015

 • Kuloğlu C, Karakaya O. Analyzing Gender Role Representations of Serial Killers in "Dexter". International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences: Paris Fransa; 25/11/2015 - 26/11/2015

 • Kuloğlu C, Karakaya O. Gender Role Representations of Serial Killers in 'Dexter'. Studies in Humanities and Social Sciences Conference: Paris, Fransa; 25/11/2015 - 26/11/2015

 • Kuloğlu-Karslı C. Sociological Analysis on the Coping Mechanisms of Cancer Patients. International Conference for Academic Disciplines: Barselona İspanya; 23/06/2015 - 26/06/2015

 • Kuloğlu C. Gender Role Representations in Political Movies of Turkey. Canadian International Conference on Humanities and Education: New York City ABD; 20/01/2015 - 21/01/2015

 • Kuloğlu C. Gender Role Representations in Political Movies of Turkey. International Conference on Humanities and Education: NY, ABD; 20/01/2015 - 21/01/2015

 • Kuloğlu C. Marginalized or Empowered? Conflict-Induced Internally Displaced Kurdish Women's Experiences in Turkey. ISA Dünya Sosyoloji Kongresi: Japonya; 13/07/2014 - 19/07/2014

 • Kuloğlu-Karslı C. Coping Strategies of the Kurdish Women Towards Deprivation Situations After The Conflict-Induced Internal Displacement in Turkey. 2011 Shanghai International Conference on Social Sciences: Çin; 17/08/2011 - 20/08/2011

 • Kuloğlu C. Internally Displaced Women's Experiences in the Armed Conflict of Turkey. International Sociological Association Congress: İsveç; 11/07/2010 - 17/07/2010

 • Kuloglu C. Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Çalışmalar Yapan Kadın Sivil Toplum Kuruluşları. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Paydaş Toplantısı: Abant/ Bolu; 13/07/2007 - 15/07/2007