BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Bilimsel Yayınlar (2019)

 

Aktürk, Ö., Gün Gök, Z., Erdemli, Ö. ve Yiğitoğlu, M. (2019). One-pot facile synthesis of silk sericin-capped gold nanoparticles by UVC radiation: Investigation of stability, biocompatibility and antibacterial activity. J Biomed Mater Res A, 12, 2667-2679.

Alper S. ve Us, E. Ö. (2019). The role of intentionality in perceiving terrorism as a more important problem than traffic accidents. Current Psychology. http://doi.org/10.1007/s12144-019-00372-0

Booth, R. W. ve Tekeş, B. (2019). Individual differences in anxiety and worry, not anxiety disorders, predict weakened executive control: Preliminary evidence. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 19(3), 337-344.

Caliskan, Y., Dalgic, A. D., Gerekci, S., Gulec, E. A., Tezcaner, A., Ozen, C. ve Keskin, D. (2019). A new therapeutic combination for osteosarcoma: Gemcitabine and Clofazimine co-loaded liposomal formulation. International Journal of Pharmaceutics, 557, 97-104.

Çakmak, E., Akın Pekşen, Ç., Kirazlı, C., Yamaç, E. ve Bilgin, C. (2019). Extremely low mitochondrial DNA diversity in a near threatened species, the Cinereous Vulture Aegypius monachus in Turkey. ARDEA, 107(1), 85-92.

Çakmak, E., Akın Pekşen, Ç., Kirazlı, C., Yamaç, E., Bensch, S. ve Bilgin, C. (2019). Genetic diversity is retained in a bottlenecked Cinereous Vulture population in Turkey. IBIS, 161(4), 793-805.

Çelebi-Saltik, B., Öteyaka, M. Ö. ve Gökçınar-Yağcı, B. (2019). Stem cell-based small-diameter vascular grafts in dynamic culture. Connective Tissue Research, 13,1-13.

Çetinkaya, L. ve Sütçü, S. S. (2019). Students success in English vocabulary acquisition Through multimedia annotations sent via Whatsapp. The Turkish Online Journal of Distance Education, 20(4), 85-98.

Karataylı, E., Soydemir, E., Aksoy, Z. B., Kızılpınar, M., Altay Koçak, A., Karataylı, S.C., Yurdcu, E., Yıldırım, U., Güriz, H., Bozdayı, G., Yurdaydın, C., İlhan, O. ve Yıldırım, Y. (2019). Hdv Study Group MHGA, Bozdayı AM. Evaluation of the results of MOTAKK hepatitis C virus RNA genotyping and hepatitis delta virus external quality assessment programs during 2015-2016. Turk J Gastroenterol. 30(11), 957-963. http://doi.org/10.5152/tjg.2019.18859

Kayıhan, D. S., Kayıhan, C. ve Özden Çiftçi, Y. (2019). Moderate level of toxic boron causes differential regulation of microRNAs related to jasmonate and ethylene metabolisms in Arabidopsis thaliana. Turkish Journal of Botany, 43, 167-172.

Kayıhan, D. S., Kayıhan, C. ve Özden Çiftçi, Y. (2019). Regulation of boron toxicity responses via glutathione dependent detoxification pathways at biochemical and molecular levels in Arabidopsis thaliana. Turkish Journal of Botany, 43,(6), 749-757.

Koloğlugil, S. ve Tekeş, B. (2019). Is ingroup favoritism contingent on the expectation of reciprocity from ingroup members?: The case of reputation manipulation. Current Psychology. http://doi.org/10.1007/s12144-019-00529-x

Özdemir, F., Tekeş, B. ve Öner-Özkan, B. (2019). Birey düzeyinde göreli yoksunluk ve öznel esenlik arasındaki dolaylı ilişki. Türk Psikoloji Dergisi, 34(84), 37-49. http://doi.org/10.31828/tpd1300443320180811m000009

 

 

...

 

 

Aytaç, A. (2019). Kitâb-ı Ma'cûn adlı tıp metninde geçen botanik ve tıp Terimleri. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 3(4), 303-322.

Bayrak, F. (2019). Prototip bir ışık gibi; Bizler ise ışığa yönelen sinekler. PiVOLKA, 9(32), 5-10.

Coşkun, Ç. (2019). Feminist uluslararası ilişkiler yazını üzerine bir inceleme. Kadın/Woman 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi, 20(2), 1-9.

Coşkun, Ç. (2019). Visual culture and course contents: The use of visual materials in gender education. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10,(36), 458-470.

Çırakoğlu, O. C. (2018). Yaşam öykülerinden ikincil travmaya giden yolda sığınmacılarla çalışmak. PiVOLKA, 8(29), 11-13.

Doğutepe, E. (2019). Nöropsikolojik değerlendirme ve nöropsikolojik testler. PiVOLKA, 9(30), 5-6.

Eker S. (2019). Orta İran Pahlavi (Parsig) ve eski Türkçe dil temasları üzerine. ACTA TURCICA

Gökter Gençer, B. (2019). Türkçe Sözlük'teki analitik tanımlar üzerine: Doğal tür sözcükleri. Türkoloji Dergisi, 23(1), 28-44.

Gündüz, F. (2019). Sembolik şiddet ve sığınma evlerindeki kadınlar. Düşünce Dünyasında Türkiz, 10, 527-551.

Karan, O. (2019). Suriyeli mültecilerin esnaflaşmasını anlamada Bourdieucu yaklaşımın olanakları. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 39(2), 249-276.

Karan, O. (2019). Changing cultural practices, self-identifications and gender roles of Kurdish and Turkish catering and retail business owners in London. Problemy Zarzadzania ? Management Issues 17(1), 107-129.

Kırpıklı, D. (2019). The principle of beauty: The gothic in John Keats?s Isabella or, the Pot of Basil. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 59(1), 203-216. http://doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.10

Polat, K. (2019). Aşure geleneğinin Tarihsel Arka Planı ve Osmanlı Kültür Dünyasına Yansımaları. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 3(4), 457-474.

Sırma, Ç. S. (2019). Türk tütününün sigara reklamlarına yansıması: Fatima, Abdulla, Murad, Helmar ve Omar örnekleri, 1910-1945. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 359-380.

Şen, S. (2019). The psychogeography of T. S. Eliot?s city poems.Ankara University the Journal of the Faculty of Languages and History-Geography, 59(1), http//dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.24 ISSN: 2459-0150

Üzüm, M. (2019). Epistemik kiplik işaretleyicilerinin söz dizimsel özellikleri: Özbek ve Türkiye Türkçesi. Türkoloji Dergisi, 23(2), 452-492.

Yılmaz Ö. ve Binbay T. (2019). Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve kısıtlılıklara rağmen sosyalist devrimle gelişen bilim. Madde, Diyalektik ve Toplum, 2(1), 19-26.

Yılmaz, O., Bayrak, F. ve Alper, S. (2019). Wittgenstein?ın psikoloji bilimine dair görüşlerine eleştirel bir bakış. Current Research in Social Sciences, 5(2), 130-142. https://doi.org/10.30613/curesosc.556600

 

 

Üzüm, M. (2019). Eski Anadolu Türkçesinde epistemik kiplik: Kısas-ı Enbiya örneği. Ankara: Nobel Yayınları.

 

 

Aksan Kurnaz, I., Arı Uyar, O., Kandemir, B. ve Savaşan Söğüt, M. (2019). Biyoteknolojik ilaç pazarı: Biyobenzerler ve orijinal ürünler. S. S. Ünver ve I. A. Kurnaz (Ed.), Adım adım biyogirişimcilik içinde (s. 107-132). ABA Yayınevi.

Aksoy Serdaroğlu, Ö. (2019). Oktay Rıfat şiirinde doğayı süreç olarak okumak: Bir çevreci eleştiri denemesi. G. Pultar ve E. O. İncirlioğlu (Ed.), Aksoy Serdaroğlu, Ö. (2019). Oktay Rıfat şiirinde doğayı süreç olarak okumak: Bir çevreci eleştiri denemesi. G. Pultar ve E. O. İncirlioğlu (Ed.), içinde (s. 299-333). Ankara: Ürün Yayınları.

Aktari-Sevgi, S. (2019). Women on the move: Body, memory, femininity in present-day transnational diasporic writing. S. Pellicer-Ortín ve J. Tofantsuk (Ed.), Liminality and affective mobility in Anne Enright's The Green Road içinde (s. 158-178). New York: Routledge.

Aktürk, Ö., Erdemli, Ö. ve Çağdaş, T. B. (2019). Gold nanocomposites for biomedical applications. V. Grumezescu ve A. M. Grumezescu (Ed.), Materials for biomedical engineering: Bioactive materials, properties, and applications içinde (s. 485-526). Netherlands: Elsevier

Duvarcı, A. (2019). Atasözü ve deyimlerde delilik algısı. Umay Ana'dan Umay Hoca'ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş'e armağan kitabı içinde (s. 31-49). Ankara: TKAE Yayınları.

Duvarcı, A. (2019). Türkülerimizin kadınlarına halk bilimsel bir yaklaşım. M. D. Karacoşkun ve O. Köse (Ed.), Geçmişten günümüze tarihten izler içinde (s. 83-102). Ankara: Berikan Yayınevi.

Karan, O. (2019). İngiltere?de sanayisizleşme ve Türkiyeli göçmenler: Aidiyet, dayanışma, toplumsal cinsiyet. Göç Mekan Siyaset: Toplumsal mekansal hareketlilikler ve planlama içinde (s. 204-227). TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

Kayıhan, C. ve Eyidoğan, F. (2019). Omics in oxidative stress tolerance in crops. M. Hasanuzzaman, V. Fotopoulos, K. Nahar, M. Fujita (Ed.), Reactive oxygen, nitrogen and sulfur species in plants: Production, metabolism, signaling and defense mechanisms içinde (s. --). United States of America: Wiley-Blackwell

Kayıhan, C. ve Kayıhan, D. S. (2019). Fitoremediasyon. Y. Ö. Çiftçi ve A. A. Uncuoğlu (Ed.), Bitki biyoteknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 291-304). Ankara: Palme.

Sarıkaya-Şen, M. (2019). Women on the move: Body, memory and femininity in present-day transnational diasporic writing. S. Pellicer-Ortín ve J. Tofantsuk (Ed.), A Traumatic romance of (un)belonginess: NoViolet Bulawayo's we need new names içinde (s. 46-60). New York: Routledge.

Üzüm, M. (2019). Tarihsel süreçte turur > -DIr gelişiminin anlambilimsel haritası. K. İşeri (Ed.), Dilbilimde güncel tartışmalar içinde (s. 167-180). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.