BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Bilimsel Yayınlar (2018)

 

Aktürk, Ö., Gök, Z. G., Daş, T. M. ve Erdemli, Ö. (2018). Serisin kaplı altın nanoparçacık sentezlenmesi ve karakterizasyonu. J. Fac. Eng. Archit. Gazi Univ., 33(2), 675-684.

Alper, S., Us, E. Ö. ve Tasman, D. R. (2018). The evil eye effect: Vertical pupils are perceived as more threatening. Cognition and Emotion, 33(6), 1249-1260. http://doi.org/10.1080/02699931.2018.1550741

Bacharouche, J., Erdemli, Ö., Rivet, R., Doucouré, B., Caillet, C., Mutschler, A., Lavalle, P., Duval, J. F., Gantzer, C., ve Francius, G. (2018). On the infectivity of bacteriophages in polyelectrolyte multilayer films: inhibition or preservation of their bacteriolytic activity?. ACS Appl. Mater. Interfaces, 10(39), 33545-33555.

Coşkun-Şentürk, G. ve Çırakoğlu, O. C. (2018). How guilt/shame proneness and coping styles are related to music performance anxiety and stress symptoms by gender. Psychology of Music, 46(5), 682-698. https://doi.org/10.1177/0305735617721338

Çetinkaya, L. ve Sütçü, S. S. (2018). The effects of Facebook and WhatsApp on success in English vocabulary instruction. Journal of Computer Assisted Learning, 34504-514. http://doi.org/10.1111/jcal.12255

Gökçınar-Yağcı, B., Yersal, N., Korkusuz, P. ve Çelebi-Saltik B. (2018). Generation of human umbilical cord vein CD146+ perivascular cell origined three-dimensional vascular construct. Microvascular Research, 118, 101-112.

Güven, E. ve Bilim Baykam, G. (2018). An integrative model proposal about underlying mechanisms involved in disturbing dream themes: Defense styles, dysfunctional attitudes, interpersonal styles and dream themes. Dreaming, 28(3), 261-277. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/drm0000077

Güven, E. ve Gökçe, G. (2018). Etkililik çalışmaları ne kadar etkili: Bilişsel davranışçı terapi bağlamında bir değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 29(1), 54-66. http://doi.org/10.5080/u22706

Işeri, Ö. D., Körpe, D. A., Sahin, F. I. ve Haberal, M. (2018). Corchorus olitorius and urtica pilulifera extracts alleviate copper induced oxidative damage and genotoxicity in tomato. Acta Biologica Hungarica, 69(3), 300-312.

Karataylı, E., Soydemir, E., Aksoy, Z. B., Kızılpınar, M., Altay Koçak, A., Karataylı, S.C., Yurdcu, E., Yıldırım, U., Güriz, H., Bozdayı, G., Yurdaydın, C., İlhan, O., Yıldırım, Y. Ve Bozdayı, A. M. (2018). MOTAKK HBV ve HCV Çalışma Grubu. MOTAKK HBV DNA ve HCV RNA dış kalite kontrol ulusal programı 2015-2016 sonuçlarının değerlendirilmesi [Evaluation of 2015-2016 MOTAKK HBV DNA and HCV RNA external quality assessment national program results]. Mikrobiyol Bul. 52(4), 348-366. https://doi.org/10.5578/mb.67081

Khalily, M. P., Gerekçi, S., Güleç, E. A., Özen, C. ve Özçubukçu, S. (2018). Structure-based design, synthesis and anticancer effect of cyclic Smac-polyarginine peptides.

Mendi, H. A. , Gökçınar-Yağcı, B., Sarac, N., Kızıloğlu, M., Uğur, A. ve Yılmaz, D. (2018). Niche differs the effects of Hypericum perforatum L. on the dental pulp- and bone marrow-derived mesenchymal stem cells proliferation, osteogenic differentiation, and inflammatory response. Cells Tissues Organs, 205,208-216.

Sarıkaya-Şen, M. (2018). Contemporary trauma narratives: Liminality and the ethics of form (Review). English Studies, 99(2), 222-223. http://doi.org/10.1080/0013838X.2018.1420739

Tuğcu, E. (2018). Bir osmanlı ve bir çerkes: Sergüzeşt romanında özgürlüğün bedeli. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 86, 45-64. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/42609/513722

 

 

...

 

 

Aytaç, A. (2018). Aşkî'nin Heft Peyker mesnevisinde bulunan deyimler üzerine. Divan Edebiyatı Araştırmaları, 20, 101-118.

Aytaç, A. (2018). Aşkî'nin Heft Peyker mesnevisi ve eserde bulunan ikilemeler. Tulip, 1(1), 27-33.

Bayrak, F. (2018). Kadim varlıklar, çağdaş yaşamlar. PiVOLKA, 8(28), 14-17.

Bilginer, O. (2018). Direniş siyaseti: Direnme hakkı ve siyasal direniş. Toplum ve Bilim, 143, 93-125.

Çırakoğlu, O. C. (2018). Yaşam öykülerinden ikincil travmaya giden yolda sığınmacılarla çalışmak. PiVOLKA, 8(29), 11-13.

Duman, O. (2018) Two converging voices: Hybridity, intertextuality, and audience creation in Orhan Pamuk?s and Salman Rushdie?s fiction. Turkish Studies Journal, 13(20), 403-421. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13930

Eker, S. (2018). Ulus inşa süreçleri ve dil planlamaları bağlamında Türk harf ve dil devrimleri. ULYS, 2(2), 1-12.

Eker, S. (2018). Batıda Türk Karşıtlığının Tarihsel Temel Kaynakları Üzerine. Altaistics and Turcology International Scientific Journal, 1(2), 49-56.

Eker, S. (2018). Hakasça "Xazart-" eyleminin morfolojik analizi. Altaistics and Turcology International Scientific Journal, 1(1), 49-57.

Eldoğan, D., Cengiz, E., Erkan, E., Kaya, D., Toroslu, B. ve Ünal, Ç. (2018). Kişilerarası nörobiyoloji perspektifinden bağlanma, kaygı ve korku. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 99-106.

Ferhan, G. (2018). Kadına yönelik şiddet: Cinayet haberi çözümlemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 297-318.

Gevrekci, A. Ö. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Suçluluk ve utanç duyguları üzerine kavramsal, nöropsikolojik ve psikopatolojik bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 89-105.

Güven, E. (2018) Zihnin ve bilincin spor yapma biçimi: Rüyalar. PiVOLKA, 8(27), 2-3.

Karan, O. (2018). The politics of 2011 riots in North London: How riots did not culminate into inter-ethnic conflict?. Border Crossing, 8(1), 76-102.

Kepenek, E. B. (2018). Entrepreneurial mindset in video gaming sector: Evidence from Turkey. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(2), 643-666.

Kepenek, E. B. (2018). The effects of adoption of new technology on the employment of young apprentices: The case of furniture sector in Siteler. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 21(1), 132-168.

Kepenek, E. B., (2018). Haydi köyümüze geri dönelim! Tersine göçün sosyo-ekonomik etkileri: Yeniyol köyü örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40), 11-36.

Kepenek, E. B. ve Uğuzman, T. (2018). Haydi köyümüze geri dönelim! Tersine göçün sosyoekonomik etkileri: Yeniyol köyü örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40), 11-36.

Polat, K. (2018). Yeni bir ihtilac-name metni üzerine değerlendirmeler. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 6(14), 127-144.

Polat, K. (2018). Osmanlının sürgün şairleri. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (ESTAD), 1(1), 409-414.

Sarıkaya-Şen, M. (2018). Correlations between western trauma poetics and sierra leonean ways of healing: Aminatta Forna's the memory of love. DTCF Journal, 58(1), 1045-1057.

Sarıkaya-Şen, M. (2018). The trauma of betrayal in Ford Madox Ford's the good soldier. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(2), 479-486.

Sırma, Ç. S. (2018). Sosyal bilimler perspektifinden nitel araştırmalarda etik ve aydınlatılmış onam. Social Sciences Studies Journal (SSSJ), 4(19), 2215-2221.

Sırma, Ç. S. (2018). Zayıflığın sosyo-kültürel inşası bağlamında gençlerde zayıf bedene sahip olmanın anlamı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 6(14), 149-161.

Sutcu, S. S. ve Keser, H. (2018). Öğrenme nesnelerine dayalı tasarlanmış öğretim materyalinin farklı dil öğrenme stratejilerini kullanan öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 55-84. http://dx.doi.org/10.29329/mjer.2018.147.4

Üzüm, M. ve Gökter, B. (2018). Çankırı Poşa dili örneğinde elektronik sözlük hazırlama önerisi. Türkiyat Araştırmaları, 28, 173-191.

Üzüm, M. (2018). Modality in the Turkic languages: Form and meaning from a historical and comparative perspective. Dil Araştırmaları, 22, 243-248.

Üzüm, M. (2018). Zaman, görünüş ve kiplik ilişkisine genel bir bakış. Turkic Linguistics and Philology, 1(1), 53-56.

Yilmaz, A. E. (2018). Erkek-iktidar ilişkisine halk bilimsel bir bakış: Dede Korkut'ta erilin iktidar çıkmazı. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 11(24), 240-251.

 

 

Chahrour, A. Y., Dalkılıç, B., Giray, B., Hyusein, G., Kyuchukov, H. ve Eker, S. (2018). Die türkischen mundarten aus ostbulgarien: Die phonologie des dialektes von deliorman. Germany: LINCOM GmbH.

Kepenek, E., Gürçay, H. ve Tekin, E. (2018). Türkiye?de dijital oyun ve animasyon. Retro Yayın.

 

 

Coşkun, Ç. (2018). Docudrama and reality: Representation of social life in Turkey. Aslan, Ş., ve Erdağı, B. (Ed.), Current debates in sociology & philosophy içinde (s. 57-67). IJOPEC Publication.

Çırakoğlu, O. C. (2018). Bir iletişim tuzağı olarak stres. A. Örs Gevrekci, (Ed.), Hücreden topluma stres içinde (s. 89-100). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Çırakoğlu O. C. ve Kahil, A. (2018) Mülteci psikolojik sağlığı. İçağasıoğulları Çoban A. ve Attepe Özden, A. (Ed.), Psikiyatrik sosyal hizmet içinde (s. 283-296). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Demir, N. ve Üzüm, M. (2018). Some remarks on the Poshas of Çankırı. C. Bulut (Ed.), Linguistic minorities in Turkey and Turkic-speaking minorities of the peripheries içinde (pp. 73-88). Almanya: Harrassowitz.

Duvarcı, A. (2018). Iğdır folklorunda kosa gelin uygulamaları ve Türk mitolojisinde bu geleneğin yeri. Kültür ve tarih bağlamında Iğdır uluslararası sempozyumu bildiri kitabı içinde (s. 709-725). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

Dündar, L. B. (2018). Dijital bilgi/Kültür ve roman. M. Narlı (Ed.), Kırk soruda Türk romanı içinde (s. 231-242). İstanbul: Ketebe Yayınları.

Dündar, L. B. (2018). Türk romanında türler. M. Narlı (Ed.), Kırk soruda Türk romanı içinde (s. 141-148). İstanbul: Ketebe Yayınları.

Erdemli, Ö. ve Tezcaner A. (2018). Immune response to nanoparticles. N. E. Vrana, (Ed.), Biomaterials and immune response: Complications, mechanisms and immunomodulation içinde (s. 17-42). Boca Raton, FL: CRC Press.

Kahil, A. ve Çırakoğlu O. C. (2018) Sarsıcı bir yaşam deneyimi olarak psikolojik travma. İçağasıoğulları Çoban A. ve Attepe Özden, A. (Ed.), Psikiyatrik sosyal hizmet içinde (s. 185-196). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kars, M. D. ve İşeri, Ö. D. (2018). Bölüm 28: Kemoterapi. Y. Baran, (Ed.), Kanser moleküler biyolojisi içinde (s. --). Ankara: Kısayol Yayınları.

Özarslan, O. (2018). Durkheim'in kayıp kıtası: Sosyalizm dersleri. Tatlıcan, Ü. ve Öğütle, V. S. (Ed.), Emile Durkheim?ı yeniden okumak içinde (s. 97-112). Phoenix Yayınları.

Sadi, G. ve İşeri, Ö.D. (2018). Bölüm 4: Gen promotor bölgelerinin analizi. M. C. Baloğlu (Ed.), Biyoinformatik temelleri ve uygulamaları içinde (s. --). Kastamonu Üniversitesi Basımevi.

Sarıkaya-Şen, M. (2018). The wounded hero in contemporary fiction: A Paradoxical Quest. S. Onega ve J. M. Ganteau (Ed.), The masochistic self quest of the harassed hero in Hanya Yanagihara?s a little life içinde (s. 156-177). New York: Routledge.

Uğuzman, T. (2018). Kente göçün aile yapısında ortaya çıkardığı bazı değişimler: Dörtdivan örneği. M. Aça (Ed.), Uluslararası sosyal bilimler sempozyumu içinde(s. 39-47). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi.

Uğuzman, T. (2018). Yirmi beş yıllık sürede bir Karadeniz kasabasında ailede kadınlar arası ilişkilerde ortaya çıkan bazı değişmeler. D. Ünver (Ed.), IV. uluslararası Ukrayna?da Türkçe konuşan halklar sempozyumu içinde (s. 9-27).