BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Bilimsel Yayınlar (2021)

 

Babal, Y. K., Kandemir, B. ve Aksan Kurnaz, I. (2021). Gene regulatory network of ETS domain transcription factors in different stages of glioma. J Pers Med, 11, 138.

Baker, K. H., Gray, H. W., Akın Pekşen, Ç. ve Hoelzel A. R. (2021). Conservation genetics of the European fallow deer: a reply to Marchesini et al. Mammalian Biology, 101, 313-319.

Bayrak, F. ve Alper, S. (2021). A tale of two hashtags: Differences in moral content of pro- and anti-government tweets in Turkey. European Journal of Social Psychology, 51 (3), 585-596. https://doi.org/10.1002/ejsp.2763

Buçakcı, M. G., Günhan, İ.S., ve Kahraman-Erkuş, Ö. (2021). Koronavirüse karşı koruyucu önlemleri uygulamada psikolojik faktörlerin etkisinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(3), 359-367. https://doi.org/10.5505/kpd.2021.47855

Çiçek, K., Ayaz, D., Afşar, M., Bardakçı, Y., Akın Pekşen, Ç. Cumhuriyet, O., İsmail, İ., Yenmiş, M., Üstündağ, E., Tok, C., Bilgin, C. ve Akçakaya H. (2021). Unsustainable harvest of water frogs in southern Turkey for the European market. Oryx, 55(3), 364-372.

Ekinci, M. H., Kayıhan, D. S., Kayıhan, C. ve Özden Çiftçi, Y. (2021). The role of microRNAs in recovery rates of Arabidopsis thaliana after short term cryo-storage. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 144, 281-293.

Erdogan, C., Velioglu, A. S., Gurkan, M. O., Denholm, I. ve Moores, G. D. (2021). Detection of resistance to pyrethroid and neonicotinoid insecticides in the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Westw.) (Hemiptera: Aleyrodidae). Crop Protection, 146

Inozu, M., Hacıömeroğlu, A. B., Keser, E., Akın-Sarı, B., ve Özmenler, K. N. (2021). What does differentiate unwanted mental intrusions in OCD? A phenomenological study of the mental intrusions in OCD, anxiety disorders, and non-clinical groups using the interview technique. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 29100640

Kahraman-Erkuş Ö., ve Arslan-Çolak S. (2021). Unexpected features of Coronavirus anxiety: Examination of factors predicting COVID-19 pandemic-related anxiety among cancer patients. Current Approaches in Psychiatry.

Kaya-Demir, D. ve Çırakoğlu, O. C. (2021) The role of sense of coherence and emotion regulation difficulties in the relationship between early maladaptive schemas and grief. Death Studies.

Kayıhan, C. (2021). The involvement of the induction of anthocyanin biosynthesis and transport in toxic boron responsive regulation in Arabidopsis thaliana. Turkish Journal of Botany, 45(3) 181-191.

Kayıhan, D. S., Aksoy, E. ve Kayıhan, C. (2021). Identification and expression profiling of toxic boron-responsive microRNAs and their targets in sensitive and tolerant wheat cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 45(4), 411-433.

Kayıhan, D. S., Kayıhan, C. ve Özden Çiftçi, Y. (2021). Transgenic tobacco plants overexpressing a cold-adaptive nitroreductase gene exhibited enhanced 2,4-dinitrotoluene detoxification rate at low temperature. International Journal of Phytoremediation, 23(1), 1-9.

Nurtayeva, A., Abdirassilova, G., Karbozova, M., Eker, S. ve Rakhimzhanova, S. (2021). Teaching online enantiosemia and word diffusion aspects during tge coronavirus pandemics. Xlinguae, 14, 289-298.

Przepiorka, A., ? Tekeş, B., ? (2021). Facebook intrusion as a mediator between positive capital and general distress: A cross-cultural study. Frontiers in Psychiatry: Public Mental Health. http://10.3389/fpsyt.2021.667536

Sarıkaya Şen, M. (2021). Reconfiguring feminism: Bernardine Evaristo's girl, woman, other. European Legacy: Toward New Paradigms, 26 (3), 303-315.

Savaşan Sogut, M., Venugopal, C., Kandemir, B., Dag, U., Mahendram, S., Singh, S., Gulfidan, G., Arga, K. Y., Yilmaz, B. ve Aksan Kurnaz, I. (2021). ETS-Domain transcription factor elk-1 regulates stemness genes in brain tumors and CD133+ BrainTumor-initiating cells. J Pers Med. 11(2), 125.

Yılmaz, A. E. (2021). Atasözü terbiyenin temeli (Nogay Türkçesi ve kültür örnekleminde). Milli Folklor, 131, 249-251.

Seçer, İ. (2021). Dijital oyunları ileri yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerini artırır mı? Psikoloji Çalışmaları, 41(1), 35-60. https://doi.org/10.26650/SP2020-0050

Tekeş, B. ve Özkan, T. (2021). The effect of implementation intention on speeding overtime: A simulator study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior

Yılmaz, A. E. (2021). İftarlık gazoz filmi örneğinde sinemada kültür koruma yaklaşımları. Folklor/Edebiyat, 107, 799-812.

 

 

...

 

 

Aktari-Sevgi, S. (2021). Unweaving the shroud of mourning: Don DeLillo's the body artist. Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 15(1), 163-174.

Alavcı, T., Gümüş, G., Tekin, M.E., Tekeş, B. ve Üzümcüoğlu, Y. (2021). Kişilik özellikleri ve risk algısının motosiklet kullanım tarzı ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 299-320.

Atalay, G. E., Yeniçeri, Z. ve Muratoğlu Pehlivan, B. (2021). Bağlam çöküşü: Sosyal psikoloji ve yeni medya perspektifleri. Nesne, 9(20), 465-479. http://doi.org/10.7816/nesne-09-20-15

Coşkun, Ç. (2021). The illusion of flawless life on social media: Vlogs and real life. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(5), 684-701.

Coşkun, Ç. (2021). Türk sinemasında kadın ve anlatı: Arım, balım, peteğimden on kadın'a. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(56), 30-40.

Gündüz, F. (2021). Kadın sığınma evlerindeki kadınların habitusları: Kültürel, ekonomik ve sosyal sermayeleri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(2), 507-526. https://doi.org/10.15659/3.sektör-sosyal-ekonomi.21.03.1560 6519651

Karan, O., Kocamüminler, A. ve Tanman, Ş. (2021). Hegemonik erkeklik trafikte: Üniversiteli gençlerin sürücü davranışlarına ilişkisel bir bakış. Moment Dergi, 8(2)(2)

Kırmızı, Ö. ve Güneş Uçar, N. (2021). Exploring the correlation between thinking styles and social and academic integration in english major students. SDU International Journal of Educational Studies, 8(1), 19-35.

Koç, E. ve Yeniçeri, Z. (2021). COVID-19 pandemi sürecinin toplumsal cinsiyet eşit(siz)liğine etkileri. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 4(1), 80-102.

Öztürk, İ., Üzümcüoğlu, Z. ve Tekeş, B. (2021). Investigation of the role of driving skills in the relationship between stress and driver anger. Klinik Psikoloji Dergisi.

Sarıkaya Şen, M. (2021). A relentless quest for a paradoxical normality: Sally Rooney's normal people. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 15(1), 79-90.

Sırma, Ç. S. (2021). Yirmi beş yıl sonra dörtdivan dörtdivan?da değişme değişime uyum ve direnç bir yeniden ziyaret / revisit çalışması. Folklor Edebiyat Dergisi, 27(3), 969-975.

Solmazer, G., Alkan, H. ve Tekeş, B. (2021). The relationship between traffic sign comprehension and risky traffic behaviors. Nesne Psikoloji Dergisi

Tekeş, B. ve Bıçaksız, P. (2021). Aydınlık Üçlü (Light Triad) ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi.

Tuğcu, E. (2021). Melih Cevdet Anday'ın Meryem Gibi romanında toplumsal ahlak ve kadın. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 25, 176-186.

Turhan, E. (2021). Ölüm sosyolojisi ekseninde ölüm kaygısı ve koronavirüs. Habitus Toplumbilim Dergisi, 2(2), 85-101.

Üzüm, M. ve Gökter Gençer, B. (2021). Türkçede belirteçlerin işlevleri ve sözlük tanımları: özetle, basitçe, açıkçası, açıkça. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Yılmaz, A. E. (2021). Modern toplumda bireylerin değişen boş zaman aktiviteleri: Ankara ili "hobi bahçeleri" örneği. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(35), 991-1007.

Yiğit, T. T. (2021). Reconstructing the self and american under the most unimaginable setting. The Journal of the Civil War Era 11(4), 507-38.

 

 

Bedretdin, G., Stahlberg, S., Bedretdin, K., Lepa, E., Eker, S., Şavk, Ü. Ç. ve Stahlberg, S. (2021). Tatar language preservation strategies and innovative practices Grafiker.

Koç, S. (2021). Designing a skills-based reading course for teaching English: A modular model. Berlin: Schaltungsdienst Lange o.H.G. Lambert Academic Publishing.

Özalp, H. D. (2021). Türkiye havacılık uzat sanayi: Nitelikli teknik işgücünün ekosistem anlayışıyla yetiştirilmesi Orion.

 

 

Aytaç, A. (2021). Bir hikayet-i baykuş metni üzerine. N. E. Atbaşı ve K. Üstün (Ed.), Hacettepe türkoloji 50. yıl armağanı içinde (s. 317-330). Ankara: Nobel Yayın.

Bilginer, O. ve Aykan, B. (2021). Salgın dil oyunlarında düşmanlaştırılan COVID-19. B. Aykan, ve O. Bilginer (Ed.), Salgın halleri: COVID-19 ve toplumsal eşitsizlikler içinde (s. --). Nika Yayınevi.

Coşkun, Ç. (2021). 1980 sonrası toplumsal değişim ve Türk edebiyatı. A. Şeker, E. Özcan (Ed.), Edebiyat sosyolojisini güncel kılmak içinde (s. 295-307). Nika Yayınevi.

Duvarcı, A. (2021). Bir halk kültürü kadını Âşık Şerife Kadın ve Yemek Destanı. N. E. Atbaşı ve K. Üstün (Ed.), Hacettepe Türkoloji 50. yıl armağanı içinde (s. --). Ankara: Nobel Yayınları

Eker, S. (2021). Altay dilleri sorunsalında Japonca ve Talat Tekin. S. Çirkin (Ed.), Kökler yay çeken kavimlerin şafağı içinde (s. 197-222). Ötüken Neşriyat.

Erdoğan, C. (2021). Sürdürülebilir Bitki Koruma Uygulamaları, Biyoçeşitlilik ve Öngörüler. Pakdemirli, B., Sivritepe, H. O., Bayraktar, Z. ve Takmaz, S. (Ed.), Pandemi sonrası yeni nesil tarım içinde (s. 71-110). Ankara: Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık.

Gündüz, F. (2021). Şiddetin ne?liği ve yönelimi: Kadına şiddet ve günümüzdeki durumu. Ş. Gürtunca Evrim (Ed.), Türkiye'de kadın: Tarihi ve talihi içinde (s. 356). Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.

Paköz Türkeli, A. Ve Coşkun, Ç. (2021) From physical world to a digital one: The impacts of covid-19 pandemic on women university students. Ö. Öztürk (Ed.), Studies in humanities: contemporary discussions içinde (s. 15-30). Dakam Books.

Üzüm M. (2021). -AsI biçimbiriminin işlevsel yaklaşımla incelenmesi. Hacettepe türkoloji 50. yıl armağanı içinde (s. 133-164). Ankara: Nobel Yayınları.